KAMU PERSONELLERİNİN YILLIK İZİNLERİNİN İPTALİ NEDENİYLE İADE TALEPLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki, yurtdışı çıkışlar yasaklanmamıştır ve çıkışlar belirli belgelerin sunulması halinde gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca, kamu personelinin yıllık izinlerinin Başbakanlığın 18.7.2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelge’si ile kaldırıldığı kamunun malumudur.

Söz konusu Genelge nedeniyle yıllık izni iptal olan kamu personeli Birliğimiz üyesi seyahat acentalarından satın almış oldukları paket tur, konaklama ve uçak bilet bedellerinin iadesini talep etmektedir.

Konunun önemi dolayısıyla Birliğimiz tarafından derhal girişimlerde bulunulmuştur.

1-) TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu)’na gönderilen yazı ile kamu personellerinin izinlerinin kaldırılması nedeniyle tüketicilerin ve acentaların mağduriyetinin önlenmesine yönelik olarak otellerin konaklama bedellerini iadesinin sağlanması istenmiştir.  

TÜROFED tarafından Birliğimize iletilen yazı ile ;

  • Mevcut konaklayan veya tatilini erken kesip dönmek isteyen kamu personeline, konaklama yapmadığı gün sayısı bedelinin hiçbir kesintiye uğramadan iadesi,
  • İleriye dönük rezervasyon yaptırmış kamu personelinin önceden ödemiş oldukları tatil bedellerinin hiçbir kesintiye uğramadan ve herhangi bir no-show bedeli uygulamadan  iadesi,
  • Münferit seyahat edenlerin yaptırmış olduğu münferit veya bir acente üzerinden paket tur  alarak yaptırmış oldukları rezervasyonlar  için de aynı uygulamanın geçerli olması,
  • Misafirlerin tatillerini ertelemek istemeleri durumunda, yine herhangi bir bedel ve kesinti talep edilmeden ertelemelerin yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir. ( Ek -1)

2-)  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne yapılan başvuru üzerine, izinleri iptal olan kamu çalışanlarının havayolu bilet iptal, iade, değişiklik işlemlerinin herhangi bir ücret veya ceza yansıtılmadan gerçekleştirilmesi hususunda tüm havayolu şirketlerine bir duyuru göndermiş olup havayolu şirketlerince iadeler yapılmaya başlanmıştır. ( Ek-2)

3-) Paket turlara ilişkin bedel iadesi taleplerinde ise T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın kamuya yapmış olduğu bildirimde de belirtildiği üzere;

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da “paket tur sözleşmesi”;

Konaklama,ulaştırma ve başka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte, herşeyin dahil odluğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmeler”  olarak tanımlanmıştır. 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a dayalı düzenlenen Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin Sözleşmenin Feshi” başlıklı 16. Maddesi ile katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedelin  kendisine iade edileceği düzenlenmiştir.

Ayrıca, paket turun başlamasından en az otuz gün önce fesih bildirimlerinde ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

Yukarıda belirtilen hususlar birlikte değerlendirildiğinde, gelişen süreçte, acenta, tüketiciye satılan hizmetin bedelini tedarikçiye (havayolu, konaklama) ödediğini belgelendirmekle yükümlü olup kendisine kusur atfedilmemesi için gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Genelge kapsamında yıllık izinleri kaldırılan kamu personelinden ileri tarihte paket tura katılma  hakkını  kullanan tüketici hariç olmak üzere, bedel iadesi talebinde bulunanların mağdur edilmemesi için yukarıda açıklanan mevzuat ve uygulamaya yönelik alınan tedbirler dikkate alınarak  tedarikçiler ile derhal irtibat kurulmak suretiyle ödemelerin yapılması  hususunda  gerekli özenin gösterilmesini rica ederiz.

Değerli Üyeler,

Bununla birlikte, tüketici paket turunu ileri tarihte kullanma yönünde acenta ile mutabık kaldı ise bu beyanı geçerli olup acenta nezdinde  bu hakkı saklıdır. 

Diğer yandan, Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 14. maddesinin cevaz verdiği ölçüde, kamu personellerinin paket turlarını iptal etmesi üzerine, kamu personelinin katılacağı paket turu oluşturan tüketici sayısının azalması sebebiyle, seyahat acentasının tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği durum olan 15-16 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen olaylar ile OHAL ilanı nedeniyle paket turların diğer paket turlar ile birleştirilmesi imkanı bulunmaktadır.

Değerli Üyelerimize önemle duyurulur.

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

TÜM HABERLER
27  Eylül  2022
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
26  Eylül  2022
“Bursa Bilgilendirme Gezisi” Gerçekleşti
HABERİ OKU
26  Eylül  2022
Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanımız Ömer Kartın "Gastronomi Kentleri" Panelin...
HABERİ OKU
26  Eylül  2022
Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz B. Bağlıkaya "STK’ların Sürdürülebilir Turizm v...
HABERİ OKU
24  Eylül  2022
Türk Dizilerine Hayran Olan İtalyan Sosyal Medya Fenomenleri Garibaldi Binasınd...
HABERİ OKU
23  Eylül  2022
Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz B. Bağlıkaya “Destinasyon Yönetimi ve Gastronom...
HABERİ OKU
23  Eylül  2022
Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz B. Bağlıkaya “4. Bursa Turizm Zirvesi” Turizm F...
HABERİ OKU
23  Eylül  2022
Batman Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk TÜRSAB Genel Merkezimizi Ziyaret Etti
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
27  Eylül  2022
25. Olağan Genel Kurul Hakkında Önemli Duyuru
HABERİ OKU
27  Eylül  2022
Dünya Turizm Günümüz Kutlu Olsun
HABERİ OKU
26  Eylül  2022
Dumlupınar Bölge Temsil Kurulu Seçim Duyurusu
HABERİ OKU
26  Eylül  2022
Pamukkale Bölge Temsil Kurulu Seçim Duyurusu
HABERİ OKU
26  Eylül  2022
Doğu Marmara Bölge Temsil Kurulu Seçim Duyurusu
HABERİ OKU
26  Eylül  2022
Trakya Bölge Temsil Kurulu Seçim Duyurusu
HABERİ OKU
26  Eylül  2022
Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Seçim Duyurusu
HABERİ OKU
26  Eylül  2022
Hatay Bölge Temsil Kurulu Seçim Duyurusu
HABERİ OKU