FİZİKİ KİMLİK KARTI

TÜRSAB KİMLİK KARTI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

 

TÜRSAB FİZİKİ KİMLİK KARTI

TANIMI, BAŞVURUSU, DÜZENLENMESİ SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

 

 

 1. TÜRSAB FİZİKİ KİMLİK KARTI NEDİR?

Seyahat Acentalarının operasyonlarında kişilerin Seyahat Acentası ile ilişkisini gösterir, TÜRSAB’ın kayıtlarına dayanarak düzenlediği belgedir.

 

 1. TÜRSAB KİMLİK KARTI NERELERDE KULLANILIR?
 • Seyahat Acentasının tur, transfer veya operasyonlarında; kişinin Seyahat Acentası adına, Seyahat Acentası ile ilişkisinin niteliğini gösterir belge olarak,
 • Seyahat Acentalığı faaliyetlerini denetleyen veya Seyahat Acentası ile kişinin ilişkisini sorgulayan mercilerce ibrazı istenildiğinde kullanılmaktadır.

 

 1. TÜRSAB KİMLİK KARTI ÇEŞİTLERİ NELERDİR.
 • Fiziki Kimlik Kartları
 • Geçici ve Süreli Kimlik Kartları

 

 1. TÜRSAB FİZİKİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL VE NEREYE YAPILIR?

Seyahat Acentaları Fiziki Kimlik Kartı başvurularını TÜRSAB ONLİNE üzerinden,

   1. Kimlik Kartı Başvuru Formu
   2. Kart düzenlenecek kişilere ait vesikalık fotoğraf (1 Adet)
   3. Adli Sicil Kaydı (Kurum Türü Resmi)
   4. Seyahat Acentası ve kart başvurusu yapılacak kişi arasındaki ilişkisini gösterir;

 

    1. Acenta Sahibi şirketin temsile yetkili kişilerinin temsile yetkisini gösterir imza sirküleri fotokopisi,
    2. Acenta Sahibi şirket türünün Anonim olması halinde Kimlik kartı başvurusu yapılan kişinin Yönetim Kurulu üyeliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi,
    3. Acenta Sahibi Tüzel kişinin pay sahibi Gerçek kişileri için; şirket türünün limited olması halinde son pay yapısını gösterir Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi, şirket türünün anonim olması halinde ise son pay yapısını gösterir Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi veya şirket pay defterinin noter tasdikli onaylı sureti, 
    4. Seyahat Acentalığı faaliyetlerinde çalışacak personelin şirket bünyesinde çalıştığını gösterir son döneme ait SGK Hizmet Listesi veya işe girişin yeni yapılmış olması nedeni ile son dönem hizmet listesine dahil olunamaması halinde SGK işe giriş bildirgesi,

 

Seyahat Acentasının Kimlik Kartı Başvurularında beyan ettiği bilgi ve sisteme yüklenen belgelerde eksik veya tutarsızlık bulunması halinde Bölge Temsil Kurulunca, Başvuru sahibi Seyahat Acentasına bilgi verilerek eksik veya tutarsızlıkların Üç (3) gün içerisinde giderilmesi istenmektedir. Verilen süre içerisinde Eksikliklerin tamamlanmaması veya tutarsızlıkların giderilmemesi halinde başvuru sistemsel olarak İptal edilmektedir.

 

 1. KART ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE YATIRILIR?

“Acenta Sahibi” olarak düzenlenen kartlar haricinde başvuruda bulunulan kart bedeli 2024 yılı için alınan Yönetim Kurulu kararınca 150,00-TL olarak belirlenmiştir. Bu bedelin başvuruda bulunulan kimlik kartı adedince Seyahat Acentası tarafından Kimlik Kartı Başvurusu esnasında TÜRSAB Online üzerinden tahsil edilmektedir.

 

Not: Yaşanan deprem afetinden etkilenen ve genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen; Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tunceli illerinde faaliyet gösteren Seyahat Acentalarımız söz konusu Kimlik Kartı ödemelerinden muaf tutulacaktır.

