LUFTHANSA (LGH)GRUBUNA BAĞLI HAVAYOLLARININ 16 EUR DCC UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR HAKKINDA DUYURU

KONU   : 1.09.2015 tarih itibariyle uygulamaya başlayacak olan 16 EUR DCC(Distribution Cost Charge)

Değerli üyelerimiz, 

1. Lufthansa Grup Havayolları (Austrian Airlines Brussels Airlines,Lufthansa ve Swiss) olarak 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren tüm rezervasyon sistemleri(GDS) üzerinden yapılacak bilet rezervasyonları için dünya genelinde Distribution Cost Charge(DCC) ücret uygulaması başlatacağını duyurmuştur.

2. Uygulamanın yanlışlığı ve hukuka aykırı yönleri açısından itirazlarımız sözlü dile getirilmiş ve ayrıca 25.06.2015 tarih 28432 sayılı yazımız ile uygulamanın yanlışlığı ve durdurulması talep edilmiştir. Bu hususlar  ayrıca duyurulmuştur. (EK:1/1 ve 1/2)

3. Yazılı şikayetimize; Deutsche Lufthansa AG Türkiye Şubesi, S.Löcherbach ve G. Taragano imzası ile verilen cevapta, 16 EUR dağıtım bedeli maliyetine ilişkin endişelerimizi ciddi olarak değerlendirdiklerini ve hukuk ofisleri ile yapılan görüşmede bu uygulamanın, Türk hukuk kural ve düzenlemeleri ile bağdaştığını, konu ile ilgili sorunları tartışmaya ve detaylı bir şekilde TÜRSAB üyelerine aktarmaya hazır olduklarını beyan etmişlerdir.

Hukuk Bürosunun verdiği cevapta;  GDS rezervasyon sistemleri üzerinden yapılacak olan rezervasyonlar için ek ücret öngörüldüğü ancak grup havayolunun,   bu ödemeyi gerçekleştirmek istemeyen seyahat acentalarının, LHGroup-agent.com ve LH.com üzerinden 16 EUR DCC ek ücretini ödemeden rezervasyon işlemi yapmakta her zaman serbest oldukları belirtilmektedir.  Havayolunun GDS sistemi üzerinden başlatacağı bu uygulamadaki gerekçesinin ise  “GDS sisteminin müşterilerine sunmakta olduğu birçok avantaja karşın, havayolu şirketleri için yüksek maliyetleri beraberinde getirdiği, bu maliyetin bilet fiyatına sabit bir rakam olarak ilave edilmesi yerine artık maliyet oluşturan kaynağa göre bu ücretin yansıtılmasının daha adil olduğuifade edilmektedir.

Yeni uygulamanın, müşterilerin havayolu tercihleri üzerinde herhangi bir olumlu veya olumsuz etkisi olabileceğini düşünmedikleri, havayolu ile seyahat acentaları arasında bir rekabet ilişkisi bulunmaması karşısında hem uygulama hem de yasal mevzuat çerçevesinde havayolunun farklı fiyat politikası izlemesine bir engel bulunmadığı ileri sürülmektedir. (Ek-2/1 ve 2/2)

4. Verilen cevaba Birliğimiz tarafından itiraz edilmiştir.  Açıklarsak, ticari işletme olan seyahat acentalarımızın faaliyetlerini engelleyecek ve kısıtlayacak, rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar yolu ile rekabetin engellenmesi, bozulması ya da kısıtlanması taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.  Bu bakımdan cevap yazısında ileri sürülen ve havayolları ile seyahat acentalarının rekabet ilişkisinde bulunmaması nedeniyle  havayollarının fiyat politikalarına karışılamayacağına ilişkin   beyanın, hukuken kabulü mümkün değildir. Kaldı ki,  rekabet yönünden acentalarımız ile havayolu teşebbüsü arasındaki ilişki;  üretim veya dağıtım zincirinin farklı seviyelerinde faaliyet gösteren iki ya da fazla teşebbüs arasında belirli mal veya hizmetlerin alımı, satımı veya yeniden satımı amacıyla yapılan anlaşmalarda uygulanacak olan Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz kapsamındadır. Dağıtım zincirinde seyahat acentalarının bulunduğu düşünüldüğünde havayollarının, rekabet hukuku ilkelerine de  aykırı hareket edemeyeceği açıktır.

