FİZİKİ KİMLİK KARTI

TÜRSAB KİMLİK KARTI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

 

TÜRSAB FİZİKİ KİMLİK KARTI

TANIMI, BAŞVURUSU, DÜZENLENMESİ SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

 


 

 1. TÜRSAB FİZİKİ KİMLİK KARTI NEDİR?

Seyahat Acentalarının operasyonlarında kişilerin Seyahat Acentası ile ilişkisini gösterir, TÜRSAB’ın kayıtlarına dayanarak düzenlediği belgedir.

 

 1. TÜRSAB KİMLİK KARTI NERELERDE KULLANILIR?
 • Seyahat Acentasının tur, transfer veya operasyonlarında; kişinin Seyahat Acentası adına, Seyahat Acentası ile ilişkisinin niteliğini gösterir belge olarak,
 • Seyahat Acentalığı faaliyetlerini denetleyen veya Seyahat Acentası ile kişinin ilişkisini sorgulayan mercilerce ibrazı istenildiğinde kullanılmaktadır.

 

 1. TÜRSAB KİMLİK KARTI ÇEŞİTLERİ NELERDİR.
 • Fiziki Kimlik Kartları
 • Geçici ve Süreli Kimlik Kartları

 

 1. TÜRSAB FİZİKİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL VE NEREYE YAPILIR?

Seyahat Acentaları Fiziki Kimlik Kartı başvurularını TÜRSAB ONLİNE üzerinden,

   1. Kimlik Kartı Başvuru Formu
   2. Kart düzenlenecek kişilere ait vesikalık fotoğraf (1 Adet)
   3. Adli Sicil Kaydı (Kurum Türü Resmi)
   4. Seyahat Acentası ve kart başvurusu yapılacak kişi arasındaki ilişkisini gösterir;

 

    1. Acenta Sahibi şirketin temsile yetkili kişilerinin temsile yetkisini gösterir imza sirküleri fotokopisi,
    2. Acenta Sahibi şirket türünün Anonim olması halinde Kimlik kartı başvurusu yapılan kişinin Yönetim Kurulu üyeliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi,
    3. Acenta Sahibi Tüzel kişinin pay sahibi Gerçek kişileri için; şirket türünün limited olması halinde son pay yapısını gösterir Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi, şirket türünün anonim olması halinde ise son pay yapısını gösterir Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi veya şirket pay defterinin noter tasdikli onaylı sureti, 
    4. Seyahat Acentalığı faaliyetlerinde çalışacak personelin şirket bünyesinde çalıştığını gösterir son döneme ait SGK Hizmet Listesi veya işe girişin yeni yapılmış olması nedeni ile son dönem hizmet listesine dahil olunamaması halinde SGK işe giriş bildirgesi,

 

Seyahat Acentasının Kimlik Kartı Başvurularında beyan ettiği bilgi ve sisteme yüklenen belgelerde eksik veya tutarsızlık bulunması halinde Bölge Temsil Kurulunca, Başvuru sahibi Seyahat Acentasına bilgi verilerek eksik veya tutarsızlıkların Üç (3) gün içerisinde giderilmesi istenmektedir. Verilen süre içerisinde Eksikliklerin tamamlanmaması veya tutarsızlıkların giderilmemesi halinde başvuru sistemsel olarak İptal edilmektedir.

 

 1. KART ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE YATIRILIR?

“Acenta Sahibi” olarak düzenlenen kartlar haricinde başvuruda bulunulan kart bedeli 2023 yılı için alınan Yönetim Kurulu kararınca 100,00-TL olarak belirlenmiştir. Bu bedelin başvuruda bulunulan kimlik kartı adedince Seyahat Acentası tarafından Kimlik Kartı Başvurusu esnasında TÜRSAB Online üzerinden tahsil edilmektedir.

 

Not: Yaşanan deprem felaketinden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa olmak üzere toplam 11 ilimizde faaliyet gösteren Seyahat Acentalarımız söz konusu Kimlik Kartı ödemelerinden muaf tutulacaktır.

