TURİZM PAYLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA DUYURU

Değerli Üyelerimiz,
Bilindiği üzere, 11.07.2019 tarihli 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca seyahat acentalarından, Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak üzere turizm payı alınacağı hüküm altına alınmıştır. Seyahat Acentalarından alınacak turizm payı, faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk olarak belirlenmiştir. 

Seyahat Acentalarına ödeme yükümlülüğü getirilen turizm payı ile ilgili olarak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 1731393 sayılı yazısı “Turizm Payı Ödeme Belgelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığına Bildirilmesi  Hakkında Usul ve Esaslar” kapsamında, ödenmesini müteakip ödemeye ilişkin belgenin 15 gün içerisinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürlüğüne gönderilmesini” içermektedir.  
Turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin ibraz edilmemesi hali ise; 2634 Sayılı Kanun’un 33’üncü maddesinin (l) bendinde “32 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen uyarmayı takiben verilecek onbeş günlük süre içerisinde 7183 sayılı Kanun kapsamında turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin ibraz edilmemesi halinde on üç bin beş yüz Türk lirası idari para cezası” şeklinde düzenlenerek, önce uyarı ve akabinde para cezası yaptırımına bağlanmıştır. 

Yukarıda belirtmiş olduğumuz “Turizm payının ödenmesi ve ödemeye ilişkin belgenin 15 gün içerisinde ibrazının gerekliliği” konusundaki T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 1731393 sayılı yazısı ve “Turizm Payı ödeme Belgelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığına Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar” iş bu duyurumuz ekinde siz değerli üyelerimizin dikkatine önemle sunarız. 
 
Saygılarımızla

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ 
TÜRSAB

Ek 1: Turizm Paylarının Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Ek 2: Turizm Payı Ödeme Belgelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığına Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar

TÜM HABERLER
16  Mayıs  2022
Elma Yolu Bilgilendirme Gezisi Gerçekleşti
HABERİ OKU
13  Mayıs  2022
TÜRSAB "Kültürel Miras ve Turizm" Paneli Gerçekleşti
HABERİ OKU
12  Mayıs  2022
Prof. Dr. İlber Ortaylı Standımızı Ziyaret Etti
HABERİ OKU
12  Mayıs  2022
"Uluslararası Havayolu Taşımacılar Birliği IATA"da Birliğimiz Temsil Edildi
HABERİ OKU
12  Mayıs  2022
TÜRSAB Turizm Forumu "Turizmin Geleceği" Oturumu
HABERİ OKU
12  Mayıs  2022
TÜRSAB Turizm Forumu "Ekonomik Gelişmelerin Türkiye ve Dünya Turizmine Etkisi" ...
HABERİ OKU
12  Mayıs  2022
TÜRSAB Turizm Forumu "Turizmin Geleceği" Paneli Açılış Konuşmaları
HABERİ OKU
12  Mayıs  2022
"Birlikte Daha Güçlüyüz" Sektörel Buluşma
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
16  Mayıs  2022
TÜRSAB Fibabanka İş Birliği ile "Tatil Finansmanı" Anlaşması Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
16  Mayıs  2022
Bakanlığa Ödenen Belge Aslı Ücreti Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
16  Mayıs  2022
Milli Saraylar'a Bağlı Saray, Köşk, Kasır, Müze ve Fabrikalarda Uygulanacak Ziy...
HABERİ OKU
16  Mayıs  2022
TÜRSAB Turizm Forumu "Turizmin Geleceği" Medya Platformu
HABERİ OKU
16  Mayıs  2022
1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı Medya Platformu
HABERİ OKU
13  Mayıs  2022
Balıkesir Kahvaltı Fest Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
13  Mayıs  2022
Kültür Keşifleri Canlı Yayını 17 Mayıs Salı | 16.00
HABERİ OKU
13  Mayıs  2022
Avrupa Müzeler Gecesi (İstanbul Arkeoloji Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi...
HABERİ OKU