DUYURULAR
edff85f5-f41c-4b7c-870a-e0047c421f90Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı Toplantı Kararlarıkultur-turizmi-ihtisas-baskanligi-toplanti-kararlarikultur-turizmi-ihtisas-baskanligi-toplanti-kararlariDuyurular2019-11-04T15:08:232019-11-04T15:08:23trueMalumunuz olduğu üzere;  serbest meslek makbuzu düzenlemeyen rehbere ödemeyi, vergisel yükümlülüğü yerine getirerek gider pusulası ile yapmak zorunda kalmaktasınız./Images/Content/edff85f5-f41c-4b7c-870a-e0047c421f90-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli Acentalarımız,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Malumunuz olduğu &uuml;zere; &nbsp;serbest meslek makbuzu d&uuml;zenlemeyen rehbere &ouml;demeyi, vergisel y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml; yerine getirerek gider pusulası ile yapmak zorunda kalmaktasınız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Birliğimize intikal eden bildirimlerde bazı acentalarımızın SGK tarafından sigortasız iş&ccedil;i &ccedil;alıştırdıklarına dair ceza tahakkuk edildiği belirtilmiştir. Bu konuda aşağıda yer alan &ccedil;&ouml;z&uuml;mlerimiz gerek SGK&rsquo;ya gerek Maliye Bakanlığına bildirilmiştir. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Herhangi bir yerde bir işverene tabi ya da bağlı olarak &ccedil;alışmayan t&uuml;m turist rehberlerinin; ger&ccedil;ek usulde serbest meslek erbabı olarak vergilendirilmesi ve elde ettikleri gelirlerini beyan etmeleri ve 5510 sayılı Sosyal G&uuml;venlik Kanunu kapsamında 4 (b) &lsquo;li olarak sigorta y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klerini yerine getirmeleri sağlanmalıdır. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Rehberlerin, rehberlik faaliyetlerinde kayıt dışılığın &ouml;nlenmesi amacıyla &uuml;cretli ve bağımlı olarak &ccedil;alışanlar dışında kalan ve rehberler odasına &ccedil;alışan olarak kayıtlı bulunan rehberlerin, vergi m&uuml;kellefi olarak y&uuml;r&uuml;tt&uuml;kleri faaliyetleri bildirmeleri ve m&uuml;kellef olarak faaliyetlerine devam etmeleri mevcut sorunun &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml; ve sekt&ouml;r&uuml;m&uuml;z a&ccedil;ısından b&uuml;y&uuml;k &ouml;nem arz etmektedir. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu hususun aydınlatılması adına ve işbu yazılarımıza emsal olması i&ccedil;in tarafınıza tahakkuk edilen cezaların tarafımıza bildirilmesini rica ederiz.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>LCV:</strong> Av. F. Pınar AYDIN</span></span></p> <p style="text-align:justify"><a href="http://pinar.aydin@tursab.org.tr"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">pinar.aydin@tursab.org.tr</span></span></a></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2122598404 - Dahili :240</span></span></strong></p> truefalseApproved2019-11-04T15:15:55.9672019-11-05T17:50:57.910411Kasım20190411Kasım201972aeb5fc-0961-48bf-90e2-629383e043c8TÜRSAB Kültür Turizmi Sohbetleritursab-kultur-turizmi-sohbetleri-4tursab-kultur-turizmi-sohbetleri-4Duyurular2019-03-27T17:39:432019-03-27T17:39:43trueTÜRSAB Kültür Turizmi Sohbetleri/Images/Content/72aeb5fc-0961-48bf-90e2-629383e043c8-thumb.jpg<p style="text-align:center"><a href="https://www.tursab.org.tr/kultur-turizmi-sohbetleri-son-kazilarin-isiginda-hattusa" target="_blank"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/d4f9706b-a87b-4651-bd37-627591fbb1b2.jpg" style="width:70%" /></a></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#444444">Etkinliğimize katılımınız durumunda rezervasyon yaptırmanızı &ouml;nemle rica ederiz. </span></span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11.0pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><a href="https://www.tursab.org.tr/kultur-turizmi-sohbetleri-son-kazilarin-isiginda-hattusa" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">https://www.tursab.org.tr/kultur-turizmi-sohbetleri-son-kazilarin-isiginda-hattusa</a></span></span></p> truefalseApproved2019-03-27T17:45:27.092019-04-24T16:03:18.2472703Mart20192703Mart2019c06d0570-05e7-4326-9606-0d725eeef165İhtisas Başkanlığı Başvurusu ve Şartlarıihtisas-baskanligi-basvurusu-ve-sartlari_17850ihtisas-baskanligi-basvurusu-ve-sartlari_17850Duyurular2018-08-09T17:20:342018-08-09T17:20:34true Değerli Üyelerimiz,          Birliğimiz Yönetim Kurulu’nun aldığı karar ger/Images/Content/1.jpg <p> <strong>Değerli Üyelerimiz,</strong></p> <p>          Birliğimiz Yönetim Kurulu’nun aldığı karar gereği; TÜRSAB 23. Dönemde aşağıda yer alan İhtisas Başkanlıkları faaliyete geçirilecektir.</p> <ul> <li> Incoming Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li> Dış Turizm İhtisas Başkanlığı</li> <li> İç Turizm İhtisas Başkanlığı</li> <li> Karayolu Ulaştırma, Taşımacılık ve Araç Kiralama İhtisas Başkanlığı</li> <li> Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li> Doğa, Gençlik, Spor ve Alternatif Turizm İhtisas Başkanlığı</li> <li> M.I.C.E. Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li> Sağlık Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li> Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li> Av Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li> Engelsiz Turizm İhtisas Başkanlığı</li> <li> Havayolu Bilet Satış İhtisas Başkanlığı</li> <li> Kruvaziyer Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> </ul> <p>  </p> <p>  </p> <p> Söz konusu İhtisas Başkanlıklarında görev almak isteyen üyelerimizin, en geç 17 Ağustos 2018 Cuma günü Saat: 18:00’a kadar aşağıdaki formda yer alan bilgileri doldurarak <strong><a href="mailto:ihtisasbaskanliklari@tursab.org.tr">ihtisasbaskanliklari@tursab.org.tr</a></strong> adresine başvurmaları gerekmektedir. İlgilenen üyelerimizin dikkatine önemle duyurulur.</p> <p> <strong>Saygılarımızla</strong></p> <p> <strong>TÜRSAB</strong></p> <p> ----------</p> <p> Resmî Gazete'de yayımlanan 03.06.2018 tarihli 30440 sayılı Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’ ne göre; İhtisas Komiteleri yerine İhtisas Birim Başkanlıkları olarak düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, Birliğimiz 19.06.2018 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile İhtisas Başkanlıklarının, tekrar yapılandırılmasına karar verilmiştir.</p> <p> İhtisas Başkanlıkları atama usul ve esasları;</p> <p>  </p> <ol> <li> İhtisas Başkanlığı üyesi olabilmek için Seyahat Acentası belgesine sahip olunması,</li> <li> Başvuru tarihi itibariyle; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ ne herhangi bir aidat borcunun bulunmaması veya borcunun yapılandırma işleminin tamamlamış olması,</li> <li> En fazla iki İhtisas Başkanlığına üye olunabilmesi,</li> <li> İhtisas Başkanlıklarında yönetici olabilmek için en az 5 yıl boyunca bir Seyahat Acentasını temsil ve ilzama yetkili olarak temsil ediyor olması,</li> <li> Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nde resmîgörev ihdas edilenlerin İhtisas Başkanlıklarında ayrıca yönetici olamayacakları,</li> <li> Bir İhtisas Başkanlığı’nda yönetici olarak yer alan üyenin, başka bir İhtisas Başkanlığında yönetici olarak görev alamayacağı,</li> <li> Yönetmelikte yer alan Disiplin Kurulu ve Disiplin Cezaları 10. Maddenin 3. Fıkrasında yer alan cezalardan para cezası ve üstü cezalardan birini almış olması halinde İhtisas Başkanlığı üyeliklerinin düşeceği hususlarında karar alınmıştır.</li> </ol> <p> Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur</p> <p>  </p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <p> <strong><u>Başvuru Bilgileri</u></strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p> İsim-Soyisim:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> Acenta Belge Numarası:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> Acenta Adı:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> İhtisas Başkanlığı:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> E-posta Adresi:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> Cep Telefonu Numarası:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> İş Telefonu Numarası:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> Faks Numarası:</p> </td> <td> <p>  </p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>  </p> <p> <a href="https://www.tursab.org.tr/dosya/17836/genel-duyuru-ihtisas-baskanliklari-basvurusu-ve-sartlari-30072018_17836_5569689.docx">Detay için tıklayın</a></p> <div>  </div> truefalseApproved2019-03-11T16:57:33.790908Ağustos20180908Ağustos201803dbd479-c04a-4c0f-a9f3-5e9fbf6004a8“ŞEB-İ ARUS İSTANBUL” Etkinliği Düzenleniyorseb-i-arus-istanbul-etkinligi-duzenleniyor_13846seb-i-arus-istanbul-etkinligi-duzenleniyor_13846Duyurular2015-12-08T15:08:212015-12-08T15:08:21true T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle; AdStation Reklam Organizasyo/Images/Content/1.jpg <p> T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle; AdStation Reklam Organizasyon Şirketi tarafından, 19 Aralık 2015 Cumartesi günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek “Şeb-İ Arus İstanbul” etkinliğine yönelik alınacak toplu biletlerde Birliğimiz üyesi seyahat acentalarına özel %25 indirim uygulanacaktır.