24. OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Sayın Genel Kurul Katılımcısı,

Bilindiği üzere; TÜRSAB 24’üncü Olağan Genel Kurulu’nun birinci toplantısı 25-26 Kasım 2019 günü saat 10.00’da, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 30 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da İstanbul Kongre Merkezi (ICC) Harbiye Oditoryumu – Darülbedayi Cad. No:3 Maçka Şişli/İstanbul adresinde, seçimler ise 1 Aralık 2019 Pazar günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı - Rumeli Salonu, Harbiye/İstanbul adresinde, saat 09.00’da gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevede; Olağan Genel Kurul organizasyonu için seyahat acentası temsilcileri adına düzenlenecek genel kurul kartlarının hazırlığının tamamlanabilmesi için aşağıda belirtilen hususları dikkatlerinize sunarız.

1. TÜRSAB 24’üncü Olağan Genel Kurulu’nda gerçekleşecek genel kurul Organizasyonu kapsamında, Genel Kurul’a katılım sağlayacak temsil ve ilzama yetkili kişinin genel kurul kartının hazırlanabilmesi için 1 Kasım 2019 gününe kadar tarafımıza ulaştırılması gereken form ve eklerinin, Siz Değerli Üyelerimizden yeterli bilgi akışı sağlanamaması sebebiyle 4 Kasım 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatılmış olduğu ve bu tarihe kadar duyurumuz ekindeki formlardan şirketiniz temsil şekline uygun olan formun doldurularak ekleri ile birlikte tarafımıza bildirilmesi gerekliliği bulunmaktadır.

2. 26 Ekim 2019 tarihinde Birliğimiz tarafından yapılan duyuruda seyahat acentası sahibi tüzel kişinin temsil ve ilzam yetkisinin birden çok kişide bulunması halinde;

- Limited şirketlerde, şirket müdürleri müşterek imza yetkilisi ise, oy kullanma hakkı bir müdür tarafından kullanılacağından bu kişinin kim olacağının ilgili şirket müdürler kurulunca alınacak karar ile belirlenmesi ve kararın aslı veya noter onaylı suretinin ibrazının, 

- Anonim şirketlerde ise müşterek imza yetkililerinden kimin şirketi temsil ve ilzam yetkisini kullanacağının Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmesi ve kararın aslının veya noter onaylı suretinin ibrazının zorunlu olduğu belirtilmiştir.  

3. İşbu duyurumuzda belirtilmiş olan limited şirketlerde veya anonim şirketlerde, şirketi temsile birden fazla kişinin birlikte yetkili kılınması halinde, yani müşterek yetkinin söz konusu olması halinde duyurumuz ekinde bulunan karar örnekleri kullanılmak suretiyle alınacak kararların noter onaylı suretlerinin tarafımıza gönderilmesi gerekliliğini önemle duyururuz.

4. Son olarak 26 Ekim 2019 tarihinde Birliğimiz tarafından yapılan duyuruda, seyahat acentanız tarafından doldurulacak form ekinde seyahat acentası sahibi tüzel kişinin temsil ve ilzam yetkisini gösterir evrakın Birliğimize ulaştırması gerektiği bildirilmiş olup, tarafımıza ulaştırılan evrakların bir kısmında temsil ve ilzam yetkilisinin isminin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Genel Kurul’da SEYAHAT ACENTASI SAHİBİ TÜZEL KİŞİNİN TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİSİNİN YETKİSİNİ GÖSTERİR aşağıdaki belgelerden herhangi birisinin form ekinde gönderilmesi gerekmektedir:

- Güncel ve Geçerli Faaliyet Belgesi veya Ticaret Sicil Tasdiknamesi ( aslı )

- İmza Sirküleri ( noterden aslı gibidir onaylı sureti )

- Ticaret Sicil Gazetesi ( aslı )

Yukarıda belirtilen hususları önemle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB) 

Ek:

1- Limited Şirketlerde müşterek yetkili bulunması halinde örnek müdürler kurulu kararı

2- Anonim Şirketlerde müşterek yetkili bulunması halinde örnek yönetim kurulu kararı

TÜM HABERLER
17  Haziran  2024
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
14  Haziran  2024
TÜRSAB Heyetimizin Katılımıyla Sultanahmet Tarihi Yarımada Bölgesine Keşif Yapı...
HABERİ OKU
14  Haziran  2024
Boğaziçi BTK Başkanımız Yüksel Türemez, İsviçre Ticaret Odası Derneği'nin 40. Y...
HABERİ OKU
14  Haziran  2024
Trakya BTK Başkanımız Egemen Aydın, Edirne Yunanistan Konsolosu Sayın Aris Radi...
HABERİ OKU
13  Haziran  2024
Amerika, Colorado, Denver Heyeti, TÜRSAB Genel Merkezimizi Ziyaret Etti
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı Aylık Toplantısı Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı Aylık Olağan Toplantısı, TÜRSAB Genel Merkezi...
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
TÜRSAB Yönetim Kurulu Olağan Toplantısı, Genel Merkezimizde Gerçekleşti
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
16  Haziran  2024
Babalar Günü Kutlu Olsun
HABERİ OKU
15  Haziran  2024
Kurban Bayramımız Mübarek Olsun
HABERİ OKU
14  Haziran  2024
Kurban Bayramında Yolcu Taşıma Faaliyetlerine Yönelik Hususları Düzenleyen Baka...
HABERİ OKU
14  Haziran  2024
Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Ülke Genelinde Yaz Mevsimi Süresince Gerekl...
HABERİ OKU
13  Haziran  2024
Sağlık Turizmi Ticaret Bakanlığı Destekleri Bilgilendirme Semineri Hakkında Duy...
HABERİ OKU
13  Haziran  2024
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Bünyesinde Bulunan Saray, Köşk, Kasır, Müzele...
HABERİ OKU
12  Haziran  2024
Birliğimizin Maliki Olduğu Kütahya, Çavdarhisar’daki Gayrimenkulün Kiralanması ...
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
Saray Yeraltı Şehri'nin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olması Hakkında Duyuru
HABERİ OKU