Özellikle havayolunuzun biletlerini satan seyahat acentalarının aracı kuruluş hizmeti sunduğu, tüketici mevzuatı uyarınca havayolunuzun ile aracı kuruluş olan acentalarımızın 3.kişilere karşı müşterek ve müteselsil sorumlu kılındığı ve bu yönde havayolunun ürününü tedarik etmesine rağmen acentaların da her türlü yükümlülük altında olduğu mevzuat gereğidir. Bu durum, seyahat acentalarının belirlenecek fiyat politikalarında üstlenmesi gereken rolü de göstermektedir.

5. Birliğimiz Lufthansa’nın bu uygulaması ile ilgili başta Almanya olmak üzere AB ve Amerika’daki meslek kuruluşları ile yakın temasta olmuş ve gelişmeleri yakından takip ettiği gibi bazı durumlarda da katkıda bulunmuştur.

6. Ayrıca belirtmek isteriz ki,  aşağıda ayrıntılı açıklayacağımız gerekçelerimiz; ek ücret muafiyeti tanınan sistemin, öncelikle tüketici olmak üzere bu sistemden yararlanacak olanlara hiçbir yarar sağlamayacağını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu itirazlar, sadece Türkiye’de faaliyet gösteren seyahat acentaları tarafından değil aynı zamanda dünya genelinde seyahat acentaları, tur operatörleri, tüketiciler, küresel dağıtım sistemleri, Business Travel Coalition Birliği (BTC) lobisi  tarafından da kabul edilmemektedir. Açıklarsak; konuya ilişkin turistik ve ticari seyahatler konusunda haber portalı  olan fvw’ de  de yer alan bilgilendirmeler  aşağıda aktarılmakta olup, Birliğimiz itirazları ile benzer içeriktedir.

 • Almanya Bağımsız Acentalar Birliği (ASR) Başkan yardımcısı ve aynı zamanda Uçuş ve Ulaşım Komitesi Başkanı Jochen Szech; Lufthansa  Ceo’su Carsten Spohr’a itirazlarını içeren başvuruda bulunmuştur.

Bu başvurularında; LH Group-agent.com ve LH.com portalının  sadece Lufthansa grup uçuşlarını sunduğu için tüketicinin diğer havayollarını kıyaslama seçeneğinin ortadan kalkmakta  olduğunu ve bu durumda müşterilere şeffaf bir şekilde  hizmet sunulamayacağının belirtildiği, “LH’ nın maliyet artışları ve müşteri dataları konusunda son olarak tüketiciye de bilgi vermesi gerektiği  ve zenginleşmek isteyen havayollarının tüketiciyi koruyan acentaları şamar oğlanına çevirmesini  durdurmalıyız” ibarelerine yer verildiği görülmektedir. 

 • ASR’ nin, AB Rekabet Piyasası komiseri Margareth Vestager’e yapılan şikayetlerinde: 

ASR , “Lufthansa’nın seyahat acentalarına  Amadeus, Travelports Galileo ve Sabre gibi Bilgisayar Rezervasyonu sistemleri (CRS) tarafından gerçekleştirdiği bilet satışlarında uyguladığı 16 EUR DCC uygulaması yönünden endişeleri olduğunu, dünyadaki tüm seyahat acentalarının bilet satışlarında yukarıda anılan CRS’lerin birinden faydalanıldığını, bu uygulama 1.Eylül 2015 tarihinde başlatılırsa gerçekleştirilen tüm bilet satışlarında etkili olacağı ve ticaret koşullarına göre açık bir hata olduğu belirtilmektedir. Her ne kadar Lufthansa Group’a ait  bilet satışlarının www.LH.com,www.swiss.com,www.austrian.com,www.brusselsairlines.com sitelerinden veya  call center ve havalimanındaki ofislerinden gerçekleştiği takdirde 16 EUR DCC tutarı ücretten muafiyet söz konusu olsa da  Lufthansa Group’un seyahat acentalarına alternatif olarak kendi online websitesini (www.LHGroupagent.com) kullanıma sunmasının, dağıtım ortaklarının ihtiyaçlarını gidermediğini herkesin farkında olduğu, belirtilmektedir. Lufthansa, bu uygulaması ile ASR ve diğer tüm birleşmiş seyahat acentaları ve tur operatörlerini dışlamaktadır. Lufthansa’nın asıl amacının işleri kendi dağıtım kanallarına aktarmak ve müşteri verilerini kendi ticari amaçları için toplamaktır. Lufthansa’nın dağıtım kanalları sadece Lufthansa uçuşlarının fiyatlarını ve aktarmalarını gösteriyor ama ne seyahat acentalarının ne de müşterilerin diğer hava yollarıyla karşılaştırma imkanı var. Sadece CRS’ler (Bilgisayar rezervasyon sistemi) ile seyahat acentalarının ve müşterilerin karşılaştırma imkanları oluyor. Olağan ticari şartlara aykırı olan bu uygulama kabul edilemez ve Komisyon tarafından acilen durdurulması gerekmektedir. Bugüne kadar hiçbir şirket, Lufthansa’nın bu günlerde yaptığı gibi ortaklarını kötü durumda bırakmamıştır”