</p> <p> Konuyla ilgilenen seyahat acentalarımız detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ve iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.</p> <p> İlgili linkler;                                                        </p> <p> <a href="https://www.facebook.com/SebiArusIst/">https://www.facebook.com/SebiArusIst/</a></p> <p> <a href="https://twitter.com/sebiarus_ist">https://twitter.com/sebiarus_ist</a></p> <p> <a href="http://sebiarusistanbul.com/">http://sebiarusistanbul.com</a></p> <p> <a href="http://www.biletix.com/etkinlik/SM336/TURKIYE/tr">http://www.biletix.com/etkinlik/SM336/TURKIYE/tr</a></p> <p> <strong>M. Muhittin Palazoğlu </strong></p> <p> <strong>Tel:</strong>   +90 216 201 20 00</p> <p> <strong>Fax: </strong> +90 216 201 21 00</p> <p>  </p> <p>  </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:34.7470812Aralık20150812Aralık2015d03b3bde-770f-45f7-89b1-8ee08cec833cKırşehir İli Turizm Haftası Etkinliğikirsehir-ili-turizm-haftasi-etkinligi_12664kirsehir-ili-turizm-haftasi-etkinligi_12664Duyurular2015-04-22T11:27:422015-04-22T11:27:42true Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından; 15 – 16 Nisan 2015 tarihlerinde/Images/Content/1.jpg <p>Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından; 15 – 16 Nisan 2015 tarihlerinde “Kırşehir İli Turizm Haftası" etkinliği düzenlenmiştir.</p> <p>Söz konusu etkinliğe Birliğimizi temsilen Kültür Turizm Komitesi üyesi Bilsen Gürer ve TÜRSAB Kapadokya Bölgesel Yürütme Kurulu üyesi Bilal Coşkun katılım sağlamıştır. </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:35.5172204Nisan20152204Nisan20156324d577-fab2-4e28-9a23-49008b93b8e9Toplum Arkeolojisi Çalıştayıtoplum-arkeolojisi-calistayi_11575toplum-arkeolojisi-calistayi_11575Duyurular2014-10-17T15:48:322014-10-17T15:48:32true İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma /Images/Content/1.jpg <p><span>İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (RCAC) ile ortaklaşa düzenlediği “Toplum Arkeolojisi: Teorik Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Uygulamalar” çalıştayı 30-31 Ekim 2014 tarihinde İstanbul, RCAC’de gerçekleşecek.</span><br><br><span>Çalıştaya katılım herkese açık ve ücretsizdir. Çalıştaya dinleyici olarak katılmak isteyenler  </span><a href="mailto:igursu@biaatr.org">igursu@biaatr.org</a><span> adresinden Dr. Işılay Gürsu’ya e-posta gönderebilirler. Konuşmalar İngilizce ve Türkçe yapılacak olup, simultane tercüme olacaktır.</span><br><br><span>Oturumlar ve program hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten erişilebilir:</span><br><a href="http://www.kulturelmirasyonetimi.com/tr/duyurular/toplum-arkeolojisi-konferansi">http://www.kulturelmirasyonetimi.com/tr/duyurular/toplum-arkeolojisi-konferansi</a><br><br><span>Saygılarımızla,</span><br><span>Ankara İngiliz Enstitüsü</span></p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:36.0731710Ekim20141710Ekim201491e2ceff-1164-4a12-b97c-b27731a6d464“Şeb-İ Arus” İstanbul’daseb-i-arus-istanbulda_9673seb-i-arus-istanbulda_9673Duyurular2013-12-03T15:57:382013-12-03T15:57:38true T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nın katkılarıyla/Images/Content/1.jpg <p>T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nın katkılarıyla, 13 Aralık 2013 Cuma günü saat 20.00’da Ülker Sports Arena’da gerçekleştirilecek olan “Şeb-İ Arus İstanbul” etkinliğine alınacak tekli bilet alımlarında seyahat acentalarına özel %20 indirim uygulanacağı, 250 adet ve üstü tek seferde toplu bilet alımlarında ise %30 indirim sağlayacakları belirtilmektedir.</p> <p>Biletler biletix internet sitesi <a href="http://www.biletix.com/etkinlik/PRSBA/TURKIYE/tr">http://www.biletix.com/etkinlik/PRSBA/TURKEY/tr</a> ve tüm biletix gişelerinden temin edilebilir.</p> <p><span>Etkinlik programı ekte yer almakta olup, konuyla ilgilenen seyahat acentalarımız detaylı bilgiye aşağıdaki isimden ulaşabilirler.</span></p> <p><span>Adstation</span></p> <p>Ceydanur Yetim, <a href="mailto:ceydanur.yetim@adstation.com.tr">ceydanur.yetim@adstation.com.tr</a></p> <p>Serkan Kelebek, <a href="mailto:serkan.kelebek@adstation.com.tr">serkan.kelebek@adstation.com.tr</a></p> <p>Tel: +90 216 201 20 00</p> <p>Faks:+90 216 201 21 00</p> <p><a href="http://www.facebook.com/sebiarusist">www.facebook.com/sebiarusist</a>, <a href="http://www.sebiarusistanbul.com/">www.sebiarusistanbul.com</a></p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:36.7030312Aralık20130312Aralık201321e61f1a-3c5f-4018-ace4-3c7259f828fePHILIPS / Bursa Proje Gezisi Gerçekleştirildiphilips-bursa-proje-gezisi-gerceklestirildi_9552philips-bursa-proje-gezisi-gerceklestirildi_9552Duyurular2013-11-07T13:51:342013-11-07T13:51:34true 4-5 Kasım 2013 tarihleri arasında Bursa ilindeki tarihi mekanların LED teknolojisi/Images/Content/1.jpg <p>4-5 Kasım 2013 tarihleri arasında Bursa ilindeki tarihi mekanların LED teknolojisi ile aydınlatılmasına yönelik aydınlatma projelerinin yerinde incelenmesi amacıyla Philips sponsorluğunda bir Bursa gezisi düzenlenmiştir.</p> <p><span>Söz konusu etkinliğe Birliğimizi temsilen TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Üyesi Fikri Özdemir katılım sağlamıştır.</span></p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:37.4270711Kasım20130711Kasım20138bbdc84e-8260-4ad0-b015-a3b19df581c9İBB / İstanbul Kara Surları Çalıştayı Gerçekleştirildiibb-istanbul-kara-surlari-calistayi--gerceklestirildi_9515ibb-istanbul-kara-surlari-calistayi--gerceklestirildi_9515Duyurular2013-10-30T10:21:242013-10-30T10:21:24true İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı davetleriyle, 26 - 27 Ekim 2013 tarihleri ar/Images/Content/1.jpg <p>İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı davetleriyle, 26 - 27 Ekim 2013 tarihleri arasında Sapanca Güral Otel’de “İstanbul Kara Surları Çalıştayı”<span>gerçekleştirilmiştir.</span></p> <p><span>Söz konusu etkinliğe Birliğimizi temsilen Başkan Danışmanı Prof. Dr. Refik Duru katılım sağlamıştır.</span></p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:37.993010Ekim20133010Ekim201300c23230-6c97-4801-9e32-9995a40fc833TÜRSAB İnanç ve Kültür Turizmi Sempozyumu / Mardintursab-inanc-ve-kultur-turizmi-sempozyumu-mardin_9366tursab-inanc-ve-kultur-turizmi-sempozyumu-mardin_9366Duyurular2013-09-19T17:15:382013-09-19T17:15:38true Türkiye, tarihi boyunca birçok medeniyete merkezlik etmiş, çok kültürlü ve çok din/Images/Content/1.jpg <p>Türkiye, tarihi boyunca birçok medeniyete merkezlik etmiş, çok kültürlü ve çok dinli ender ülkelerden biri olarak, bugün de tarihi gelenekleri ile farklı kültür ve inançlara sahip zenginliği ile bir arada yaşama kültürünü genişletmeye devam etmektedir.</p> <p><span>Bu bağlamda ülkemizin pek çok resmi ve sivil kurumu bu tarihi ve toplumsal değerlerin bilincinde olarak farkındalık uyandırmak ve bu farkındalığı ve özeni yaygınlaştırmak çabasıyla farklı inançların, kültürlerin mozaiğin parçası gibi birbirlerini tamamlayan unsurlar olduklarını ele alan bir yaklaşımla çeşitli insiyatifler yüklenmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) işbirliğinde daha önce 2002, 2004, 2006 ve 2010 yıllarında dört kez gerçekleştirilen “İnanç Turizmi Günleri” de bu kapsamda değerlendirilen bir etkinlik olup, bu yıl Birliğimizce beşincisi düzenlenecektir.</span></p> <p><span>Genelde Türkiye’nin, özelde ise Mardin’in dinler, kültürler ve düşünceler kavşağında tarihte ve bugün üstlendiği rolün önemine, kavşak noktası olma özelliği ile İnanç Turizmi Günleri’nin bu seneki olağan etkinliği “TÜRSAB İnanç ve Kültür Turizmi Sempozyumu”nda bu temel konu </span><em>Mardin ve Kültür Turizmi, Birlikte Yaşama ve Kültürler</em><span>, </span><em>Dinlerarası İlişkiler ve İnanç Turizmi</em><span> gibi farklı açılardan ele alınacaktır.