VİLLA, DAİRE VB. KONUT NİTELİKLİ TAŞINMAZLARIN TURİZM AMAÇLI KONAKLAMA İHTİYACI İÇİN KULLANDIRILMASI FAALİYETLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Birliğimize ulaşan şikâyetler neticesinde münhasıran seyahat acentaları tarafından gerçekleştirilebilecek olan villa, oda, daire vb. konut nitelikli taşınmazların turizm amaçlı konaklama ihtiyacı için kullandırılması faaliyetleri, hakkında iş bu bilgilendirmeyi yapma zorunluluğumuz doğmuştur.

 Villa, oda, daire vb. konut nitelikli taşınmazların turizm amaçlı konaklama ihtiyacı için kullandırılması faaliyetleri ancak seyahat acentaları tarafından verilebilecek hizmetler arasında bulunmakta olup, bu faaliyetlerin seyahat acentası olmayan kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesinin tespiti halinde, aşağıda belirteceğimiz cezai yaptırımların söz konusu kişi, kurum veya kuruluşa uygulanarak bu faaliyetleri hukuka aykırı olarak gerçekleştirmelerinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Bilindiği üzere; 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 4’üncü ve 32’nci maddeleri gereğince Türkiye’de seyahat acentalığı faaliyetinde bulunulabilmesi için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi alınması ve Birliğimize üye olunması zorunludur.

Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası ile Seyahat Acentalığı faaliyetlerinin kanuna göre kurulmuş seyahat acentalarınca yerine getirileceği, tüketiciye yönelik olarak bir bedel karşılığında seyahat acentacılığına münhasır faaliyet olarak tanımlanan hizmetlerin seyahat acentası olmayan kişi ve kuruluşlar tarafından yapılmasının yasak olduğu düzenlenmiştir.

3 Haziran 2018 tarihli 30440 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin Birliğin Görevleri konulu 5’inci maddesinin (d) bendi “Belgesiz faaliyetleri önlemek amacıyla gerekli tespitleri yapmak, tespit ettiği belgesiz faaliyetler hakkında suç duyurusunda bulunmak ve ilgililere karşı diğer hukuki yollara başvurmak,” hükmünü içermektedir.

Yukarıda belirtilen hükümler kapsamında otel, pansiyon, villaların “kiralama” adı altında günlük, haftalık, aylık veya sezonluk yani kısa süreli olarak maliki dışındaki kişilere turizm amaçlı tanıtım, pazarlama ve tahsisi faaliyetlerinin seyahat acentalarının münhasır hizmetleri arasında olduğu ve aksi durumun tespiti halinde, kısa süreli turizm amaçlı tanıtım, pazarlama ve tahsis yapan kuruluşlar ile ilgili 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 30. Maddesi kapsamında işlem Birliğimizce, haksız rekabet hali oluşturan villa, daire vb. konut nitelikli taşınmazların turizm amaçlı konaklama ihtiyacı için kullanımına yönelik faaliyetleri gerçekleştiren söz konusu kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında yasal mercilere başvurular yapılmakta ve bu faaliyetleri yapmaları engellenmektedir.

Yukarıda açıklanan ve uygulamaya dair her türlü veri esas alınmak kaydıyla COVİD-19 pandemisi sürecinde daha açık şekilde istismara açık hale gelen her türlü “Konutların Turizm Amaçlı Kullanımı” faaliyetinin tespit edilerek, bu faaliyette bulunan kişi ve kurumlar hakkında belgesiz seyahat acentalığı faaliyetine ilişkin yasal işlemlerin yapılacağı hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)

TÜM HABERLER
14  Ağustos  2020
AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+PROGRAMI Stratejik Ortaklık Projesi’nin Kapanış Toplantı...
HABERİ OKU
13  Ağustos  2020
TÜRSAB Heyetimiz, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözeti...
HABERİ OKU
11  Ağustos  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
11  Ağustos  2020
Asya Bölge Temsil Kurulumuzun Bilgilendirme Toplantısı Genel Merkezimizde Gerçe...
HABERİ OKU
11  Ağustos  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
10  Ağustos  2020
Birliğimiz Önderliğindeki TOURiBOOST Projesinde Son Aşamaya Gelindi
HABERİ OKU
06  Ağustos  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
04  Ağustos  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
11  Ağustos  2020
Turizm Gazetecileri Soruyor Canlı Yayını
HABERİ OKU
11  Ağustos  2020
AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+PROGRAMI Stratejik Ortaklık Projesi Final Toplantısı Hak...
HABERİ OKU
11  Ağustos  2020
Yönetim Kurulu Üyemiz Diyaeddin Şahin Ülke Tv'ye Konuk Olacak
HABERİ OKU
11  Ağustos  2020
18 Yaş Altındaki Vatandaşlarımızın Seyahati Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
10  Ağustos  2020
Turizm Muhasebesi Eğitimimiz Başladı
HABERİ OKU
10  Ağustos  2020
Yönetim Kurulu Üyemiz Hamit Kuk TRT Haber'e Konuk Olacak
HABERİ OKU
09  Ağustos  2020
Ali Bilir ile Sektörün Nabzı Canlı Yayını
HABERİ OKU
08  Ağustos  2020
Dumlupınar Bölge Temsil Kurulu Seçim Duyurusu
HABERİ OKU