DUYURULAR
edff85f5-f41c-4b7c-870a-e0047c421f90Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı Toplantı Kararlarıkultur-turizmi-ihtisas-baskanligi-toplanti-kararlarikultur-turizmi-ihtisas-baskanligi-toplanti-kararlariDuyurular2019-11-04T15:08:232019-11-04T15:08:23trueMalumunuz olduğu üzere;  serbest meslek makbuzu düzenlemeyen rehbere ödemeyi, vergisel yükümlülüğü yerine getirerek gider pusulası ile yapmak zorunda kalmaktasınız./Images/Content/edff85f5-f41c-4b7c-870a-e0047c421f90-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli Acentalarımız,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Malumunuz olduğu &uuml;zere; &nbsp;serbest meslek makbuzu d&uuml;zenlemeyen rehbere &ouml;demeyi, vergisel y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml; yerine getirerek gider pusulası ile yapmak zorunda kalmaktasınız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Birliğimize intikal eden bildirimlerde bazı acentalarımızın SGK tarafından sigortasız iş&ccedil;i &ccedil;alıştırdıklarına dair ceza tahakkuk edildiği belirtilmiştir. Bu konuda aşağıda yer alan &ccedil;&ouml;z&uuml;mlerimiz gerek SGK&rsquo;ya gerek Maliye Bakanlığına bildirilmiştir. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Herhangi bir yerde bir işverene tabi ya da bağlı olarak &ccedil;alışmayan t&uuml;m turist rehberlerinin; ger&ccedil;ek usulde serbest meslek erbabı olarak vergilendirilmesi ve elde ettikleri gelirlerini beyan etmeleri ve 5510 sayılı Sosyal G&uuml;venlik Kanunu kapsamında 4 (b) &lsquo;li olarak sigorta y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klerini yerine getirmeleri sağlanmalıdır. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Rehberlerin, rehberlik faaliyetlerinde kayıt dışılığın &ouml;nlenmesi amacıyla &uuml;cretli ve bağımlı olarak &ccedil;alışanlar dışında kalan ve rehberler odasına &ccedil;alışan olarak kayıtlı bulunan rehberlerin, vergi m&uuml;kellefi olarak y&uuml;r&uuml;tt&uuml;kleri faaliyetleri bildirmeleri ve m&uuml;kellef olarak faaliyetlerine devam etmeleri mevcut sorunun &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml; ve sekt&ouml;r&uuml;m&uuml;z a&ccedil;ısından b&uuml;y&uuml;k &ouml;nem arz etmektedir. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu hususun aydınlatılması adına ve işbu yazılarımıza emsal olması i&ccedil;in tarafınıza tahakkuk edilen cezaların tarafımıza bildirilmesini rica ederiz.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>LCV:</strong> Av. F. Pınar AYDIN</span></span></p> <p style="text-align:justify"><a href="http://pinar.aydin@tursab.org.tr"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">pinar.aydin@tursab.org.tr</span></span></a></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2122598404 - Dahili :240</span></span></strong></p> truefalseApproved2019-11-04T15:15:55.9672019-11-05T17:50:57.910411Kasım20190411Kasım201972aeb5fc-0961-48bf-90e2-629383e043c8TÜRSAB Kültür Turizmi Sohbetleritursab-kultur-turizmi-sohbetleri-4tursab-kultur-turizmi-sohbetleri-4Duyurular2019-03-27T17:39:432019-03-27T17:39:43trueTÜRSAB Kültür Turizmi Sohbetleri/Images/Content/72aeb5fc-0961-48bf-90e2-629383e043c8-thumb.jpg<p style="text-align:center"><a href="https://www.tursab.org.tr/kultur-turizmi-sohbetleri-son-kazilarin-isiginda-hattusa" target="_blank"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/d4f9706b-a87b-4651-bd37-627591fbb1b2.jpg" style="width:70%" /></a></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#444444">Etkinliğimize katılımınız durumunda rezervasyon yaptırmanızı &ouml;nemle rica ederiz. </span></span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11.0pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><a href="https://www.tursab.org.tr/kultur-turizmi-sohbetleri-son-kazilarin-isiginda-hattusa" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">https://www.tursab.org.tr/kultur-turizmi-sohbetleri-son-kazilarin-isiginda-hattusa</a></span></span></p> truefalseApproved2019-03-27T17:45:27.092019-04-24T16:03:18.2472703Mart20192703Mart2019c06d0570-05e7-4326-9606-0d725eeef165İhtisas Başkanlığı Başvurusu ve Şartlarıihtisas-baskanligi-basvurusu-ve-sartlari_17850ihtisas-baskanligi-basvurusu-ve-sartlari_17850Duyurular2018-08-09T17:20:342018-08-09T17:20:34true Değerli Üyelerimiz,          Birliğimiz Yönetim Kurulu’nun aldığı karar ger/Images/Content/1.jpg <p> <strong>Değerli Üyelerimiz,</strong></p> <p>          Birliğimiz Yönetim Kurulu’nun aldığı karar gereği; TÜRSAB 23. Dönemde aşağıda yer alan İhtisas Başkanlıkları faaliyete geçirilecektir.</p> <ul> <li> Incoming Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li> Dış Turizm İhtisas Başkanlığı</li> <li> İç Turizm İhtisas Başkanlığı</li> <li> Karayolu Ulaştırma, Taşımacılık ve Araç Kiralama İhtisas Başkanlığı</li> <li> Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li> Doğa, Gençlik, Spor ve Alternatif Turizm İhtisas Başkanlığı</li> <li> M.I.C.E. Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li> Sağlık Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li> Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li> Av Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li> Engelsiz Turizm İhtisas Başkanlığı</li> <li> Havayolu Bilet Satış İhtisas Başkanlığı</li> <li> Kruvaziyer Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> </ul> <p>  </p> <p>  </p> <p> Söz konusu İhtisas Başkanlıklarında görev almak isteyen üyelerimizin, en geç 17 Ağustos 2018 Cuma günü Saat: 18:00’a kadar aşağıdaki formda yer alan bilgileri doldurarak <strong><a href="mailto:ihtisasbaskanliklari@tursab.org.tr">ihtisasbaskanliklari@tursab.org.tr</a></strong> adresine başvurmaları gerekmektedir. İlgilenen üyelerimizin dikkatine önemle duyurulur.</p> <p> <strong>Saygılarımızla</strong></p> <p> <strong>TÜRSAB</strong></p> <p> ----------</p> <p> Resmî Gazete'de yayımlanan 03.06.2018 tarihli 30440 sayılı Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’ ne göre; İhtisas Komiteleri yerine İhtisas Birim Başkanlıkları olarak düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, Birliğimiz 19.06.2018 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile İhtisas Başkanlıklarının, tekrar yapılandırılmasına karar verilmiştir.</p> <p> İhtisas Başkanlıkları atama usul ve esasları;</p> <p>  </p> <ol> <li> İhtisas Başkanlığı üyesi olabilmek için Seyahat Acentası belgesine sahip olunması,</li> <li> Başvuru tarihi itibariyle; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ ne herhangi bir aidat borcunun bulunmaması veya borcunun yapılandırma işleminin tamamlamış olması,</li> <li> En fazla iki İhtisas Başkanlığına üye olunabilmesi,</li> <li> İhtisas Başkanlıklarında yönetici olabilmek için en az 5 yıl boyunca bir Seyahat Acentasını temsil ve ilzama yetkili olarak temsil ediyor olması,</li> <li> Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nde resmîgörev ihdas edilenlerin İhtisas Başkanlıklarında ayrıca yönetici olamayacakları,</li> <li> Bir İhtisas Başkanlığı’nda yönetici olarak yer alan üyenin, başka bir İhtisas Başkanlığında yönetici olarak görev alamayacağı,</li> <li> Yönetmelikte yer alan Disiplin Kurulu ve Disiplin Cezaları 10. Maddenin 3. Fıkrasında yer alan cezalardan para cezası ve üstü cezalardan birini almış olması halinde İhtisas Başkanlığı üyeliklerinin düşeceği hususlarında karar alınmıştır.</li> </ol> <p> Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur</p> <p>  </p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <p> <strong><u>Başvuru Bilgileri</u></strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p> İsim-Soyisim:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> Acenta Belge Numarası:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> Acenta Adı:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> İhtisas Başkanlığı:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> E-posta Adresi:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> Cep Telefonu Numarası:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> İş Telefonu Numarası:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> Faks Numarası:</p> </td> <td> <p>  </p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>  </p> <p> <a href="https://www.tursab.org.tr/dosya/17836/genel-duyuru-ihtisas-baskanliklari-basvurusu-ve-sartlari-30072018_17836_5569689.docx">Detay için tıklayın</a></p> <div>  </div> truefalseApproved2019-03-11T16:57:33.790908Ağustos20180908Ağustos201803dbd479-c04a-4c0f-a9f3-5e9fbf6004a8“ŞEB-İ ARUS İSTANBUL” Etkinliği Düzenleniyorseb-i-arus-istanbul-etkinligi-duzenleniyor_13846seb-i-arus-istanbul-etkinligi-duzenleniyor_13846Duyurular2015-12-08T15:08:212015-12-08T15:08:21true T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle; AdStation Reklam Organizasyo/Images/Content/1.jpg <p> T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle; AdStation Reklam Organizasyon Şirketi tarafından, 19 Aralık 2015 Cumartesi günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek “Şeb-İ Arus İstanbul” etkinliğine yönelik alınacak toplu biletlerde Birliğimiz üyesi seyahat acentalarına özel %25 indirim uygulanacaktır.</p> <p> Konuyla ilgilenen seyahat acentalarımız detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ve iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.</p> <p> İlgili linkler;                                                        </p> <p> <a href="https://www.facebook.com/SebiArusIst/">https://www.facebook.com/SebiArusIst/</a></p> <p> <a href="https://twitter.com/sebiarus_ist">https://twitter.com/sebiarus_ist</a></p> <p> <a href="http://sebiarusistanbul.com/">http://sebiarusistanbul.com</a></p> <p> <a href="http://www.biletix.com/etkinlik/SM336/TURKIYE/tr">http://www.biletix.com/etkinlik/SM336/TURKIYE/tr</a></p> <p> <strong>M. Muhittin Palazoğlu </strong></p> <p> <strong>Tel:</strong>   +90 216 201 20 00</p> <p> <strong>Fax: </strong> +90 216 201 21 00</p> <p>  </p> <p>  </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:34.7470812Aralık20150812Aralık2015d03b3bde-770f-45f7-89b1-8ee08cec833cKırşehir İli Turizm Haftası Etkinliğikirsehir-ili-turizm-haftasi-etkinligi_12664kirsehir-ili-turizm-haftasi-etkinligi_12664Duyurular2015-04-22T11:27:422015-04-22T11:27:42true Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından; 15 – 16 Nisan 2015 tarihlerinde/Images/Content/1.jpg <p>Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından; 15 – 16 Nisan 2015 tarihlerinde “Kırşehir İli Turizm Haftası" etkinliği düzenlenmiştir.</p> <p>Söz konusu etkinliğe Birliğimizi temsilen Kültür Turizm Komitesi üyesi Bilsen Gürer ve TÜRSAB Kapadokya Bölgesel Yürütme Kurulu üyesi Bilal Coşkun katılım sağlamıştır. </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:35.5172204Nisan20152204Nisan20156324d577-fab2-4e28-9a23-49008b93b8e9Toplum Arkeolojisi Çalıştayıtoplum-arkeolojisi-calistayi_11575toplum-arkeolojisi-calistayi_11575Duyurular2014-10-17T15:48:322014-10-17T15:48:32true İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma /Images/Content/1.jpg <p><span>İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (RCAC) ile ortaklaşa düzenlediği “Toplum Arkeolojisi: Teorik Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Uygulamalar” çalıştayı 30-31 Ekim 2014 tarihinde İstanbul, RCAC’de gerçekleşecek.</span><br><br><span>Çalıştaya katılım herkese açık ve ücretsizdir. Çalıştaya dinleyici olarak katılmak isteyenler  </span><a href="mailto:igursu@biaatr.org">igursu@biaatr.org</a><span> adresinden Dr. Işılay Gürsu’ya e-posta gönderebilirler. Konuşmalar İngilizce ve Türkçe yapılacak olup, simultane tercüme olacaktır.</span><br><br><span>Oturumlar ve program hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten erişilebilir:</span><br><a href="http://www.kulturelmirasyonetimi.com/tr/duyurular/toplum-arkeolojisi-konferansi">http://www.kulturelmirasyonetimi.com/tr/duyurular/toplum-arkeolojisi-konferansi</a><br><br><span>Saygılarımızla,</span><br><span>Ankara İngiliz Enstitüsü</span></p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:36.0731710Ekim20141710Ekim201491e2ceff-1164-4a12-b97c-b27731a6d464“Şeb-İ Arus” İstanbul’daseb-i-arus-istanbulda_9673seb-i-arus-istanbulda_9673Duyurular2013-12-03T15:57:382013-12-03T15:57:38true T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nın katkılarıyla/Images/Content/1.jpg <p>T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nın katkılarıyla, 13 Aralık 2013 Cuma günü saat 20.00’da Ülker Sports Arena’da gerçekleştirilecek olan “Şeb-İ Arus İstanbul” etkinliğine alınacak tekli bilet alımlarında seyahat acentalarına özel %20 indirim uygulanacağı, 250 adet ve üstü tek seferde toplu bilet alımlarında ise %30 indirim sağlayacakları belirtilmektedir.</p> <p>Biletler biletix internet sitesi <a href="http://www.biletix.com/etkinlik/PRSBA/TURKIYE/tr">http://www.biletix.com/etkinlik/PRSBA/TURKEY/tr</a> ve tüm biletix gişelerinden temin edilebilir.</p> <p><span>Etkinlik programı ekte yer almakta olup, konuyla ilgilenen seyahat acentalarımız detaylı bilgiye aşağıdaki isimden ulaşabilirler.</span></p> <p><span>Adstation</span></p> <p>Ceydanur Yetim, <a href="mailto:ceydanur.yetim@adstation.com.tr">ceydanur.yetim@adstation.com.tr</a></p> <p>Serkan Kelebek, <a href="mailto:serkan.kelebek@adstation.com.tr">serkan.kelebek@adstation.com.tr</a></p> <p>Tel: +90 216 201 20 00</p> <p>Faks:+90 216 201 21 00</p> <p><a href="http://www.facebook.com/sebiarusist">www.facebook.com/sebiarusist</a>, <a href="http://www.sebiarusistanbul.com/">www.sebiarusistanbul.com</a></p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:36.7030312Aralık20130312Aralık201321e61f1a-3c5f-4018-ace4-3c7259f828fePHILIPS / Bursa Proje Gezisi Gerçekleştirildiphilips-bursa-proje-gezisi-gerceklestirildi_9552philips-bursa-proje-gezisi-gerceklestirildi_9552Duyurular2013-11-07T13:51:342013-11-07T13:51:34true 4-5 Kasım 2013 tarihleri arasında Bursa ilindeki tarihi mekanların LED teknolojisi/Images/Content/1.jpg <p>4-5 Kasım 2013 tarihleri arasında Bursa ilindeki tarihi mekanların LED teknolojisi ile aydınlatılmasına yönelik aydınlatma projelerinin yerinde incelenmesi amacıyla Philips sponsorluğunda bir Bursa gezisi düzenlenmiştir.