YTK’LAR BTK OLDU

23  Kasım  2018

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği değişti.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik sonucunda; TÜRSAB Yöre Temsil Kurullarının (YTK) isimleri Seyahat Acentalarımızdan gelen yoğun istek doğrultusunda Bölge Temsil Kurulu (BTK) olarak değiştirildi.

3 Haziran tarihli yönetmelikte yer alan Bölge Başkanlığı ile ilgili düzenleme de değişerek, ilgili coğrafi bölgede yer alan BTK’ların başkanlarından oluşan bir kurul olarak tanımlandı. Bölgelerarası İşbirliği Kurulu olarak tanımlanan bu kurul, bölgeler arasındaki koordinasyonun sağlanması ve bilgi paylaşımı amaçlı hizmet verecek.

Türkiye Seyehat Acentaları Birliği (TÜRSAB)

23 Kasım 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30604

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –3/6/2018 tarihli ve 30440 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş; aynı fıkranın mevcut (j) bendi ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç) Bölge Temsil Kurulu: Birlik Yönetim Kurulunun vereceği görevleri ifa etmek ve yetki alanındaki bölgede Birlik faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamak üzere seçimle oluşturulan ve Bölgelerarası İşbirliği Kurulu kaynaklarını kullanan kurulu,”

“d) Bölgelerarası İşbirliği Kurulu: Birlik Yönetim Kurulunun vereceği görevleri ifa etmek, Bölge Temsil Kurulları arasında eşgüdüm sağlamak ve kaynak kullanımını düzenlemek amacıyla yetki alanında bulunan Bölge Temsil Kurulu Başkanlarından oluşan kurulu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Seyahat acentası adına işlem yapan veya görev alan kişilerin eylemleri sonucunda disiplin soruşturması açılması durumunda, bu kişilerin meslek ilkelerine aykırı davrandıklarının tespiti halinde verilecek disiplin cezası seyahat acentası hakkında uygulanır. Ancak, seyahat acentasını temsil ve ilzama yetkili kişilerin disiplin cezası gerektiren eyleme dahil olmadıklarının ortaya çıkması ve disiplin soruşturmasına konu eylemin failinin görevden uzaklaştırılması halinde verilecek cezalar bir alt kademeye indirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bölge yetki alanındaki Bölge Temsil Kurulu başkanlarından oluşur,

c) Bölgelerarası İşbirliği Kurulu toplantıları, en fazla seyahat acentası merkez ve şubesi bulunan Bölge Temsil Kurulunun bulunduğu yerde gerçekleştirilir. Toplantılarda başkanlığı, hazirunda bulunan en yaşlı Bölge Temsil Kurulu Başkanı yapar,”

“a) Faaliyet alanı içerisinde en az yüz seyahat acentası merkez ve şubesi bulunur,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Bölge Temsil Kurulu seçimleri” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bölge Başkanlığı ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bölge Başkanlığı” ibaresi “Bölgelerarası İşbirliği Kurulu” olarak, 8 inci maddesinin yedinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Bölge Başkanlıkları” ibaresi “Bölgelerarası İşbirliği Kurulları” olarak, 12 ncimaddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bölge Başkanlığına” ibaresi “Bölgelerarası İşbirliği Kuruluna” olarak, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bölge Başkanlıkları” ibaresi “Bölgelerarası İşbirliği Kurulları” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “Bölge Başkanlığı” ibareleri “Bölgelerarası İşbirliği Kurulu” olarak, üçüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Bölge Başkanlığı” ibaresi “Bölgelerarası İşbirliği Kurulu” olarak ve dördüncü fıkrasında yer alan “Bölge Başkanlığı” ibaresi “Bölgelerarası İşbirliği Kurulu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Yöre Temsil Kuruluna” ibaresi “Bölge Temsil Kuruluna” olarak, 8 inci maddesinin yedinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Yöre Temsil Kurullarının” ibaresi “Bölge Temsil Kurullarının” olarak, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Yöre Temsil Kurulları” ibaresi “Bölge Temsil Kurulları” olarak, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Yöre Temsil Kurulunun” ibaresi “Bölge Temsil Kurulunun” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “Yöre Temsil Kurulu” ibaresi “Bölge Temsil Kurulu” olarak, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yöre Temsil Kurulu” ibaresi “Bölge Temsil Kurulu” olarak ve geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yöre Temsil Kurulu” ibaresi “Bölge Temsil Kurulu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/6/2018

30440

 
 
TÜM HABERLER
17  Haziran  2019
Kuşadası BTK tarafından, 2019 Aydın İl Turizm Koordinasyon Toplantısı Düzenlend
HABERİ OKU
17  Haziran  2019
Çin Halk Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı Yetkilileri’nin TÜRSAB Orta Anadolu BTK Z...
HABERİ OKU
15  Haziran  2019
TÜRSAB, Moskova’daki Türk Festivali’ne Katıldı
HABERİ OKU
14  Haziran  2019
TÜRSAB Akademi Biletleme Eğitimi Eskişehir’de Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
14  Haziran  2019
TÜRSAB, KREMLİN GÖRÜŞMESİNDE RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN’DEN TALEP ETTİ RUS POLİ...
HABERİ OKU
11  Haziran  2019
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
10  Haziran  2019
Tayland Turizm Otoritesi Başkan Yardımcısı ve Heyeti’nin TÜRSAB Ziyareti
HABERİ OKU
05  Haziran  2019
Taziye Mesajı
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
14  Haziran  2019
Yaz Tatili Mesajı
HABERİ OKU
13  Haziran  2019
Bosna-Hersek Yatırım ve İş Birliği Günü / 17 Haziran 2019 İstanbul Ticaret Odas...
HABERİ OKU
13  Haziran  2019
Biletleme, Havayolu ve Diğer Turizm Branşlarında İran Destinasyonunda Çalışma/İ...
HABERİ OKU
11  Haziran  2019
Haziran Ayı Mali Takvim
HABERİ OKU
10  Haziran  2019
Fethiye’de Otopark Kullanımı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
31  Mayıs  2019
Ramazan Bayramı Tebriği
HABERİ OKU
31  Mayıs  2019
Enformasyon Memurluğu ve Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Sınavları Hakkında D...
HABERİ OKU
30  Mayıs  2019
Vize İşlemleri Eğitimi / Eskişehir Bölge Temsil Kurulu
HABERİ OKU