</span></p> <p><span>Bu bağlamda; “TÜRSAB İnanç ve Kültür Turizmi Sempozyumu” 21 Eylül 2013 Cumartesi günü Mardin Hilton Garden Inn Oteli’nde saat 09.30’da “Açılış Töreni” ile başlayacaktır.</span></p> <p><span>Ekli sempozyum programı ilgilenen üyelerimize duyurulur…</span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:38.5671909Eylül20131909Eylül2013e2f0d4ed-ccb9-459d-8d79-6032ee2f6b23Mardin İli’nde Resmi Ziyaretler Gerçekleştirildimardin-ilinde-resmi-ziyaretler-gerceklestirildi_9195mardin-ilinde-resmi-ziyaretler-gerceklestirildi_9195Duyurular2013-08-01T13:37:442013-08-01T13:37:44true Birliğimiz tarafından 20 – 22 Eylül 2013 tarihleri arasında Mardin İli’nde gerçekl/Images/Content/1.jpg <p>Birliğimiz tarafından 20 – 22 Eylül 2013 tarihleri arasında Mardin İli’nde gerçekleştirilmesi planlanan İnanç Turizmi Sempozyumu ile ilgili, yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapmak amacıyla TÜRSAB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sinan Haliç, Kültür Turizmi Komitesi Başkanı Yasemin Şan, komite üyesi Aziz Ciğa ve BYK ve İhtisas Komiteler Sorumlusu Neyir Seda Ütügen ile 29-30 Temmuz 2013 tarihleri arasında bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.</p> <p><span>T.C. Mardin Valisi Dr. Ahmet Cengiz, Mardin Belediye Başkanı Mehmet Beşir Ayanoğlu, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kutlu, Midyat Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay ziyaret edilmiştir.</span></p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:39.090108Ağustos20130108Ağustos20136b4902e5-cfa0-4f82-9852-9801eb5001e8İstanbul Bilgi Üniversitesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı Tanıtım Etkinliğiistanbul-bilgi-universitesi-gastronomi-ve-mutfak-sanatlari-lisans-programi-tanitim-etkinligi_9163istanbul-bilgi-universitesi-gastronomi-ve-mutfak-sanatlari-lisans-programi-tanitim-etkinligi_9163Duyurular2013-07-18T08:53:142013-07-18T08:53:14true 16 Temmuz 2013 Salı günü İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin yeni bölümü Gastronomi ve/Images/Content/1.jpg <p>16 Temmuz 2013 Salı günü İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin yeni bölümü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı’nın tanıtımı amacıyla Santral İstanbul Kampüsü Papaz Restoran’da bir etkinlik düzenlenmiştir.</p> <p> <span>Söz konusu etkinliğe Birliğimizi temsilen TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Başkanı Yasemin Şan iştirak etmiştir.</span></p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:40.0271807Temmuz20131807Temmuz2013f2975abf-07aa-48aa-ae2f-f3d53a49e901Gastronomi Dergisi’nin 100. Sayı Kutlamasıgastronomi-dergisinin-100-sayi-kutlamasi_9122gastronomi-dergisinin-100-sayi-kutlamasi_9122Duyurular2013-07-05T09:37:152013-07-05T09:37:15true 03 Temmuz 2013 Çarşamba günü Gastronomi Dergisinin 100. Sayısını kutlamak amacıyla/Images/Content/1.jpg <p>03 Temmuz 2013 Çarşamba günü Gastronomi Dergisinin 100. Sayısını kutlamak amacıyla Keyif Style teknesinde Boğaz Turu programı eşliğinde bir gece düzenlenmiştir.</p> <p><span>Söz konusu etkinliğe Birliğimizi temsilen TÜRSAB Kültür Turizmi Komite Üyesi Yüksel Türemez iştirak etmiştir.</span></p> <p> </p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:41.3930507Temmuz20130507Temmuz201355f6ef51-59cc-4f54-89ab-454cd94d9c1f“Dan Brown’ın İstanbul”u Toplantısıdan-brownin-istanbulu-toplantisi_9096dan-brownin-istanbulu-toplantisi_9096Duyurular2013-06-28T18:04:502013-06-28T18:04:50true 28 Haziran 2013 Cuma  günü İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü himayesinde Beyoğlu/Images/Content/1.jpg <p>28 Haziran 2013 Cuma  günü İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü himayesinde Beyoğlu Atlas Binası’nda  “Dan Brown’ın İstanbul”u Toplantısı gerçekleştirilmiştir.</p> <p><span>Yazarın “Cehennem” adlı yeni eserinin yaklaşık 100 sayfalık bölümünün İstanbul’da geçmesi ve söz konusu kitaptan yola çıkarak İstanbul’da yeni bir rota yaratılabileceği düşüncesi ile gerçekleşen toplantıya Birliğimizi temsilen Kültür Turizmi Komitesi Üyelerimizden Yasemin Şan, Erdal Çeri, Ahmet Kolsal, Serdar Oğuzoğlu  ve İlhan Uçak iştirak etmişlerdir.</span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:42.4372806Haziran20132806Haziran20132d1e7b4e-aba7-4a1d-b473-b87fe349ffbaMehteran Birliğinin Faaliyetlerinin İptal Duyurusumehteran-birliginin-faaliyetlerinin-iptal-duyurusu_8966mehteran-birliginin-faaliyetlerinin-iptal-duyurusu_8966Duyurular2013-05-31T15:23:072013-05-31T15:23:07true Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı tarafından Birliğimize gönderilen yazıda;/Images/Content/1.jpg <p>Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı tarafından Birliğimize gönderilen yazıda; Mehteran Birliğinin  “yurtiçi ve yurtdışı” görevleri nedeniyle 13-22 Haziran 2013 ve 01-07 Temmuz 2013 tarihleri arasında tarihi Mehteran Birliği İstanbul Harbiye Askeri Müze Komutanlığı’nda faaliyetlerini icra edemeyecekleri bildirilmiştir.</p> <p><span>İlgilenen üyelerimize önemle duyurulur…</span></p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:43.0233105Mayıs20133105Mayıs201358e09a41-64f6-4206-a8b6-4412c05b310fSakarya İli Çalışma Toplantısı Gerçekleştirildisakarya-ili-calisma-toplantisi-gerceklestirildi_8933sakarya-ili-calisma-toplantisi-gerceklestirildi_8933Duyurular2013-05-27T11:43:062013-05-27T11:43:06true T.C. Sakarya Valiliği tarafından; Sakarya İli’nin ve bölgesinin kalkınma sürecine /Images/Content/1.jpg <p>T.C. Sakarya Valiliği tarafından; Sakarya İli’nin ve bölgesinin kalkınma sürecine katkıda bulunmak amacıyla 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü Elmas Garden Inn Otel’de bir çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir.</p> <p><span>Söz konusu toplantıda oluşturulan tematik çalışma masalarından; Kültür ve Turizm masasına Birliğimizi temsilen TÜRSAB Asya Bölgesel Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Cafer Kozluca iştirak etmiştir.</span></p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:43.5172705Mayıs20132705Mayıs2013b5ad1317-9b18-46d3-a57c-f7947dd7c3146. Fethiye Uluslararası Kültür Ve Sanat Günleri Festivali Düzenleniyor6-fethiye-uluslararasi-kultur-ve-sanat-gunleri-festivali-duzenleniyor_88456-fethiye-uluslararasi-kultur-ve-sanat-gunleri-festivali-duzenleniyor_8845Duyurular2013-05-09T11:08:492013-05-09T11:08:49true/Images/Content/1.jpgtruefalseApproved2019-03-11T16:57:44.190905Mayıs20130905Mayıs2013525e602f-8058-46e8-b2e6-a2edd5021b3c1.Şanlıurfa Tanıtım Günleri1sanliurfa-tanitim-gunleri_88431sanliurfa-tanitim-gunleri_8843Duyurular2013-05-09T11:03:132013-05-09T11:03:13true 02-07 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara’da Şanlıurfa Valiliği’nin desteği ile B/Images/Content/1.jpg <p>02-07 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara’da Şanlıurfa Valiliği’nin desteği ile B Ajans tarafından  “1.Şanlıurfa Tanıtım Günleri” etkinliği gerçekleştirilmiştir.</p> <p><span>Söz konusu etkinliğe Birliğimizi temsilen TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Başkan Yardımcısı Gülsen Kırbaş iştirak etmiş,  “Şanlıurfa ve Turizm” konulu panelde bir konuşma gerçekleştirmiştir.</span></p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:45.070905Mayıs20130905Mayıs20134e9c4247-afe7-49ab-a77e-486365cc3a51“Avrupa Konseyi Kültür Politikalarının Gözden Geçirilmesi Programı Türkiye Ulusal Kültür Politikası Taslak Metni Toplantısı” Düzenlendiavrupa-konseyi-kultur-politikalarinin-gozden-gecirilmesi-programi-turkiye-ulusal-kultur-politikasi-taslak-metni-toplantisi-duzenlendi_8826avrupa-konseyi-kultur-politikalarinin-gozden-gecirilmesi-programi-turkiye-ulusal-kultur-politikasi-taslak-metni-toplantisi-duzenlendi_8826Duyurular2013-05-02T17:55:522013-05-02T17:55:52true T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinatörlüğünde /Images/Content/1.jpg <p>T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülen “Kültür Politikaları Ulusal Metni Hazırlık Çalışmaları” kapsamında, 2 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 09.30’da İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü’nde Bakanlık yetkilileri, sektör ve üniversite temsilcileri ile ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Söz konusu toplantıya, Birliğimizi temsilen TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Başkanı Yasemin Şan iştirak etmiştir.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:45.590205Mayıs20130205Mayıs2013e2924a9c-0f47-40b8-b5cb-60a0ae9af2abBolu İli Çalışma Toplantısı Gerçekleştirildibolu-ili-calisma-toplantisi-gerceklestirildi_8804bolu-ili-calisma-toplantisi-gerceklestirildi_8804Duyurular2013-04-29T17:14:592013-04-29T17:14:59true T.C. Bolu Valiliği tarafından; Bolu İli’nin ve bölgesinin kalkınma sürecine katkıd/Images/Content/1.jpg <p>T.C. Bolu Valiliği tarafından; Bolu İli’nin ve bölgesinin kalkınma sürecine katkıda bulunmak amacıyla 29 Nisan 2013 Pazartesi günü Bolu Gazelle Resort Otel’de bir çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir.</p> <p><span>Söz konusu toplantıda oluşturulan tematik çalışma masalarından; Tarımsal ve Kırsal Kalkınma masasına Birliğimizi temsilen TÜRSAB Doğa, Macera & Sürdürülebilir Turizm Komitesi Başkanı Erhan Saraloğlu, Kültür ve Turizm masasına ise Kültür Turizmi Komitesi Üyesi Erdal Çeri iştirak etmiştir.</span></p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:46.2572904Nisan20132904Nisan201304be1bb5-4eea-4412-8abc-047639936088Antik Kent Sagalassos AnaMed’de Sergileniyorantik-kent-sagalassos-anamedde-sergileniyor_8566antik-kent-sagalassos-anamedde-sergileniyor_8566Duyurular2013-03-06T10:07:592013-03-06T10:07:59true Anadolu medeniyetlerinin diğer uygarlıklara katkıları ve karşılıklı etkileşimleriy/Images/Content/1.jpg <p>Anadolu medeniyetlerinin diğer uygarlıklara katkıları ve karşılıklı etkileşimleriyle ilgili farkındalığı artırmak; tarihi ve arkeolojik verilerin incelenmesi yoluyla kültürel gelişime katkıda bulunmayı amaçlayan Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AnaMed), kazı fotoğrafçılığının örneklerini arkeoloji ve sanat meraklılarıyla buluşturuyor. Burdur’un Ağlasun ilçesinin 7 km güneyinde yer alan, ilk yerleşim izleri M.Ö. 4200’lere uzanan “İmparatorlar Kenti” Sagalassos’un binlerce yıllık tarih uykusundan uyanışı, Belçikalı fotoğraf sanatçıları Bruno Vandermeulen ve Danny Veys tarafından görüntülendi. Kazı fotoğrafçılığının dünyaca ünlü isimlerinin gerçekleştirdiği sergi, “Tarihi Hayallemek: Sagalassos, Kazı Fotoğrafçılığının Arkeolojisi” adıyla 9 Mart’ta AnaMed’de ziyarete açıldı.</p> <p>Söz konusu sergi hakkında detaylı bilgi almak isteyen ilgililer aşağıdaki irtibat numarasına başvurabilirler.</p> <p><strong><span>AnaMed</span></strong>: İstiklal Caddesi, Nuru Ziya Sokak Beyoğlu- İstanbul</p> <p> Telefon: 0212 393 60 61</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:470603Mart20130603Mart2013513efa56-c45c-4ab4-bdd3-ec1cf062c613İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğünün “Tarihi Cami Ziyaretlerinin Güzelleştirilme Çalıştayı” Gerçekleştirildiistanbul-il-kultur-turizm-mudurlugunun-tarihi-cami-ziyaretlerinin-guzellestirilme-calistayi-gerceklestirildi_8399istanbul-il-kultur-turizm-mudurlugunun-tarihi-cami-ziyaretlerinin-guzellestirilme-calistayi-gerceklestirildi_8399Duyurular2013-01-24T09:15:342013-01-24T09:15:34true İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda İstanbul İl Müftülüğü ve T/Images/Content/1.jpg <p>İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda İstanbul İl Müftülüğü ve Turist Rehberleri Birliği (TUREB) işbirliğinde 22 Ocak 2013 saat 10:00’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Atlas Binası’nda “Tarihi Cami Ziyaretlerinin Güzelleştirilmesi Çalıştayı” düzenlenmiştir.</p> <p>Söz konusu konferansa Birliğimizi temsilen Kültür Turizmi Komite Üyesi Ahmet KOLSAL iştirak etmiştir.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:47.5672401Ocak20132401Ocak2013f837f832-e466-4508-9546-cc48c3198334Nene Hatun Milli Parkı Çalıştayınene-hatun-milli-parki-calistayi_8208nene-hatun-milli-parki-calistayi_8208Duyurular2012-12-03T10:51:522012-12-03T10:51:52true Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile Orman ve Su İşleri 13. BölgeMüdürlüğü tarafı/Images/Content/1.jpg <p>Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile Orman ve Su İşleri 13. BölgeMüdürlüğü tarafından; Erzurum İlinde bulunan Nene Hatun Milli Parkındaki Tabyaların işlevselleştirilerek turizme kazandırılması amacıyla, 27 - 28Kasım 2012 tarihleri arasında bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.<br>Söz konusu toplantıya Birliğimizi temsilen TÜRSAB Kültür TurizmiKomitesi Üyesi Erdal Çeri iştirak etmiştir.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:48.2770312Aralık20120312Aralık201276e8f5fa-cf63-4d7e-9163-988525349f22T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Rehber Ücretleri İle İlgili Duyurusutc-kultur-ve-turizm-bakanliginin-rehber-ucretleri-ile-ilgili-duyurusu_7498tc-kultur-ve-turizm-bakanliginin-rehber-ucretleri-ile-ilgili-duyurusu_7498Duyurular2012-06-04T11:01:492012-06-04T11:01:49true T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nden Birliğimi/Images/Content/1.jpg <p>T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nden Birliğimize gönderilen yazıda; Bakanlık Makamının 25/05/2012 tarihli ve 116633 sayılı onayı ile, 2012 yılının ilk yarısı için hizmet grupları itibarı ile belirlenen rehber taban ücretlerinin 2012 yılı sonuna kadar uygulanmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:48.9670406Haziran20120406Haziran2012168fa7c8-99ed-4005-a102-1fa3cd1f18a8T.C. Gaziantep Valiliği, 2012 Yılı Vize İşlemlerini Yaptıran Profesyonel Turist Rehberleri İle İlgili Listeleri Açıkladıtc-gaziantep-valiligi-2012-yili-vize-islemlerini-yaptiran-profesyonel-turist-rehberleri-ile-ilgili-listeleri-acikladi_7478tc-gaziantep-valiligi-2012-yili-vize-islemlerini-yaptiran-profesyonel-turist-rehberleri-ile-ilgili-listeleri-acikladi_7478Duyurular2012-06-01T09:49:082012-06-01T09:49:08true T.C.Gaziantep Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Birliğimize gönderilen y/Images/Content/1.jpg <p>T.C.Gaziantep Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Birliğimize gönderilen yazı ekinde yer alan; Müdürlüklerine kayıtlı Bölgesel ve Ülkesel Profesyonel Turist Rehberlerinden 76 tanesinin vize işlemlerini yaptırmış olduğu bildirilmektedir. Vize yaptıran müdürlüklerine ait Ülkesel ve Bölgesel Profesyonel Turist Rehberlerinin ayrıntılı listesi ekte yer almaktadır.</p> <p> </p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:49.5070106Haziran20120106Haziran20123b98c247-d15d-4cf7-be83-325a52eea316T.C. Şanlıurfa Valiliği’nden Profesyonel Turist Rehberleri İle İlgili Listeler Açıklandıtc-sanliurfa-valiliginden-profesyonel-turist-rehberleri-ile-ilgili-listeler-aciklandi_7469tc-sanliurfa-valiliginden-profesyonel-turist-rehberleri-ile-ilgili-listeler-aciklandi_7469Duyurular2012-05-28T13:58:512012-05-28T13:58:51true T.C. Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Birliğimize gönderilen /Images/Content/1.jpg <p>T.C. Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Birliğimize gönderilen yazı ekinde yer alan; Müdürlüklerine kayıtlı memur olmayan profesyonel turist rehberlerinden 2012 yılı vizesini yaptıranlar / yaptırmayanlar ile, memur olan rehberlere ait listeler ekte bilgilerinize sunulmaktadır.</p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:50.0972805Mayıs20122805Mayıs20122603411e70-aa33-4ea1-942f-fdc6150d5e80Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı’nın 3. Toplantısı Gerçekleştikultur-turizmi-ihtisas-baskanliginin-3-toplantisi-gerceklestikultur-turizmi-ihtisas-baskanliginin-3-toplantisi-gerceklestiFaaliyetler2020-12-03T15:35:382020-12-03T15:35:38trueKültür Turizmi İhtisas Başkanlığı’nın 3. toplantısı 2 Aralık Çarşamba günü Zoom programı üzerinden gerçekleştirildi./Images/Content/03411e70-aa33-4ea1-942f-fdc6150d5e80-thumb.jpeg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">K&uuml;lt&uuml;r Turizmi İhtisas Başkanlığı&rsquo;nın 3. toplantısı <strong>2 Aralık &Ccedil;arşamba</strong> g&uuml;n&uuml; Zoom programı &uuml;zerinden ger&ccedil;ekleştirildi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&ouml;z konusu toplantıda, K&uuml;lt&uuml;r Turizminin pandemi s&uuml;reci ve sonrasında operasyonlarının değerlendirilmesi, Diyarbakır &Ccedil;alıştayı ve turizm destek programları &uuml;zerine fikir alışverişi yapıldı.</span></span></p> truefalseApproved2020-12-03T15:37:24.1070312Aralık20200312Aralık2020b7c84b8e-01a4-4e53-bf85-4895e49444d2Kültür Turizmi Tartışmakultur-turizmi-tartisma_15393kultur-turizmi-tartisma_15393Faaliyetler2016-11-11T09:49:022016-11-11T09:49:02true Birliğimiz bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Turizmi Komitesi girişimleriyle /Images/Content/1.jpg <p> Birliğimiz bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Turizmi Komitesi girişimleriyle 09 Kasım 2016 Çarşamba günü saat 16:00’da TÜRSAB Genel Merkez Binası Konferans Salonunda Erdal Çerinin moderatörlüğünde Faruk Pekin'in "Tartışma: Kültür Turizmi" isimli bir sunum gerçekleştirmiştir. Söz konusu sunuma Birliğimiz Başkanı Başaran Ulusoy katılım göstermiştir.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:50.8671111Kasım20161111Kasım2016103b8e53-c0dd-434b-afd0-c8747182db4eTÜRSAB – HÜRRİYET İşbirliğinde “Mersin’i Keşfet”tursab-hurriyet-isbirliginde-mersini-kesfet_15349tursab-hurriyet-isbirliginde-mersini-kesfet_15349Faaliyetler2016-11-03T15:13:262016-11-03T15:13:26true Mersin Büyükşehir Belediyesi destekleri ve TÜRSAB - Hürriyet Gazetesi İşbirliği/Images/Content/1.jpg <p 0px="" background-color:="" color:="" margin:="" open="" padding:="" text-align:="" vertical-align:=""> Mersin Büyükşehir Belediyesi destekleri ve TÜRSAB - Hürriyet Gazetesi İşbirliğinde 23-25 Ekim 2016 tarihleri arasında "Mersin’i Keşfet" etkinliği gerçekleştirildi.</p> <p 0px="" background-color:="" color:="" margin:="" open="" padding:="" text-align:="" vertical-align:=""> Birlik Başkanımız Başaran Ulusoy, Genel Sekreter Çetin GÜRCÜN ve çok sayıda seyahat acentasının yanı sıra T.C. Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Üyesi Zeynep Tandoğan, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz, Reklam Koordinatörü Ebru Kaplanoğlu beraberinde Hürriyet Gazetesi yazarlarının iştirak ettiği toplantıda Mersin’in gastronomi ve kültür turizmi üzerine istişare yapılmıştır.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:52.3930311Kasım20160311Kasım2016b2e91267-510d-4ed4-ac71-163e4bf78081“24 - 25 Ekim 2016 / Tabiatın Kalbi Bolu İnceleme Gezisi ”24-25-ekim-2016-tabiatin-kalbi-bolu-inceleme-gezisi_1535024-25-ekim-2016-tabiatin-kalbi-bolu-inceleme-gezisi_15350Faaliyetler2016-11-01T15:52:032016-11-01T15:52:03true 24 – 25 Ekim 2016 tarihleri arasında Birliğimiz,  Incoming ve Kültür Turizmi Ko/Images/Content/1.jpg <p 0px="" background-color:="" color:="" margin:="" open="" padding:="" text-align:="" vertical-align:=""> 24 – 25 Ekim 2016 tarihleri arasında Birliğimiz,  Incoming ve Kültür Turizmi Komitesi üyeleri ile Bolu Belediyesinin davetlisi olarak Bolu’ya inceleme gezisi gerçekleştirilmiştir.</p> <p 0px="" background-color:="" color:="" margin:="" open="" padding:="" text-align:="" vertical-align:=""> Söz konusu inceleme gezisinin ilk gününde Tarihi Çarşı, Kent Müzesi, Yıldırım Beyazıt Camii, Kındıra Yaylası yürüyüş parkuru ve Saraycık Gölü Yaylası ziyaret edilmiştir. Emniyet Hotel’de “Afiyet Turizmi” kapsamında acentalarımız kendi yemeklerini ve pastalarını atölye çalışması ile yapma fırsatı bulmuştur.</p> <p 0px="" background-color:="" color:="" margin:="" open="" padding:="" text-align:="" vertical-align:=""> Gezimizin ikinci gününde, Akkayalar ziyaret edilmiş, daha sonrasında Karadere’ye gidilerek yürüyüş parkuru denenmiş, ardından Yedigöller ziyaret edildikten sonra İstanbul’a dönüş yoluna geçilmiştir.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:53.390111Kasım20160111Kasım2016dbad10d0-1a27-4f7e-8bb6-cbc79b2177e5“21 - 23 Eylül 2016 Siirt – Tillo Turizmini Geliştirme Projesi Kapsamında İnceleme Gezisi ”21-23-eylul-2016-siirt-tillo-turizmini-gelistirme-projesi-kapsaminda-inceleme-gezisi_1515521-23-eylul-2016-siirt-tillo-turizmini-gelistirme-projesi-kapsaminda-inceleme-gezisi_15155Faaliyetler2016-09-29T14:12:042016-09-29T14:12:04true 21 – 23 Eylül 2016 tarihleri arasında TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Yönetimi, /Images/Content/1.jpg <p 0px="" background-color:="" color:="" margin:="" open="" padding:="" text-align:="" vertical-align:=""> 21 – 23 Eylül 2016 tarihleri arasında TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Yönetimi, üyeleri ve turizm basını heyetleri il “Siirt Tillo Turizmini Geliştirme” kapsamında Siirt’e inceleme gezisi gerçekleştirilmiştir.</p> <p 0px="" background-color:="" color:="" margin:="" open="" padding:="" text-align:="" vertical-align:=""> Söz konusu inceleme gezisinde T.C Siirt Valisi Sayın Mustafa Tutulmaz ve T.C Siirt Tillo Kaymakamı Sayın Yunis Koç ile bir araya gelerek görüşmelerde bulunulmuştur.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:54.682909Eylül20162909Eylül2016fb181976-ef85-4a5a-8492-3b564cbdda7aTÜRSAB – HÜRRİYET İşbirliğinde “Aydın’ı Keşfet”tursab-hurriyet-isbirliginde-aydini-kesfet_15027tursab-hurriyet-isbirliginde-aydini-kesfet_15027Faaliyetler2016-08-25T11:08:262016-08-25T11:08:26true Aydın Büyükşehir Belediyesi destekleri ve TÜRSAB - Hürriyet Gazetesi İşbirliğin/Images/Content/1.jpg <p 0px="" background-color:="" color:="" margin:="" open="" padding:="" text-align:="" vertical-align:=""> Aydın Büyükşehir Belediyesi destekleri ve TÜRSAB - Hürriyet Gazetesi İşbirliğinde 22-23 Ağustos 2016 tarihleri arasında Efes Kongre Merkezi’nde "Aydın’ı Keşfet" etkinliği gerçekleştirilmiştir.</p> <p 0px="" background-color:="" color:="" margin:="" open="" padding:="" text-align:="" vertical-align:=""> Birlik Başkanımız Başaran Ulusoy, Denetim Kurulu Üyesi Gül Kadın Gözütok ve çok sayıda seyahat acentasının yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Üyesi Zeynep Tandoğan, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz, Reklam Koordinatörü Ebru Kaplanoğlu beraberinde Hürriyet Gazetesi yazarlarının iştirak ettiği toplantıda Aydın’ın gastronomi ve kültür turizmi üzerine istişare yapılmıştır.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:55.8172508Ağustos20162508Ağustos2016cd120834-ca5f-488e-b2b4-6775e4da924cTÜRSAB Incoming ve Kültür Turizmi Komitesi Boğaz Taksi İftar Davetitursab-incoming-ve-kultur-turizmi-komitesi-bogaz-taksi-iftar-daveti_14814tursab-incoming-ve-kultur-turizmi-komitesi-bogaz-taksi-iftar-daveti_14814Faaliyetler2016-06-27T14:41:282016-06-27T14:41:28true 22 Haziran 2016 Tarihinde TÜRSAB Incoming ve Kültür Turizmi Komitesi üyelerinde/Images/Content/1.jpg <p 0px="" background-color:="" color:="" margin:="" open="" padding:="" vertical-align:=""> 22 Haziran 2016 Tarihinde TÜRSAB Incoming ve Kültür Turizmi Komitesi üyelerinden oluşan bir heyet Boğaz Taksi’nin verdiği iftar davetine katılmıştır.</p> <p 0px="" background-color:="" color:="" margin:="" open="" padding:="" vertical-align:=""> Söz konusu ziyarete ev sahipliği yapan PGM Kurumsal Satış ve Pazarlama Direktörü Nurşen Yaman, Boğaz Taksi Operasyon ve Satış Yetkilisi Olga Gostıntseva Komitelere eşlik etmiştir. Birliğimizi temsilen İhtisas Komiteler Departmanından Mustafa Demircan katılım göstermiştir.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:56.892706Haziran20162706Haziran20166e5f5503-7513-4d23-a6ec-e1f37efc81d2Kültür Turizmi Komitesi Dream of Turkey’ i Ziyaret Ettikultur-turizmi-komitesi-dream-of-turkey-i-ziyaret-etti_10915kultur-turizmi-komitesi-dream-of-turkey-i-ziyaret-etti_10915Faaliyetler2014-06-05T16:01:082014-06-05T16:01:08true 29 Mayıs 2014 tarihinde Kültür Turizmi Komitesi toplantısı Türk Edebiyat Vakfı Cev/Images/Content/1.jpg <p>29 Mayıs 2014 tarihinde Kültür Turizmi Komitesi toplantısı Türk Edebiyat Vakfı Cevri Kalfa Sübyan Mektebi’nde gerçekleştirildi.</p> <p>Söz konusu Kültür Turizmi Komitesi toplantısının ardından, Türkiye’nin belli başlı turistik mekanlarının, simülatör eşliğinde gerçeklik algısı içeren, görüntü ve ses efektleri ile desteklenen ‘Dream of Turkey’ başlığı altında 7D film gösterimine iştirak edildi. <strong> </strong></p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:57.650506Haziran20140506Haziran2014b133b616-76cb-4a12-b133-5dbbaa222c1eEdirne İli İnceleme Gezisiedirne-ili-inceleme-gezisi_10657edirne-ili-inceleme-gezisi_10657Faaliyetler2014-05-05T09:56:062014-05-05T09:56:06true Edirne Ticaret Odası tarafından Birliğimize gönderilen davet üzere; 30 Nisan 2014 /Images/Content/1.jpg <p>Edirne Ticaret Odası tarafından Birliğimize gönderilen davet üzere; 30 Nisan 2014 Çarşamba günü, Kültür Turizmi, İç Turizm ile Tur Operatörleri komitelerinden oluşan 25 kişilik bir heyet ile Edirne İli’ne inceleme gezisi gerçekleştirilmiştir.</p> <p><span>Edirne Ticaret Odası’na varış ve karşılamanın ardından, başta Selimiye Camii olmak üzere, Selimiye Arastası, Eski Camii, Bedesten ve Ali Paşa Çarşıları ziyaret edilmiştir.