</p> <p><span>Söz konusu etkinliğe Birliğimizi temsilen TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Üyesi Fikri Özdemir katılım sağlamıştır.</span></p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:37.4270711Kasım20130711Kasım20138bbdc84e-8260-4ad0-b015-a3b19df581c9İBB / İstanbul Kara Surları Çalıştayı Gerçekleştirildiibb-istanbul-kara-surlari-calistayi--gerceklestirildi_9515ibb-istanbul-kara-surlari-calistayi--gerceklestirildi_9515Duyurular2013-10-30T10:21:242013-10-30T10:21:24true İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı davetleriyle, 26 - 27 Ekim 2013 tarihleri ar/Images/Content/1.jpg <p>İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı davetleriyle, 26 - 27 Ekim 2013 tarihleri arasında Sapanca Güral Otel’de “İstanbul Kara Surları Çalıştayı”<span>gerçekleştirilmiştir.</span></p> <p><span>Söz konusu etkinliğe Birliğimizi temsilen Başkan Danışmanı Prof. Dr. Refik Duru katılım sağlamıştır.</span></p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:37.993010Ekim20133010Ekim201300c23230-6c97-4801-9e32-9995a40fc833TÜRSAB İnanç ve Kültür Turizmi Sempozyumu / Mardintursab-inanc-ve-kultur-turizmi-sempozyumu-mardin_9366tursab-inanc-ve-kultur-turizmi-sempozyumu-mardin_9366Duyurular2013-09-19T17:15:382013-09-19T17:15:38true Türkiye, tarihi boyunca birçok medeniyete merkezlik etmiş, çok kültürlü ve çok din/Images/Content/1.jpg <p>Türkiye, tarihi boyunca birçok medeniyete merkezlik etmiş, çok kültürlü ve çok dinli ender ülkelerden biri olarak, bugün de tarihi gelenekleri ile farklı kültür ve inançlara sahip zenginliği ile bir arada yaşama kültürünü genişletmeye devam etmektedir.</p> <p><span>Bu bağlamda ülkemizin pek çok resmi ve sivil kurumu bu tarihi ve toplumsal değerlerin bilincinde olarak farkındalık uyandırmak ve bu farkındalığı ve özeni yaygınlaştırmak çabasıyla farklı inançların, kültürlerin mozaiğin parçası gibi birbirlerini tamamlayan unsurlar olduklarını ele alan bir yaklaşımla çeşitli insiyatifler yüklenmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) işbirliğinde daha önce 2002, 2004, 2006 ve 2010 yıllarında dört kez gerçekleştirilen “İnanç Turizmi Günleri” de bu kapsamda değerlendirilen bir etkinlik olup, bu yıl Birliğimizce beşincisi düzenlenecektir.</span></p> <p><span>Genelde Türkiye’nin, özelde ise Mardin’in dinler, kültürler ve düşünceler kavşağında tarihte ve bugün üstlendiği rolün önemine, kavşak noktası olma özelliği ile İnanç Turizmi Günleri’nin bu seneki olağan etkinliği “TÜRSAB İnanç ve Kültür Turizmi Sempozyumu”nda bu temel konu </span><em>Mardin ve Kültür Turizmi, Birlikte Yaşama ve Kültürler</em><span>, </span><em>Dinlerarası İlişkiler ve İnanç Turizmi</em><span> gibi farklı açılardan ele alınacaktır.</span></p> <p><span>Bu bağlamda; “TÜRSAB İnanç ve Kültür Turizmi Sempozyumu” 21 Eylül 2013 Cumartesi günü Mardin Hilton Garden Inn Oteli’nde saat 09.30’da “Açılış Töreni” ile başlayacaktır.</span></p> <p><span>Ekli sempozyum programı ilgilenen üyelerimize duyurulur…</span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:38.5671909Eylül20131909Eylül2013e2f0d4ed-ccb9-459d-8d79-6032ee2f6b23Mardin İli’nde Resmi Ziyaretler Gerçekleştirildimardin-ilinde-resmi-ziyaretler-gerceklestirildi_9195mardin-ilinde-resmi-ziyaretler-gerceklestirildi_9195Duyurular2013-08-01T13:37:442013-08-01T13:37:44true Birliğimiz tarafından 20 – 22 Eylül 2013 tarihleri arasında Mardin İli’nde gerçekl/Images/Content/1.jpg <p>Birliğimiz tarafından 20 – 22 Eylül 2013 tarihleri arasında Mardin İli’nde gerçekleştirilmesi planlanan İnanç Turizmi Sempozyumu ile ilgili, yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapmak amacıyla TÜRSAB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sinan Haliç, Kültür Turizmi Komitesi Başkanı Yasemin Şan, komite üyesi Aziz Ciğa ve BYK ve İhtisas Komiteler Sorumlusu Neyir Seda Ütügen ile 29-30 Temmuz 2013 tarihleri arasında bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.</p> <p><span>T.C. Mardin Valisi Dr. Ahmet Cengiz, Mardin Belediye Başkanı Mehmet Beşir Ayanoğlu, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kutlu, Midyat Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay ziyaret edilmiştir.</span></p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:39.090108Ağustos20130108Ağustos20136b4902e5-cfa0-4f82-9852-9801eb5001e8İstanbul Bilgi Üniversitesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı Tanıtım Etkinliğiistanbul-bilgi-universitesi-gastronomi-ve-mutfak-sanatlari-lisans-programi-tanitim-etkinligi_9163istanbul-bilgi-universitesi-gastronomi-ve-mutfak-sanatlari-lisans-programi-tanitim-etkinligi_9163Duyurular2013-07-18T08:53:142013-07-18T08:53:14true 16 Temmuz 2013 Salı günü İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin yeni bölümü Gastronomi ve/Images/Content/1.jpg <p>16 Temmuz 2013 Salı günü İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin yeni bölümü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı’nın tanıtımı amacıyla Santral İstanbul Kampüsü Papaz Restoran’da bir etkinlik düzenlenmiştir.</p> <p> <span>Söz konusu etkinliğe Birliğimizi temsilen TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Başkanı Yasemin Şan iştirak etmiştir.</span></p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:40.0271807Temmuz20131807Temmuz2013f2975abf-07aa-48aa-ae2f-f3d53a49e901Gastronomi Dergisi’nin 100. Sayı Kutlamasıgastronomi-dergisinin-100-sayi-kutlamasi_9122gastronomi-dergisinin-100-sayi-kutlamasi_9122Duyurular2013-07-05T09:37:152013-07-05T09:37:15true 03 Temmuz 2013 Çarşamba günü Gastronomi Dergisinin 100. Sayısını kutlamak amacıyla/Images/Content/1.jpg <p>03 Temmuz 2013 Çarşamba günü Gastronomi Dergisinin 100. Sayısını kutlamak amacıyla Keyif Style teknesinde Boğaz Turu programı eşliğinde bir gece düzenlenmiştir.</p> <p><span>Söz konusu etkinliğe Birliğimizi temsilen TÜRSAB Kültür Turizmi Komite Üyesi Yüksel Türemez iştirak etmiştir.</span></p> <p> </p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:41.3930507Temmuz20130507Temmuz201355f6ef51-59cc-4f54-89ab-454cd94d9c1f“Dan Brown’ın İstanbul”u Toplantısıdan-brownin-istanbulu-toplantisi_9096dan-brownin-istanbulu-toplantisi_9096Duyurular2013-06-28T18:04:502013-06-28T18:04:50true 28 Haziran 2013 Cuma  günü İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü himayesinde Beyoğlu/Images/Content/1.jpg <p>28 Haziran 2013 Cuma  günü İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü himayesinde Beyoğlu Atlas Binası’nda  “Dan Brown’ın İstanbul”u Toplantısı gerçekleştirilmiştir.</p> <p><span>Yazarın “Cehennem” adlı yeni eserinin yaklaşık 100 sayfalık bölümünün İstanbul’da geçmesi ve söz konusu kitaptan yola çıkarak İstanbul’da yeni bir rota yaratılabileceği düşüncesi ile gerçekleşen toplantıya Birliğimizi temsilen Kültür Turizmi Komitesi Üyelerimizden Yasemin Şan, Erdal Çeri, Ahmet Kolsal, Serdar Oğuzoğlu  ve İlhan Uçak iştirak etmişlerdir.</span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:42.4372806Haziran20132806Haziran20132d1e7b4e-aba7-4a1d-b473-b87fe349ffbaMehteran Birliğinin Faaliyetlerinin İptal Duyurusumehteran-birliginin-faaliyetlerinin-iptal-duyurusu_8966mehteran-birliginin-faaliyetlerinin-iptal-duyurusu_8966Duyurular2013-05-31T15:23:072013-05-31T15:23:07true Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı tarafından Birliğimize gönderilen yazıda;/Images/Content/1.jpg <p>Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı tarafından Birliğimize gönderilen yazıda; Mehteran Birliğinin  “yurtiçi ve yurtdışı” görevleri nedeniyle 13-22 Haziran 2013 ve 01-07 Temmuz 2013 tarihleri arasında tarihi Mehteran Birliği İstanbul Harbiye Askeri Müze Komutanlığı’nda faaliyetlerini icra edemeyecekleri bildirilmiştir.</p> <p><span>İlgilenen üyelerimize önemle duyurulur…</span></p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:43.0233105Mayıs20133105Mayıs201358e09a41-64f6-4206-a8b6-4412c05b310fSakarya İli Çalışma Toplantısı Gerçekleştirildisakarya-ili-calisma-toplantisi-gerceklestirildi_8933sakarya-ili-calisma-toplantisi-gerceklestirildi_8933Duyurular2013-05-27T11:43:062013-05-27T11:43:06true T.C. Sakarya Valiliği tarafından; Sakarya İli’nin ve bölgesinin kalkınma sürecine /Images/Content/1.jpg <p>T.C. Sakarya Valiliği tarafından; Sakarya İli’nin ve bölgesinin kalkınma sürecine katkıda bulunmak amacıyla 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü Elmas Garden Inn Otel’de bir çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir.</p> <p><span>Söz konusu toplantıda oluşturulan tematik çalışma masalarından; Kültür ve Turizm masasına Birliğimizi temsilen TÜRSAB Asya Bölgesel Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Cafer Kozluca iştirak etmiştir.</span></p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:43.5172705Mayıs20132705Mayıs2013b5ad1317-9b18-46d3-a57c-f7947dd7c3146. Fethiye Uluslararası Kültür Ve Sanat Günleri Festivali Düzenleniyor6-fethiye-uluslararasi-kultur-ve-sanat-gunleri-festivali-duzenleniyor_88456-fethiye-uluslararasi-kultur-ve-sanat-gunleri-festivali-duzenleniyor_8845Duyurular2013-05-09T11:08:492013-05-09T11:08:49true/Images/Content/1.jpgtruefalseApproved2019-03-11T16:57:44.190905Mayıs20130905Mayıs2013525e602f-8058-46e8-b2e6-a2edd5021b3c1.Şanlıurfa Tanıtım Günleri1sanliurfa-tanitim-gunleri_88431sanliurfa-tanitim-gunleri_8843Duyurular2013-05-09T11:03:132013-05-09T11:03:13true 02-07 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara’da Şanlıurfa Valiliği’nin desteği ile B/Images/Content/1.jpg <p>02-07 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara’da Şanlıurfa Valiliği’nin desteği ile B Ajans tarafından  “1.Şanlıurfa Tanıtım Günleri” etkinliği gerçekleştirilmiştir.</p> <p><span>Söz konusu etkinliğe Birliğimizi temsilen TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Başkan Yardımcısı Gülsen Kırbaş iştirak etmiş,  “Şanlıurfa ve Turizm” konulu panelde bir konuşma gerçekleştirmiştir.</span></p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:45.070905Mayıs20130905Mayıs20134e9c4247-afe7-49ab-a77e-486365cc3a51“Avrupa Konseyi Kültür Politikalarının Gözden Geçirilmesi Programı Türkiye Ulusal Kültür Politikası Taslak Metni Toplantısı” Düzenlendiavrupa-konseyi-kultur-politikalarinin-gozden-gecirilmesi-programi-turkiye-ulusal-kultur-politikasi-taslak-metni-toplantisi-duzenlendi_8826avrupa-konseyi-kultur-politikalarinin-gozden-gecirilmesi-programi-turkiye-ulusal-kultur-politikasi-taslak-metni-toplantisi-duzenlendi_8826Duyurular2013-05-02T17:55:522013-05-02T17:55:52true T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinatörlüğünde /Images/Content/1.jpg <p>T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülen “Kültür Politikaları Ulusal Metni Hazırlık Çalışmaları” kapsamında, 2 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 09.30’da İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü’nde Bakanlık yetkilileri, sektör ve üniversite temsilcileri ile ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Söz konusu toplantıya, Birliğimizi temsilen TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Başkanı Yasemin Şan iştirak etmiştir.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:45.590205Mayıs20130205Mayıs2013e2924a9c-0f47-40b8-b5cb-60a0ae9af2abBolu İli Çalışma Toplantısı Gerçekleştirildibolu-ili-calisma-toplantisi-gerceklestirildi_8804bolu-ili-calisma-toplantisi-gerceklestirildi_8804Duyurular2013-04-29T17:14:592013-04-29T17:14:59true T.C. Bolu Valiliği tarafından; Bolu İli’nin ve bölgesinin kalkınma sürecine katkıd/Images/Content/1.jpg <p>T.C. Bolu Valiliği tarafından; Bolu İli’nin ve bölgesinin kalkınma sürecine katkıda bulunmak amacıyla 29 Nisan 2013 Pazartesi günü Bolu Gazelle Resort Otel’de bir çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir.</p> <p><span>Söz konusu toplantıda oluşturulan tematik çalışma masalarından; Tarımsal ve Kırsal Kalkınma masasına Birliğimizi temsilen TÜRSAB Doğa, Macera & Sürdürülebilir Turizm Komitesi Başkanı Erhan Saraloğlu, Kültür ve Turizm masasına ise Kültür Turizmi Komitesi Üyesi Erdal Çeri iştirak etmiştir.</span></p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:46.2572904Nisan20132904Nisan201304be1bb5-4eea-4412-8abc-047639936088Antik Kent Sagalassos AnaMed’de Sergileniyorantik-kent-sagalassos-anamedde-sergileniyor_8566antik-kent-sagalassos-anamedde-sergileniyor_8566Duyurular2013-03-06T10:07:592013-03-06T10:07:59true Anadolu medeniyetlerinin diğer uygarlıklara katkıları ve karşılıklı etkileşimleriy/Images/Content/1.jpg <p>Anadolu medeniyetlerinin diğer uygarlıklara katkıları ve karşılıklı etkileşimleriyle ilgili farkındalığı artırmak; tarihi ve arkeolojik verilerin incelenmesi yoluyla kültürel gelişime katkıda bulunmayı amaçlayan Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AnaMed), kazı fotoğrafçılığının örneklerini arkeoloji ve sanat meraklılarıyla buluşturuyor. Burdur’un Ağlasun ilçesinin 7 km güneyinde yer alan, ilk yerleşim izleri M.Ö. 4200’lere uzanan “İmparatorlar Kenti” Sagalassos’un binlerce yıllık tarih uykusundan uyanışı, Belçikalı fotoğraf sanatçıları Bruno Vandermeulen ve Danny Veys tarafından görüntülendi. Kazı fotoğrafçılığının dünyaca ünlü isimlerinin gerçekleştirdiği sergi, “Tarihi Hayallemek: Sagalassos, Kazı Fotoğrafçılığının Arkeolojisi” adıyla 9 Mart’ta AnaMed’de ziyarete açıldı.</p> <p>Söz konusu sergi hakkında detaylı bilgi almak isteyen ilgililer aşağıdaki irtibat numarasına başvurabilirler.