 • Almanya Seyahat Acentaları Federasyonu (AER)’nin, “ŞİMDİ PROTESTOMEKTUPLARI YAĞIYORbaşlığı altındaki şikayeti:

Almanya Seyahat Acentaları Federasyonu (AER) Başkanı Rainer HAGELOCH’un,  LH Başkanı  Carsten Spohr’e yazdığı şikayet mektuplarındaki açıklamalara aşağıda yer verilmektedir. 

Fvw’de de yer alan haberde; “LH tarafından planlanan GDS farkına tepkiler artıyor. Bu hafta LH Başkanı Spohr, yüzlerce mektup almış olmalı. Acentalar tepkilerini açığa vuruyorlar. Alman Acentalar Birliği Spohr’a yüzlerce mektup gönderdirildiğini belirtti. Yaklaşık 1000 AER üyesi Eylül’de devreye girecek dağıtım kanalı farkı (DCC) konusunda tepkilerini ortaya koyuyor. Yazılarda LH kararından dönmezse diğer havayollarını tercih etme tehdidi de var.

AER Başkanı Rainer HAGELOCH’un anlattığı şekilde seyahat acentaları açısından günümüzde kullanılan GDS’ lerin alternatifi  yok. ”Biz ancak bu şekilde son tüketicinin isteklerine cevap verebilir ve tüketicinin korunması konusunda şeffaf bir hizmet sunabiliriz.” Hageloch, acentaların fiyat farklılaşması  olmadan LH’ın tüm fiyat tarifelerine ulaşılabilmesi gerektiğini söyleyip aksi halde başka havayollarını tercih edeceklerini ve Tüketici Bakanlığı’ nın da konuya el atması gerektiğini söylüyor.”

 “ASR LH’ı uyarıyor.” 

AER yalnız değil. ASR’de harekete geçerek SPOHR’a hitaben bir mektup hazırlayıp üyelerine gönderdi. SZECH, “DCC empoze edilerek müşteri tercihleri yönlendirilmek isteniyor. Ancak tepki sadece Alman pazarında değil, dünya çapında DCC karşıtı bir dayanışma var ve sonunda sadece bir tane kaybeden olacak” şeklinde uyarı yapıyor.

ATLANTİK’in öbür tarafında huzursuzluk.” 

İşin gerçeği DCC karşıtı protestolar uluslararası bir konu. SPOHR’a, yakın bir zamanda ABD’den de mektuplar yollanacak. Business Travel Coalition  (BTC)  başkanı KEVİN MİTCHELL da örnek bir mektup hazırlayarak onun LH yönetimine gönderilmesini istedi. Yazıda BTC-üyeleri BONN, Brüksel ve Washington’ daki  kartel sorumlularına delege göndermek istediklerini belirtiyorlar. Seyahat Acentası Birlikleri, Travel Management Companies (TMC’ler) ve farklı kuruluşların üst birliği olan BTC, Distribution Coast Charge (DCC) uygulaması  ile Lufthansa’nın pazardaki kuvvetini kötü yönde kullanmak istediğine işaret ediyor. BTC aynı zamanda SPOHR  ile LH-DCC’nin anlam ve amacının tartışılacağı bir toplantı da düzenlemek istiyor. 

 • Avrupa Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri Birliği (ECTAA) :

Lufthansa’nın GDS rezervasyonlarından alacağı fark nedeniyle seyahat acentaları aleyhine olumsuz rekabet koşulları oluşacağı iddiasıyla; Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu’na başvuru yaptığı ve dağıtım kanalındaki değişikliğe tepki gösterdiklerini, ilave getirilen 16 EUR DCC tutarındaki ek ücretin, AB kurallarının GDS sistemlerini düzenleyen “CODE OF CONDUCTşartlarına uymadığını, diğer dağıtım kanalları olumsuz ayrıştırılamaz ilkesini zedelediğini, GDS farkı nedeniyle tüketici fiyatlarında belirgin fiyat artışları olacağını ve direkt satışın acentalarda olumsuz rekabet koşullarını oluşturacağını, Lufthansa tarafından sunulan LHGroupagent.com sitesi, etkili ve kullanılabilir bir alternatif olmayıp bugüne kadar kullanılan ileri teknoloji ürünü GDS sistemlerine kıyasla geri düşmek  olduğu belirtilmiş ve ayrıca yaptıkları başvuruyu Lufthansa’ya da bildirmişlerdir.

 • ABTA’nın UYGULAMANIN GERİ ADIM ANLAMINA GELDİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMASINDA:

Lufthansa ile ilgili  başlanacak uygulamanın getireceği yeni ücretlendirmenin, müşteriler için daha yüksek fiyat anlamına geleceği gibi seyahat acentalarını da haksız rekabet koşullarına mahkum edecektir. “IATA’ya bağlı acentaların bu zamana kadar edindikleri kolay bağlantı, şeffaflık ve integral sistemlerin karşılaştırılabilirliği gibi kolaylıklardan geri adım atılmasına rezervasyonlar için daha fazla para ve zaman harcanmasına sebep olacaktır.” şeklinde görüş bildirmişlerdir.

 • Çatı Bölgede( Almanya, Avusturya, İsviçre )isyan: 
 • Bu farktan sadece LH müşterileri etkilenmemektedir. Austrian, Swiss ve Brussel Airlines

biletleri de Eylül’den itibaren GDS’ lerden yapılacak rezervasyonlarda 16 EUR artacaktır. Bu pazarlarda, bu farkın alınacağının deklare edildiği 2 Haziran’dan itibaren huzursuzluğun var olduğu, özellikle kurumsal seyahatlerde GDS üzerinden yapılan raporlamaların acentaların yükünü azalttığı, Avrupa Birliği Komisyonu’na yapılan başvuruda Lufthansa’nın uyguladığı 16 EUR ücreti uygulamasının, diğer dağıtım kanalları olumsuz ayrıştırılamaz ilkesini zedelediğini ve bunun dayanağının da Avrupa Birliği Direktifi’nin Nr: 80/2009 olduğu açıklanmaktadır. 

              Amerika’da lobi faaliyeti yürüten BTC Yönetim Kurulu Başkanı Kevin Mitchell tarafından    

              Brüksel, Bonn ve Washington’a gönderilen mektuplarda LH’nın DCC uygulamasının yanlışlığı     

              hakkında aşağıdaki hususlara yer verdiği anlaşılmaktadır. 

“Sevgili bayanlar ve baylar,

Aşağıda AB, Almanya, ABD ve tüm dünyadaki 135 seyahat alıcısı, tüketici grupları ve sanayi birliklerinin, LH grubunun 1 Eylül 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe koyacağı ve LH grubu web siteleri, çağrı merkezleri ve havaalanlarındaki bilet satış noktaları haricindeki satış kanallarından tahsil edeceği  16 EUR DCC ücreti ile ilgili yorumlarını bulabilirsiniz:

Önde giden sanayi katılımcıları,  Lufthansa’nın gelirini yükseltmek için karşılaştırmalı ticareti ve dağıtım kanallarının rekabetini azaltmaya yönelik  hakim konumunu kötüye kullanmaya çalışmasını kabul etmemektedirler.

Miami’deki bir IATA toplantısında 120 havayolu arasından 96’sının LH’nın bu kararını takip edebileceklerini açıklamaları LH’ya güç vermiştir. Rakiplerinin manevi desteğini arkasına alan LH daha emin adımlarla DCC uygulamasını hayata geçirecektir.

Örneğin Buying Business Travel Dergisi,29 Haziran 2015 tarihli sayısında; Air Astana CEO’su Peter FOSTER’ın: “Kuşkusuz diğer havayolları bu uygulamayı takip edeceklerdir. demecine yer vermiştir.

Lufthansa’nın rakipleri gerçekten de Lufthansa’nın bu uygulamasını takip edeceklerdir. 2016 ve ileriki yıllarda Küresel Dağıtım sistemleri ile (GDS) sözleşmelerini yenileyecek olan havayolları, Lufthansa’nın 16 EUR ücret uygulamasıyla masraflarını azalttığını ve tüketicilerin 16 EUR fazla ödemek istemeyecekleri için (yani Lufthansa’nın kendi sitesinden biletlerini satın alacakları için) gelirlerini yükselttiğini tespit edeceklerdir. Ve tabi ki, Lufthansa’nın bu uygulamasını takip edecek olan rakipleri, bu uygulamayı isteksizce yaptıklarını, rekabete dayanan sebeplerden ötürü bunu uygulamak zorunda olduklarını dile getirecekler. 

Lufthansa’nın uygulamasından  güç alacak olan diğer havayolları 16 EUR ücreti talep edecekler ve tüketicileri bundan böyle havayollarının kendi web sitelerine yönlendirmeye zemin hazırlayacaklardır. 2017/2018 yılları sırasında havayolları teker teker bu 16 EUR ücreti 100 EUR’ya ve hatta daha fazla miktarlara çıkartabilirler. Bu gelişmeyle online seyahat  acentaları yıkılacak, geleneksel seyahat acentalarının değerleri dibe vuracak, küresel dağıtım sistemleri (GDS) küçülecek  ve tüketiciler verimli fiyat karşılaştırması yapamayacaklarından havayollarının daha yüksek ve kötü fiyat politikaları ve uygulamalarına maruz kalacaklardır.

Pazarda; havayolları, GDS’ler ve seyahat acenteleri birbirlerine rakiptirler. Bu durumda hafızalara bir soru takılıyor. Direkt bir dağıtım kanalı (bu durumda havayolunun kendisi oluyor) kasti ve ayırımcılık yaratarak dolaylı dağıtım kanallarına zorla bir ücret farkı yansıtıyorsa, bu, pazardaki hakim durumunu kötüye kullanmak olmuyormu? Yine bu durum pazardan bir sürü oyuncunun devre dışı kalmasına sebep olmayacakmı? Amaç bu gibi duruyor. Travolution Dergisi, 1 Temmuz 2015 tarihinde böyle bir habere yer verdi: “LUFTHANSA küresel dağıtım sistemlerini yok etmeyi amaçlıyor ve 16 EUR ücret uygulamasından geri çekilmeyecektir.”

 • Almanya Seyahat Birliği (DRV) Alman Rekabet Kurumuna başvurdu.

24.08.2015 tarihli  fvw’de ki, yazıda; Lufthansa’nın planladığı küresel dağıtım sistemi ücreti (DCC) seyahat sektörünü endişelendiriyor. Şimdi DRV Lufthansa’nın planlarının rekabet hukukuna aykırılık teşkil edip etmediğinin denetlenmesini istiyor.

1 Eylül’den itibaren, yani sadece birkaç gün sonra, Lufthansa bilet satışlarında 16 EUR ücreti uygulamasına başlayacak. Lufthansa bu ek ücretle GDS maliyetlerini kapatmak istiyor. Şimdi Alman Seyahat Birliği DCC uygulamasına karşı  Alman Rekabet Kurumu’na dilekçe ile  başvurdu. DRV, Alman Rekabet Kurumu’nun, Lufthansa’nın 16 EUR uygulamasının alternatif rezervasyon sistemlerine ayrımcılık teşkil edip etmediğini ve bu yüzden Rekabet Hukukuna aykırı olup olmadığını araştırmasını talep etti. Bu soruşturmanın temelini Lufthansa’nın piyasadaki hakim durumu oluşturur.

Avrupa Birliği düzeyinde Avrupa Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri Birliği (ECTAA)Avrupa Komisyonu’nda bu konuyla ilgili şikayette bulunmuştu. Brüksel’deki girişimin hukuki temelini

AB kurallarının CRS sistemlerini düzenleyen “CODE OF CONDUCTşartları oluşturuyor. CRS’nin anlamı ise bilgisayar rezervasyon sistemleri ve GDS için daha önceleri kullanılan terimdir.

Sayın üyelerimiz,

Malumlarınız olduğu ve görüldüğü üzere tüm dünya’da;

 • Lufthansa Groups (LGH) un başlattığı 16 EUR DCC uygulamasının yanlışlığına ilişkin ilgili tüm sektör kuruluşları  LH’a itirazlarını iletmekte ve aynı zamanda da üyelerine de yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde bireysel olarak itirazların yapılmasını kamuoyu oluşturulması ve ses getirilmesi yönünde tavsiye etmektedirler.
 • Hakim durumun kötüye kullanılması ve Rekabet Kanunu’na aykırılıklar nedeniyle ilgili Kurumlar nezdinde şikayette bulunmaktadırlar.
 • Avrupa Birliği Komisyonu’na  yapılan başvurularda  Lufthansa’nın uyguladığı 16 EUR ücreti uygulamasının, diğer dağıtım kanalları olumsuz ayrıştırılamaz ilkesini zedelediğini ve bunun dayanağının da Avrupa Birliği Direktifi’nin Nr: 80/2009 olduğu belirtilerek şikayetlerinde gerekçe göstermektedirler.
 • DRV’nın Alman Rekabet Kurumu’na yaptığı başvuruda dağıtım kanallarına ilişkin Avrupa Birliği Direktifine aykırılık olduğu da özellikle belirtilmek suretiyle dilekçe sunmuştur.
 • Yukarıda açıkladığımız üzere Birliğimizce Lufthansa uygulamalarına itiraz edilmiş ve Hukuk Bürolarına cevap verilmiştir.
 • Birliğimiz de Lufthansa’nın hukuka aykırılıkları nedeniyle Rekabet Kurumu nezdinde başvurularda bulunmuştur.
 • Ayrıca yasal mevzuatın açıkça yetkilendirmesiyle seyahat acentalarımızın havayolları için verdiği hizmet ve işlemler için ücret haklarını ve işlemiş faizlerini talep haklarının da saklı tutulduğu hususunu beyan ederiz.
 • Yukarıda yapılan ayrıntılı bilgilendirmemiz kapsamında sayın üyelerimize uygulamanın yanlışlığı yönünde ilgili meslek kuruluşlarının ve üyelerinin tercih ettiği hukuki süreç açıklanmış olup, Birliğimizce yasal mevzuatın izin verdiği hukuki hakların çeşitli kurum ve kuruluşlar nezdinde izleneceğini, üyelerimizin ise ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde hukuki yollara başvuru ve talep hakkının saklı olduğunu,

bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ
(TÜRSAB)

TÜM HABERLER
23  Mayıs  2024
2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı, Kapılarını Ziyaretçilere Açtı
HABERİ OKU
23  Mayıs  2024
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
22  Mayıs  2024
Gastronomi Turizmi İhtisas Başkan Yardımcımız Şebnem Urgancıoğlu, “Destinasyonu...
HABERİ OKU
22  Mayıs  2024
Yönetim Kurulu Üyemiz Yıldırım Taş, İstanbul Turizm Fuarı’nın Basın Lansmanına ...
HABERİ OKU
22  Mayıs  2024
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
22  Mayıs  2024
Başkan Yardımcımız Hasan Eker, Venezuela Turizm Bakan Yardımcısı Leticia C. Góm...
HABERİ OKU
21  Mayıs  2024
Başkan Yardımcımız Hasan Eker, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu...
HABERİ OKU
21  Mayıs  2024
TÜRSAB Heyetimiz ve İBB Kültür A.Ş., Topkapı Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde To...
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
24  Mayıs  2024
VFS Global Yetkilileri ile Akredite Acentalar Toplantısı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
24  Mayıs  2024
Sağlık Turizmi Bilgilendirme Toplantısı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
24  Mayıs  2024
İstanbul Turizm Fuarı (İTF) Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
21  Mayıs  2024
Health Tourism Expo London Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
21  Mayıs  2024
Karadeniz Mutfağı Tadımı ve Karadeniz Mutfağı Hakkında Bilgilendirme Ziyareti H...
HABERİ OKU
20  Mayıs  2024
2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
19  Mayıs  2024
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun
HABERİ OKU
18  Mayıs  2024
Müzeler Haftası Kutlu Olsun
HABERİ OKU