</span></p> <p><span>Ziyaret sonrası T.C. Edirne Valisi Hasan Duruer tarafından verilen yemeğe, T.C. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Birlik Başkanımız Başaran Ulusoy’un katılımlarının yanısıra yemeğe iştirak eden basın mensuplarıyla bir istişare toplantısı yapılmıştır.</span></p> <p><span>Ayrıca yemek sonrasında Lozan Anıtı, Pazarkule Sınır kapısı, II. Beyazıd Külliyesi, Darüşşifa ve Tıp Medresesi, Tarihi Kırkpınar Güreşleri Sahası Saray İçi ve Edirne Büyük Sinagogu incelenmiştir.</span></p> <p><span>Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu,  Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt ve bölgenin turizm paydaşlarıyla görüş alışverişinde bulunulmuştur.</span></p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:58.3030505Mayıs20140505Mayıs201410c980a3-c4e3-4d49-a0c8-32d39901e9d2Kağıthane Turizm Çalıştayı Gerçekleştirildikagithane-turizm-calistayi-gerceklestirildi_10586kagithane-turizm-calistayi-gerceklestirildi_10586Faaliyetler2014-04-17T16:58:202014-04-17T16:58:20true T.C. İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından; bu yıl 38.si kutl/Images/Content/1.jpg <p>T.C. İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından; bu yıl 38.si kutlanacak olan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, 17 Nisan 2014 Perşembe günü Kağıthane Şehir Müzesi’nde bölge turizminin kalkınmasına yönelik “Kağıthane Turizm Çalıştayı” düzenlenmiştir.</p> <p>Söz konusu etkinliğe Birliğimizi temsilen Kültür Turizmi Komitesi Genel Sekreteri Gülsen Kırbaş konuşmacı olarak iştirak etmiştir.  </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:59.5831704Nisan20141704Nisan2014e7c2d7dc-86b5-4204-a265-62e5283bb11e38. Turizm Haftası Sebebiyle Kağıthane İlçesine Gezi Düzenlendi38-turizm-haftasi-sebebiyle-kagithane-ilcesine-gezi-duzenlendi_1058538-turizm-haftasi-sebebiyle-kagithane-ilcesine-gezi-duzenlendi_10585Faaliyetler2014-04-17T16:57:142014-04-17T16:57:14true T.C. İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından; 16 Nisan 2014 Çar/Images/Content/1.jpg <p>T.C. İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından; 16 Nisan 2014 Çarşamba günü Turizm Haftası kapsamında Kağıthane İlçesine bir gezi gerçekleştirilmiştir.</p> <p><span>Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın da iştirak ettiği etkinlikte, Sadabat Güzergahı, Kağıthane Kağıt Atölyesi, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Binası ve Dekovil Hattı gezilmiş olup, Birliğimiz üyesi seyahat acentalarından Kültür Turizmi ve İç Turizm Komitesi üyeleri iştirak etmiştir.</span></p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:00.1131704Nisan20141704Nisan201444b67c91-2b50-4d8c-bcc4-ac14986cb1a1Burdur İli’nde Turizm Haftası Etkinliği Gerçekleştirildiburdur-ilinde-turizm-haftasi-etkinligi-gerceklestirildi_10583burdur-ilinde-turizm-haftasi-etkinligi-gerceklestirildi_10583Faaliyetler2014-04-17T16:56:002014-04-17T16:56:00true T.C. Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından; Turizm Haftası etki/Images/Content/1.jpg <p>T.C. Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından; Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, 17 Nisan 2014 Perşembe günü “Kültür Turizmi” konulu bir konferans düzenlenmiştir.</p> <p>Söz konusu etkinliğe Birliğimizi temsilen Akdeniz Bölge Müdürü Kirami Acar konuşmacı olarak iştirak etmiştir.  </p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:00.6871704Nisan20141704Nisan20147d234597-6bb0-48a4-ac18-254831ea6bbbİstanbul Üniversitesi’nin Sosyopark Alanının Açılışıistanbul-universitesinin-sosyopark-alaninin-acilisi_10471istanbul-universitesinin-sosyopark-alaninin-acilisi_10471Faaliyetler2014-04-01T13:56:282014-04-01T13:56:28true 01 Nisan 2014 Salı günü İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsüne bir ziyaret gerçek/Images/Content/1.jpg <p>01 Nisan 2014 Salı günü İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsüne bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.</p> <p><span>Üniversitenin sosyopark alanının turizme açılması yönünde çalışmalar yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu; Beyazıt Kulesi, Rektörlük Binası, Tarihi Kapı ve Nadir Eserler Kütüphanesi ile Müzesinin ziyarete açılacağını katılımcılara aktardı.</span></p> <p><span>Birliğimizin davetli olduğu toplantıya; Birlik Başkanı Başaran Ulusoy, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Çetin Gürcün ile Yönetim Kurulu Üyesi Davut Günaydın’ın yanısıra Kültür Turizmi ve İç Turizm Komitesi üyeleri de iştirak etmiştir.</span></p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:01.2230104Nisan20140104Nisan2014aaecb8f9-0c13-4628-9127-4935346371ecT.C. Fırat Kalkınma Ajansı / Elazığ ve Tunceli İllerine Yönelik Çalışmatc-firat-kalkinma-ajansi-elazig-ve-tunceli-illerine-yonelik-calisma_9604tc-firat-kalkinma-ajansi-elazig-ve-tunceli-illerine-yonelik-calisma_9604Faaliyetler2013-11-20T09:16:532013-11-20T09:16:53true T.C. Fırat Kalkınma Ajansı tarafından; 15 – 16 Kasım 2013 tarihleri arasında Elazı/Images/Content/1.jpg <p>T.C. Fırat Kalkınma Ajansı tarafından; 15 – 16 Kasım 2013 tarihleri arasında Elazığ ve Tunceli illerinde bölge turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir.</p> <p><span>Söz konusu etkinliğe Birliğimizi temsilen TÜRSAB Boğaziçi Bölgesel Yürütme Kurulu Üyesi Yüksel Türemez katılım sağlamıştır.</span></p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:01.9972011Kasım20132011Kasım20134852bf08-2c05-40d7-a55a-4b6861299d1d“Eyüp’te İnanç ve Kültür Turizminin Geliştirilmesi” Konulu Bir Konferans Gerçekleştirildieyupte-inanc-ve-kultur-turizminin-gelistirilmesi-konulu-bir-konferans-gerceklestirildi_8855eyupte-inanc-ve-kultur-turizminin-gelistirilmesi-konulu-bir-konferans-gerceklestirildi_8855Faaliyetler2013-05-10T13:35:132013-05-10T13:35:13true İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile Eyüp Belediyesi liderliğinde hayata geçirilen/Images/Content/1.jpg <p>İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile Eyüp Belediyesi liderliğinde hayata geçirilen “Eyüp Turizmi Mobil ile Güçleniyor” projesi kapsamında 9 Mayıs 2013 Perşembe günü Eyüp Nikah Sarayı’nda  “Eyüp’te İnanç ve Kültür Turizminin Geliştirilmesi” konulu bir arama konferansı gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Söz konusu toplantıya Birliğimizi temsilen TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Üyesi Bilsen Gürer konuşmacı olarak iştirak etmiştir. </p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:02.551005Mayıs20131005Mayıs20135cef1383-af5d-4b09-99d9-176db34b2473Bilecik’te ‘’Marka Şehir Bilecik’’ Paneli Gerçekleştibilecikte-marka-sehir-bilecik-paneli-gerceklesti_8470bilecikte-marka-sehir-bilecik-paneli-gerceklesti_8470Faaliyetler2013-02-11T11:39:222013-02-11T11:39:22true T.C. Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından 07 Şubat 2013 Perşembe günü Bilecik Ti/Images/Content/1.jpg <p>T.C. Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından 07 Şubat 2013 Perşembe günü Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası’nda ‘’Marka Şehir Bilecik’’ paneli düzenlenmiştir.</p> <p><span>Söz konusu panele Birliğimizi temsilen TÜRSAB Kültür Turizmi Komite Üyesi Erdal Çeri ve BYK ve Komiteler Bölümünden Burçin Yılmazer iştirak etmiştir.</span></p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:03.5431102Şubat20131102Şubat2013d7e939b1-679b-42f6-96d4-5c6a78d8744eAnkara’da II. “Kültür Turizmi Zirvesi ve Fuarı” Gerçekleştirildiankarada-ii-kultur-turizmi-zirvesi-ve-fuari-gerceklestirildi_8312ankarada-ii-kultur-turizmi-zirvesi-ve-fuari-gerceklestirildi_8312Faaliyetler2012-12-27T12:19:312012-12-27T12:19:31true Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tara/Images/Content/1.jpg <p><span>Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 – 23 Aralık 2012 tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası Kongre ve Fuar alanında “Kültür Turizmi Zirvesi ve Fuarı” düzenlenmiştir. </span></p> <p><span>Söz konusu konferansa Birliğimizi temsilen Kültür Turizmi Komitesi Başkan Yardımcısı Gülsen Kırbaş  iştirak etmiştir.