</p> <p><strong><span>AnaMed</span></strong>: İstiklal Caddesi, Nuru Ziya Sokak Beyoğlu- İstanbul</p> <p> Telefon: 0212 393 60 61</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:470603Mart20130603Mart2013513efa56-c45c-4ab4-bdd3-ec1cf062c613İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğünün “Tarihi Cami Ziyaretlerinin Güzelleştirilme Çalıştayı” Gerçekleştirildiistanbul-il-kultur-turizm-mudurlugunun-tarihi-cami-ziyaretlerinin-guzellestirilme-calistayi-gerceklestirildi_8399istanbul-il-kultur-turizm-mudurlugunun-tarihi-cami-ziyaretlerinin-guzellestirilme-calistayi-gerceklestirildi_8399Duyurular2013-01-24T09:15:342013-01-24T09:15:34true İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda İstanbul İl Müftülüğü ve T/Images/Content/1.jpg <p>İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda İstanbul İl Müftülüğü ve Turist Rehberleri Birliği (TUREB) işbirliğinde 22 Ocak 2013 saat 10:00’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Atlas Binası’nda “Tarihi Cami Ziyaretlerinin Güzelleştirilmesi Çalıştayı” düzenlenmiştir.</p> <p>Söz konusu konferansa Birliğimizi temsilen Kültür Turizmi Komite Üyesi Ahmet KOLSAL iştirak etmiştir.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:47.5672401Ocak20132401Ocak2013f837f832-e466-4508-9546-cc48c3198334Nene Hatun Milli Parkı Çalıştayınene-hatun-milli-parki-calistayi_8208nene-hatun-milli-parki-calistayi_8208Duyurular2012-12-03T10:51:522012-12-03T10:51:52true Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile Orman ve Su İşleri 13. BölgeMüdürlüğü tarafı/Images/Content/1.jpg <p>Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile Orman ve Su İşleri 13. BölgeMüdürlüğü tarafından; Erzurum İlinde bulunan Nene Hatun Milli Parkındaki Tabyaların işlevselleştirilerek turizme kazandırılması amacıyla, 27 - 28Kasım 2012 tarihleri arasında bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.<br>Söz konusu toplantıya Birliğimizi temsilen TÜRSAB Kültür TurizmiKomitesi Üyesi Erdal Çeri iştirak etmiştir.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:48.2770312Aralık20120312Aralık201276e8f5fa-cf63-4d7e-9163-988525349f22T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Rehber Ücretleri İle İlgili Duyurusutc-kultur-ve-turizm-bakanliginin-rehber-ucretleri-ile-ilgili-duyurusu_7498tc-kultur-ve-turizm-bakanliginin-rehber-ucretleri-ile-ilgili-duyurusu_7498Duyurular2012-06-04T11:01:492012-06-04T11:01:49true T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nden Birliğimi/Images/Content/1.jpg <p>T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nden Birliğimize gönderilen yazıda; Bakanlık Makamının 25/05/2012 tarihli ve 116633 sayılı onayı ile, 2012 yılının ilk yarısı için hizmet grupları itibarı ile belirlenen rehber taban ücretlerinin 2012 yılı sonuna kadar uygulanmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:48.9670406Haziran20120406Haziran2012168fa7c8-99ed-4005-a102-1fa3cd1f18a8T.C. Gaziantep Valiliği, 2012 Yılı Vize İşlemlerini Yaptıran Profesyonel Turist Rehberleri İle İlgili Listeleri Açıkladıtc-gaziantep-valiligi-2012-yili-vize-islemlerini-yaptiran-profesyonel-turist-rehberleri-ile-ilgili-listeleri-acikladi_7478tc-gaziantep-valiligi-2012-yili-vize-islemlerini-yaptiran-profesyonel-turist-rehberleri-ile-ilgili-listeleri-acikladi_7478Duyurular2012-06-01T09:49:082012-06-01T09:49:08true T.C.Gaziantep Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Birliğimize gönderilen y/Images/Content/1.jpg <p>T.C.Gaziantep Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Birliğimize gönderilen yazı ekinde yer alan; Müdürlüklerine kayıtlı Bölgesel ve Ülkesel Profesyonel Turist Rehberlerinden 76 tanesinin vize işlemlerini yaptırmış olduğu bildirilmektedir. Vize yaptıran müdürlüklerine ait Ülkesel ve Bölgesel Profesyonel Turist Rehberlerinin ayrıntılı listesi ekte yer almaktadır.</p> <p> </p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:49.5070106Haziran20120106Haziran20123b98c247-d15d-4cf7-be83-325a52eea316T.C. Şanlıurfa Valiliği’nden Profesyonel Turist Rehberleri İle İlgili Listeler Açıklandıtc-sanliurfa-valiliginden-profesyonel-turist-rehberleri-ile-ilgili-listeler-aciklandi_7469tc-sanliurfa-valiliginden-profesyonel-turist-rehberleri-ile-ilgili-listeler-aciklandi_7469Duyurular2012-05-28T13:58:512012-05-28T13:58:51true T.C. Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Birliğimize gönderilen /Images/Content/1.jpg <p>T.C. Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Birliğimize gönderilen yazı ekinde yer alan; Müdürlüklerine kayıtlı memur olmayan profesyonel turist rehberlerinden 2012 yılı vizesini yaptıranlar / yaptırmayanlar ile, memur olan rehberlere ait listeler ekte bilgilerinize sunulmaktadır.</p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:50.0972805Mayıs20122805Mayıs201226adf1d512-2760-4c2f-afad-3d4e907eab7aKültür Turizmi İhtisas Başkanlığı Aylık Olağan Toplantısı, TÜRSAB Genel Merkezimizde Hibrit Olarak Gerçekleştirdikultur-turizmi-ihtisas-baskanligi-aylik-olagan-toplantisi-tursab-genel-merkezimizde-hibrit-olarak-gerceklestirdikultur-turizmi-ihtisas-baskanligi-aylik-olagan-toplantisi-tursab-genel-merkezimizde-hibrit-olarak-gerceklestirdiFaaliyetler2024-06-11T16:37:472024-06-11T16:37:47trueKültür Turizmi İhtisas Başkanlığı aylık olağan toplantısı, İhtisas Başkanımız N. İlham Seyyale'nin başkanlığında, Yalova İl Kültür Turizm Müdürü Ziya Karatekin, Başkan Başdanışmanımız Uğur Hasbahçeli ve ihtisas üyelerinin katılımı ile 11 Haziran 2024 tarihinde TÜRSAB/Images/Content/adf1d512-2760-4c2f-afad-3d4e907eab7a-thumb.jpg<p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanlığı aylık olağan toplantısı, İhtisas Başkanımız <strong>N. İlham Seyyale</strong>&#39;nin başkanlığında, Yalova İl K&uuml;lt&uuml;r Turizm M&uuml;d&uuml;r&uuml; <strong>Ziya Karatekin</strong>, Başkan Başdanışmanımız <strong>Uğur Hasbah&ccedil;eli </strong>ve ihtisas &uuml;yelerinin katılımı ile 11 Haziran 2024 tarihinde T&Uuml;RSAB Genel Merkezimizde hibrit olarak ger&ccedil;ekleştirdi.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">S&ouml;z konusu toplantıda; Yalova Bilgilendirme Gezisi ve Diyarbakır Turizm ve Gastronomi Fuarı&rsquo;na ilişkin değerlendirme, Kariye Camii ziyaretleri, İBB K&uuml;lt&uuml;r A.Ş. b&uuml;nyesindeki m&uuml;ze ve &ouml;ren yerleri giriş &uuml;cretleri ve okul turları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Toplantı, &uuml;yelerimizin soru, &ouml;neri ve değerlendirmeleri ile son buldu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Katılım sağlayan değerli &uuml;yelerimize teşekk&uuml;r ederiz.</span></span></p> truefalseApproved2024-06-11T16:39:40.8872024-06-11T16:40:34.171106Haziran20241106Haziran2024c8944b36-2a02-4a11-8879-c3794d98271fKültür Turizmi İhtisas Başkanlığı’nın Aylık Toplantısı, Hibrit Olarak Gerçekleştirdikultur-turizmi-ihtisas-baskanliginin-aylik-toplantisi-hibrit-olarak-gerceklestirdikultur-turizmi-ihtisas-baskanliginin-aylik-toplantisi-hibrit-olarak-gerceklestirdiFaaliyetler2024-03-05T15:16:342024-03-05T15:16:34trueKültür Turizmi İhtisas Başkanlığı’nın aylık toplantısı, 5 Mart 2024'te TÜRSAB Genel Merkezimizde hibrit olarak gerçekleştirdi./Images/Content/c8944b36-2a02-4a11-8879-c3794d98271f-thumb.jpeg<p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanlığı&rsquo;nın aylık toplantısı, 5 Mart 2024&#39;te T&Uuml;RSAB Genel Merkezimizde hibrit olarak ger&ccedil;ekleştirdi.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">S&ouml;z konusu toplantıda; Kariye M&uuml;zesi&rsquo;nin Kariye Camii olarak a&ccedil;ılması, Şişli B&ouml;lgesi K&uuml;lt&uuml;r Turizmi yolları ve Ramazan ayı İstanbul K&uuml;lt&uuml;r Turizmi rotaları hakkında bilgilendirme yapıldı.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Toplantı, &uuml;yelerimizin soru, &ouml;neri ve değerlendirmeleri ile son buldu.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Katılım sağlayan değerli &uuml;yelerimize teşekk&uuml;r ederiz.</span></span></p> truefalseApproved2024-03-05T15:18:38.430503Mart20240503Mart2024254758da-c67d-4e5b-ac9c-216854815908TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı Aylık Toplantısı Gerçekleştirilditursab-kultur-turizmi-ihtisas-baskanligi-aylik-toplantisi-gerceklestirildi-1tursab-kultur-turizmi-ihtisas-baskanligi-aylik-toplantisi-gerceklestirildi-1Faaliyetler2024-02-01T15:51:352024-02-01T15:51:35trueKültür Turizmi İhtisas Başkanlığı’nın aylık toplantısı, 1 Şubat 2024 tarihinde TÜRSAB Genel Merkezimizde hibrit olarak gerçekleştirdi./Images/Content/254758da-c67d-4e5b-ac9c-216854815908-thumb.jpeg<p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanlığı&rsquo;nın aylık toplantısı, 1 Şubat 2024 tarihinde T&Uuml;RSAB Genel Merkezimizde hibrit olarak ger&ccedil;ekleştirdi.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">S&ouml;z konusu toplantıda; Ayasofya Cami gezi kuralları, 2. Kocaeli Turizm sekt&ouml;r buluşması, ziyarete kapalı tutulan m&uuml;ze, &ouml;ren yerleri ve t&uuml;rbeler, k&uuml;lt&uuml;r turları maliyetlerinin ileriye d&ouml;n&uuml;k hesaplanması ve 1618 Seyahat Acentaları Kanun Taslağı hususunda bilgilendirme konuları ele alındı.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Toplantı, &uuml;yelerimizin soru, &ouml;neri ve değerlendirmeleri ile son buldu. &nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Katılım sağlayan değerli &uuml;yelerimize teşekk&uuml;r ederiz.</span></span></p> truefalseApproved2024-02-01T15:55:59.2770102Şubat20240102Şubat20249e59cc56-7355-4f12-877c-53afa0870fb9Kültür Turizm İhtisas Başkanlığı Aylık Toplantısı Gerçekleştirildikultur-turizm-ihtisas-baskanligi-aylik-toplantisi-gerceklestirildikultur-turizm-ihtisas-baskanligi-aylik-toplantisi-gerceklestirildiFaaliyetler2023-12-20T11:03:312023-12-20T11:03:31trueKültür Turizmi İhtisas Başkanlığı’nın aylık toplantısı, 19 Aralık 2023 tarihinde TÜRSAB Genel Merkezimizde hibrit olarak gerçekleştirildi. /Images/Content/9e59cc56-7355-4f12-877c-53afa0870fb9-thumb.jpeg<p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanlığı&rsquo;nın aylık toplantısı, 19 Aralık 2023 tarihinde T&Uuml;RSAB Genel Merkezimizde hibrit olarak ger&ccedil;ekleştirildi.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Toplantı g&uuml;ndeminin konu başlıklarını; Belediyelerin otob&uuml;slerle turizm faaliyetleri g&ouml;stermesi, 17. TTI İzmir Fuarı, Ayasofya Tarih M&uuml;zesi, Beyoğlu İstiklal Caddesi, Bakırk&ouml;y Kamera M&uuml;zesi bilgilendirme gezileri ve 2024 Yılı Kısa &Ccedil;alışma Programı oluşturdu.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Katılım sağlayan değerli &uuml;yelerimize teşekk&uuml;rlerimizi sunarız.</span></span></p> truefalseApproved2023-12-20T11:05:14.5872012Aralık20232012Aralık2023e7ca1684-6e2c-434a-bba0-68910619fe2dTÜRSAB Gastronomi Turizmi ve Kültür Turizmi İhtisas Başkanlıkları Koordinasyonunda, Beyoğlu Bilgilendirme Gezisi Gerçekleştirilditursab-gastronomi-turizmi-ve-kultur-turizmi-ihtisas-baskanliklari-koordinasyonunda-beyoglu-bilgilendirme-gezisi-gerceklestirilditursab-gastronomi-turizmi-ve-kultur-turizmi-ihtisas-baskanliklari-koordinasyonunda-beyoglu-bilgilendirme-gezisi-gerceklestirildiFaaliyetler2023-12-13T14:28:112023-12-13T14:28:11trueTÜRSAB Gastronomi Turizmi ve Kültür Turizmi İhtisas Başkanlıkları koordinasyonunda, 12 Aralık 2023 tarihinde Beyoğlu Bilgilendirme Gezisi gerçekleştirildi./Images/Content/e7ca1684-6e2c-434a-bba0-68910619fe2d-thumb.jpg<p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">T&Uuml;RSAB Gastronomi Turizmi ve K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanlıkları koordinasyonunda, 12 Aralık 2023 tarihinde <strong>Beyoğlu Bilgilendirme Gezisi</strong> ger&ccedil;ekleştirildi.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">S&ouml;z konusu geziye; Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yemiz <strong>Yıldırım Taş</strong>, İstanbul Fatih B&ouml;lge Temsil Kurulu Başkanımız <strong>G&uuml;rkan &Ouml;zcan</strong>, Boğazi&ccedil;i BTK Başkanımız <strong>Y&uuml;ksel T&uuml;remez</strong>, Orta Anadolu BTK Başkanımız <strong>Cevat Engin Şahin</strong>, Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanımız <strong>Erdal &Ccedil;eri</strong>, K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanımız <strong>İlham Seyyale</strong>, Disiplin Kurulu ve İhtisas Başkanlığı &Uuml;yemiz <strong>&Ouml;zg&uuml;r Ildır &Ouml;ks&uuml;z</strong> ile ilgili İhtisas &uuml;yelerimiz katıldı.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Pera Palas&rsquo;ın tarihinin anlatıldığı gezi kapsamında, İstanbul&rsquo;un tarihi karelerinin yer aldığı Meşher M&uuml;zesi ve sosyal tesise d&ouml;n&uuml;şen Tarihi Terra Santa Manastırı ziyaret edildi. Katılımcılar 1924 Restaurant ve 360 İstanbul&rsquo;da yeni tatlar deneyimleme fırsatı buldu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Katılım sağlayan değerli &uuml;yelerimize teşekk&uuml;r ederiz.</span></span></p> truefalseApproved2023-12-13T14:31:42.8031312Aralık20231312Aralık2023b8b22ee9-7fe6-4031-ae6f-76d23cf4c611TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı Aylık Toplantısı Gerçekleştirilditursab-kultur-turizmi-ihtisas-baskanligi-aylik-toplantisi-gerceklestirilditursab-kultur-turizmi-ihtisas-baskanligi-aylik-toplantisi-gerceklestirildiFaaliyetler2023-07-26T10:22:182023-07-26T10:22:18trueKültür Turizmi İhtisas Başkanlığı aylık toplantısı, 25 Temmuz 2023 tarihinde hibrit olarak gerçekleştirildi. /Images/Content/b8b22ee9-7fe6-4031-ae6f-76d23cf4c611-thumb.jpg<p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanlığı aylık toplantısı, 25 Temmuz 2023 tarihinde hibrit olarak ger&ccedil;ekleştirildi.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">S&ouml;z konusu toplantı g&uuml;ndemini; Topkapı Sarayı Daire Başkanlığı&rsquo;nın gezi uygulamaları, Şişli Belediyesi Kenthaş Kent Hizmetleri&#39;nin iş birliği &ouml;nerisi, m&uuml;ze ve rehber &uuml;cretlerinin seyahat acentasına yansıması, kazıları devam eden k&uuml;lt&uuml;r varlıklarımızın son durumları, info gezileri, Belediyeler tarafından yapılan festivaller ve tanıtım organizasyonları hakkında g&ouml;r&uuml;şler oluşturdu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Katılımları ile mesleğimize değer katan acentalarımıza teşekk&uuml;rlerimizi sunarız.