 

 1. KART İÇERİĞİNDE “GÖREVİ” KISMINDA BULUNAN UNVANLAR VE VERİLMESİNDEKİ KRİTERLER NELERDİR?

TÜRSAB Yönetim Kurulu kararınca Kimlik Kartlarında bulunan görevi kısmında tanımlı unvanlar aşağıdakiler ile sınırlıdır. Kartların harici herhangi bir unvan ile düzenlenememesi ile tahsis edilen unvanlardan;

 • “Acenta Sahibi” TÜRSAB Acenta Sicil Kayıtlarında tanımlı Seyahat Acentasının Temsil ve İlzam yetkilisi olunmasını,
 • Şirket Yönetim Kurulu Üyesi” TÜRSAB Acenta Sicil kayıtlarında tanımlı olunmasını,
 • Şirket Pay Sahibi” unvanı ise Acenta Sahibi tüzel kişinin pay sahibi gerçek kişileri için; şirket türünün limited olması halinde son pay yapısını gösterir Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi, şirket türünün anonim olması halinde ise son pay yapısını gösterir Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi veya şirket pay defterinin noter tasdikli onaylı suretinin ibrazını,

Gerektirmektedir.

Bu unvanların dışında başvuru içeriğinin tamamlanması halinde Seyahat Acentası çalışanları için;

 • Genel Müdür,
 • Transfer Sorumlusu, (18 yaşını bitirmiş olmak zorunludur)
 • Operasyon,
 • Şoför Karşılama, (18 yaşını bitirmiş olmak zorunludur)
 • Kontrat Sorumlusu

Unvanları ile TÜRSAB Kimlik Kartı düzenlenebilmektedir.

 

 1. BAŞVURUSU YAPILAN KİMLİK KARTLARI NASIL TESLİM EDİLİR?

Düzenlenen Fiziki Kimlik Kartları, Seyahat Acentalarının bağlı bulundukları Bölge Temsil Kurullarınca, başvuru sırasında TÜRSAB Online sistemine yüklenen başvuru formunun ibrazına binaen teslim edilir.

Bu nedenle; düzenlenen her bir kimlik kartı için, sistem üzerinde bulunan başvuru formu aslının kartın teslimi esnasında ibraz edilmesi zorunludur. Kimlik Kartı formunun başvuru sahibi Seyahat Acentası tarafından teslim edilmemesi halinde düzenlenen kimlik kartı teslim edilemez.

 

 1. KARTIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

Seyahat Acentası temsilcilerine (Acenta Sahibi) düzenlenen kartın geçerlilik süresi düzenlendiği yıla ilaveten bir sonraki iki yılı kapsayacak nitelikte iken, diğer kişilere düzenlenen kimlik kartları ise yalnızca içerisinde bulunulan yıl sonuna kadar geçerlidir. Yıl hesabında takvim yılı esas alınır.

 

 1. SÜRESİ DOLAN KARTLAR NE YAPILIR?

Kart sahibi Seyahat Acentasının süresi dolan Fiziki Kimlik kartlarını bağlı bulunduğu Bölge Temsil Kuruluna teslim etmesi gerekmektedir.

 

 1. FİZİKİ KİMLİK KARTININ STATÜSÜ, GEÇERLİLİĞİ VE GERÇEKLİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Kartın kullanımında karşılaşılan denetimlerde denetçilerce Kart statüsünün kontrolü, ayrıca kartın geçerliliğini ve gerçekliğini sorgulamak için TÜRSAB tarafından her karta özel QR kod üretilmektedir.

Ayrıca her yıl için belirlenen kimlik kartı renkleri ve kart üzerindeki hologram da görsel olarak kartın geçerli olup olmadığının sorgulanması için oluşturulmuş fiziki niteliklerdendir.

 

 1. KİMLİK KARTININ KULLANIMINA İLİŞKİN SORUMLULUKLAR NELERDİR?

Seyahat Acentaları ve Kimlik Kartı düzenlenen kişiler; kartın güvenilirliğini artırmak ve TÜRSAB’ın ve Seyahat Acentalığı mesleğinin itibarını korumak adına gerekli hassasiyeti göstermekle, mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunmamakla yükümlüdür. Aksi durumlarda TÜRSAB idari ve cezai yaptırımlarda bulunma hakkına sahiptir.

 

 1. KİMLİK KARTININ KAYBOLMASI, ÇALINMASI HALİNDE NE YAPMALIYIM?

TÜRSAB Kimlik Kartları; süreli ve kontrol edilebilmesi için QR kod verilerek düzenlenmektedir. Çalınan veya kaybolan kimlik kartının usulsüz kullanımının önüne geçmek için, Seyahat Acentasının konuyu bağlı bulunduğu Bölge Temsil Kuruluna bildirmesi gerekmektedir.

 

 1. AİDAT BORCUM VAR, KART BAŞVURUSU YAPABİLİRMİYİM?

TÜRSAB Yönetim Kurulunca alınan karara göre; içerisinde bulunulan yıl haricinde Birliğe karşı borç yükümlülüklerini yerine getirmeyen Seyahat Acentaları için “Acenta Sahibi” niteliğine haiz kartlar haricinde kimlik kartı düzenlenemez.

 

Not: Yaşanan deprem afetinden etkilenen ve genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen; Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tunceli illerinde faaliyet gösteren Seyahat Acentalarımızın kimlik kartı taleplerinde 2023-2024 yıllarına ait aidat borcu sorgulanmayacaktır.

 

 1. TÜRSAB, KİMLİK KARTI BAŞVURUSUNDA İBRAZ EDİLEN BELGELERDEKİ ŞARTLARI SORGULAR MI?

Kimlik Kartlarının düzenlenmesi esasınca Seyahat Acentaları tarafından Birliğe ibraz edilen belgelerdeki şartların korunmasına ilişkin sorumluluk, başvuru sahibi seyahat acentasına aittir. Ancak TÜRSAB, düzenlenen ve statüsü aktifte bulunan kimlik kartları için başvurulduğu gün geçerli olan şartların korunup korunmadığına ilişkin başvuru sahibi seyahat acentasından bilgi belge isteme hakkına sahiptir.

 

 1. TÜRSAB KİMLİK KARTININ GEREKLİLİKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ VEYA UYGUNSUZ KULLANILMASI HALİNDE NE OLUR?

Seyahat Acentalığı sektörünün geliştirilmesine destek vermek, ülke turizmini geliştirmek ve Seyahat Acentalarının menfaatlerini korumak yasalar nezdinde TÜRSAB’ın sorumluluklarındandır.

Bu nedenle TÜRSAB Kimlik Kartı’nın uygunsuz kullanılmasında TÜRSAB, kimlik kartı başvuru sahibi Seyahat Acentasını ve kart düzenlenen kişiyi müştereken ve müteselsilen sorumlu tutar. Bu sorumluluğun gereğini yapmayan taraflara cezai ve idari yaptırımlar uygular.

Anılan hususlarda TÜRSAB;

 • Kimlik Kartı düzenlenen Seyahat Acentasına ilgili mercii tarafından aksi karar alınıncaya dek Kimlik Kartı düzenlenmemesi,
 • Kimlik Kartı düzenlenen kişilerin süreli veya süresiz olarak kimlik kartı başvurusundan menedilmesi,
 • Kimlik kartı başvurusu ile oluşan akde uygun olarak 2024 yılı için 5.000,00 TL cezai şart talep etme,

hakkına sahiptir.

 

Soru ve Önerileriniz için kimlikkarti@tursab.org.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

 

Ek: FİZİKİ KİMLİK KARTI BAŞVURU FORMU

 

TÜM HABERLER
10  Nisan  2024
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
08  Nisan  2024
Manavgat Side BTK, Düzenlediği İftar Organizasyonunda Seyahat Acentaları ile Bi...
HABERİ OKU
08  Nisan  2024
Alanya BTK, Düzenlediği İftar Organizasyonunda Seyahat Acentaları ile Bir Araya...
HABERİ OKU
08  Nisan  2024
Doğu Anadolu BTK, Düzenlediği İftar Organizasyonunda Seyahat Acentaları ile Bir...
HABERİ OKU
06  Nisan  2024
Doğa ve Macera Turizmi İhtisas Başkanlığımız, Efeler Yolu’na Info Gezisi Gerçek...
HABERİ OKU
05  Nisan  2024
Harput BTK, Geleneksel İftar Programının İlkini Bingöl'de, İkincisini Malatya'd...
HABERİ OKU
05  Nisan  2024
Fatih BTK, Turizm Yüzyılı İftarları Kapsamında Seyahat Acentaları ile Bir Araya...
HABERİ OKU
05  Nisan  2024
Eskişehir BTK, Düzenlediği İftar Organizasyonunda Seyahat Acentaları ile Bir Ar...
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
09  Nisan  2024
Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun
HABERİ OKU
05  Nisan  2024
Kadir Gecemiz Mübarek Olsun
HABERİ OKU
03  Nisan  2024
2.Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
28  Mart  2024
Kamuoyu Duyurusu
HABERİ OKU
28  Mart  2024
“Okul Turları Komitesi” Kurulması Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
25  Mart  2024
Gürcistan Destinasyon Tanıtım ve B2B Görüşme Etkinliği Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
22  Mart  2024
31 Mart Yerel Seçimlerinde Milli Saraylar Ziyaret Saatleri Değişikliği Hakkında...
HABERİ OKU
22  Mart  2024
Ramazan Bayramı'nda Uygulanacak Ziyaret Saatleri Hakkında Duyuru
HABERİ OKU