</span></p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:04.162712Aralık20122712Aralık2012ff8f0821-7959-40f3-a10a-dd63f835a58cUNESCO’nun “Köprüler Konuşuyor” Bölgesel Etkinliğiunesconun-kopruler-konusuyor-bolgesel-etkinligi_8185unesconun-kopruler-konusuyor-bolgesel-etkinligi_8185Faaliyetler2012-11-27T12:13:202012-11-27T12:13:20true UNESCO’nun “Kültür: Kalkınma için Köprü” programı kapsamında, UNESCO ile Balkanika/Images/Content/1.jpg <p>UNESCO’nun “Kültür: Kalkınma için Köprü” programı kapsamında, UNESCO ile Balkanika Vakfı tarafından düzenlenen ve toplam 11 Balkan şehrinde devam edecek “Köprüler Konuşuyor” bölgesel etkinliğinin ilk toplantısı, 24 - 25 Kasım 2012 tarihleri arasında Edirne ilinde gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Söz konusu toplantıya Birliğimizi temsilen TÜRSAB Boğaziçi Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Nejat Karagöz ve TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Üyesi Ali Korur iştirak etmiştir.</p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:04.742711Kasım20122711Kasım201276e018a6-6f2d-4384-b6dc-b730717a1313Yıldız Teknik Üniversitesi’nde "İstanbul Turizm Ana Planı Mekansal Stratejiler Çalıştayı" Düzenlendiyildiz-teknik-universitesinde-istanbul-turizm-ana-plani-mekansal-stratejiler-calistayi-duzenlendi_7886yildiz-teknik-universitesinde-istanbul-turizm-ana-plani-mekansal-stratejiler-calistayi-duzenlendi_7886Faaliyetler2012-09-19T09:47:012012-09-19T09:47:01true Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından İBB adına hazırlanmakta olan “İstanbul Turiz/Images/Content/1.jpg <p>Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından İBB adına hazırlanmakta olan “İstanbul Turizm Ana Planı” kapsamında İstanbul’un turizm perspektifini ve bu bağlamda kentsel  mekanın biçimlendirilmesini tartışmak üzere karar vericiler, sektör temsilcileri, profesyoneller, bilim insanları ve sivil toplum temsilcilerinin katılımlarıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde 13 Eylül 2012 Perşembe günü “İstanbul Turizm Ana Planı Mekansal Stratejiler Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Söz konusu çalıştaya, Birliğimizi temsilen Avrupa Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Aziz Ciga, Asya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Nezih Üçkardeşler ve Boğaziçi Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Nejat Karagöz iştirak etmiştir.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:05.2971909Eylül20121909Eylül201287e91443-bd92-43db-b311-cb32225e3280Divriği İçin Yönetim Planı Çalıştayı Gerçekleştirildidivrigi-icin-yonetim-plani-calistayi-gerceklestirildi_7657divrigi-icin-yonetim-plani-calistayi-gerceklestirildi_7657Faaliyetler2012-07-11T19:54:312012-07-11T19:54:31true 9 Temmuz 2012 Pazartesi günü İBB Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü Süleymaniye /Images/Content/1.jpg <p>9 Temmuz 2012 Pazartesi günü İBB Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü Süleymaniye Taş Atölyesi toplantı salonunda UNESCO Dünya Miraslarından Divriği Ulu Camii’yi merkezine alan ve Divriği ilçesinin tümünde koruma, turizm, eğitim ile ekonomik gelişme perspektiflerini içeren bir “Divriği için Yönetim Planı Çalıştayı” düzenlenmiştir.</p> <p>Söz konusu çalıştaya Birliğimizi temsilen TÜRSAB Başkan Danışmanı Arkeolog Prof. Dr. Refik Duru ve TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Üyesi Yüksel Türemez iştirak etmiştir.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:05.8571107Temmuz20121107Temmuz201246e4180c-d5e0-4517-8d41-a8c56f0cc5e8Sivas’ta “Dünya Mirasının 40. Yılında 40 Ülkeyle UNESCO Sivas Buluşması” Gerçekleştirildisivasta-dunya-mirasinin-40-yilinda-40-ulkeyle-unesco-sivas-bulusmasi-gerceklestirildi_7548sivasta-dunya-mirasinin-40-yilinda-40-ulkeyle-unesco-sivas-bulusmasi-gerceklestirildi_7548Faaliyetler2012-06-18T11:03:162012-06-18T11:03:16true Başbakanlık Tanıtma Fonu ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Siva/Images/Content/1.jpg <p>Başbakanlık Tanıtma Fonu ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Sivas Valiliği tarafından Sivas’ta 16 – 18 Haziran 2012 tarihleri arasında “Dünya Mirasının<strong> </strong>40. Yılında 40 Ülkeyle UNESCO Sivas Buluşması” düzenlenmiştir.</p> <p>Söz konusu konferansa Birliğimizi temsilen TÜRSAB Başkan Danışmanı Arkeolog Prof. Dr. Refik Duru ve TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Üyesi Yüksel Türemez iştirak etmiştir.</p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:06.5171806Haziran20121806Haziran201284903d5f-ba85-42d8-a705-f0d7815edab6İstanbul Turizm Ana Planı isimli çalışma kapsamında “Arama Konferansı” Gerçekleştirildiistanbul-turizm-ana-plani-isimli-calisma-kapsaminda-arama-konferansi-gerceklestirildi_7542istanbul-turizm-ana-plani-isimli-calisma-kapsaminda-arama-konferansi-gerceklestirildi_7542Faaliyetler2012-06-14T10:40:122012-06-14T10:40:12true İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yürütül/Images/Content/1.jpg <p>İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yürütülmekte olan “İstanbul Turizm Ana Planı” isimli çalışma kapsamında 8-10 Haziran 2012 tarihlerinde, Sapanca-Güral Hotel’de bir arama konferansı gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Enlil ve Prof. Dr. İclal Dinçer, İBB Şehircilik Daire Başkanlığı yetkilileri ve proje ekibinin katıldığı toplantıya Birliğimizi temsilen Kültür Turizmi Komitesi Başkanı Yasemin Şan ve Başkan Yardımcısı Gülsen Kırbaş, Sağlık Turizmi Komitesi üyesi Nurdan Üstman, Demet Köse, Kongre ve Incentive Komitesi Üyesi Handan Atamer Engin iştirak etmiştir.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:07.141406Haziran20121406Haziran201256897e2b-1dc9-46a6-8e64-b6ce36763c26Konya Büyükşehir Belediyesi Tarafından Mevlana Kalkınma Ajansı Desteğiyle "Kültürel Mirasımızın Turizme Kazandırılması Ve Sille Örneği" Adlı Forum Gerçekleştirildikonya-buyuksehir-belediyesi-tarafindan-mevlana-kalkinma-ajansi-destegiyle-kulturel-mirasimizin-turizme-kazandirilmasi-ve-sille-ornegi-adli-forum-gerceklestirildi_7513konya-buyuksehir-belediyesi-tarafindan-mevlana-kalkinma-ajansi-destegiyle-kulturel-mirasimizin-turizme-kazandirilmasi-ve-sille-ornegi-adli-forum-gerceklestirildi_7513Faaliyetler2012-06-05T12:08:092012-06-05T12:08:09true 9 Mayıs 2012 Çarşamba günü Yeni İl Halk  Kütüphanesinde “Kültürel Mirasımızın Turi/Images/Content/1.jpg <p>9 Mayıs 2012 Çarşamba günü Yeni İl Halk  Kütüphanesinde “Kültürel Mirasımızın Turizme Kazandırılması ve Sille Örneği" adlı forum gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in  açılış konuşmasının ardından, Moderatörlüğünü Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Boran’ın yaptığı “Kültürel Mirasımızın Turizme Kazandırılması ve Sille Örneği” isimli forumda, Selçuk Üniversitesi İletişim  Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Arabacı, Selçuk Üniversitesi Turizm Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Karaman, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Yünden sunum, Birliğimizi temsilen TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Başkanı Yasemin Şan "Kültürel Mirasımız ve Sille’de Kültür Turizmi" isimli bir sunum gerçekleştirmiştir.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:07.680506Haziran20120506Haziran2012ca89fe7f-c6af-4880-bfdd-38806ba9f81dİnovasyon Forumu / Mersininovasyon-forumu-mersin_7363inovasyon-forumu-mersin_7363Faaliyetler2012-05-08T18:58:462012-05-08T18:58:46true Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’n/Images/Content/1.jpg <p>Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın Desteklenmesi Projesi kapsamında 21 Şubat 2012 Salı günü Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen “Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Kültür Ekonomisi ve Turizm” konulu İnovasyon Forumu’na Birliğimizi temsilen TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Üyesi İlhan Uçak konuşmacı olarak iştirak etmiştir.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:58:08.160805Mayıs20120805Mayıs201224

04  Kasım 2019
Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı Toplantı Kararları
27  Mart 2019
TÜRSAB Kültür Turizmi Sohbetleri
09  Ağustos 2018
İhtisas Başkanlığı Başvurusu ve Şartları
08  Aralık 2015
“ŞEB-İ ARUS İSTANBUL” Etkinliği Düzenleniyor
22  Nisan 2015
Kırşehir İli Turizm Haftası Etkinliği
17  Ekim 2014
Toplum Arkeolojisi Çalıştayı
03  Aralık 2013
“Şeb-İ Arus” İstanbul’da
07  Kasım 2013
PHILIPS / Bursa Proje Gezisi Gerçekleştirildi
30  Ekim 2013
İBB / İstanbul Kara Surları Çalıştayı Gerçekleştirildi
19  Eylül 2013
TÜRSAB İnanç ve Kültür Turizmi Sempozyumu / Mardin
1  2  3    ...  
03  Aralık 2020
Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı’nın 3. Toplantısı Gerçekleşti
11  Kasım 2016
Kültür Turizmi Tartışma
03  Kasım 2016
TÜRSAB – HÜRRİYET İşbirliğinde “Mersin’i Keşfet”
01  Kasım 2016
“24 - 25 Ekim 2016 / Tabiatın Kalbi Bolu İnceleme Gezisi ”
29  Eylül 2016
“21 - 23 Eylül 2016 Siirt – Tillo Turizmini Geliştirme Projesi Kapsamında İnceleme Gezisi ”
25  Ağustos 2016
TÜRSAB – HÜRRİYET İşbirliğinde “Aydın’ı Keşfet”
27  Haziran 2016
TÜRSAB Incoming ve Kültür Turizmi Komitesi Boğaz Taksi İftar Daveti
05  Haziran 2014
Kültür Turizmi Komitesi Dream of Turkey’ i Ziyaret Etti
05  Mayıs 2014
Edirne İli İnceleme Gezisi
17  Nisan 2014
Kağıthane Turizm Çalıştayı Gerçekleştirildi
1  2  3    ...  
05
MART
Salı
16:00 - 18:00
TÜRSAB Genel Merkez
İhtisas Başkanı
SWAN TURİZM
ÖZDEMİR SÖZMEN
İhtisas Başkan Yardımcısı
FOLKTUR TURİZM
İLHAM SEYYALE
İhtisas Başkan Yardımcısı
FOLKLORİK TURİZM
FİKRİ ÖZDEMİR
İhtisas Başkan Yardımcısı
ASARİA TURİZM
ÖZGÜR ILDIR ÖKSÜZ

Üyeler
BODEX TURİZM
GÜL KADIN GÖZÜTOK
VİVERA TURİZM
HAKAN ÇOKGEZEN
KANTARA TURİZM
HASİBE SÖZMEN
BARŞAN TURİZM
HÜLYA TAŞDEMİR
SEMPA TUR TURİZM
İLHAN UÇAK
MOLLY TRAVEL
İLKE BÜYÜKEMİR
AMPURİA TOUR
IŞIL DİRİM KAVİTAŞ
TREKKING TURİZM
İSMAİL ŞAHİNBAŞ
HALAY TURİZM
KAMİL AKÇAL
JOLLY INTERNATIONAL TOURS
KEREM GÖKÇE
TATİL DÜNYASI TURİZM
KORALTAN SAYGIN
VİTRAY TRAVEL
BARIŞ ATAÇ
VİVERA TURİZM
BİLGE SANİYE UMUTLUOĞLU
VERİTAS TURİZM
BİRGÜL AĞYÜZ
BİZCE TATİL
BÜLENT BEK
HALAY TURİZM
BURAK ŞANSAL
SEVENTUR TURİZM
DENİZ TÜFEKÇİ
SEZON TOUR
DİĞDEM KAÇMAZ
REDSEA TRAVEL
E. EMRE AFANYALI
TURELA TURİZM
ELİ ARDİTİ
45 AYBEK TURİZM
EMİNE AYBEK KIZILÇAY
LALİT TURİZM
EMRE ÖZBASAN
ESM ELİSSA TUR
ENGİN MUTLU
KKS TURİZM
ENGİN ŞEKER
ÇERİ TURİZM
ERDAL ÇERİ
ELEGANT TUR
ERHAN ÖZATA
VARON TURİZM-AZRAK TURİZM
FAHİR SEMİR ABACI
FTHRN TURİZM
FATİH KARAÇELİK
ALLSTAR TRAVEL
FEHMİ KURNAZ
İLERİGİDEN TURİZM
GÖKHAN İLERİGİDEN
ADIŞEN TURİZM
MUSA ADIŞEN
BAHARAT ORGANİZASYON TURİZM
Nalan YEŞİLYURT
AVAZ TURİZM
NECAT KÜL
MSN TURİZM
NEJAT ERBİL AĞMAN
AVANTI TURİZM
NEŞE ÇEVİK
GÖKBEL TURİZM
NEŞE GÖKBEL
UTS UNITED TRAVEL SERVİCES TURİZM
NURDAN ÜSTMAN
SKYLINE TRAVEL
Öznur KÖSE
EBRULİ TURİZM
RESMİYE DİNLENMEZ
LİRTUR TURİZM
SEDAT TÜRKOĞLU
LUCKY TRAVEL
SELCAN KIRAN
ALSÜ TURİZM
MEHMET ALİ DONİ
MEDENİYETLER ŞEHRİ TURİZM
MEHMET KULU
TRAVEL REFİNERY
MEHMET ZİYAETTİN GÖKMEN
SALTUR TURİZM
METİN CANSIZ
HALDİ TURİZM
MURAT BEYAZ
OGZALA TURİZM
ABUZER AYDIN
TEMPO TUR
ARİF ÇAKIR
TUR ANDİAMO
ASUMAN DAGISTANLI
GEOS 34 TURİZM
AYFER KURALAY
BİLİR TURİZM
AYŞEGÜL ÜLTAN
SALTUR TURİZM
MAHMUT ÇEVİK
TAMGÖR TURİZM
SERAP DEĞİRMENCİ
KALİMBA TOURS
ZEYNEP YIĞCI
TATİL DÜNYASI TURİZM
SERKAN SÜSLÜ
GÖRSEL TUR
SEVİM TARHAN
GEZİCİYAK
SEVİNÇ AKDOĞAN
GÖKBEL TURİZM
SEVİNÇ GÖKBEL
SEYİR DEFTERİ TURİZM
SEYİT ALİ DEMİRER
KADESH TRAVEL
SIDIKA BAHAR ŞAHİNER ÖKE
SUZAN ŞENCAN TURİZM
SUZAN ALAND ŞENCAN
TUGAY ORMAN TURİZM
TUGAY ORMAN
MEŞE TURİZM
UMUT ÖZÇELİK
ONİVA TUR
YASEMİN ŞAN
HEYECAN TURİZM
ZEHRA MİNE YAZICIGİL ÇETİN
FEST TRAVEL
ZEKERİYA S. ŞEN
TÜM HABERLER
17  Eylül  2021
TÜRSAB İhtisas Başkanlıklarından Oluşan Heyetimiz, Sakarya Büyükşehir Belediyes...
HABERİ OKU
16  Eylül  2021
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
14  Eylül  2021
Pakistan Ankara Büyükelçiliği Heyeti, TÜRSAB Genel Merkezimizi Ziyaret Etti
HABERİ OKU
13  Eylül  2021
Kruvaziyer Turizmi Toplantısı Gerçekleşti
HABERİ OKU
13  Eylül  2021
Trabzon Sağlık ve Spor Turizmi Çalıştayı Gerçekleşti
HABERİ OKU
09  Eylül  2021
Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz B. Bağlıkaya CNN Türk'e Konuk Oldu
HABERİ OKU
09  Eylül  2021
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
09  Eylül  2021
Eskişehir Bölge Temsil Kurulu Başkanımız Özgür Ersoy, Odunpazarı Belediye Başka...
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
17  Eylül  2021
Hava Yolu ile Ekvator Ana Karası ve Adalara Giriş Yönergesi Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
16  Eylül  2021
Küba Cumhuriyeti Ülke Sınırlarının 15 Kasım 2021 Tarihi İtibarı ile Kademeli Ol...
HABERİ OKU
15  Eylül  2021
HESTOUREX - 4. Dünya Sağlık Spor Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı Ertelendi
HABERİ OKU
15  Eylül  2021
Seyahat Acentalarına Ücretsiz Ulusal ve Uluslararası Geçerliliği Olan Mesleki Y...
HABERİ OKU
14  Eylül  2021
Yeniden Yeşert Kampanyamız Tüm Hızıyla Sürüyor
HABERİ OKU
14  Eylül  2021
Soner Bacaksız ile Turizmde Bölgesel Sohbetler Canlı Yayını
HABERİ OKU
14  Eylül  2021
TÜRSAB Turizm İstatistikleri Raporu Temmuz 2021
HABERİ OKU
14  Eylül  2021
İlker Ünsever ile Turizm Hukuku Canlı Yayını
HABERİ OKU