</span></span></p> truefalseApproved2023-07-26T10:25:28.3972023-08-10T11:32:11.8172607Temmuz20232607Temmuz20233550088a-cf9a-40b5-9d79-6a15d9adbf7bMilano’da Gerçekleştirilen Türkiye Tanıtım Etkinliği & B2B Workshop Programına Kültür Turizmi İhtisas Başkanı Özdemir Sözmen Katılım Sağladımilanoda-gerceklestirilen-turkiye-tanitim-etkinligi-b2b-workshop-programina-kultur-turizmi-ihtisas-baskani-ozdemir-sozmen-katilim-sagladimilanoda-gerceklestirilen-turkiye-tanitim-etkinligi-b2b-workshop-programina-kultur-turizmi-ihtisas-baskani-ozdemir-sozmen-katilim-sagladiFaaliyetler2022-05-18T11:15:262022-05-18T11:15:26trueT.C. Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, TÜRSAB ve Türk Hava Yolları Milano Satış Müdürlüğü iş birliğinde, 16-18 Mayıs 2022 tarihinde Milano’da gerçekleştirilen Türkiye Tanıtım Etkinliği & B2B Workshop programına Kültür Turizmi İhtisas Başkanı Özdemir Sözmen katılım sağladı./Images/Content/3550088a-cf9a-40b5-9d79-6a15d9adbf7b-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T.C. Roma B&uuml;y&uuml;kel&ccedil;iliği K&uuml;lt&uuml;r ve Tanıtma M&uuml;şavirliği, T&Uuml;RSAB ve T&uuml;rk Hava Yolları Milano Satış M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; iş birliğinde, 16-18 Mayıs 2022 tarihinde Milano&rsquo;da ger&ccedil;ekleştirilen T&uuml;rkiye Tanıtım Etkinliği &amp; B2B Workshop programına K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanı &Ouml;zdemir S&ouml;zmen katılım sağladı.</span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T11:16:04.9071805Mayıs20221805Mayıs20222a748e04-ea4a-45e1-a59c-9dcbf5eee945Safranbolu Turizm Çalıştayı Gerçekleştisafranbolu-turizm-calistayi-gerceklestisafranbolu-turizm-calistayi-gerceklestiFaaliyetler2022-04-01T12:52:372022-04-01T12:52:37true30-31 Mart 2022 tarihinde Karabük Valiliği ve Safranbolu Kaymakamlığı tarafından Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde düzenlenen Safranbolu Turizm Çalıştayı’nın ikinci gününde TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkanı Özdemir Sözmen "Pandemi Sonrasında Değişen Turizm Alışkınlıkları" konulu bir konuşma gerçekleştirdi./Images/Content/2a748e04-ea4a-45e1-a59c-9dcbf5eee945-thumb.jpeg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>30-31 Mart 2022 </strong>tarihinde Karab&uuml;k Valiliği ve Safranbolu Kaymakamlığı tarafından Leyla Dizdar K&uuml;lt&uuml;r Merkezi&rsquo;nde d&uuml;zenlenen Safranbolu Turizm &Ccedil;alıştayı&rsquo;nın ikinci g&uuml;n&uuml;nde <strong>T&Uuml;RSAB K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanı &Ouml;zdemir S&ouml;zmen </strong>&quot;Pandemi Sonrasında Değişen Turizm Alışkınlıkları&quot; konulu bir konuşma ger&ccedil;ekleştirdi. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Uuml;yelerimizin bilgisine sunarız.</span></span></p> truefalseApproved2022-04-01T12:54:58.8172022-04-04T14:12:28.8670104Nisan20220104Nisan202208cee66c-1871-4488-96d6-d93f7309e8c1Safranbolu Turizm Çalıştayı’nda “Pandemi Sonrası Değişen Turizm Alışkanlıkları” Başlığı Altında TÜRSAB’ı Temsilen Kültür Turizmi İhtisas Başkanı Özdemir Sözmen Konuşma Yaptısafranbolu-turizm-calistayinda-pandemi-sonrasi-degisen-turizm-aliskanliklari-basligi-altinda-tursabi-temsilen-kultur-turizmi-ihtisas-baskani-ozdemir-sozmen-konusma-yaptisafranbolu-turizm-calistayinda-pandemi-sonrasi-degisen-turizm-aliskanliklari-basligi-altinda-tursabi-temsilen-kultur-turizmi-ihtisas-baskani-ozdemir-sozmen-konusma-yaptiFaaliyetler2022-03-31T11:13:132022-03-31T11:13:13true30 – 31 Mart 2022 tarihlerinde Karabük Valiliği ve Safranbolu Kaymakamlığı’nca düzenlenen TÜRSAB Batı Karadeniz BTK Üyesi Şebnem Ergüder, akademisyen, kamu yetkilileri, turizm sektörünü temsil edenler ve yörede katkı sağlayanların bulunduğu/Images/Content/08cee66c-1871-4488-96d6-d93f7309e8c1-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">30 &ndash; 31 Mart 2022 tarihlerinde Karab&uuml;k Valiliği ve Safranbolu Kaymakamlığı&rsquo;nca d&uuml;zenlenen T&Uuml;RSAB Batı Karadeniz BTK &Uuml;yesi Şebnem Erg&uuml;der, akademisyen, kamu yetkilileri, turizm sekt&ouml;r&uuml;n&uuml; temsil edenler ve y&ouml;rede katkı sağlayanların bulunduğu Safranbolu Turizm &Ccedil;alıştayı&rsquo;nda &ldquo;Pandemi Sonrası Değişen Turizm Alışkanlıkları&rdquo; başlığı altında T&Uuml;RSAB&rsquo;ı temsilen K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanı &Ouml;zdemir S&ouml;zmen konuşma yaptı. </span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T11:14:24.693103Mart20223103Mart202233dc7de6-4ab6-480a-8cad-9ecc77afbdc7Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkan ve temsilcilerini davete istinaden ziyaret eden TÜRSAB Heyetinde temsilen Özdemir Sözmen bulundukibris-turk-otelciler-birligi-baskan-ve-temsilcilerini-davete-istinaden-ziyaret-eden-tursab-heyetinde-temsilen-ozdemir-sozmen-bulundukibris-turk-otelciler-birligi-baskan-ve-temsilcilerini-davete-istinaden-ziyaret-eden-tursab-heyetinde-temsilen-ozdemir-sozmen-bulunduFaaliyetler2022-03-22T11:08:302022-03-22T11:08:30true20-22 Mart 2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümet yüksek yetkililerini, turizm sektöründe yer alan Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkan ve temsilcilerini davete istinaden ziy/Images/Content/33dc7de6-4ab6-480a-8cad-9ecc77afbdc7-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">20-22 Mart 2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs T&uuml;rk Cumhuriyeti h&uuml;k&uuml;met y&uuml;ksek yetkililerini, turizm sekt&ouml;r&uuml;nde yer alan Kıbrıs T&uuml;rk Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği, Kıbrıs T&uuml;rk Otelciler Birliği Başkan ve temsilcilerini davete istinaden ziyaret eden T&Uuml;RSAB Heyetinde temsilen &Ouml;zdemir S&ouml;zmen bulunmuş ve Kuzey Kıbrıs T&uuml;rk Cumhuriyeti&rsquo;nde k&uuml;lt&uuml;r turizminin gelişiminde g&ouml;r&uuml;ş teatisi i&ccedil;inde duruldu. </span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T11:13:11.9532203Mart20222203Mart2022328613ce-f70c-49f4-9ede-6c0566c72ca0Turistik Yolcu Gemilerinin Galataport’a Yanaşmaları İle İlgili Toplantıya Katılım Sağlandıturistik-yolcu-gemilerinin-galataporta-yanasmalari-ile-ilgili-toplantiya-katilim-saglandi-2turistik-yolcu-gemilerinin-galataporta-yanasmalari-ile-ilgili-toplantiya-katilim-saglandi-2Faaliyetler2022-03-18T11:05:432022-03-18T11:05:43true11 ve 18 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleşen Turistik yolcu gemilerinin Galataport’a yanaşmaları ile en fazla tercih edilen turlarda gezi programlarında bulunan Tarihi Yarımada arasında oluşturacak tr/Images/Content/328613ce-f70c-49f4-9ede-6c0566c72ca0-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">11 ve 18 Mart 2022 tarihlerinde ger&ccedil;ekleşen Turistik yolcu gemilerinin Galataport&rsquo;a yanaşmaları ile en fazla tercih edilen turlarda gezi programlarında bulunan Tarihi Yarımada arasında oluşturacak trafiğin ve turist yoğunluğunun her y&ouml;n&uuml;yle ele alındığı toplantıya Incoming Turizmi İhtisas Başkanı Aylin &Ouml;zsavaş, Kruvaziyer Turizmi İhtisas Başkanı Ercan Abitağaoğlu, Karayolları Turizmi İhtisas Başkanı Kerem Serkan &Ccedil;oban ve Fatih B&ouml;lge Temsil Kurulu Başkanı G&uuml;rkan &Ouml;zcan&rsquo;ın hazır bulunduğu, K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanı &Ouml;zdemir S&ouml;zmen katıldı.</span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T11:08:29.611803Mart20221803Mart20222e8f769a-18ba-497b-a3cc-4804a9e5a527“İzmir; Erken Tarihi ve Arkeolojisi” Başlıklı Panel Düzenlendiizmir-erken-tarihi-ve-arkeolojisi-baslikli-panel-duzenlendiizmir-erken-tarihi-ve-arkeolojisi-baslikli-panel-duzenlendiFaaliyetler2021-12-04T11:03:502021-12-04T11:03:50true2-4 Aralık 2021 tarihlerinde TÜRSAB Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen “Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuarı ve Konferansı"nda TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı tarafından Smyrna, İzmir’in İlk Yerleşim Alanı üzerine “İzmir; Erken Tarihi ve Arkeolojisi” başlıklı bir panel düzenlendi./Images/Content/2e8f769a-18ba-497b-a3cc-4804a9e5a527-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2-4 Aralık 2021 tarihlerinde T&Uuml;RSAB Fuarcılık A.Ş. tarafından d&uuml;zenlenen &ldquo;Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuarı ve Konferansı&quot;nda T&Uuml;RSAB K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanlığı tarafından Smyrna, İzmir&rsquo;in İlk Yerleşim Alanı &uuml;zerine &ldquo;İzmir; Erken Tarihi ve Arkeolojisi&rdquo; başlıklı bir panel d&uuml;zenlendi. T&Uuml;RSAB K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanlığı &Uuml;yesi Resmiye DİNLENMEZ moderat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;nde ger&ccedil;ekleşen oturumlara Prof. Dr. Cumhur TANRIVER ve Do&ccedil;. Dr. Akın ERSOY katılım sağladı.</span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T11:05:42.9530412Aralık20210412Aralık20212284d7a6-9a3c-4c59-bb24-ce0588ee09d0TÜRSAB 2021 Turizm Kongresi Kapsamında “Kültür Turizminin Önemi” ve “Kültür Turizminin Dijital Uyumu” Adı Altında İki Oturum Düzenlenditursab-2021-turizm-kongresi-kapsaminda-kultur-turizminin-onemi-ve-kultur-turizminin-dijital-uyumu-adi-altinda-iki-oturum-duzenlenditursab-2021-turizm-kongresi-kapsaminda-kultur-turizminin-onemi-ve-kultur-turizminin-dijital-uyumu-adi-altinda-iki-oturum-duzenlendiFaaliyetler2021-11-21T11:00:072021-11-21T11:00:07true19-21 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenen TÜRSAB 2021 Turizm Kongresi kapsamında 20 Kasım 2021 tarihinde “Kültür Turizminin Önemi” ve “Kültür Turizminin Dijital Uyumu” başlığı altında iki oturum düzenlendi. /Images/Content/2284d7a6-9a3c-4c59-bb24-ce0588ee09d0-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">19-21 Kasım 2021 tarihlerinde d&uuml;zenlenen T&Uuml;RSAB 2021 Turizm Kongresi kapsamında 20 Kasım 2021 tarihinde &ldquo;K&uuml;lt&uuml;r Turizminin &Ouml;nemi&rdquo; ve &ldquo;K&uuml;lt&uuml;r Turizminin Dijital Uyumu&rdquo; başlığı altında iki oturum d&uuml;zenlendi. Seventur Turizm Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Deniz T&Uuml;FEK&Ccedil;İ&rsquo;nin moderat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;nde ger&ccedil;ekleşen ilk oturuma; 21. D&ouml;nem K&uuml;lt&uuml;r Turizm Komitesi Eş Başkanı&ndash;TURSAV M&uuml;tevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İlhan U&Ccedil;AK ve TUREB Başkanvekili&ndash;IRO Başkanı Dr. Sedat BORNOVALI katıldı. İkinci oturuma ise T&Uuml;RSAB K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanı &Ouml;zdemir S&Ouml;ZMEN&rsquo;in moderat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;nde, Fest Travel Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; Zekeriya ŞEN ve Uzak Rota Kurucusu G&ouml;khan ERDOĞAN katılım sağladı.</span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T11:03:49.5472111Kasım20212111Kasım2021d54d97ef-2157-4f0c-aa3a-64932c7cf77e“Zeytin Kültür Yolu/Kuzey Ege Projesi” Gerçekleştirildizeytin-kultur-yolukuzey-ege-projesi-gerceklestirildizeytin-kultur-yolukuzey-ege-projesi-gerceklestirildiFaaliyetler2021-11-11T10:59:062021-11-11T10:59:06true8-11 Kasım 2021 tarihleri arasında Çanakkale–Gömeç–Ayvalık– Bergama – Akhisar – Balıkesir güzergahında gastronomi-kültür değeri olan noktalardan geçilerek “Zeytin Kültür Yolu/Kuzey Ege Projesi” gerçekleştirildi. EPA uyarınca Avrupa Birliği Komisyonunca kabul edilen “Zeytin Rotası”nın ülkemiz sınırları içerisinde güzergahının oluşması ve turizm döngüsü içinde yer alması amaçlanmıştır. Bu /Images/Content/d54d97ef-2157-4f0c-aa3a-64932c7cf77e-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">8-11 Kasım 2021 tarihleri arasında &Ccedil;anakkale&ndash;G&ouml;me&ccedil;&ndash;Ayvalık&ndash; Bergama &ndash; Akhisar &ndash; Balıkesir g&uuml;zergahında gastronomi-k&uuml;lt&uuml;r değeri olan noktalardan ge&ccedil;ilerek &ldquo;Zeytin K&uuml;lt&uuml;r Yolu/Kuzey Ege Projesi&rdquo; ger&ccedil;ekleştirildi. EPA uyarınca Avrupa Birliği Komisyonunca kabul edilen &ldquo;Zeytin Rotası&rdquo;nın &uuml;lkemiz sınırları i&ccedil;erisinde g&uuml;zergahının oluşması ve turizm d&ouml;ng&uuml;s&uuml; i&ccedil;inde yer alması ama&ccedil;lanmıştır. Bu ama&ccedil;la; &ldquo;Zeytin K&uuml;lt&uuml;r Yolu&rdquo; adı altında; &Ccedil;anakkale&ndash;K&ouml;rfez B&ouml;lge Temsil Kurulu Başkanı Ahmet &Ccedil;ELİK&rsquo;in g&ouml;rev b&ouml;lgesinde, Akhisar İl&ccedil;esinde, &Ccedil;anakkale, Balıkesir İlleri Valilikleri, İl&ndash;İl&ccedil;e Belediye Başkanlıkları, Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanları, On Sekiz Mart &Uuml;niversitesi Akademisyenleri, &ccedil;eşitli derneklerin katkılarında Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı &uuml;yelerinden oluşan 20 kişilik bir grup ile bir inceleme gezisi d&uuml;zenlendi. Projenin ilgili b&ouml;lgeye tur d&uuml;zenleyecek seyahat acentalarına rehber olması ama&ccedil;lanmıştır. T&Uuml;RSAB K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkan Yardımcısı Fikri &Ouml;ZDEMİR, toplanan verilerden &Ccedil;anakkale&ndash;Balıkesir&ndash;Akhisar b&ouml;lgeleri i&ccedil;in 3 ayrı raporu hazırlayarak T&Uuml;RSAB &Ccedil;anakkale&ndash;K&ouml;rfez B&ouml;lge Temsil Kurulu Başkanı Ahmet &Ccedil;ELİK&rsquo;e iletti.</span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T10:59:51.1731111Kasım20211111Kasım20219fc0ea5a-aa09-447a-97c7-c9ec1349c36bKültür Turizmi İhtisas Başkanlığı Olağan Aylık Toplantısı Gerçekleştikultur-turizmi-ihtisas-baskanligi-olagan-aylik-toplantisi-gerceklestikultur-turizmi-ihtisas-baskanligi-olagan-aylik-toplantisi-gerceklestiFaaliyetler2021-11-05T09:46:372021-11-10T09:46:37trueKültür Turizmi İhtisas Başkanlığı’nın 10. Toplantısı, 3 Kasım Zoom üzerinden gerçekleştirildi./Images/Content/9fc0ea5a-aa09-447a-97c7-c9ec1349c36b-thumb.png<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black">K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanlığı&rsquo;nın 10. Toplantısı, 3 Kasım Zoom &uuml;zerinden ger&ccedil;ekleştirildi.