 

 1. KART İÇERİĞİNDE “GÖREVİ” KISMINDA BULUNAN UNVANLAR VE VERİLMESİNDEKİ KRİTERLER NELERDİR?

TÜRSAB Yönetim Kurulu kararınca Kimlik Kartlarında bulunan görevi kısmında tanımlı unvanlar aşağıdakiler ile sınırlıdır. Kartların harici herhangi bir unvan ile düzenlenememesi ile tahsis edilen unvanlardan;

 • “Acenta Sahibi” TÜRSAB Acenta Sicil Kayıtlarında tanımlı Seyahat Acentasının Temsil ve İlzam yetkilisi olunmasını,
 • Şirket Yönetim Kurulu Üyesi” TÜRSAB Acenta Sicil kayıtlarında tanımlı olunmasını,
 • Şirket Pay Sahibi” unvanı ise Acenta Sahibi tüzel kişinin pay sahibi gerçek kişileri için; şirket türünün limited olması halinde son pay yapısını gösterir Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi, şirket türünün anonim olması halinde ise son pay yapısını gösterir Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi veya şirket pay defterinin noter tasdikli onaylı suretinin ibrazını,

Gerektirmektedir.

Bu unvanların dışında başvuru içeriğinin tamamlanması halinde Seyahat Acentası çalışanları için;

 • Genel Müdür,
 • Transfer Sorumlusu, (18 yaşını bitirmiş olmak zorunludur)
 • Operasyon,
 • Şoför Karşılama, (18 yaşını bitirmiş olmak zorunludur)
 • Kontrat Sorumlusu

Unvanları ile TÜRSAB Kimlik Kartı düzenlenebilmektedir.

 

 1. BAŞVURUSU YAPILAN KİMLİK KARTLARI NASIL TESLİM EDİLİR?

 

Düzenlenen Fiziki Kimlik Kartları, Seyahat Acentalarının bağlı bulundukları Bölge Temsil Kurullarınca, başvuru sırasında TÜRSAB Online sistemine yüklenen başvuru formunun ibrazına binaen teslim edilir.

Bu nedenle; düzenlenen her bir kimlik kartı için, sistem üzerinde bulunan başvuru formu aslının kartın teslimi esnasında ibraz edilmesi zorunludur. Kimlik Kartı formunun başvuru sahibi Seyahat Acentası tarafından teslim edilmemesi halinde düzenlenen kimlik kartı teslim edilemez.

 

 1. KARTIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

Seyahat Acentası temsilcilerine (Acenta Sahibi) düzenlenen kartın geçerlilik süresi düzenlendiği yıla ilaveten bir sonraki iki yılı kapsayacak nitelikte iken, diğer kişilere düzenlenen kimlik kartları ise yalnızca içerisinde bulunulan yıl sonuna kadar geçerlidir. Yıl hesabında takvim yılı esas alınır.

 

 1. SÜRESİ DOLAN KARTLAR NE YAPILIR?

Kart sahibi Seyahat Acentasının süresi dolan Fiziki Kimlik kartlarını bağlı bulunduğu Bölge Temsil Kuruluna teslim etmesi gerekmektedir.

 

 1. FİZİKİ KİMLİK KARTININ STATÜSÜ, GEÇERLİLİĞİ VE GERÇEKLİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Kartın kullanımında karşılaşılan denetimlerde denetçilerce Kart statüsünün kontrolü, ayrıca kartın geçerliliğini ve gerçekliğini sorgulamak için TÜRSAB tarafından her karta özel QR kod üretilmektedir.

Ayrıca her yıl için belirlenen kimlik kartı renkleri ve kart üzerindeki hologram da görsel olarak kartın geçerli olup olmadığının sorgulanması için oluşturulmuş fiziki niteliklerdendir.

 

 1. KİMLİK KARTININ KULLANIMINA İLİŞKİN SORUMLULUKLAR NELERDİR?

Seyahat Acentaları ve Kimlik Kartı düzenlenen kişiler; kartın güvenilirliğini artırmak ve TÜRSAB’ın ve Seyahat Acentalığı mesleğinin itibarını korumak adına gerekli hassasiyeti göstermekle, mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunmamakla yükümlüdür. Aksi durumlarda TÜRSAB idari ve cezai yaptırımlarda bulunma hakkına sahiptir.

 

 1. KİMLİK KARTININ KAYBOLMASI, ÇALINMASI HALİNDE NE YAPMALIYIM?

TÜRSAB Kimlik Kartları; süreli ve kontrol edilebilmesi için QR kod verilerek düzenlenmektedir. Çalınan veya kaybolan kimlik kartının usulsüz kullanımının önüne geçmek için, Seyahat Acentasının konuyu bağlı bulunduğu Bölge Temsil Kuruluna bildirmesi gerekmektedir.

 

 1. AİDAT BORCUM VAR, KART BAŞVURUSU YAPABİLİRMİYİM?

TÜRSAB Yönetim Kurulunca alınan karara göre; içerisinde bulunulan yıl haricinde Birliğe karşı borç yükümlülüklerini yerine getirmeyen Seyahat Acentaları için “Acenta Sahibi” niteliğine haiz kartlar haricinde kimlik kartı düzenlenemez.

 

NOT: Deprem felaketinden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa olmak üzere toplam 11 ilimizde faaliyet gösteren Seyahat Acentalarımızın kimlik kartı taleplerinde aidat borcu sorgulanmayacaktır.

 

 1. TÜRSAB, KİMLİK KARTI BAŞVURUSUNDA İBRAZ EDİLEN BELGELERDEKİ ŞARTLARI SORGULAR MI?

Kimlik Kartlarının düzenlenmesi esasınca Seyahat Acentaları tarafından Birliğe ibraz edilen belgelerdeki şartların korunmasına ilişkin sorumluluk, başvuru sahibi seyahat acentasına aittir. Ancak TÜRSAB, düzenlenen ve statüsü aktifte bulunan kimlik kartları için başvurulduğu gün geçerli olan şartların korunup korunmadığına ilişkin başvuru sahibi seyahat acentasından bilgi belge isteme hakkına sahiptir.

 

 1. TÜRSAB KİMLİK KARTININ GEREKLİLİKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ VEYA UYGUNSUZ KULLANILMASI HALİNDE NE OLUR?

Seyahat Acentalığı sektörünün geliştirilmesine destek vermek, ülke turizmini geliştirmek ve Seyahat Acentalarının menfaatlerini korumak yasalar nezdinde TÜRSAB’ın sorumluluklarındandır.

Bu nedenle TÜRSAB Kimlik Kartı’nın uygunsuz kullanılmasında TÜRSAB, kimlik kartı başvuru sahibi Seyahat Acentasını ve kart düzenlenen kişiyi müştereken ve müteselsilen sorumlu tutar. Bu sorumluluğun gereğini yapmayan taraflara cezai ve idari yaptırımlar uygular.

Anılan hususlarda TÜRSAB;

 • Kimlik Kartı düzenlenen Seyahat Acentasına ilgili mercii tarafından aksi karar alınıncaya dek Kimlik Kartı düzenlenmemesi,
 • Kimlik Kartı düzenlenen kişilerin süreli veya süresiz olarak kimlik kartı başvurusundan menedilmesi,
 • Kimlik kartı başvurusu ile oluşan akde uygun olarak 2023 yılı için 5.000,00 TL cezai şart talep etme,

hakkına sahiptir.

 

Soru ve Önerileriniz için kimlikkarti@tursab.org.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

 

Ek: FİZİKİ KİMLİK KARTI BAŞVURU FORMU

 

TÜM HABERLER
08  Aralık  2023
7. İstanbul Ekonomi Zirvesi Kapsamında TÜRSAB Tarafından "Akıllı Şehir ve Akıll...
HABERİ OKU
08  Aralık  2023
Karayolu Taşımacılık Ulaştırma ve Araç Kiralama İhtisas Başkanımız Cem Türkkan,...
HABERİ OKU
08  Aralık  2023
İstanbul Ekonomi Zirvesi Bu Yıl "Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler" Temas...
HABERİ OKU
08  Aralık  2023
Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Tü...
HABERİ OKU
07  Aralık  2023
17. TTI İzmir, 3. TTI Outdoor ve 1. TTI Health Fuarı Bugün Kapılarını Açtı
HABERİ OKU
07  Aralık  2023
Ayasofya Tarihi Müzesi Bilgilendirme Gezisi Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
04  Aralık  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
03  Aralık  2023
TÜRSAB Heyetimiz, Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Fatih Özer'i Ziy...
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
08  Aralık  2023
Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Sınav Bilgilendirmesi Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
07  Aralık  2023
Yunanistan Schengen Vize Başvurularını Yapacak Olan Acentalara İlişkin Prosedür...
HABERİ OKU
30  Kasım  2023
Yunanistan Schengen Vize Başvurularını Yapacak Olan Acentalara İlişkin Prosedür...
HABERİ OKU
28  Kasım  2023
Müze ve Ören Yerleri Giriş Ücretleri ile Elektronik Rehberlik Sistemi Tarifeler...
HABERİ OKU
24  Kasım  2023
Enformasyon Memurluğu, Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Yazılı ve Sözlü Sınavı...
HABERİ OKU
24  Kasım  2023
Tarihi Yarımada Bisiklet Turu Etkinliği Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
22  Kasım  2023
2023-2024 Sezonunda Turistik Doğu Ekspresinde Tur Hizmeti Verecek Seyahat Acent...
HABERİ OKU
22  Kasım  2023
İlker Ünsever ile Turizm Hukuku Canlı Yayını 23 Kasım Perşembe | 14.00
HABERİ OKU