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black">S&ouml;z konusu toplantı, K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanı &Ouml;zdemir S&Ouml;ZMEN&rsquo;in Cumhuriyet Bayramı &uuml;zerine konuşması ile başlamış olup Sivas Turizm Derneği Başkanı Sayın Hakan Bakar tarafından Sivas İlinin tanıtıldığı bir sunum ile devam etti. Aynı zamanda katılımcı &uuml;yeler ile &ccedil;evrimi&ccedil;i satın almada tahsilat s&uuml;releri &uuml;zerine fikir alışverişi yapıldı.</span></span></span></p> truefalseApproved2021-11-10T09:50:13.2272021-11-10T10:54:08.7470511Kasım20211011Kasım2021d151ba69-ae17-40cc-bf9c-2618240c29f3TÜRSAB Kültür ve Incoming Turizmi İhtisas Başkanlıkları İBB Restorasyon Çalışma Alanları Gezisi Gerçekleştitursab-kultur-ve-incoming-turizmi-ihtisas-baskanliklari-ibb-restorasyon-calisma-alanlari-gezisi-gerceklestitursab-kultur-ve-incoming-turizmi-ihtisas-baskanliklari-ibb-restorasyon-calisma-alanlari-gezisi-gerceklestiFaaliyetler2021-10-21T12:54:102021-10-21T12:54:10true20 Ekim 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda TÜRSAB Kültür ve Incoming Turizmi İhtisas Başkanlıkları iş birliğinde İBB Restorasyon Çalışma Alanları Gezisi düzenlenmiştir./Images/Content/d151ba69-ae17-40cc-bf9c-2618240c29f3-thumb.JPG<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>20 Ekim 2021 tarihinde</strong> İstanbul B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi organizasyonunda T&Uuml;RSAB K&uuml;lt&uuml;r ve Incoming Turizmi İhtisas Başkanlıkları iş birliğinde <strong>İBB Restorasyon &Ccedil;alışma Alanları Gezisi </strong>d&uuml;zenlenmiştir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İlgili gezi kapsamında; İstanbul B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi K&uuml;lt&uuml;r Varlıkları Daire Başkanlığınca halen restorasyon ve konservasyon işlemleri yapılan:</span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İstanbul Karasurlarının bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;, </span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bukoleon Sarayı, </span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Rumelihisarı ve</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anadoluhisarı olmak &uuml;zere</span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">4 k&uuml;lt&uuml;rel değerimiz T&uuml;rsab K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanı &Ouml;zdemir S&ouml;zmen, Başkan Yardımcıları İlham Seyyale ve Fikri &Ouml;zdemir ve beraberindeki ilgili komite &uuml;yeleri tarafından ziyaret edilerek ilgili &ccedil;alışmaların yakından g&ouml;r&uuml;lmesi, bilgi alınması, turizm a&ccedil;ısından değerlendirme yapılması ve karşılıklı fikir ve &ouml;neri alışverişinde bulunulması ama&ccedil;lanmıştır.</span></span></p> truefalseApproved2021-10-21T12:56:49.2472021-10-21T16:20:32.432110Ekim20212110Ekim2021fa7399f6-6a32-47a1-a8f6-93da512f13f2“İBB Restorasyon Çalışma Alanları Gezisi” Düzenlendiibb-restorasyon-calisma-alanlari-gezisi-duzenlendiibb-restorasyon-calisma-alanlari-gezisi-duzenlendiFaaliyetler2021-10-20T10:08:452021-10-20T10:08:45true20 Ekim 2021 tarihinde T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonu ile TÜRSAB Kültür ve Incoming Turizmi İhtisas Başkanlıkları iş birliğinde “İBB Restorasyon Çalışma Alanları Gezisi” düzenlenmiştir. /Images/Content/fa7399f6-6a32-47a1-a8f6-93da512f13f2-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">20 Ekim 2021 tarihinde T.C. İstanbul B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi organizasyonu ile T&Uuml;RSAB K&uuml;lt&uuml;r ve Incoming Turizmi İhtisas Başkanlıkları iş birliğinde &ldquo;İBB Restorasyon &Ccedil;alışma Alanları Gezisi&rdquo; d&uuml;zenlenmiştir. İlgili gezi kapsamında; T.C. İstanbul B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi K&uuml;lt&uuml;r Varlıkları Daire Başkanlığınca halen restorasyon ve konservasyon işlemleri devam eden; İstanbul Karasurlarının bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;, Bukoleon Sarayı, Rumelihisarı ve Anadoluhisarı olmak &uuml;zere 4 k&uuml;lt&uuml;rel değer ilgili &ccedil;alışmaların yakından g&ouml;r&uuml;lmesi, bilgi alınması, turizm a&ccedil;ısından değerlendirme yapılması ve karşılıklı fikir ve &ouml;neri alışverişinde bulunulması ama&ccedil;lanarak, T&Uuml;RSAB K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanlığı &Uuml;yelerinden talepli olanlar ile ziyaret edildi.</span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T10:59:03.9532010Ekim20212010Ekim2021112a06e0-805b-476b-9086-51431b577973“Mezopotamya 1. Turizm ve Gastronomi Fuarı Basın Lansmanı”na TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı Olarak Katılım Sağlandımezopotamya-1-turizm-ve-gastronomi-fuari-basin-lansmanina-tursab-kultur-turizmi-ihtisas-baskanligi-olarak-katilim-saglandimezopotamya-1-turizm-ve-gastronomi-fuari-basin-lansmanina-tursab-kultur-turizmi-ihtisas-baskanligi-olarak-katilim-saglandiFaaliyetler2021-10-09T10:06:502021-10-09T10:06:50true8-9 Ekim 2021 tarihlerinde TÜRSAB Başkanı Firuz B. BAĞLIKAYA, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri, T.C. Diyarbakır Valisi Münir KARALOĞLU, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet KAYA’nın katılımlarıyla gerçekleştirilen “Mezopotamya 1. Turizm ve Gastronomi Fuarı Basın Lansmanı”na TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı olarak katılım sağlandı./Images/Content/112a06e0-805b-476b-9086-51431b577973-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">8-9 Ekim 2021 tarihlerinde T&Uuml;RSAB Başkanı Firuz B. BAĞLIKAYA, T&Uuml;RSAB Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yeleri, T.C. Diyarbakır Valisi M&uuml;nir KARALOĞLU, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet KAYA&rsquo;nın katılımlarıyla ger&ccedil;ekleştirilen &ldquo;Mezopotamya 1. Turizm ve Gastronomi Fuarı Basın Lansmanı&rdquo;na T&Uuml;RSAB K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanlığı olarak katılım sağlandı. Ayrıca, T&Uuml;RSAB Fuarcılık ekibi ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile d&uuml;zenlenen toplantıda; fuar ile ilgili bilgi alışverişi yapılıp, &ouml;neriler de bulunuldu. T&Uuml;RSAB Fuarcılık ekibi ile fuarın d&uuml;zenlendiği alanda incelemeler yapıldı.</span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T10:08:01.8730910Ekim20210910Ekim20218d31ef9e-3a1d-40d1-b0c0-573d6a248ec3T.C. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nce Düzenlenen Turizm Çalıştayı'na Katılım Sağlandıtc-sakarya-buyuksehir-belediyesince-duzenlenen-turizm-calistayina-katilim-saglanditc-sakarya-buyuksehir-belediyesince-duzenlenen-turizm-calistayina-katilim-saglandiFaaliyetler2021-09-16T10:01:022021-09-16T10:01:02true16 Eylül 2021 tarihinde T.C. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nce Turizm Çalıştayı düzenlendi. “Kültür Turizmi” masasına TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı adına İhtisas Başkanı Özdemir SÖZMEN ve İhtisas Başkanlığı Üyesi Diğdem KAÇMAZ katılım sağladı./Images/Content/8d31ef9e-3a1d-40d1-b0c0-573d6a248ec3-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">16 Eyl&uuml;l 2021 tarihinde T.C. Sakarya B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi&rsquo;nce Turizm &Ccedil;alıştayı d&uuml;zenlendi. &ldquo;K&uuml;lt&uuml;r Turizmi&rdquo; masasına T&Uuml;RSAB K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanlığı adına İhtisas Başkanı &Ouml;zdemir S&Ouml;ZMEN ve İhtisas Başkanlığı &Uuml;yesi Diğdem KA&Ccedil;MAZ katılım sağladı. Kamu kuruluşlarından birinci derecedeki y&ouml;neticiler ile T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliğince Sakarya ilinin K&uuml;lt&uuml;r, Doğa, Sağlık ve Gastronomi segmentleri &uuml;zerinde &ccedil;alışmaların devamının yapılmasında hemfikir kalındı.</span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T10:06:12.3132022-08-12T10:08:42.0271609Eylül20211609Eylül2021aa0e4a14-9d1a-484a-9b89-c0f22740e571T.C. Niğde Valiliği Tarafından Yapılan Davet Programı Dahilinde Bir Keşif Gezisi Düzenlenditc-nigde-valiligi-tarafindan-yapilan-davet-programi-dahilinde-bir-kesif-gezisi-duzenlenditc-nigde-valiligi-tarafindan-yapilan-davet-programi-dahilinde-bir-kesif-gezisi-duzenlendiFaaliyetler2021-06-29T09:56:302021-06-29T09:56:30trueFırat Kalkınma Ajansı tarafından iletilen iç turizmin kampanya ile hareketlenmesini içeren “Fırat Turu” projesinde sürülen şartlarda ilgili aykırılıklar olup olmadığı konusu üzerine TÜRSAB Hukuk Biriminden olumlu görüş alındı./Images/Content/aa0e4a14-9d1a-484a-9b89-c0f22740e571-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">28&ndash;29 Haziran 2021 tarihlerinde T.C. Niğde Valiliği tarafından yapılan davet programı dahilinde bir keşif gezisi d&uuml;zenlendi. T&Uuml;RSAB Y&ouml;netim Kurulu Başkan Yardımcısı&nbsp; Ali BİLİR, T&Uuml;RSAB Kapadokya B&ouml;lge Temsil Kurulu Başkanı&nbsp; Talip ALDEMİR, T&Uuml;RSAB Erciyes B&ouml;lge Temsil Kurulu Başkanı&nbsp; Ali Emre MART, <span style="color:black">T&Uuml;RSAB G&uuml;neydoğu Anadolu B&ouml;lge Temsil Kurulu Başkanı&nbsp; Mehmet AKYIL ve T&Uuml;RSAB K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanlığı &uuml;yelerinden oluşan 20 kişilik gruba; T.C. Niğde Valisi Dr. Yılmaz ŞİMŞEK, T.C. Niğde Belediye Başkanı&nbsp; Emrah &Ouml;ZDEMİR, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Y&ouml;netim Kurulu Başkanı&nbsp; Şevket KATIRCIOĞLU, Niğde İl K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm M&uuml;d&uuml;r&uuml;&nbsp; Alper L&uuml;tfi G&Ouml;NC&Uuml; eşlik etmiştir. İki g&uuml;n s&uuml;ren keşif gezisinde Bor İl&ccedil;esi, Tuana Antik Kenti, Yeşilbur&ccedil; Mahallesi, Niğde M&uuml;zesi, Akmedrese, Eski Vaftizci Yahya Kilisesi, Cullaz Sokağı, UNESCO </span>Niğde Tarihi Anıtları, Şemsi Tebriz T&uuml;rbesi, G&uuml;m&uuml;şler Manastırı, &Ccedil;amardı&ndash;Aladağlar b&ouml;lgesi ziyaret edilerek yerinde tadımlarda bulunuldu. &ldquo;Keşif Gezisi&rdquo; &uuml;zerine notlar, T&Uuml;RSAB Dijital Medya ve İletişim Birimine iletildi.</span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T10:01:01.6072906Haziran20212906Haziran202177396791-a063-47ad-a639-f020b0f778d0“Heritage İstanbul Fuar Ve Konferansı"nın İlk İki Gününde Kültür Turizminin Geliştirilmesinde Önem Arz Ettiği Düşünülen Görüşmeler Sağlandıheritage-istanbul-fuar-ve-konferansinin-ilk-iki-gununde-kultur-turizminin-gelistirilmesinde-onem-arz-ettigi-dusunulen-gorusmeler-saglandiheritage-istanbul-fuar-ve-konferansinin-ilk-iki-gununde-kultur-turizminin-gelistirilmesinde-onem-arz-ettigi-dusunulen-gorusmeler-saglandiFaaliyetler2021-06-25T09:55:352021-06-25T09:55:35true23-25 Haziran 2021 tarihlerinde Türkiye içerisindeki kültürel miraslarımızın ele alındığı “Heritage İstanbul Fuar ve Konferansı"nın ilk iki gününde Kültür Turizminin geliştirilmesinde önem arz ettiği düşünülen görüşmeler sağlandı./Images/Content/77396791-a063-47ad-a639-f020b0f778d0-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">23-25 Haziran 2021 tarihlerinde T&uuml;rkiye i&ccedil;erisindeki k&uuml;lt&uuml;rel miraslarımızın ele alındığı &ldquo;Heritage İstanbul Fuar ve Konferansı&quot;nın ilk iki g&uuml;n&uuml;nde K&uuml;lt&uuml;r Turizminin geliştirilmesinde &ouml;nem arz ettiği d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len g&ouml;r&uuml;şmeler sağlandı.</span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T09:56:30.1332506Haziran20212506Haziran2021ea659d16-6841-4f45-8511-87e442cf28aa“Travel Turkey International Fuarı" İle İlgili Fikir Alışverişi İçeren Bir “Zoom” Toplantısı Yapıldıtravel-turkey-international-fuari-ile-ilgili-fikir-alisverisi-iceren-bir-zoom-toplantisi-yapilditravel-turkey-international-fuari-ile-ilgili-fikir-alisverisi-iceren-bir-zoom-toplantisi-yapildiFaaliyetler2021-05-17T09:52:312021-05-17T09:52:31true17 Mayıs 2021 tarihinde, hibrit yapılması düşünülen “Travel Turkey International Fuarı" ile ilgili fikir alışverişi içeren bir “zoom” toplantısı yapıldı. Bu toplantıya TÜRSAB Fuarcılık Koordinatörü Selçuk NAZİLLİ ve ekibi ile TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkanı Özdemir SÖZMEN ve Başkan Yardımcısı Fikri ÖZDEMİR katıldı./Images/Content/ea659d16-6841-4f45-8511-87e442cf28aa-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">17 Mayıs 2021 tarihinde, hibrit yapılması d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len &ldquo;Travel Turkey International Fuarı&quot; ile ilgili fikir alışverişi i&ccedil;eren bir &ldquo;zoom&rdquo; toplantısı yapıldı. Bu toplantıya T&Uuml;RSAB Fuarcılık Koordinat&ouml;r&uuml; Sel&ccedil;uk NAZİLLİ ve ekibi ile T&Uuml;RSAB K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanı &Ouml;zdemir S&Ouml;ZMEN ve Başkan Yardımcısı Fikri &Ouml;ZDEMİR katıldı.</span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T09:53:32.581705Mayıs20211705Mayıs20211eeaba09-9571-40e0-a511-82d262c1c1f4“Kiev Şehir Konseyi"Nin Ukrayna Kiev Kentinin Turizm Yönünden Geliştirilmesini İçerdiği Görüşmelere TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkanı Özdemir SÖZMEN Katıldıkiev-sehir-konseyinin-ukrayna-kiev-kentinin-turizm-yonunden-gelistirilmesini-icerdigi-gorusmelere-tursab-kultur-turizmi-ihtisas-baskani-ozdemir-sozmen-katildikiev-sehir-konseyinin-ukrayna-kiev-kentinin-turizm-yonunden-gelistirilmesini-icerdigi-gorusmelere-tursab-kultur-turizmi-ihtisas-baskani-ozdemir-sozmen-katildiFaaliyetler2021-05-10T09:53:332021-05-10T09:53:33true10 Haziran 2021 tarihinde Kiev Belediyesi Turizm ve Tanıtım Departmanı, Uluslararası İlişkiler Departmanı ile Turizm Birlikleri yetkililerinden oluşan heyet, TÜRSAB Genel Merkezi ziyaret etti./Images/Content/1eeaba09-9571-40e0-a511-82d262c1c1f4-thumb.png<p style="margin-left:14px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">10 Haziran 2021 tarihinde Kiev Belediyesi Turizm ve Tanıtım Departmanı, Uluslararası İlişkiler Departmanı ile Turizm Birlikleri yetkililerinden oluşan heyet, T&Uuml;RSAB Genel Merkezi ziyaret etti. &ldquo;Kiev Şehir Konseyi&quot;nin Ukrayna Kiev kentinin turizm y&ouml;n&uuml;nden geliştirilmesini i&ccedil;erdiği g&ouml;r&uuml;şmelere T&Uuml;RSAB K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanı &Ouml;zdemir S&Ouml;ZMEN katıldı.</span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T09:55:33.281005Mayıs20211005Mayıs202134df15b7-61c3-4f16-92ee-4b21f82c39a8“İklim Değişikliği Etkilenebilirlik ve Risk Analizi Kapsam Belirleme Toplantıları” Gerçekleştirildiiklim-degisikligi-etkilenebilirlik-ve-risk-analizi-kapsam-belirleme-toplantilari-gerceklestirildiiklim-degisikligi-etkilenebilirlik-ve-risk-analizi-kapsam-belirleme-toplantilari-gerceklestirildiFaaliyetler2021-03-22T09:49:192021-03-22T09:49:19true15-22 Mart 2021 tarihi arasında UNDP Türkiye, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “İklim Değişikliği Etkilenebilirlik ve Risk Analizi Kapsam Belirleme Toplantıları” gerçekleştirildi./Images/Content/34df15b7-61c3-4f16-92ee-4b21f82c39a8-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">15-22 Mart 2021 tarihi arasında UNDP T&uuml;rkiye, T.C. &Ccedil;evre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen &ldquo;İklim Değişikliği Etkilenebilirlik ve Risk Analizi Kapsam Belirleme Toplantıları&rdquo; ger&ccedil;ekleştirildi. 12 ayrı oturum halinde &ccedil;evrim i&ccedil;i d&uuml;zenlenen toplantılara; kamu kurumları, &ouml;zel sekt&ouml;r, sivil toplum kuruluşları ve akademi camiasından toplam 1.651 temsilci katıldı. Katılımcılar, sekt&ouml;r uzmanlarının sunumlarının ardından iklim değişikliğinin sekt&ouml;rlere etkilerine ilişkin bilgi ve tecr&uuml;belerini paylaştı. Ana Oturum, Su Kaynakları, Tarım, Turizm ve K&uuml;lt&uuml;rel Miras, Enerji sabah ve &ouml;ğleden sonra &ccedil;eşitli oturumlara T&Uuml;RSAB K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanı &Ouml;zdemir S&Ouml;ZMEN, Başkan Yardımcısı Fikri &Ouml;ZDEMİR katıldı.</span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T09:50:11.7772203Mart20212203Mart2021bc8c690e-4077-410e-a0e6-84f433feace3TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı Başkan Yardımcısı İlham SEYYALE Kayseri’de Yapılan Selçuklunun Ayak İzleri Rotası Tur Programı Çalışma Toplantısına İhtisas Başkanlığını Temsilen İştirak Ettitursab-kultur-turizmi-ihtisas-baskanligi-baskan-yardimcisi-ilham-seyyale-kayseride-yapilan-selcuklunun-ayak-izleri-rotasi-tur-programi-calisma-toplantisina-ihtisas-baskanligini-temsilen-istirak-ettitursab-kultur-turizmi-ihtisas-baskanligi-baskan-yardimcisi-ilham-seyyale-kayseride-yapilan-selcuklunun-ayak-izleri-rotasi-tur-programi-calisma-toplantisina-ihtisas-baskanligini-temsilen-istirak-ettiFaaliyetler2021-03-20T09:51:402021-03-20T09:51:40true20 Mart 2021 tarihinde TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı Başkan Yardımcısı İlham SEYYALE, Kayseri’de yapılan Selçuklunun Ayak İzleri Rotası Tur Programı çalışma toplantısına İhtisas Başkanlığını temsilen iştirak etti./Images/Content/bc8c690e-4077-410e-a0e6-84f433feace3-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">20 Mart 2021 tarihinde T&Uuml;RSAB K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanlığı Başkan Yardımcısı İlham SEYYALE, Kayseri&rsquo;de yapılan Sel&ccedil;uklunun Ayak İzleri Rotası Tur Programı<strong> </strong>&ccedil;alışma toplantısına İhtisas Başkanlığını temsilen iştirak etti.</span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T09:52:30.9132003Mart20212003Mart20214e9120d7-cf73-48b4-9f4a-c334c69d8267SKEP Projesi Çalıştayı'na Katılım Sağlandıskep-projesi-calistayina-katilim-saglandiskep-projesi-calistayina-katilim-saglandiFaaliyetler2021-03-18T09:50:122021-03-18T09:50:12true18 Mart 2021 tarihinde Sarıyer Belediyesi’nce düzenlenen “Sarıyer Kalkınma Eylem Planı” çalışmasında; TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkanı Özdemir SÖZMEN, internet konferans uygulaması üzerinden katılım sağlayarak “Kültürel Mirasın Korunması ve Kültür Turizmi” üzerine görüşlerini sundu./Images/Content/4e9120d7-cf73-48b4-9f4a-c334c69d8267-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">18 Mart 2021 tarihinde Sarıyer Belediyesi&rsquo;nce d&uuml;zenlenen &ldquo;Sarıyer Kalkınma Eylem Planı&rdquo; &ccedil;alışmasında; T&Uuml;RSAB K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanı &Ouml;zdemir S&Ouml;ZMEN, internet konferans uygulaması &uuml;zerinden katılım sağlayarak &ldquo;K&uuml;lt&uuml;rel Mirasın Korunması ve K&uuml;lt&uuml;r Turizmi&rdquo; &uuml;zerine g&ouml;r&uuml;şlerini sundu. Sarıyer İl&ccedil;e Sınırı i&ccedil;inde sorun tespitleri ve &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri &uuml;zerine T&Uuml;RSAB olarak diğer turizm meslek &ouml;rg&uuml;tleriyle birlikte paydaşların belirlenmesine y&ouml;nelik faaliyetler hakkında aktarımlar yapıldı. SKEP Projesi &Ccedil;alıştayı&rsquo;nda; T.C. Sarıyer Belediyesi&rsquo;ni temsilen katılan Moderat&ouml;r&uuml;n beyan ettiği s&ouml;zl&uuml; &ouml;zet, 22 Mart 2021 tarihinde T&Uuml;RSAB İhtisas Başkanlıkları Birimine yazılı olarak aktarıldı. 9 Kasım 2021 tarihinde Sarıyer Belediyesince hazırlanan &Ccedil;alıştay Sonu&ccedil; Raporu T&Uuml;RSAB İhtisas Başkanlıkları Birimine iletildi.</span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T09:51:39.6131803Mart20211803Mart20213766477d-2fd2-4471-b0f4-bd7fea2bab5a“Patara Antik Kenti” Üzerine 25 Şubat 2021 Tarihinde Bir Canlı Yayın Programı Yapıldıpatara-antik-kenti-uzerine-25-subat-2021-tarihinde-bir-canli-yayin-programi-yapildipatara-antik-kenti-uzerine-25-subat-2021-tarihinde-bir-canli-yayin-programi-yapildiFaaliyetler2021-02-25T09:44:352021-02-25T09:44:35trueTÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı organizasyonuyla, 14. Travel Turkey İzmir Sanal Fuarı teması olan “Patara Antik Kenti” üzerine 25 Şubat 2021 tarihinde bir canlı yayın programı yapıldı. /Images/Content/3766477d-2fd2-4471-b0f4-bd7fea2bab5a-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&Uuml;RSAB K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanlığı organizasyonuyla, 14. Travel Turkey İzmir Sanal Fuarı teması olan &ldquo;Patara Antik Kenti&rdquo; &uuml;zerine 25 Şubat 2021 tarihinde bir canlı yayın programı yapıldı. K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkan Yardımcısı &Ouml;zg&uuml;r Ildır &Ouml;KS&Uuml;Z&rsquo;&uuml;n moderat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; yaptığı bu programa; Akdeniz &Uuml;niversitesi Edebiyat Fak&uuml;ltesi Arkeoloji B&ouml;l&uuml;m&uuml; &Ouml;ğretim &Uuml;yesi ve Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva IŞIK ve T&Uuml;RSAB K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkan Yardımcısı İlham SEYYALE konuk olarak katıldı.</span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T09:49:18.3872502Şubat20212502Şubat2021bcfec67d-e947-465e-9d12-2eb387f2de5e“Turistik Tren” İle İlgili Yönetim Kurulu İçin Rapor Hazırlandıturistik-tren-ile-ilgili-yonetim-kurulu-icin-rapor-hazirlandituristik-tren-ile-ilgili-yonetim-kurulu-icin-rapor-hazirlandiFaaliyetler2021-01-10T09:29:482021-01-10T09:29:48true10 Ocak 2021 tarihinde TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı Kurum İlişkileri Alt Çalışma Grubu, Ankara–Kars arasında yapılan pilot çalışma olmak üzere “Turistik Tren” için seyahat acentalarının düzenledikleri turlar sırasında yaşanan sorunları ve bu sorunların çözüm önerilerini tespit edip Yönetim Kurulu için rapor hazırlandı./Images/Content/bcfec67d-e947-465e-9d12-2eb387f2de5e-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">10 Ocak 2021 tarihinde T&Uuml;RSAB K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanlığı Kurum İlişkileri Alt &Ccedil;alışma Grubu, Ankara&ndash;Kars arasında yapılan pilot &ccedil;alışma olmak &uuml;zere &ldquo;Turistik Tren&rdquo; i&ccedil;in seyahat acentalarının d&uuml;zenledikleri turlar sırasında yaşanan sorunları ve bu sorunların &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerilerini tespit edip Y&ouml;netim Kurulu i&ccedil;in rapor hazırlandı. </span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T09:39:49.931001Ocak20211001Ocak202103411e70-aa33-4ea1-942f-fdc6150d5e80Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı’nın 3. Toplantısı Gerçekleştikultur-turizmi-ihtisas-baskanliginin-3-toplantisi-gerceklestikultur-turizmi-ihtisas-baskanliginin-3-toplantisi-gerceklestiFaaliyetler2020-12-03T15:35:382020-12-03T15:35:38trueKültür Turizmi İhtisas Başkanlığı’nın 3. toplantısı 2 Aralık Çarşamba günü Zoom programı üzerinden gerçekleştirildi./Images/Content/03411e70-aa33-4ea1-942f-fdc6150d5e80-thumb.jpeg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanlığı&rsquo;nın 3. toplantısı <strong>2 Aralık &Ccedil;arşamba</strong> g&uuml;n&uuml; Zoom programı &uuml;zerinden ger&ccedil;ekleştirildi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&ouml;z konusu toplantıda, K&uuml;lt&uuml;r Turizminin pandemi s&uuml;reci ve sonrasında operasyonlarının değerlendirilmesi, Diyarbakır &Ccedil;alıştayı ve turizm destek programları &uuml;zerine fikir alışverişi yapıldı.</span></span></p> truefalseApproved2020-12-03T15:37:24.1070312Aralık20200312Aralık2020121528ab-c08b-4833-98b4-b22fc0cfea0d"Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı" Gerçekleştirildikultur-ve-inanc-destinasyonu-calistayi-gerceklestirildikultur-ve-inanc-destinasyonu-calistayi-gerceklestirildiFaaliyetler2020-11-28T09:25:222020-11-28T09:25:22trueDiyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da turizmi güçlendirmek, bütüncül turizm rotalarını geliştirmek ve turizm gelirlerini artırmak amacıyla Mezopotamya Kültür Rotası Projesi kapsamında "Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı" gerçekleştirildi./Images/Content/121528ab-c08b-4833-98b4-b22fc0cfea0d-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa&#39;da turizmi g&uuml;&ccedil;lendirmek, b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l turizm rotalarını geliştirmek ve turizm gelirlerini artırmak amacıyla Mezopotamya K&uuml;lt&uuml;r Rotası Projesi kapsamında &quot;K&uuml;lt&uuml;r ve İnan&ccedil; Destinasyonu &Ccedil;alıştayı&quot; ger&ccedil;ekleştirildi. T&Uuml;RSAB Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yeleri ve 34 B&ouml;lge Temsil Kurulu Başkanı ile k&uuml;lt&uuml;r turizmi yapan seyahat acentaları katıldı. </span></span></p> truefalseApproved2022-08-12T09:28:47.8832022-08-12T09:44:34.0132811Kasım20202811Kasım2020b7c84b8e-01a4-4e53-bf85-4895e49444d2Kültür Turizmi Tartışmakultur-turizmi-tartisma_15393kultur-turizmi-tartisma_15393Faaliyetler2016-11-11T09:49:022016-11-11T09:49:02true Birliğimiz bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Turizmi Komitesi girişimleriyle /Images/Content/1.jpg <p> Birliğimiz bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Turizmi Komitesi girişimleriyle 09 Kasım 2016 Çarşamba günü saat 16:00’da TÜRSAB Genel Merkez Binası Konferans Salonunda Erdal Çerinin moderatörlüğünde Faruk Pekin'in "Tartışma: Kültür Turizmi" isimli bir sunum gerçekleştirmiştir. Söz konusu sunuma Birliğimiz Başkanı Başaran Ulusoy katılım göstermiştir.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:50.8671111Kasım20161111Kasım2016103b8e53-c0dd-434b-afd0-c8747182db4eTÜRSAB – HÜRRİYET İşbirliğinde “Mersin’i Keşfet”tursab-hurriyet-isbirliginde-mersini-kesfet_15349tursab-hurriyet-isbirliginde-mersini-kesfet_15349Faaliyetler2016-11-03T15:13:262016-11-03T15:13:26true Mersin Büyükşehir Belediyesi destekleri ve TÜRSAB - Hürriyet Gazetesi İşbirliği/Images/Content/1.jpg <p 0px="" background-color:="" color:="" margin:="" open="" padding:="" text-align:="" vertical-align:=""> Mersin Büyükşehir Belediyesi destekleri ve TÜRSAB - Hürriyet Gazetesi İşbirliğinde 23-25 Ekim 2016 tarihleri arasında "Mersin’i Keşfet" etkinliği gerçekleştirildi.</p> <p 0px="" background-color:="" color:="" margin:="" open="" padding:="" text-align:="" vertical-align:=""> Birlik Başkanımız Başaran Ulusoy, Genel Sekreter Çetin GÜRCÜN ve çok sayıda seyahat acentasının yanı sıra T.C. Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Üyesi Zeynep Tandoğan, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz, Reklam Koordinatörü Ebru Kaplanoğlu beraberinde Hürriyet Gazetesi yazarlarının iştirak ettiği toplantıda Mersin’in gastronomi ve kültür turizmi üzerine istişare yapılmıştır.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:52.3930311Kasım20160311Kasım2016b2e91267-510d-4ed4-ac71-163e4bf78081“24 - 25 Ekim 2016 / Tabiatın Kalbi Bolu İnceleme Gezisi ”24-25-ekim-2016-tabiatin-kalbi-bolu-inceleme-gezisi_1535024-25-ekim-2016-tabiatin-kalbi-bolu-inceleme-gezisi_15350Faaliyetler2016-11-01T15:52:032016-11-01T15:52:03true 24 – 25 Ekim 2016 tarihleri arasında Birliğimiz,  Incoming ve Kültür Turizmi Ko/Images/Content/1.jpg <p 0px="" background-color:="" color:="" margin:="" open="" padding:="" text-align:="" vertical-align:=""> 24 – 25 Ekim 2016 tarihleri arasında Birliğimiz,  Incoming ve Kültür Turizmi Komitesi üyeleri ile Bolu Belediyesinin davetlisi olarak Bolu’ya inceleme gezisi gerçekleştirilmiştir.</p> <p 0px="" background-color:="" color:="" margin:="" open="" padding:="" text-align:="" vertical-align:=""> Söz konusu inceleme gezisinin ilk gününde Tarihi Çarşı, Kent Müzesi, Yıldırım Beyazıt Camii, Kındıra Yaylası yürüyüş parkuru ve Saraycık Gölü Yaylası ziyaret edilmiştir. Emniyet Hotel’de “Afiyet Turizmi” kapsamında acentalarımız kendi yemeklerini ve pastalarını atölye çalışması ile yapma fırsatı bulmuştur.</p> <p 0px="" background-color:="" color:="" margin:="" open="" padding:="" text-align:="" vertical-align:=""> Gezimizin ikinci gününde, Akkayalar ziyaret edilmiş, daha sonrasında Karadere’ye gidilerek yürüyüş parkuru denenmiş, ardından Yedigöller ziyaret edildikten sonra İstanbul’a dönüş yoluna geçilmiştir.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:53.390111Kasım20160111Kasım2016dbad10d0-1a27-4f7e-8bb6-cbc79b2177e5“21 - 23 Eylül 2016 Siirt – Tillo Turizmini Geliştirme Projesi Kapsamında İnceleme Gezisi ”21-23-eylul-2016-siirt-tillo-turizmini-gelistirme-projesi-kapsaminda-inceleme-gezisi_1515521-23-eylul-2016-siirt-tillo-turizmini-gelistirme-projesi-kapsaminda-inceleme-gezisi_15155Faaliyetler2016-09-29T14:12:042016-09-29T14:12:04true 21 – 23 Eylül 2016 tarihleri arasında TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Yönetimi, /Images/Content/1.jpg <p 0px="" background-color:="" color:="" margin:="" open="" padding:="" text-align:="" vertical-align:=""> 21 – 23 Eylül 2016 tarihleri arasında TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Yönetimi, üyeleri ve turizm basını heyetleri il “Siirt Tillo Turizmini Geliştirme” kapsamında Siirt’e inceleme gezisi gerçekleştirilmiştir.</p> <p 0px="" background-color:="" color:="" margin:="" open="" padding:="" text-align:="" vertical-align:=""> Söz konusu inceleme gezisinde T.C Siirt Valisi Sayın Mustafa Tutulmaz ve T.C Siirt Tillo Kaymakamı Sayın Yunis Koç ile bir araya gelerek görüşmelerde bulunulmuştur.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:54.682909Eylül20162909Eylül2016fb181976-ef85-4a5a-8492-3b564cbdda7aTÜRSAB – HÜRRİYET İşbirliğinde “Aydın’ı Keşfet”tursab-hurriyet-isbirliginde-aydini-kesfet_15027tursab-hurriyet-isbirliginde-aydini-kesfet_15027Faaliyetler2016-08-25T11:08:262016-08-25T11:08:26true Aydın Büyükşehir Belediyesi destekleri ve TÜRSAB - Hürriyet Gazetesi İşbirliğin/Images/Content/1.jpg <p 0px="" background-color:="" color:="" margin:="" open="" padding:="" text-align:="" vertical-align:=""> Aydın Büyükşehir Belediyesi destekleri ve TÜRSAB - Hürriyet Gazetesi İşbirliğinde 22-23 Ağustos 2016 tarihleri arasında Efes Kongre Merkezi’nde "Aydın’ı Keşfet" etkinliği gerçekleştirilmiştir.</p> <p 0px="" background-color:="" color:="" margin:="" open="" padding:="" text-align:="" vertical-align:=""> Birlik Başkanımız Başaran Ulusoy, Denetim Kurulu Üyesi Gül Kadın Gözütok ve çok sayıda seyahat acentasının yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Üyesi Zeynep Tandoğan, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz, Reklam Koordinatörü Ebru Kaplanoğlu beraberinde Hürriyet Gazetesi yazarlarının iştirak ettiği toplantıda Aydın’ın gastronomi ve kültür turizmi üzerine istişare yapılmıştır.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:55.8172508Ağustos20162508Ağustos2016cd120834-ca5f-488e-b2b4-6775e4da924cTÜRSAB Incoming ve Kültür Turizmi Komitesi Boğaz Taksi İftar Davetitursab-incoming-ve-kultur-turizmi-komitesi-bogaz-taksi-iftar-daveti_14814tursab-incoming-ve-kultur-turizmi-komitesi-bogaz-taksi-iftar-daveti_14814Faaliyetler2016-06-27T14:41:282016-06-27T14:41:28true 22 Haziran 2016 Tarihinde TÜRSAB Incoming ve Kültür Turizmi Komitesi üyelerinde/Images/Content/1.jpg <p 0px="" background-color:="" color:="" margin:="" open="" padding:="" vertical-align:=""> 22 Haziran 2016 Tarihinde TÜRSAB Incoming ve Kültür Turizmi Komitesi üyelerinden oluşan bir heyet Boğaz Taksi’nin verdiği iftar davetine katılmıştır.</p> <p 0px="" background-color:="" color:="" margin:="" open="" padding:="" vertical-align:=""> Söz konusu ziyarete ev sahipliği yapan PGM Kurumsal Satış ve Pazarlama Direktörü Nurşen Yaman, Boğaz Taksi Operasyon ve Satış Yetkilisi Olga Gostıntseva Komitelere eşlik etmiştir. Birliğimizi temsilen İhtisas Komiteler Departmanından Mustafa Demircan katılım göstermiştir.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:56.892706Haziran20162706Haziran20166e5f5503-7513-4d23-a6ec-e1f37efc81d2Kültür Turizmi Komitesi Dream of Turkey’ i Ziyaret Ettikultur-turizmi-komitesi-dream-of-turkey-i-ziyaret-etti_10915kultur-turizmi-komitesi-dream-of-turkey-i-ziyaret-etti_10915Faaliyetler2014-06-05T16:01:082014-06-05T16:01:08true 29 Mayıs 2014 tarihinde Kültür Turizmi Komitesi toplantısı Türk Edebiyat Vakfı Cev/Images/Content/1.jpg <p>29 Mayıs 2014 tarihinde Kültür Turizmi Komitesi toplantısı Türk Edebiyat Vakfı Cevri Kalfa Sübyan Mektebi’nde gerçekleştirildi.</p> <p>Söz konusu Kültür Turizmi Komitesi toplantısının ardından, Türkiye’nin belli başlı turistik mekanlarının, simülatör eşliğinde gerçeklik algısı içeren, görüntü ve ses efektleri ile desteklenen ‘Dream of Turkey’ başlığı altında 7D film gösterimine iştirak edildi. <strong> </strong></p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:57.650506Haziran20140506Haziran2014b133b616-76cb-4a12-b133-5dbbaa222c1eEdirne İli İnceleme Gezisiedirne-ili-inceleme-gezisi_10657edirne-ili-inceleme-gezisi_10657Faaliyetler2014-05-05T09:56:062014-05-05T09:56:06true Edirne Ticaret Odası tarafından Birliğimize gönderilen davet üzere; 30 Nisan 2014 /Images/Content/1.jpg <p>Edirne Ticaret Odası tarafından Birliğimize gönderilen davet üzere; 30 Nisan 2014 Çarşamba günü, Kültür Turizmi, İç Turizm ile Tur Operatörleri komitelerinden oluşan 25 kişilik bir heyet ile Edirne İli’ne inceleme gezisi gerçekleştirilmiştir.</p> <p><span>Edirne Ticaret Odası’na varış ve karşılamanın ardından, başta Selimiye Camii olmak üzere, Selimiye Arastası, Eski Camii, Bedesten ve Ali Paşa Çarşıları ziyaret edilmiştir.</span></p> <p><span>Ziyaret sonrası T.C. Edirne Valisi Hasan Duruer tarafından verilen yemeğe, T.C. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Birlik Başkanımız Başaran Ulusoy’un katılımlarının yanısıra yemeğe iştirak eden basın mensuplarıyla bir istişare toplantısı yapılmıştır.</span></p> <p><span>Ayrıca yemek sonrasında Lozan Anıtı, Pazarkule Sınır kapısı, II. Beyazıd Külliyesi, Darüşşifa ve Tıp Medresesi, Tarihi Kırkpınar Güreşleri Sahası Saray İçi ve Edirne Büyük Sinagogu incelenmiştir.</span></p> <p><span>Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu,  Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt ve bölgenin turizm paydaşlarıyla görüş alışverişinde bulunulmuştur.</span></p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:58.3030505Mayıs20140505Mayıs201410c980a3-c4e3-4d49-a0c8-32d39901e9d2Kağıthane Turizm Çalıştayı Gerçekleştirildikagithane-turizm-calistayi-gerceklestirildi_10586kagithane-turizm-calistayi-gerceklestirildi_10586Faaliyetler2014-04-17T16:58:202014-04-17T16:58:20true T.C. İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından; bu yıl 38.si kutl/Images/Content/1.jpg <p>T.C. İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından; bu yıl 38.si kutlanacak olan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, 17 Nisan 2014 Perşembe günü Kağıthane Şehir Müzesi’nde bölge turizminin kalkınmasına yönelik “Kağıthane Turizm Çalıştayı” düzenlenmiştir.</p> <p>Söz konusu etkinliğe Birliğimizi temsilen Kültür Turizmi Komitesi Genel Sekreteri Gülsen Kırbaş konuşmacı olarak iştirak etmiştir.  </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:59.5831704Nisan20141704Nisan2014e7c2d7dc-86b5-4204-a265-62e5283bb11e38. Turizm Haftası Sebebiyle Kağıthane İlçesine Gezi Düzenlendi38-turizm-haftasi-sebebiyle-kagithane-ilcesine-gezi-duzenlendi_1058538-turizm-haftasi-sebebiyle-kagithane-ilcesine-gezi-duzenlendi_10585Faaliyetler2014-04-17T16:57:142014-04-17T16:57:14true T.C. İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından; 16 Nisan 2014 Çar/Images/Content/1.jpg <p>T.C. İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından; 16 Nisan 2014 Çarşamba günü Turizm Haftası kapsamında Kağıthane İlçesine bir gezi gerçekleştirilmiştir.</p> <p><span>Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın da iştirak ettiği etkinlikte, Sadabat Güzergahı, Kağıthane Kağıt Atölyesi, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Binası ve Dekovil Hattı gezilmiş olup, Birliğimiz üyesi seyahat acentalarından Kültür Turizmi ve İç Turizm Komitesi üyeleri iştirak etmiştir.</span></p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:00.1131704Nisan20141704Nisan201444b67c91-2b50-4d8c-bcc4-ac14986cb1a1Burdur İli’nde Turizm Haftası Etkinliği Gerçekleştirildiburdur-ilinde-turizm-haftasi-etkinligi-gerceklestirildi_10583burdur-ilinde-turizm-haftasi-etkinligi-gerceklestirildi_10583Faaliyetler2014-04-17T16:56:002014-04-17T16:56:00true T.C. Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından; Turizm Haftası etki/Images/Content/1.jpg <p>T.C. Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından; Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, 17 Nisan 2014 Perşembe günü “Kültür Turizmi” konulu bir konferans düzenlenmiştir.</p> <p>Söz konusu etkinliğe Birliğimizi temsilen Akdeniz Bölge Müdürü Kirami Acar konuşmacı olarak iştirak etmiştir.  </p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:00.6871704Nisan20141704Nisan20147d234597-6bb0-48a4-ac18-254831ea6bbbİstanbul Üniversitesi’nin Sosyopark Alanının Açılışıistanbul-universitesinin-sosyopark-alaninin-acilisi_10471istanbul-universitesinin-sosyopark-alaninin-acilisi_10471Faaliyetler2014-04-01T13:56:282014-04-01T13:56:28true 01 Nisan 2014 Salı günü İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsüne bir ziyaret gerçek/Images/Content/1.jpg <p>01 Nisan 2014 Salı günü İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsüne bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.</p> <p><span>Üniversitenin sosyopark alanının turizme açılması yönünde çalışmalar yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu; Beyazıt Kulesi, Rektörlük Binası, Tarihi Kapı ve Nadir Eserler Kütüphanesi ile Müzesinin ziyarete açılacağını katılımcılara aktardı.</span></p> <p><span>Birliğimizin davetli olduğu toplantıya; Birlik Başkanı Başaran Ulusoy, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Çetin Gürcün ile Yönetim Kurulu Üyesi Davut Günaydın’ın yanısıra Kültür Turizmi ve İç Turizm Komitesi üyeleri de iştirak etmiştir.</span></p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:01.2230104Nisan20140104Nisan2014aaecb8f9-0c13-4628-9127-4935346371ecT.C. Fırat Kalkınma Ajansı / Elazığ ve Tunceli İllerine Yönelik Çalışmatc-firat-kalkinma-ajansi-elazig-ve-tunceli-illerine-yonelik-calisma_9604tc-firat-kalkinma-ajansi-elazig-ve-tunceli-illerine-yonelik-calisma_9604Faaliyetler2013-11-20T09:16:532013-11-20T09:16:53true T.C. Fırat Kalkınma Ajansı tarafından; 15 – 16 Kasım 2013 tarihleri arasında Elazı/Images/Content/1.jpg <p>T.C. Fırat Kalkınma Ajansı tarafından; 15 – 16 Kasım 2013 tarihleri arasında Elazığ ve Tunceli illerinde bölge turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir.</p> <p><span>Söz konusu etkinliğe Birliğimizi temsilen TÜRSAB Boğaziçi Bölgesel Yürütme Kurulu Üyesi Yüksel Türemez katılım sağlamıştır.</span></p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:01.9972011Kasım20132011Kasım20134852bf08-2c05-40d7-a55a-4b6861299d1d“Eyüp’te İnanç ve Kültür Turizminin Geliştirilmesi” Konulu Bir Konferans Gerçekleştirildieyupte-inanc-ve-kultur-turizminin-gelistirilmesi-konulu-bir-konferans-gerceklestirildi_8855eyupte-inanc-ve-kultur-turizminin-gelistirilmesi-konulu-bir-konferans-gerceklestirildi_8855Faaliyetler2013-05-10T13:35:132013-05-10T13:35:13true İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile Eyüp Belediyesi liderliğinde hayata geçirilen/Images/Content/1.jpg <p>İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile Eyüp Belediyesi liderliğinde hayata geçirilen “Eyüp Turizmi Mobil ile Güçleniyor” projesi kapsamında 9 Mayıs 2013 Perşembe günü Eyüp Nikah Sarayı’nda  “Eyüp’te İnanç ve Kültür Turizminin Geliştirilmesi” konulu bir arama konferansı gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Söz konusu toplantıya Birliğimizi temsilen TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Üyesi Bilsen Gürer konuşmacı olarak iştirak etmiştir. </p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:02.551005Mayıs20131005Mayıs20135cef1383-af5d-4b09-99d9-176db34b2473Bilecik’te ‘’Marka Şehir Bilecik’’ Paneli Gerçekleştibilecikte-marka-sehir-bilecik-paneli-gerceklesti_8470bilecikte-marka-sehir-bilecik-paneli-gerceklesti_8470Faaliyetler2013-02-11T11:39:222013-02-11T11:39:22true T.C. Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından 07 Şubat 2013 Perşembe günü Bilecik Ti/Images/Content/1.jpg <p>T.C. Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından 07 Şubat 2013 Perşembe günü Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası’nda ‘’Marka Şehir Bilecik’’ paneli düzenlenmiştir.</p> <p><span>Söz konusu panele Birliğimizi temsilen TÜRSAB Kültür Turizmi Komite Üyesi Erdal Çeri ve BYK ve Komiteler Bölümünden Burçin Yılmazer iştirak etmiştir.</span></p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:03.5431102Şubat20131102Şubat2013d7e939b1-679b-42f6-96d4-5c6a78d8744eAnkara’da II. “Kültür Turizmi Zirvesi ve Fuarı” Gerçekleştirildiankarada-ii-kultur-turizmi-zirvesi-ve-fuari-gerceklestirildi_8312ankarada-ii-kultur-turizmi-zirvesi-ve-fuari-gerceklestirildi_8312Faaliyetler2012-12-27T12:19:312012-12-27T12:19:31true Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tara/Images/Content/1.jpg <p><span>Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 – 23 Aralık 2012 tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası Kongre ve Fuar alanında “Kültür Turizmi Zirvesi ve Fuarı” düzenlenmiştir. </span></p> <p><span>Söz konusu konferansa Birliğimizi temsilen Kültür Turizmi Komitesi Başkan Yardımcısı Gülsen Kırbaş  iştirak etmiştir.</span></p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:04.162712Aralık20122712Aralık2012ff8f0821-7959-40f3-a10a-dd63f835a58cUNESCO’nun “Köprüler Konuşuyor” Bölgesel Etkinliğiunesconun-kopruler-konusuyor-bolgesel-etkinligi_8185unesconun-kopruler-konusuyor-bolgesel-etkinligi_8185Faaliyetler2012-11-27T12:13:202012-11-27T12:13:20true UNESCO’nun “Kültür: Kalkınma için Köprü” programı kapsamında, UNESCO ile Balkanika/Images/Content/1.jpg <p>UNESCO’nun “Kültür: Kalkınma için Köprü” programı kapsamında, UNESCO ile Balkanika Vakfı tarafından düzenlenen ve toplam 11 Balkan şehrinde devam edecek “Köprüler Konuşuyor” bölgesel etkinliğinin ilk toplantısı, 24 - 25 Kasım 2012 tarihleri arasında Edirne ilinde gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Söz konusu toplantıya Birliğimizi temsilen TÜRSAB Boğaziçi Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Nejat Karagöz ve TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Üyesi Ali Korur iştirak etmiştir.</p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:04.742711Kasım20122711Kasım201276e018a6-6f2d-4384-b6dc-b730717a1313Yıldız Teknik Üniversitesi’nde "İstanbul Turizm Ana Planı Mekansal Stratejiler Çalıştayı" Düzenlendiyildiz-teknik-universitesinde-istanbul-turizm-ana-plani-mekansal-stratejiler-calistayi-duzenlendi_7886yildiz-teknik-universitesinde-istanbul-turizm-ana-plani-mekansal-stratejiler-calistayi-duzenlendi_7886Faaliyetler2012-09-19T09:47:012012-09-19T09:47:01true Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından İBB adına hazırlanmakta olan “İstanbul Turiz/Images/Content/1.jpg <p>Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından İBB adına hazırlanmakta olan “İstanbul Turizm Ana Planı” kapsamında İstanbul’un turizm perspektifini ve bu bağlamda kentsel  mekanın biçimlendirilmesini tartışmak üzere karar vericiler, sektör temsilcileri, profesyoneller, bilim insanları ve sivil toplum temsilcilerinin katılımlarıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde 13 Eylül 2012 Perşembe günü “İstanbul Turizm Ana Planı Mekansal Stratejiler Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Söz konusu çalıştaya, Birliğimizi temsilen Avrupa Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Aziz Ciga, Asya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Nezih Üçkardeşler ve Boğaziçi Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Nejat Karagöz iştirak etmiştir.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:05.2971909Eylül20121909Eylül201287e91443-bd92-43db-b311-cb32225e3280Divriği İçin Yönetim Planı Çalıştayı Gerçekleştirildidivrigi-icin-yonetim-plani-calistayi-gerceklestirildi_7657divrigi-icin-yonetim-plani-calistayi-gerceklestirildi_7657Faaliyetler2012-07-11T19:54:312012-07-11T19:54:31true 9 Temmuz 2012 Pazartesi günü İBB Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü Süleymaniye /Images/Content/1.jpg <p>9 Temmuz 2012 Pazartesi günü İBB Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü Süleymaniye Taş Atölyesi toplantı salonunda UNESCO Dünya Miraslarından Divriği Ulu Camii’yi merkezine alan ve Divriği ilçesinin tümünde koruma, turizm, eğitim ile ekonomik gelişme perspektiflerini içeren bir “Divriği için Yönetim Planı Çalıştayı” düzenlenmiştir.</p> <p>Söz konusu çalıştaya Birliğimizi temsilen TÜRSAB Başkan Danışmanı Arkeolog Prof. Dr. Refik Duru ve TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Üyesi Yüksel Türemez iştirak etmiştir.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:05.8571107Temmuz20121107Temmuz201246e4180c-d5e0-4517-8d41-a8c56f0cc5e8Sivas’ta “Dünya Mirasının 40. Yılında 40 Ülkeyle UNESCO Sivas Buluşması” Gerçekleştirildisivasta-dunya-mirasinin-40-yilinda-40-ulkeyle-unesco-sivas-bulusmasi-gerceklestirildi_7548sivasta-dunya-mirasinin-40-yilinda-40-ulkeyle-unesco-sivas-bulusmasi-gerceklestirildi_7548Faaliyetler2012-06-18T11:03:162012-06-18T11:03:16true Başbakanlık Tanıtma Fonu ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Siva/Images/Content/1.jpg <p>Başbakanlık Tanıtma Fonu ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Sivas Valiliği tarafından Sivas’ta 16 – 18 Haziran 2012 tarihleri arasında “Dünya Mirasının<strong> </strong>40. Yılında 40 Ülkeyle UNESCO Sivas Buluşması” düzenlenmiştir.</p> <p>Söz konusu konferansa Birliğimizi temsilen TÜRSAB Başkan Danışmanı Arkeolog Prof. Dr. Refik Duru ve TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Üyesi Yüksel Türemez iştirak etmiştir.</p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:06.5171806Haziran20121806Haziran201284903d5f-ba85-42d8-a705-f0d7815edab6İstanbul Turizm Ana Planı isimli çalışma kapsamında “Arama Konferansı” Gerçekleştirildiistanbul-turizm-ana-plani-isimli-calisma-kapsaminda-arama-konferansi-gerceklestirildi_7542istanbul-turizm-ana-plani-isimli-calisma-kapsaminda-arama-konferansi-gerceklestirildi_7542Faaliyetler2012-06-14T10:40:122012-06-14T10:40:12true İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yürütül/Images/Content/1.jpg <p>İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yürütülmekte olan “İstanbul Turizm Ana Planı” isimli çalışma kapsamında 8-10 Haziran 2012 tarihlerinde, Sapanca-Güral Hotel’de bir arama konferansı gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Enlil ve Prof. Dr. İclal Dinçer, İBB Şehircilik Daire Başkanlığı yetkilileri ve proje ekibinin katıldığı toplantıya Birliğimizi temsilen Kültür Turizmi Komitesi Başkanı Yasemin Şan ve Başkan Yardımcısı Gülsen Kırbaş, Sağlık Turizmi Komitesi üyesi Nurdan Üstman, Demet Köse, Kongre ve Incentive Komitesi Üyesi Handan Atamer Engin iştirak etmiştir.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:07.141406Haziran20121406Haziran201256897e2b-1dc9-46a6-8e64-b6ce36763c26Konya Büyükşehir Belediyesi Tarafından Mevlana Kalkınma Ajansı Desteğiyle "Kültürel Mirasımızın Turizme Kazandırılması Ve Sille Örneği" Adlı Forum Gerçekleştirildikonya-buyuksehir-belediyesi-tarafindan-mevlana-kalkinma-ajansi-destegiyle-kulturel-mirasimizin-turizme-kazandirilmasi-ve-sille-ornegi-adli-forum-gerceklestirildi_7513konya-buyuksehir-belediyesi-tarafindan-mevlana-kalkinma-ajansi-destegiyle-kulturel-mirasimizin-turizme-kazandirilmasi-ve-sille-ornegi-adli-forum-gerceklestirildi_7513Faaliyetler2012-06-05T12:08:092012-06-05T12:08:09true 9 Mayıs 2012 Çarşamba günü Yeni İl Halk  Kütüphanesinde “Kültürel Mirasımızın Turi/Images/Content/1.jpg <p>9 Mayıs 2012 Çarşamba günü Yeni İl Halk  Kütüphanesinde “Kültürel Mirasımızın Turizme Kazandırılması ve Sille Örneği" adlı forum gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in  açılış konuşmasının ardından, Moderatörlüğünü Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Boran’ın yaptığı “Kültürel Mirasımızın Turizme Kazandırılması ve Sille Örneği” isimli forumda, Selçuk Üniversitesi İletişim  Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Arabacı, Selçuk Üniversitesi Turizm Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Karaman, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Yünden sunum, Birliğimizi temsilen TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Başkanı Yasemin Şan "Kültürel Mirasımız ve Sille’de Kültür Turizmi" isimli bir sunum gerçekleştirmiştir.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:07.680506Haziran20120506Haziran2012ca89fe7f-c6af-4880-bfdd-38806ba9f81dİnovasyon Forumu / Mersininovasyon-forumu-mersin_7363inovasyon-forumu-mersin_7363Faaliyetler2012-05-08T18:58:462012-05-08T18:58:46true Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’n/Images/Content/1.jpg <p>Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın Desteklenmesi Projesi kapsamında 21 Şubat 2012 Salı günü Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen “Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Kültür Ekonomisi ve Turizm” konulu İnovasyon Forumu’na Birliğimizi temsilen TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Üyesi İlhan Uçak konuşmacı olarak iştirak etmiştir.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:08.160805Mayıs20120805Mayıs201253

04  Kasım 2019
Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı Toplantı Kararları
27  Mart 2019
TÜRSAB Kültür Turizmi Sohbetleri
09  Ağustos 2018
İhtisas Başkanlığı Başvurusu ve Şartları
08  Aralık 2015
“ŞEB-İ ARUS İSTANBUL” Etkinliği Düzenleniyor
22  Nisan 2015
Kırşehir İli Turizm Haftası Etkinliği
17  Ekim 2014
Toplum Arkeolojisi Çalıştayı
03  Aralık 2013
“Şeb-İ Arus” İstanbul’da
07  Kasım 2013
PHILIPS / Bursa Proje Gezisi Gerçekleştirildi
30  Ekim 2013
İBB / İstanbul Kara Surları Çalıştayı Gerçekleştirildi
19  Eylül 2013
TÜRSAB İnanç ve Kültür Turizmi Sempozyumu / Mardin
1  2  3    ...  
11  Haziran 2024
Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı Aylık Olağan Toplantısı, TÜRSAB Genel Merkezimizde Hibrit Olarak Gerçekleştirdi
05  Mart 2024
Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı’nın Aylık Toplantısı, Hibrit Olarak Gerçekleştirdi
01  Şubat 2024
TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı Aylık Toplantısı Gerçekleştirildi
20  Aralık 2023
Kültür Turizm İhtisas Başkanlığı Aylık Toplantısı Gerçekleştirildi
13  Aralık 2023
TÜRSAB Gastronomi Turizmi ve Kültür Turizmi İhtisas Başkanlıkları Koordinasyonunda, Beyoğlu Bilgilendirme Gezisi Gerçekleştirildi
26  Temmuz 2023
TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı Aylık Toplantısı Gerçekleştirildi
18  Mayıs 2022
Milano’da Gerçekleştirilen Türkiye Tanıtım Etkinliği & B2B Workshop Programına Kültür Turizmi İhtisas Başkanı Özdemir Sözmen Katılım Sağladı
01  Nisan 2022
Safranbolu Turizm Çalıştayı Gerçekleşti
31  Mart 2022
Safranbolu Turizm Çalıştayı’nda “Pandemi Sonrası Değişen Turizm Alışkanlıkları” Başlığı Altında TÜRSAB’ı Temsilen Kültür Turizmi İhtisas Başkanı Özdemir Sözmen Konuşma Yaptı
22  Mart 2022
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkan ve temsilcilerini davete istinaden ziyaret eden TÜRSAB Heyetinde temsilen Özdemir Sözmen bulundu
1  2  3  4  5    ...  
05
MART
Salı
16:00 - 18:00
TÜRSAB Genel Merkez
İhtisas Başkanı
FOLK TUR SEYAHAT HAVACILIK TURİZM
N. İLHAM SEYYALE
İhtisas Başkan Yardımcısı
HAGIA SHOPHIA TURİZM
MELİKE ÖNCEL
İhtisas Başkan Yardımcısı
ÇOKGEZEN TRAVEL
MUSTAFA KEMAL VARDAR
İhtisas Başkan Yardımcısı
AVAZ TURİZM
NECAT KÜL
İhtisas Başkan Yardımcısı
ERTUĞ TRAVEL
RECAİ ERGÜN

Üyeler
BLUECAT TRAVEL
ABDULMUKİT ARSLAN
BEYKENT TOURISM
AHMET AKMAN
TMT MAGIC TRAVEL
ALİ DURMUŞ
GİRESUN PİKOLA TUR TURİZM
ALP DEVRİM KAYMAZ
GEOS 34 TURİZM
AYFER KURALAY
VEZİR TURİZM
BAKİ GÖKÇE
VİTRAY TRAVEL
BARIŞ ATAÇ
SOGNOTOUR TURİZM
BEDRİYE MELTEM KURALOĞLU
OYUN KAMPTA TURİZM
BELMA ATAKAN ÖZAY
BİLCE GEZGİN TURİZM
BİLAL YILMAZER
BİSETA TURİZM
BİRCAN TAĞIL
ASARİA TURİZM
BURAK ŞANSAL
SANİTAS TRAVEL
BURHAN GÜMÜŞOĞLU
BİZCE TATİL TURİZM
BÜLENT BEK
TATİLOS TURİZM
CEM AKTEPE
FIRSTMEDICALL TURİZM
CEMAL MALİK ÇELİK
DENNISS TOUR
DENİZ TAFTAF
OTELÇEKİ TURİZM
DERYA SAKA
ESENKENT TURİZM
E. EMRE AFANYALI
GÜNBAY ANKA TRAVEL
EKİN GÜNEŞ ELBUĞA
SESTRİ TRAVEL
ELÇİN ÖZKAN
ARTI90 EFORYA TURİZM
ELİF ORAL
45 AYBEK TURİZM
EMİNE AYBEK
LALİT TURİZM
EMRAH ÖZBASAN
VİSPO TRAVEL
EMRE GEZGİN
LALİT TURİZM
EMRE UNUT ÖZBASAN
NP TURİZM
EMRE YILDIZ
ENKO TUR
ENES EFE
K.K.S. TURİZM
ENGİN ŞEKER
ZİYARET TURİZM
ERCAN KOC
ÇERİ TURİZM
ERDAL ÇERİ
LİFE STYLE TOUR
ERSUN TURAN
MY ESME TURİZM / WANNAGOTOUR TURİZM
ESME TAŞÇI
K.K.S. TURİZM
ESRA ŞEKER BAGGİO
FTHRN TURİZM
FATİH KARAÇELİK
MOYA TURİZM
FEİM KÜÇÜKİBRAHİM
FOLKLORİK TURİZM
FİKRİ ÖZDEMİR
LAND OF BEAUTİFUL HORSES TRAVEL
GÖKHAN ÇAKIR
LİFE STYLE TOUR
GÖZDE NUR TURAN
MLN ARRIVAL TURİZM
GULMELEK OCAK
ÇOKGEZEN TRAVEL
HAKAN ÇOKGEZEN
SULE TURİZM
HALE BARIŞ
GACELA TURİZM
HAMDİ CEYLAN
HABAY TURİZM
HANİFE BAYRAM
KANTARA TURİZM
HASİBE SÖZMEN
BLUECAT TRAVEL
İBRAHİM KÖSELİÖREN
ARNİKA TURİZM
İBRAHİM TANRIVERDİ
NEHİRLE AKARKEN TURİZM
İLKER HOROZCU
TRIPBOOKING TRAVEL
İSMAİL SUCU
TREKKİNG TURİZM
İSMAİL ŞAHİNBAŞ
KEBİR TURİZM
İZZET GÖVERCİKLİ
BAYDU TURİZM
KADER YAZICI
HALAY TURİZM
KAMİL AKÇAL
THE BEST KİNG TRAVEL
KEMAL CEBECİ
JOLLY INTERNATIONAL TOURS
KEREM GÖKÇE
ABBA TURİZM
LEMYE ŞAHİN
AKYIL TURİZM
MEHMET AKYIL
ALSÜ TURİZM
MEHMET ALİ DONİ
MEDENİYETLER ŞEHRİ TURİZM 
MEHMET KULU
JET EXCLUSİVE TURİZM
MEHMET TAHA OSKAY
BASE OF SEVEGO TURİZM
MEHMET YÜCEL SEVEN
HEYECAN TURİZM
MİNE ÇETİN
CLUB MALİ TUR TURİZM
MUHAMMET ALİ KÖPRÜ
HALDİ TURİZM
MURAT BEYAZ
ON DOKUZ MAYIS TURİZM
MUSTAFA ŞENTÜRK
SEYAHAT MEKANI TURİZM
NADİR ÇATAL
GOLDEN EAGLE TRAVEL
NAZİLA AHMARİ
MSN TURİZM
NEJAT ERBİL AĞMAN
AVANTİ TURİZM
NEŞE ÇEVİK
REVİVA TURİZM
OSMAN ALTAY
SWAN TURİZM
ÖZDEMİR SÖZMEN
ARİTTA TURİZM
ÖZGEN YALÇINKAYA
ASARİA TURİZM
ÖZGÜR ILDIR ÖKSÜZ
SKYLINE TRAVEL
ÖZNUR KÖSE
PNR MAGIC TRAVEL
PINAR YENTÜR
GEZ ARAS GEZ TURİZM
RECEP KOYUNCU
TAMGÖR TURİZM
SERAP DEĞİRMENCİ
GÖRSEL TUR
SEVİM TARHAN
GEZİCİYAK TURİZM
SEVİNÇ AKDOĞAN
JJ TURİZM
SEZEN HAS
KADESH TRAVEŞ
SIDIKA BAHAR ŞAHİNER ÖKE
SUSEN TRAVEL
SUZAN ALAND (ŞENCAN)
50 ESEN TOUR
TANER ESEN
ROLLING STONE TURİZM
TAYFUN TANRIVERDİ
ORMANA TRAVEL
TOLGA ÖZGÜVEN
DİANA TURİZM
UĞUR ŞAHİN
YAMÇI TURİZM
ÜNAL ULUÇAY
EURO MARMARA SEYAHAT
VEDAT LEVİ TEZEL
FİDES TURİZM
YASEMİN DEMİRTAŞ
EPOCH SEYAHAT
YAŞAR İSMET DEMİRÖZ
FEST TURİZM
ZEKERİYA S. ŞEN
KÜÇÜK FİLOZOFLAR TURİZM
ZEYNEP ILGAZ

Kültür Turizmi İhtisas BaşkanıN. İlham Seyyale

E-Mail:  ilham.seyyale@tursab.org.tr

TÜM HABERLER
14  Haziran  2024
TÜRSAB Heyetimizin Katılımıyla Sultanahmet Tarihi Yarımada Bölgesine Keşif Yapı...
HABERİ OKU
14  Haziran  2024
Boğaziçi BTK Başkanımız Yüksel Türemez, İsviçre Ticaret Odası Derneği'nin 40. Y...
HABERİ OKU
14  Haziran  2024
Trakya BTK Başkanımız Egemen Aydın, Edirne Yunanistan Konsolosu Sayın Aris Radi...
HABERİ OKU
13  Haziran  2024
Amerika, Colorado, Denver Heyeti, TÜRSAB Genel Merkezimizi Ziyaret Etti
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı Aylık Toplantısı Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı Aylık Olağan Toplantısı, TÜRSAB Genel Merkezi...
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
TÜRSAB Yönetim Kurulu Olağan Toplantısı, Genel Merkezimizde Gerçekleşti
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
Yönetim Kurulu Başkanımız ve DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Firuz Bağlıkaya, "DEİK Y...
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
14  Haziran  2024
Kurban Bayramında Yolcu Taşıma Faaliyetlerine Yönelik Hususları Düzenleyen Baka...
HABERİ OKU
14  Haziran  2024
Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Ülke Genelinde Yaz Mevsimi Süresince Gerekl...
HABERİ OKU
13  Haziran  2024
Sağlık Turizmi Ticaret Bakanlığı Destekleri Bilgilendirme Semineri Hakkında Duy...
HABERİ OKU
13  Haziran  2024
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Bünyesinde Bulunan Saray, Köşk, Kasır, Müzele...
HABERİ OKU
12  Haziran  2024
Birliğimizin Maliki Olduğu Kütahya, Çavdarhisar’daki Gayrimenkulün Kiralanması ...
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
Saray Yeraltı Şehri'nin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olması Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
06  Haziran  2024
Seyahat Acentalarının Bilet Departmanına Yönelik Uçak Bileti Satış Personeli Ye...
HABERİ OKU
06  Haziran  2024
Uygulanacak Kanuni Faiz Oranı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU