DUYURULAR
12322c53-f27c-45bd-8949-7d4442c293d9Pandemi Sürecinde Neler Yaptıkrgb(220, 052, 058)pandemi-suresince-neler-yaptikpandemi-suresince-neler-yaptikDuyurular2020-10-30T09:48:472020-10-30T09:48:47trueTÜRSAB Hac ve Umre Departmanımız, pandemi sürecinin başlangıcından itibaren seyahat acentalarımızın mağduriyetlerini giderebilmek amacıyla birçok çalışma gerçekleştirdi. Yoğun Kamu diplomasisi ile seyahat acentalarımızın sahada yaşadıkları sorunlara 7/24 müdahale ederek üyelerimize özveriyle hizmet verdi./Images/Content/12322c53-f27c-45bd-8949-7d4442c293d9-thumb.png<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&Uuml;RSAB Hac ve Umre Departmanımız, pandemi s&uuml;recinin başlangıcından itibaren seyahat acentalarımızın mağduriyetlerini giderebilmek amacıyla bir&ccedil;ok &ccedil;alışma ger&ccedil;ekleştirdi. Yoğun Kamu diplomasisi ile seyahat acentalarımızın sahada yaşadıkları sorunlara 7/24 m&uuml;dahale ederek &uuml;yelerimize &ouml;zveriyle hizmet verdi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/a863b2bc-34bf-4857-9608-5bcd276a48d0.jpg"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/a863b2bc-34bf-4857-9608-5bcd276a48d0.jpg" style="width:50%" /></span></span></a></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/20d71b24-9e15-4ce0-8546-7b80e2fdc2d3.jpg"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/20d71b24-9e15-4ce0-8546-7b80e2fdc2d3.jpg" style="width:50%" /></span></span></a></p> truefalseApproved2020-10-30T09:53:55.6432020-10-30T10:08:05.2073010Ekim20203010Ekim202030b89cd5-79dc-486b-bac2-52f831a101062020 Yılında Hac Organizasyonu Düzenleme Yetkisi Olan Seyahat Acentaları Hakkında Duyuru2020-yilinda-hac-organizasyonu-duzenleme-yetkisi-olan-seyahat-acentalari-hakkinda-duyuru-12020-yilinda-hac-organizasyonu-duzenleme-yetkisi-olan-seyahat-acentalari-hakkinda-duyuru-1Duyurular2020-01-13T10:44:202020-01-13T10:44:20trueT.C. Diyanet İşleri Başkanlığı ile sözleşme imzalayarak 2020 yılında hac organizasyonu düzenleme yetkisi alan seyahat acentalarının listesi ekte yer almaktadır./Images/Content/30b89cd5-79dc-486b-bac2-52f831a10106-thumb.jpg<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı ile s&ouml;zleşme imzalayarak 2020 yılında hac organizasyonu d&uuml;zenleme yetkisi alan seyahat acentalarının listesi ekte yer almaktadır.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ek: <a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/ce963541-5424-4cdc-9a53-14f1c18aa670.xlsx">Hac organizasyonu d&uuml;zenleme yetkisi alan seyahat acentaları</a></span></span></p> truefalseApproved2020-01-13T10:46:53.7032020-01-17T12:19:18.6971301Ocak20201301Ocak2020a5e2fd70-5be2-4061-ab11-567e03039ae3"Enjaz" Web Sayfası Üzerinden Umre Yetki Belgelerinin Yüklenmesisuudi-arabistan-kralligi-ankara-buyukeliligi-ve-istanbul-baskonsoloslugu-tarafindan-istenen-belgelerin-web-sayfasi-uzerinden-yuklenmesisuudi-arabistan-kralligi-ankara-buyukeliligi-ve-istanbul-baskonsoloslugu-tarafindan-istenen-belgelerin-web-sayfasi-uzerinden-yuklenmesiDuyurular2019-12-24T10:13:512019-12-24T10:13:51trueUmre düzenleme yetkisi almış olan tüm seyahat acentalarının ekte yer alan rehberdeki ekran görüntülerinde açıklandığı üzere, https://enjazit.com.sa/Umrah/Index web sayfası üzerinden, aşağıda yazılı belgelerin ve/veya evrakların *.pdf dosyası olarak 01.01.2020 Çarşamba gününe kadar online yüklemelerinin/güncellemelerinin yapılması talep edilmektedir/Images/Content/a5e2fd70-5be2-4061-ab11-567e03039ae3-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black">Değerli &Uuml;yemiz,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black">Umre d&uuml;zenleme yetkisi almış olan t&uuml;m seyahat acentalarının ekte yer alan rehberdeki ekran g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lerinde a&ccedil;ıklandığı &uuml;zere, <a href="https://enjazit.com.sa/Umrah/Index" style="color:blue; text-decoration:underline">https://enjazit.com.sa/Umrah/Index</a> web sayfası &uuml;zerinden, aşağıda yazılı belgelerin ve/veya evrakların *.pdf dosyası olarak <strong><u>01.01.2020 &Ccedil;arşamba</u></strong> g&uuml;n&uuml;ne kadar online y&uuml;klemelerinin/g&uuml;ncellemelerinin yapılması talep edilmektedir. Ayrıca, bu tarihe kadar belirtilen işlemin yapılmaması halinde, bu işlem yapılana dek ilgili seyahat acentasının sisteminin durdurulacağı belirtilmektedir.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black">Gereği i&ccedil;in bilgilerinize &ouml;nemle sunarız.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black">Saygılarımızla,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:black">T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:black">(T&Uuml;RSAB)</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:black">Diyaeddin ŞAHİN</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:black">Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:black">(Hac ve Umre&rsquo;den Sorumlu)</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:black">Eki:</span></strong><span style="color:black"> <a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/f7cfb2b7-4adc-4b46-9306-ab8490508a0b.pdf">Enjaz Sayfasına Belgelerin Y&uuml;klenmesi Rehberi</a></span></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u><span style="color:black">(*) Y&uuml;klenmesi Talep Edilen Belgeler:</span></u></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>1- </strong>IATA Belgesi veya Benzeri (Hac ve Umre Bakanlığı tarafından evvelce onaylanmış).</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>2-</strong> Seyahat Acentası İşletme Belgesi.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>3-</strong> İmza Sirk&uuml;ler.</span></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>4-</strong> Hac ve Umre Bakanlığı Onaylı Umre S&ouml;zleşmesi</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/3103227f-bf47-4c73-b66b-95913de8868d.png"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/3103227f-bf47-4c73-b66b-95913de8868d.png" style="width:50%" /></span></span></span></a></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/60f885a9-1f38-4fbf-9bcd-57dbd942abad.png"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/60f885a9-1f38-4fbf-9bcd-57dbd942abad.png" style="width:50%" /></span></span></span></a></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/e0caaed6-612d-40b2-871f-b6ca8ed92759.png"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/e0caaed6-612d-40b2-871f-b6ca8ed92759.png" style="width:50%" /></span></span></span></a></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/cc0ac585-4451-42a4-9cf2-faaafe9fae90.png"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/cc0ac585-4451-42a4-9cf2-faaafe9fae90.png" style="width:50%" /></span></span></span></a></p> truefalseApproved2019-12-24T10:26:21.5972019-12-24T11:43:00.2172412Aralık20192412Aralık201965c8193a-637e-4f27-a249-fd6ec5343c4f2019 Hac Değerlendirmesi ve 2020 Hac Konuları Toplantısı Hakkında Duyuru2019-hac-degerlendirmesi-ve-2020-hac-konulari-toplantisi-hakkinda-duyuru-12019-hac-degerlendirmesi-ve-2020-hac-konulari-toplantisi-hakkinda-duyuru-1Duyurular2019-11-09T13:59:462019-11-09T13:59:46true11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 16:00'da TÜRSAB Genel Merkezi Konferans Salonu'nda aşağıdaki konulara ilişkin bir toplantı düzenlenecektir./Images/Content/65c8193a-637e-4f27-a249-fd6ec5343c4f-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>11 Kasım 2019 Pazartesi</strong> g&uuml;n&uuml; <strong>saat 16:00</strong>&#39;da T&Uuml;RSAB Genel Merkezi Konferans Salonu&#39;nda aşağıdaki konulara ilişkin bir toplantı d&uuml;zenlenecektir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- 2019 Hac Organizasyonunun Değerlendirilmesi<br /> - 2020 Hac Konuları Hakkındaki Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Kararları ile İlgili Acentaların Bilgilendirilmesi<br /> - 2020 Hac Kayıtlarının e-Devlet &Uuml;zerinden Ger&ccedil;ekleştirilmesi Hakkındaki Ayrıntılı Bilgilerin Verilmesi ve Soruların Cevaplandırılması</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&ouml;z konusu toplantıya, Diyanet İşleri Başkanlığı&#39;ndan:<br /> - Sn. Remzi Bircan (Hac ve Umre Hizmetleri Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml;)<br /> - Sn. Muhammed Zeyd &Ouml;zel (Kurullar ve Koordinasyon Daire Başkanı)<br /> - Sn. Osman Balcı (Hac ve Umre Bilgi İşlem Sorumlusu)<br /> katılacak ve acentalarımızı ilgili konular hakkında bilgilendireceklerdir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği<br /> T&Uuml;RSAB</span></span></strong></p> truefalseApproved2019-11-09T14:05:46.6030911Kasım20190911Kasım20197c53faae-8451-494e-8de7-12a1ed4612a5Arafat Hasta Otobüs Sayısı Hakkında Duyuruarafat-hasta-otobus-sayisi-hakkinda-duyuruarafat-hasta-otobus-sayisi-hakkinda-duyuruDuyurular2019-10-11T10:28:492019-10-11T10:28:49trueHasta otobüsleri ile ilgili olarak Hac Bakanlığı bilgisinde Müessese tarafından uygulanmak istenen ücretli sistem pilot uygulaması bu sene için iptal edilmiştir. Bununla birlikte, önümüzdeki yılın haccında şartları önceden ilan edilerek yürürlüğe gireceği açıklanmıştır./Images/Content/7c53faae-8451-494e-8de7-12a1ed4612a5-thumb.jpg<p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>İlgi-1: 2 Ağustos 2019 tarihli ve 53 numaralı hac duyurumuz.</em></span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>İlgi-2: 5 Ağustos 2019 tarihli ve 54 numaralı hac duyurumuz.</em></span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hasta otob&uuml;sleri ile ilgili olarak Hac Bakanlığı bilgisinde M&uuml;essese tarafından uygulanmak istenen &uuml;cretli sistem pilot uygulaması bu sene i&ccedil;in iptal edilmiştir. Bununla birlikte, &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki yılın haccında şartları &ouml;nceden ilan edilerek y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe gireceği a&ccedil;ıklanmıştır.</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Ccedil;eşitli girişimlerimiz neticesinde evvelki senelerde her mektebe 6 adet olmak &uuml;zere toplamda 48 adet otob&uuml;s verilmesine karşılık bu sene <strong>her mektep i&ccedil;in 10</strong> <strong>adet</strong> olmak &uuml;zere <strong>toplamda 70</strong> adet hasta otob&uuml;s&uuml; verilmesine M&uuml;essese ile mutabık kalınmış ve imzalanmak &uuml;zere tutanak altına alınmıştır. Ancak, belirlenen bu sayının haricinde kesinlikle başka bir hasta otob&uuml;s&uuml; verilmeyecektir.</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kendi mekteplerine ait 10 hasta otob&uuml;s&uuml; Arafat&rsquo;tan ayrıldıktan sonra Arafat&rsquo;ta hasta hacısı kalan veya hakkından fazla hasta otob&uuml;s&uuml; kullanan Munazzımların (seyahat acentalarının) munazzım g&ouml;revlisine ait kartı alınarak idari ve maddi ceza uygulanacaktır.</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hasta otob&uuml;sleri ile ilgili yapılan s&ouml;zleşme gereği her mektep kendi i&ccedil;inden 1 acenta g&ouml;revlisini sorumlu se&ccedil;ip T&Uuml;RSAB ofisine adını, soyadını ve telefon numarasını bildirecektir. 7 mektep temsilcisinden oluşacak bu ekip T&Uuml;RSAB g&ouml;revlisi <u>Mustafa Atakul (Cep: 056.843-5402)</u> ile koordineli &ccedil;alışacaktır.</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gereği i&ccedil;in bilginize rica olunur.</span></span></p> <p dir="LTR"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p dir="LTR" style="margin-left:114px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H. İbrahim CANATAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Harun Yurdakul</strong></span></span></p> <p dir="LTR" style="margin-left:114px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hac &ndash; Umre İhtisas Başkanı</strong></span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em><u>&Ouml;nemli Not:</u> &Uuml;cretli sistem pilot uygulamasının iptal edildiği bu gece mektep reislerine M&uuml;essese tarafından bildirilecektir.</em></span></span></p> truefalseApproved2019-10-11T10:31:59.0471110Ekim20191110Ekim2019675b21ca-99b2-482c-908d-080b9b99bde2Arafat Hasta Otobüsleri ve Meşair-Arafat Tasrihleri (Sticker) Hakkında Duyuruarafat-hasta-otobusleri-ve-mesair-arafat-tasrihleri-sticker-hakkinda-duyuruarafat-hasta-otobusleri-ve-mesair-arafat-tasrihleri-sticker-hakkinda-duyuruDuyurular2019-10-11T10:24:382019-10-11T10:24:38trueBize verilen bilgiler, 4 Ağustos Pazar günü akşamı (dün akşam) hasta otobüsü sorununun çözüme kavuşacağı doğrultusunda idi. Ancak, bu konuda görüştüğümüz Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan Hoca, kendisine net bir bilgi gelmediğini ancak çözüme kavuşacağını ümit ettiğini söylemiştir. Ayrıca, dün akşam için Müessesede yapılacak toplantı Müessese Başkanı Tarık Ankavî’nin Arafat çalışmalarının uzaması nedeni ile gerçekleştirilememiştir./Images/Content/675b21ca-99b2-482c-908d-080b9b99bde2-thumb.jpg<p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yelerimiz,</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Arafat Hasta Otob&uuml;sleri ile ilgili&nbsp;&nbsp;yapılan g&ouml;r&uuml;şmeleri ve gelişmeleri sizlere duyurmuştuk.</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bize verilen bilgiler, 4 Ağustos Pazar g&uuml;n&uuml; akşamı (d&uuml;n akşam) hasta otob&uuml;s&uuml; sorununun &ccedil;&ouml;z&uuml;me kavuşacağı doğrultusunda idi. Ancak, bu konuda g&ouml;r&uuml;şt&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; Remzi Bircan Hoca, kendisine net bir bilgi gelmediğini ancak &ccedil;&ouml;z&uuml;me kavuşacağını &uuml;mit ettiğini s&ouml;ylemiştir. Ayrıca, d&uuml;n akşam i&ccedil;in M&uuml;essesede yapılacak toplantı M&uuml;essese Başkanı Tarık Ankav&icirc;&rsquo;nin Arafat &ccedil;alışmalarının uzaması nedeni ile ger&ccedil;ekleştirilememiştir.</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu gelişmeler sonrasında bu sabah saat 11.00 itibarı ile hasta otob&uuml;sleri sorunumuzun &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml; i&ccedil;in Hac ve Umre Bakanlığının Hac İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili H&uuml;seyin b. N&acirc;sır Al-Şer&icirc;f beyefendiye hitaben yazımız kendilerine ulaştırılmış ve takibi yapılmaktadır.</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diğer bir husus olarak 2 Ağustos Cuma g&uuml;n&uuml; M&uuml;essese Başkanı Tarık Ankav&icirc; ile yapılan g&ouml;r&uuml;şmede kendisinden, her mektep i&ccedil;in 2&rsquo;şer adet olarak toplam 14 ve T&Uuml;RSAB i&ccedil;in 2 adet daha olmak &uuml;zere genel toplamda 16 adet tercihli yol ve Arafat b&ouml;lgesi giriş izni yapışkanlarından (STICKER&rsquo;lar) istenmiştir. Kendisi toplamda 4 adet verilebileceğini s&ouml;ylemiş olduğundan bu konudaki; 16 adet izin yapışkanlarından istediğimizi belirten yazımız kendilerine g&ouml;nderilmiş ve takibi yapılmaktadır.</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ayrıca, Meşair b&ouml;lgesi giriş izinleri (Sticker) ile ilgili olarak Hac Bakanlığı&rsquo;nda Meşair B&ouml;lgesi giriş izinlerinden sorumlu B&ouml;l&uuml;m M&uuml;d&uuml;r&uuml; Favv&acirc;z Al-Hassan&icirc; Bey ile g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lm&uuml;ş ve yaşanan sorun kendisine iletilmiştir. Kendisi bu sorun ile ilgileneceğinin s&ouml;z&uuml;n&uuml; vermiştir.</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Yukarıda zikrettiğimiz konuların takibi en hassas şekilde yapılıyor olmakla beraber acenta yetkilisi kardeşlerimizin desteğinin ve fikirlerinin daha hızlı yol almamıza yardımcı olacağı inancıyla bilgilerinize sunarız.</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p dir="LTR" style="margin-left:114px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H. İbrahim CANATAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Harun Yurdakul</strong></span></span></p> <p dir="LTR" style="margin-left:114px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hac &ndash; Umre İhtisas Başkanı</strong></span></span></p> <div style="border:solid windowtext 1.5pt; padding:1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em><u>&Ouml;nemli Not:</u> Acenta yetkililerimizin, Mekteplere veya M&uuml;esseseye hasta otob&uuml;sleri ile ilgili &ouml;deme yapmamalarını &ouml;nemle hatırlatırız.</em></span></span></p> </div> truefalseApproved2019-10-11T10:28:54.391110Ekim20191110Ekim2019e75eed3d-9664-4d61-901e-a0a01dea36b2Arafat Hasta Otobüsleri Hakkında Duyuruarafat-hasta-otobusleri-hakkinda-duyuruarafat-hasta-otobusleri-hakkinda-duyuruDuyurular2019-10-11T10:21:262019-10-11T10:21:26true2019 yılı hac organizasyonu dahilinde Mektep müdürlerinin Arafat – Mekke hasta transferi konusundaki bilgilendirmeleri çeşitli yanlış anlaşılmalara neden olmuştur./Images/Content/e75eed3d-9664-4d61-901e-a0a01dea36b2-thumb.jpg<p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yelerimiz,</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2019 yılı hac organizasyonu dahilinde Mektep m&uuml;d&uuml;rlerinin Arafat &ndash; Mekke hasta transferi konusundaki bilgilendirmeleri &ccedil;eşitli yanlış anlaşılmalara neden olmuştur.</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İlgili bilgilendirmelerdeki bilgi kirliliğini &ccedil;&ouml;zmek i&ccedil;in bug&uuml;n bir dizi g&ouml;r&uuml;şmeler yapılmıştır. Yapılan g&ouml;r&uuml;şmeler neticesinde;</span></span></p> <ul> <li dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hac ve Umre Hizmetleri Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; <strong>Remzi Bircan</strong> ile yapılan g&ouml;r&uuml;şmede T&uuml;rkiye Hacıları, Avrupa, Amerika ve Avustralya M&uuml;sl&uuml;manları Mutavvıfları M&uuml;essesesinin otob&uuml;s başına, hizmet verdiği t&uuml;m Mektepler aracılığıyla 10.000 SAR istedikleri doğrulanmıştır.</span></span></li> <li dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Aynı g&uuml;n akşamı, H. İbrahim Canatan, Harun Yurdakul, M. Emin Bahcıvan, M. Abdussamet Daloğlu, Tahir Sarı ve Tayfun Toprak&#39;tan oluşan bir heyet ile T&Uuml;RSAB&#39;ı temsilen M&uuml;essese Başkanı <strong>Tarık Ankavi</strong> ile yapılan g&ouml;r&uuml;şmede bu konunun Hac Bakanlığı tarafından g&uuml;ndeme getirildiği ve t&uuml;m &uuml;lkeler dahilinde bir proje doğrultusunda uygulanacağı belirtilmiş olup, pilot uygulamanın T&uuml;rkiye Hacıları, Avrupa, Amerika ve Avustralya M&uuml;sl&uuml;manları Mutavvıfları M&uuml;essesesinde başlatıldığı a&ccedil;ıklanmıştır. </span></span></li> <li dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Tarık Ankavi</strong>&#39;nin y&ouml;nlendirmesi ile M&uuml;essesenin Otob&uuml;s Transferlerinden sorumlu Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi <strong>Adil K&acirc;r&icirc;</strong> ile yapılan 2. bir g&ouml;r&uuml;şme neticesinde; konunun nihai &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml; i&ccedil;in T&uuml;rkiye Cumhuriyeti Misyon (Bi&#39;se) Temsilcisi <strong>Remzi Bircan</strong> Hocanın, Suudi Arabistan Hac Bakan Vekili ve M&uuml;essese Başkanı <strong>Tarık Ankavi</strong>&#39;nin 4 Ağustos 2019 Pazar g&uuml;n&uuml; bir g&ouml;r&uuml;şme yapacakları bildirilmiştir.</span></span></li> </ul> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu g&ouml;r&uuml;şme neticesinde en iyi ihtimal ile Mektep başına 6 (altı) adet hasta otob&uuml;s&uuml;n verilebileceği ve bu sayı &uuml;zerinde istenecek her bir otob&uuml;s i&ccedil;in 10.000 SAR &uuml;cret alınacağının a&ccedil;ıklanacağı &uuml;mit edilmektedir.</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Acenta yetkilisi veya g&ouml;revlisi arkadaşlarımızın bu konu ile ilgili M&uuml;essese Başkanı ve Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml;n&uuml;n yapacağı a&ccedil;ıklamayı beklemeleri ve bu konuda Mektep M&uuml;d&uuml;rleri ile herhangi bir g&ouml;r&uuml;şme yapmamaları konunun &ouml;nemine binaen uygun olacaktır.</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gereği i&ccedil;in bilgilerinize saygılarımızla rica olunur.</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H. İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:left"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span dir="LTR">Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</span></strong></span></span></p> truefalseApproved2019-10-11T10:23:42.2931110Ekim20191110Ekim20196f133478-8ac3-4b33-a64f-608ca6676c40Servis Kartları Hakkında Duyuruservis-kartlari-hakkinda-duyuruservis-kartlari-hakkinda-duyuruDuyurular2019-10-11T10:03:242019-10-11T10:03:24trueMekke’de hizmet veren TÜRSAB servis araçları için, hizmete katılan her acentanın yatırdığı ücretin karşılığı kişi sayısı kadar araçlara biniş kartları teslim edilmiş, ayrıca bu acentaların DİB sisteminde tahsis edilen Kafile Başkanı, Din Görevlisi, Bayan İrşat Görevlisi ve Acente Görevlisi sayısı kadar ücretsiz kartlar verilmiştir./Images/Content/6f133478-8ac3-4b33-a64f-608ca6676c40-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2019 Hac organizasyonu ile ilgili bazı konularda aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mekke&rsquo;de hizmet veren T&Uuml;RSAB servis ara&ccedil;ları i&ccedil;in, hizmete katılan her acentanın yatırdığı &uuml;cretin karşılığı kişi sayısı kadar ara&ccedil;lara biniş kartları teslim edilmiş, ayrıca bu acentaların DİB sisteminde tahsis edilen Kafile Başkanı, Din G&ouml;revlisi, Bayan İrşat G&ouml;revlisi ve Acente G&ouml;revlisi sayısı kadar &uuml;cretsiz kartlar verilmiştir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ancak, bazı acente g&ouml;revlilerinin bu &uuml;cretsiz kartları yukarıda sayılan hak sahiplerine teslim etmek yerine, harici vize ile getirdikleri hacı adaylarına verdikleri, s&ouml;z konusu g&ouml;revlilerin ara&ccedil;lara kartsız binmeye &ccedil;alışmaları ile birlikte &uuml;z&uuml;lerek m&uuml;şahede edilmiştir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu nedenle, yapılan kontrollerin arttırılacağı g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alınarak acentelerimizin g&ouml;revli kartlarını sahiplerine ivedi teslim etmeleri, ilave hacı adayları i&ccedil;in Servis idaresine talepte bulunmaları gerektiği hususunu &ouml;nemle belirtiriz.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-10-11T10:06:26.011110Ekim20191110Ekim2019386f0055-b2be-4c27-a258-49bb86cd5e90TÜRSAB Hac Organizasyonu Görevli Telefon Numaraları Hakkında Duyurutursab-hac-organizasyonu-gorevli-telefon-numaralari-hakkinda-duyurutursab-hac-organizasyonu-gorevli-telefon-numaralari-hakkinda-duyuruDuyurular2019-10-11T09:59:022019-10-11T09:59:02true2019 yılı Hac Organizasyonu çerçevesinde TÜRSAB telefon rehberimiz aşağıda istifadenize sunulmuştur./Images/Content/386f0055-b2be-4c27-a258-49bb86cd5e90-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Değerli &Uuml;yemiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">2019 yılı Hac Organizasyonu &ccedil;er&ccedil;evesinde T&Uuml;RSAB telefon rehberimiz aşağıda istifadenize sunulmuştur.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <table align="center" border="1" cellspacing="0" class="Table" style="border-collapse:collapse; border:1; width:409.1pt"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="height:1.45pt; width:409.1pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><u><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">T&Uuml;RSAB TELEFON REHBERİ</span></span></u></strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">İSİM / YER</span></span></strong></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">TEL NO</span></span></strong></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">G&Ouml;REV</span></span></strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">H. İBRAHİM CANATAN</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">(90532) 234-0442</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">Y&Ouml;N. KUR. &Uuml;YESİ</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">H. İBRAHİM CANATAN</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">(50) 066-6051</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">Y&Ouml;N. KUR. &Uuml;YESİ</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">HARUN YURDAKUL</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">(90532) 293-6403</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">İHTİSAS BAŞKANI</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height:1.45pt; width:409.1pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">T&Uuml;RSAB MEKKE EKİBİ</span></span></strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#0070c0">MEKKE SANTRAL</span></span></strong></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#0070c0">(55) 472-8210</span></span></strong></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong>&nbsp;</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">M. EMİN BAHCIVAN</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">(50) 798-7557</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">MEKKE EKİBİ SORUMLUSU</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">ABDURRAHMAN İHTİBAR</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">(54) 290-4160</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">BİLGİ İŞLEM</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">CANDAŞ TOSUN</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">(54) 748-6383</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">DENETİM</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">NİHAT TOSUN</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">(56) 760-9320</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">DENETİM</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">ORHAN AK&Ccedil;AY</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">(54) 425-5143</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">HASTANE NUR</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">BİLAL AYDIN</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">(56) 271-2196</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">HASTANE NUR</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">YUSUF BATI</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">(56) 591-3343</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">HASTANE ŞİŞŞE</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:7.15pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> </td> <td style="height:7.15pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> </td> <td style="height:7.15pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height:1.45pt; width:409.1pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">T&Uuml;RSAB MEKKE <u>SERVİS</u> EKİBİ</span></span></strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#0070c0">MEKKE SERVİS SANTRAL</span></span></strong></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#0070c0">(54) 408-2606</span></span></strong></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong>&nbsp;</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">M. ABDUSSAMET DALOĞLU</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">(53) 031-7606</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">SERVİS SORUMLUSU</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">MUSTAFA ATAKUL</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">(54) 408-2606</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">SERVİS BİLGİ İŞLEM</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">İBRAHİM HALİL COŞKUN</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">(54) 112-9685</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">GAZZE GARAJI G&Uuml;ND&Uuml;Z</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">İBRAHİM G&Uuml;L&Uuml;NAY</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">(54) 793-7856</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">GAZZE GARAJI GECE</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">MAHMUT G&Uuml;LERY&Uuml;Z</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">(50) 040-5403</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">CERVEL GARAJI G&Uuml;ND&Uuml;Z</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">İSMAİL OZMIŞ</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">(59) 500-2672</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">CERVEL GARAJI GECE</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height:1.45pt; width:409.1pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">T&Uuml;RSAB CİDDE EKİBİ</span></span></strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">&Ccedil;ETİN AĞRAK</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">(54) 175-6871</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">HAVALİMANI G&Uuml;ND&Uuml;Z</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">ŞEMSEDDİN CANDEMİR</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">(54) 250-6485</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">HAVALİMANI GECE</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height:1.45pt; width:409.1pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">T&Uuml;RSAB MEDİNE EKİBİ</span></span></strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#0070c0">MEDİNE SANTRAL</span></span></strong></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#0070c0">(50) 464-5795</span></span></strong></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong>&nbsp;</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">MEHMET BİLGİ</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">(54) 768-7491</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">MEDİNE EKİBİ SORUMLUSU</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">VAHDETDİN SEVER</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">(53) 183-6683</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">MEKTEP T&Uuml;RKİYE</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:1.45pt; width:147.85pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">ABDULLAH ADANIR</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:114.15pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">(54) 166-8128</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:1.45pt; width:147.1pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">HAVALİMANI KARŞILAMA</span></span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> truefalseApproved2019-10-11T10:02:44.4971110Ekim20191110Ekim2019d684a5b2-5e15-4235-b005-395688610de4Vazgeçen Hacı Adayları Hakkında Duyuruvazgeen-haci-adaylari-hakkinda-duyuruvazgeen-haci-adaylari-hakkinda-duyuruDuyurular2019-10-11T09:53:012019-10-11T09:53:01true“Hacca gitmekten vazgeçen hacı adaylarının bilgisayar sisteminden isimlerinin silinebilmesi ve kalan ücretin iade edilebilmesi için;/Images/Content/d684a5b2-5e15-4235-b005-395688610de4-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diyanet İşleri Başkanlığı&rsquo;nın ilgi yazısında aşağıdaki hususlar belirtilmiştir;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;Hacca gitmekten vazge&ccedil;en hacı adaylarının bilgisayar sisteminden isimlerinin silinebilmesi ve kalan &uuml;cretin iade edilebilmesi i&ccedil;in;</em></span></span></p> <ol> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Vazge&ccedil;en hacı adaylarına ait 2019 yılı hac kimlik kartının</em></span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Beşli formların</em></span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>İade yapılacak &uuml;cretin yatırılacağı bankanın herhangi bir şubesinde acente adına a&ccedil;ılan d&ouml;viz hesap numarasını (IBAN) bildiren yazının,</em></span></span></li> </ol> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>31 Temmuz 2019 &Ccedil;arşamba g&uuml;n&uuml; mesai bitimine kadar Diyanet İşleri Başkanlığı&rsquo;na ulaşacak şekilde g&ouml;nderilmesi gerekmektedir.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>İlgili acente vazge&ccedil;en hacının yerine kayıt almamış ise, DİB ve acentelerin hacı sayıları Hac Bakanlığı&rsquo;na bildirildikten sonra &ouml;denen ve iadesi m&uuml;mk&uuml;n olmayan Arafat hizmet bedeli 1.163 SAR ve kitap bedeli 45 SAR olmak &uuml;zere toplam 1.208 SAR kesinti yapılmaktadır. Ayrıca, vazge&ccedil;enlerin anılan tarihte belgeleri ile birlikte bildirilmemesi durumunda adına kesilen kurban bedeli olarak da 500 SAR kesinti yaplacaktır.&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bilgilerinize &ouml;nemle sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-10-11T09:56:20.6671110Ekim20191110Ekim201919a2f1a6-0189-49c3-b99e-37cc0d258176Hacı Adayları Uğurlama Törenine Davetlisinizhaci-adaylari-ugurlama-torenine-davetlisinizhaci-adaylari-ugurlama-torenine-davetlisinizDuyurular2019-10-02T11:31:152019-10-02T11:31:15trueTÜRSAB ve Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul İl Müftülüğü olarak 05 Temmuz 2019 Cuma saat 11.30’da tüm hacı adaylarını temsilen uğurlama töreni yapılacaktır./Images/Content/19a2f1a6-0189-49c3-b99e-37cc0d258176-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Değerli &Uuml;yemiz,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">T&Uuml;RSAB ve Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul İl M&uuml;ft&uuml;l&uuml;ğ&uuml; olarak <strong><u>05 Temmuz 2019 Cuma saat 11.30&rsquo;da</u></strong> t&uuml;m hacı adaylarını temsilen uğurlama t&ouml;reni yapılacaktır. </span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Seyahat acentalarımızın hacı adaylarını uğurlayacağımız t&ouml;renimize t&uuml;m acentalarımız davetlidir.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><u><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Program:</span></span></u></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Kuran Tilaveti </span></span></span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">T&Uuml;RSAB Başkanı Firuz B. BAĞLIKAYA konuşması</span></span></span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">İstanbul İl M&uuml;ft&uuml;s&uuml; Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ konuşması </span></span></span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Hacı adaylarını k&uuml;&ccedil;&uuml;k hediyeler ile uğurlama<strong> </strong></span></span></span></span></li> </ul> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Tarih:</span></span></strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> 05 Temmuz 2019 Cuma<br /> <strong>Saat:</strong> 11:30<br /> <strong>Yer:</strong> İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;J ve H Kontuarları arasındaki &ldquo;İstanbul&rdquo; yazısı &ouml;n&uuml;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4 No. lu kapıdan girildiğinde tam karşınızda kalacaktır</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Teşriflerinizi &ouml;nemle rica ederiz.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">(T&Uuml;RSAB)</span></span></strong></p> truefalseApproved2019-10-02T11:34:16.7370210Ekim20190210Ekim2019c8330c15-af89-45da-b60d-99f1bb2ed5b9TÜRSAB Mekke Medine ve Cidde Ekipleri Hakkında Duyurutursab-mekke-medine-ve-cidde-ekipleri-hakkinda-duyurutursab-mekke-medine-ve-cidde-ekipleri-hakkinda-duyuruDuyurular2019-10-02T11:29:292019-10-02T11:29:29trueHizmet birimleri kurulmuş olup Suudi Arabistan’a intikalleri başlamıştır. Tüm ekip telefon hatları netleştiğinde sizlerle paylaşılacaktır./Images/Content/c8330c15-af89-45da-b60d-99f1bb2ed5b9-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli Acentalarımız,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Daha &ouml;nceki yıllarda olduğu gibi, 2019 Hac d&ouml;neminde de T&Uuml;RSAB olarak;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Medine Havalimanı,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Medine Ofis,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mekke Ofis,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cide Havalimanı</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hizmet birimleri kurulmuş olup Suudi Arabistan&rsquo;a intikalleri başlamıştır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&uuml;m ekip telefon hatları netleştiğinde sizlerle paylaşılacaktır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Şu an kullanımda olan Mekke ve Medine ofislerinin telefon numaraları aşağıda belirtilmiştir;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>+966 (50) 464 57 95 &ndash; T&Uuml;RSAB Medine</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>+966 (55) 472 82 10 &ndash; T&Uuml;RSAB Mekke</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bilgilerinize &ouml;nemle sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-10-02T11:31:16.580210Ekim20190210Ekim201966ff7da1-e9df-4131-be47-b6e5a9866ea8İstanbul Havalimanı Hac Uçuşları Hizmet Birimi İletişim Bilgileri Hakkında Duyuruistanbul-havalimani-hac-uuslari-hizmet-birimi-iletisim-bilgileri-hakkinda-duyuruistanbul-havalimani-hac-uuslari-hizmet-birimi-iletisim-bilgileri-hakkinda-duyuruDuyurular2019-10-02T11:24:562019-10-02T11:24:56true28 Haziran 2019 tarih ve 44 sayılı duyurumuz ile, acentalarımıza ve hacı adaylarımıza yardımcı olmak amacıyla Birliğimiz tarafından İstanbul Havalimanı Hac Uçuşları Hizmet Birimi oluşturulduğu duyurulmuş ve iletişim bilgilerinin bilahare duyurulacağı belirtilmiş idi. Hac uçuşlarının başlayacağı 03/07/2019 tarihinden itibaren son uçuşa kadar 24 saat TÜRSAB hac uçuş görevlileri İstanbul Havalimanı’nda bulunacaktır./Images/Content/66ff7da1-e9df-4131-be47-b6e5a9866ea8-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>28 Haziran 2019 tarih ve 44 sayılı</strong> duyurumuz ile, acentalarımıza ve hacı adaylarımıza yardımcı olmak amacıyla Birliğimiz tarafından İstanbul Havalimanı Hac U&ccedil;uşları Hizmet Birimi oluşturulduğu duyurulmuş ve iletişim bilgilerinin bilahare duyurulacağı belirtilmiş idi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hac u&ccedil;uşlarının başlayacağı 03/07/2019 tarihinden itibaren son u&ccedil;uşa kadar 24 saat T&Uuml;RSAB hac u&ccedil;uş g&ouml;revlileri <strong>İstanbul Havalimanı</strong>&rsquo;nda bulunacaktır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ekibin telefon numaraları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.</span></span></p> <table cellspacing="0" class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse; border:undefined"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:top; width:212.35pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>+90 (549) 827 71 26</strong></span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top; width:212.35pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>+90 (549) 830 22 01</strong></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">G&ouml;revlendirilecek personele telefon ile ulaştığınızda u&ccedil;uş bilgilerinizi verdikten sonra, &ouml;zellikle otob&uuml;s transferiyle gelen yolcuların veya m&uuml;nferit gelerek havalimanında buluşacak grupların Dış Hatlar Gidiş Terminali&rsquo;nin giriş kapı numarasından itibaren havayolu kontuarına, ihramlı u&ccedil;uyorsa ihram kabinleri, mescit ve devamında pasaport polisine kadar yardımcı olacaklardır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bilgilerinize &ouml;nemle sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-10-02T11:26:59.640210Ekim20190210Ekim2019821fb17d-c3e5-4a30-91d0-62de4c24107cTÜRSAB Toplu Ulaşım Hizmetleri Kapsamında Hacı Adaylarına Verilecek Servis Biniş Kartları Hakkında Duyurutursab-toplu-ulasim-hizmetleri-kapsaminda-haci-adaylarina-verilecek-servis-binis-kartlari-hakkinda-duyurutursab-toplu-ulasim-hizmetleri-kapsaminda-haci-adaylarina-verilecek-servis-binis-kartlari-hakkinda-duyuruDuyurular2019-10-02T11:17:372019-10-02T11:17:37trueTÜRSAB Toplu Ulaşım Hizmetleri kapsamında hacı adaylarına verilecek servis biniş kartları Birliğimiz Genel Merkezi Hac ve Umre Bölümü’ne ulaşmış olup dağıtıma hazırdır./Images/Content/821fb17d-c3e5-4a30-91d0-62de4c24107c-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&Uuml;RSAB Toplu Ulaşım Hizmetleri kapsamında hacı adaylarına verilecek servis biniş kartları Birliğimiz Genel Merkezi Hac ve Umre B&ouml;l&uuml;m&uuml;&rsquo;ne ulaşmış olup dağıtıma hazırdır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&ouml;z konusu hizmetten faydalanan hacı adaylarının ara&ccedil;lara binebilmek i&ccedil;in kullanacakları kartlar seri numaralı olarak d&uuml;zenlenmiştir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kart teslimleri sadece yetkili kişilere tutanak karşılığı yapılacaktır. Bu nedenle teslimat i&ccedil;in gelen şahıs acentenin ortaklarından değil ise, ya da temsil ve ilzama haiz değil ise, acentenin <a href="mailto:hac@tursab.org.tr" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">hac@tursab.org.tr</a> adresine kısa bir mesaj atarak gelecek olan şahsın ismini teyit etmelerini &ouml;nemle rica ederiz. Aksi takdirde acentenin teyit etmediği kişilere teslimat yapılamaz. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Teslim edilecek kart adedi, acentenin yatırmış olduğu toplam tutarın kişi başı hizmet bedeline b&ouml;l&uuml;nmesi sonucu ortaya &ccedil;ıkan rakamdan oluşur. Bu itibarla tutarları eksik yatan acentelerimizin gerekli meblağları tamamlaması gerekmektedir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bilgilerinize &ouml;nemle sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>Not: T&Uuml;RSAB Toplu Ulaşım hizmet bedellerini yatıran acentelerimizin Kafile Başkanı, Din G&ouml;revlisi, Bayan İrşat G&ouml;revlisi ve Şirket G&ouml;revlilerinin t&uuml;m&uuml; i&ccedil;in s&ouml;z konusu kartlar &uuml;cretsiz olarak verilecektir.</em></strong></span></span></p> truefalseApproved2019-10-02T11:22:39.4070210Ekim20190210Ekim201934cc2ee1-6a88-46ba-a139-06d375bf4020 Muessese Hizmet ve Mektep Secme Duyurusumuessese-hizmet-ve-mektep-secme-duyurusumuessese-hizmet-ve-mektep-secme-duyurusuDuyurular2019-09-30T16:14:392019-09-30T16:14:39trueMekke’de bulunan Türkiye Müessesesi’nin yayınladığı Hicri 27/10/1440 (Miladi 30/06/2019) tarihli duyuru tarafımıza da ulaşmıştır./Images/Content/34cc2ee1-6a88-46ba-a139-06d375bf4020-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mekke&rsquo;de bulunan T&uuml;rkiye M&uuml;essesesi&rsquo;nin yayınladığı Hicri 27/10/1440 (Miladi 30/06/2019) tarihli duyuru tarafımıza da ulaşmıştır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&ouml;z konusu duyuru &ouml;zetle aşağıdaki hususları dile getirmektedir:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hicri 1440 Hac mevsiminde &ccedil;alışmaya ehil t&uuml;m munazzımların, M&uuml;essese&rsquo;nin internet sayfasına girerek portal &uuml;zerinden ilave hizmet progamlarını ve akabinde saha hizmet b&uuml;rolarını (mektep) se&ccedil;erek hizmetlerini mekteplere bağlayabileceklerini duyururuz.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">http://teaait.teaa.com.sa/ adresine girdikten sonra şu adımlar izlenecektir:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Munazzım Sistemi &rarr; Munazzım numarası ve pasaport numarası girişi</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Portala kayıtlı elektronik posta adresine g&ouml;nderilen teyit iletisindeki karakterlerin girilmesi</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Ana sayfaya girdikten sonra portal &uuml;zerinden se&ccedil;ilen program g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lenir. Programı sunan mekteplerin numaraları da g&ouml;r&uuml;necektir. Aralarından uygun olanı se&ccedil;ilebilir. Daha sonra mektep başkanının katılım onayı beklenecektir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Buna binaen Hicri 28/10/1440 (Miladi 01 Temmuz 2019) Pazartesi g&uuml;n&uuml;nden itibaren yukarıdaki i&ccedil;erikte ge&ccedil;tiği &uuml;zere mektep ve hizmet se&ccedil;iminin acilen yapılabileceğini, ilave sorularınızın olması halinde İsk&acirc;n Akitleri ve S&ouml;zleşmeler B&ouml;l&uuml;m&uuml;&rsquo;ne başvurulabileceğini duyururuz.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bilgilerinize &ouml;nemle sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Ek: <a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/8dcc25c9-0552-4006-b327-6850765e7c58-thumb.jpg">T&uuml;rkiye M&uuml;essesesi Duyurusu</a></strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-30T16:35:41.92019-09-30T16:36:06.0273009Eylül20193009Eylül201963aaf23f-69c5-4a1d-a196-3fed64773924Hac Uçuşları Hizmet Birimi Hakkında Duyuruhac-uuslari-hizmet-birimi-hakkinda-duyuruhac-uuslari-hizmet-birimi-hakkinda-duyuruDuyurular2019-09-30T16:10:342019-09-30T16:10:34trueİstanbul Havalimanı’nın hem yeni hem de çok büyük olmasından ötürü 2019 Hac uçuşlarında bu havalimanını kullanacak seyahat acentalarımıza ve hacı adaylarımıza yardımcı olmak amacıyla Birliğimiz tarafından Havalimanı Hac Uçuşları Hizmet Birimi oluşturulmuştur./Images/Content/63aaf23f-69c5-4a1d-a196-3fed64773924-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bilindiği &uuml;zere İstanbul Atat&uuml;rk Havalimanı, yeni yerinde &ldquo;İstanbul Havalimanı&rdquo; adı altında hizmet vermektedir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İstanbul Havalimanı&rsquo;nın hem yeni hem de &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k olmasından &ouml;t&uuml;r&uuml; 2019 Hac u&ccedil;uşlarında bu havalimanını kullanacak seyahat acentalarımıza ve hacı adaylarımıza yardımcı olmak amacıyla Birliğimiz tarafından Havalimanı Hac U&ccedil;uşları Hizmet Birimi oluşturulmuştur.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu &ccedil;alışma &ccedil;er&ccedil;evesinde Hac u&ccedil;uşlarının başlayacağı 04/07/2019 tarihinden itibaren son u&ccedil;uşa kadar 24 saat Havalimanında T&Uuml;RSAB Hac U&ccedil;uş G&ouml;revlileri bulunacaktır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">G&ouml;revlendirilecek personele telefon ile ulaştığınızda u&ccedil;uş bilgilerinizi verdikten sonra, &ouml;zellikle otob&uuml;s transferiyle gelen yolcuların veya m&uuml;nferit gelerek havalimanında buluşacak grupların Dış Hatlar Gidiş Terminali&rsquo;nin giriş kapı numarasından itibaren havayolu kontuarına, ihramlı u&ccedil;uyorsa ihram kabinleri, mescit ve devamında pasaport polisine kadar yardımcı olacaklardır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu ekibin isimleri, telefon numaraları ve İstanbul Havalimanı T&Uuml;RSAB ofisinin bilgileri ayrıca duyurulacaktır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bilgilerinize &ouml;nemle sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-30T16:12:00.133009Eylül20193009Eylül2019cc4b55f5-dd4e-4be1-a77d-46bb5ccc711cMuessese Sozlesme Duyurusumuessese-sozlesme-duyurusumuessese-sozlesme-duyurusuDuyurular2019-09-30T16:02:432019-09-30T16:02:43trueMekke’de bulunan Türkiye Müessesesi’nin yayınladığı Hicri 23/10/1440 (Miladi 26/06/2019) tarihli duyuru tarafımıza da ulaşmıştır./Images/Content/cc4b55f5-dd4e-4be1-a77d-46bb5ccc711c-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mekke&rsquo;de bulunan T&uuml;rkiye M&uuml;essesesi&rsquo;nin yayınladığı Hicri 23/10/1440 (Miladi 26/06/2019) tarihli duyuru tarafımıza da ulaşmıştır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&ouml;z konusu duyuru &ouml;zetle aşağıdaki hususları dile getirmektedir:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Sizinle parafe edilen (*) &ldquo;Kutsal Meşair b&ouml;lgesinde ek hizmetlerin sunumu&rdquo; s&ouml;zleşmesinin dokuzuncu bendinin birinci fıkrasında ge&ccedil;en metne g&ouml;re,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Seyahat şirketlerinin, M&uuml;essese ile uzlaşılan ilave hizmetler, başka programlar ya da başka herhangi bir hizmet &ouml;ğesi konusunda, M&uuml;essese yoluyla olanlar hari&ccedil; doğrudan saha hizmet b&uuml;roları ya da herhangi bir başka taraf ile s&ouml;zleşme yapmamaları gerekmektedir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Buna aykırı hallerde ise t&uuml;m kanuni sonu&ccedil;larını ve bu ihlalin getirdiği t&uuml;m mali gereklilikleri y&uuml;klenmektesiniz&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">(*) &Uuml;lkelerarası Mahdar g&ouml;r&uuml;şmeleri esnasında T&uuml;rkiye Hac Misyonu (Bise) ile imzalanan protokol kastedilmektedir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bilgilerinize &ouml;nemle sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>Ek:</strong> <a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/df2ce01a-1468-4868-b286-ccb89c8abd06.jpg">T&uuml;rkiye M&uuml;essesesi Duyurusu</a></span></span></p> truefalseApproved2019-09-30T16:07:13.7872019-09-30T16:07:56.9273009Eylül20193009Eylül201921199acd-f4fa-44c8-8a00-4f72bd95ef8bToplu Yemek Menüleri Öğle Öğünü Seçenekleri Hakkında Duyurutoplu-yemek-menuleri-ogle-ogunu-seenekleri-hakkinda-duyurutoplu-yemek-menuleri-ogle-ogunu-seenekleri-hakkinda-duyuruDuyurular2019-09-30T15:52:582019-09-30T15:52:58trueİlgi duyuruda sabah kahvaltısı ve akşama yemeği ile Arafat kumanyasını gösterir tablolar tarafınıza iletilmiş idi./Images/Content/21199acd-f4fa-44c8-8a00-4f72bd95ef8b-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İlgi duyuruda sabah kahvaltısı ve akşama yemeği ile Arafat kumanyasını g&ouml;sterir tablolar tarafınıza iletilmiş idi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu kez, ilgi duyuruya il&acirc;ve olarak hacı adaylarına verilecek &ouml;ğle &ouml;ğ&uuml;n&uuml; se&ccedil;enekleri DİB&rsquo;na hatırlatılarak ekteki haliyle g&uuml;ncellenmesi sağlanmıştır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Toplu yemek firmaları ile yapılacak s&ouml;zleşmelerin bu men&uuml;lere g&ouml;re hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ayrıca, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu&rsquo;nun 04.12.2018 tarih ve 2018/03 sayılı kararına g&ouml;re, <u>dileyen acentelerin &ouml;ğlen kumanyası yerine salata ve &ccedil;orba &ouml;ğ&uuml;n&uuml; sunabilecekleri</u> hatırlatılarak ilgili men&uuml;y&uuml; i&ccedil;erir yazı g&uuml;ncellenmiş bulunmaktadır.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bilgilerinize &ouml;nemle sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Ek: <a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/10c40e57-7466-44b4-a762-541f52a5b8c4.pdf">Toplu yemek &ouml;ğlen kumanya &ouml;ğ&uuml;n&uuml; men&uuml;s&uuml;</a></strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-30T15:56:12.132019-09-30T15:57:44.8633009Eylül20193009Eylül20196efc31e4-a628-43ae-a13c-3b767e9cf7deMunazzım Kartını Henüz Almamış Acentalar Hakkında Duyurumunazzim-kartini-henuz-almamis-acentalar-hakkinda-duyurumunazzim-kartini-henuz-almamis-acentalar-hakkinda-duyuruDuyurular2019-09-30T15:45:462019-09-30T15:45:46trueBilindiği üzere Munazzım işlemlerinde acentelerimize yardımcı olmak ve gereken desteği sunmak üzere kadrolu bir personelimiz Türkiye Müessesesi bünyesinde hazır bulunmaktadır./Images/Content/6efc31e4-a628-43ae-a13c-3b767e9cf7de-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yelerimiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bilindiği &uuml;zere Munazzım işlemlerinde acentelerimize yardımcı olmak ve gereken desteği sunmak &uuml;zere kadrolu bir personelimiz T&uuml;rkiye M&uuml;essesesi b&uuml;nyesinde hazır bulunmaktadır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bug&uuml;n itibarı ile M&uuml;essese&rsquo;den alınan bilgiye g&ouml;re, 139 acentemizden 135 adedi Munazzım işlemlerini tamamlamış, geriye kalan 4 acente ise halen beklenmektedir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İlgili personelimizin isim ve telefonu aşağıda verilmiştir. Munazzım kartını hen&uuml;z almayan acentelerimizin acilen personelimize (*) ile irtibata ge&ccedil;erek işlemlerini yaptırmaları rica olunur.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Personelimiz, <strong><u>27 Haziran 2019 Perşembe akşamı</u></strong> yurda d&ouml;n&uuml;ş sağlayacaktır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>Abdussamet Daloğlu - +966 (53) 031 76 06</em></strong></span></span></li> </ul> truefalseApproved2019-09-30T15:47:39.1273009Eylül20193009Eylül2019234567ef-955e-4939-8bda-5665199ecc61Acenta Yetkililerine Hac Vizesi Temini Hakkında Duyuruacenta-yetkililerine-hac-vizesi-temini-hakkinda-duyuru-1acenta-yetkililerine-hac-vizesi-temini-hakkinda-duyuru-1Duyurular2019-09-27T16:09:292019-09-27T16:09:29trueGeçtiğimiz yıl vize alamadığından dolayı grupları başında Suudi Arabistan’a gidememiş acente yetkilileri için TÜRSAB nezdinde bir çalışma başlatılmış ve bu çalışma sonucu pek çok acente sahibi ya da yetkilisine TÜRSAB Hac Görevlisi Vizesi tahsis edilmiş idi./Images/Content/234567ef-955e-4939-8bda-5665199ecc61-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yelerimiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ge&ccedil;tiğimiz yıl vize alamadığından dolayı grupları başında Suudi Arabistan&rsquo;a gidememiş acente yetkilileri i&ccedil;in T&Uuml;RSAB nezdinde bir &ccedil;alışma başlatılmış ve bu &ccedil;alışma sonucu pek &ccedil;ok acente sahibi ya da yetkilisine T&Uuml;RSAB Hac G&ouml;revlisi Vizesi tahsis edilmiş idi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İlgili &ccedil;alışma, bu yıl da tekrarlanmak &uuml;zere erkenden başlatılacaktır. Buna g&ouml;re Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Suudi Arabistan&rsquo;a isimleri bildirilen ve fiilen hac organizasyonu yapan seyahat acentaları (139 Birliktelik temsilcisi) listesinde; </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">1-Acenta kayıtlı munazzımları (S.A. Hac ve Umre Bakanlığı&rsquo;na bildirilen)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2-Acenta ortakları (temsil ve ilzama yetkili)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">3-Acenta sigortalı personeli (en az 3 aylık SGK kaydı bulunan)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">olarak yer alan acente yetkililerinden bir kişiye imk&acirc;nlar &ouml;l&ccedil;&uuml;s&uuml;nde vize tahsis edilecektir. Tahsis yapılan acentalar istedikleri takdirde, kayıt acentaları veya birliktelik i&ccedil;inde bulunan acentalarına yukarıda belirtilen sıralama doğrultusunda bu haklarını kullanabilirler.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sırasıyla t&uuml;m acentalarımızın bu imk&acirc;ndan yararlanabilmesi i&ccedil;in ge&ccedil;en yıl vize almış acentalar &ouml;ncelik sırasında değerlendirilmeyecektir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu hususlar &ccedil;er&ccedil;evesinde vize sorunu yaşayan acentelerimizin başvurularını yazılı olarak en ge&ccedil; <u>27 Haziran 2019 Perşembe g&uuml;n&uuml; saat 16:00&rsquo;ya kadar</u> <a href="mailto:hac@tursab.org.tr" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">hac@tursab.org.tr</a> adresine yapmalarını rica ederiz.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-27T16:12:45.9672709Eylül20192709Eylül2019b17f04ec-f467-4238-97ca-5754ced3981aSigorta Belgelerinin Teslimi Hakkında Duyurusigorta-belgelerinin-teslimi-hakkinda-duyurusigorta-belgelerinin-teslimi-hakkinda-duyuruDuyurular2019-09-27T14:54:442019-09-27T14:54:44trueDiyanet İşleri Başkanlığı’nın ilgi yazısı, ilgili acenteler yanında Birliğimize de ulaşmıştır./Images/Content/b17f04ec-f467-4238-97ca-5754ced3981a-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Değerli &Uuml;yelerimiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Diyanet İşleri Başkanlığı&rsquo;nın ilgi yazısı, ilgili acenteler yanında Birliğimize de ulaşmıştır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">S&ouml;z konusu yazıda, kayıtlarını tamamlayan seyahat acentelerinin hacı adaylarına ait tasdikli liste, 5&rsquo;li form, kimlik ile Diyanet g&ouml;revlilerinin pasaportları, telefon kartları, kimlik kartları (askılıklarıyla beraber) ve bayan irşat g&ouml;revlilerinin eşarpları gibi belge ve malzemeler alabilmeleri i&ccedil;in; listelerde isimleri bulunan hac yolcularının sigortalarının yapıldığını g&ouml;sterir belgenin Diyanet İşleri Başkanlığı&rsquo;na tesliminin gerektiği belirtilmiştir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Bilgilerinize sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">(T&Uuml;RSAB)</span></span></strong></p> truefalseApproved2019-09-27T14:57:03.4572709Eylül20192709Eylül2019e601e71f-7b71-4abd-ace4-92de568f97d2Seyahat Acentalarının Mekteplere Dağılımı Hakkında Duyuruseyahat-acentalarinin-mekteplere-dagilimi-hakkinda-duyuruseyahat-acentalarinin-mekteplere-dagilimi-hakkinda-duyuruDuyurular2019-09-27T14:40:022019-09-27T14:40:02trueMalumlarınız olduğu üzere Mekke’de bulunan Türkiye Müessesesi yetkilileri mektep dağılımlarının TÜRSAB tarafından yapılmasını her yıl talep etmekte ve buna istinaden seyahat acentalarımıza yaptığımız duyuru ile hangi acentaların aynı mektepte bulunmak istediklerine ilişkin talepleri alınarak azami ölçüde bu talepleri karşılamak suretiyle TÜRSAB Hac ve Umre İhtisas Başkanlığı tarafından gerekli planlama yapılarak Müesseseye öneri olarak sunulmaktadır./Images/Content/e601e71f-7b71-4abd-ace4-92de568f97d2-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Malumlarınız olduğu &uuml;zere Mekke&rsquo;de bulunan T&uuml;rkiye M&uuml;essesesi yetkilileri mektep dağılımlarının T&Uuml;RSAB tarafından yapılmasını her yıl talep etmekte ve buna istinaden seyahat acentalarımıza yaptığımız duyuru ile hangi acentaların aynı mektepte bulunmak istediklerine ilişkin talepleri alınarak azami &ouml;l&ccedil;&uuml;de bu talepleri karşılamak suretiyle T&Uuml;RSAB Hac ve Umre İhtisas Başkanlığı tarafından gerekli planlama yapılarak M&uuml;esseseye <u>&ouml;neri</u> olarak sunulmaktadır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu yıl da aynı gerek&ccedil;elerle 1 Mayıs 2019 tarih ve 2019/25 sayılı Hac duyurumuzla seyahat acentalarımızdan beraber olmak istediği acentaların bilgileri istenmiş ve buna uygun d&uuml;zenleme T&Uuml;RSAB Hac ve Umre İhtisas Başkanlığınca kurulan alt komisyon tarafından yapılarak T&uuml;rkiye M&uuml;essesesine sunulmuştur.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ancak bu yıl T&uuml;rkiye M&uuml;essesesi, mekteplerin yapısal y&ouml;netimi ile ilgili bazı değişikliklere gitmiş ve tarafımızdan seyahat acentalarımızın 4.500 kişi sınırında gruplandırılmaları ve gruplara mektep numarası verilmeden kendilerine g&ouml;nderilmesini istemiştir. Bu talep doğrultusunda İhtisas Başkanlığımızın ilgili alt komisyonu tarafından seyahat acentalarımızın talepleri doğrultusunda hazırlanan liste aynı hassasiyet ile revize edilerek T&uuml;rkiye M&uuml;essesesine g&ouml;nderilmiş fakat yapılan &ccedil;alışmayı M&uuml;essese bire-bir uygulamaya koymamıştır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu husustaki t&uuml;m teşebb&uuml;slerimize rağmen M&uuml;essese, sunmuş olduğumuz &ccedil;alışmayı kendi i&ccedil; b&uuml;nyesinde değiştirmiş ve ekteki haliyle onaylayarak tarafımıza g&ouml;ndermiştir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu itibarla, seyahat acentalarımızın ekte sunulan onaylı &ccedil;izelgeye g&ouml;re hareket etmeleri ve Hac sisteminde mektep numaralarını girerek vize işlemlerini başlatmaları gerekmektedir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bilgilerinize &ouml;nemle sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ek: </strong><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/454ffe66-d15f-482e-87f5-ba8c00ac04f0.pdf">M&uuml;essesenin Onayladığı 2019 Hac Mektep Dağılım &Ccedil;izelgesi</a></span></span></p> truefalseApproved2019-09-27T14:45:17.942019-09-27T14:46:27.0832709Eylül20192709Eylül201969291305-568a-4a54-9a34-d84561a7b6982019 Hac Mektep Dağılımları Hakkında Duyuru2019-hac-mektep-dagilimlari-hakkinda-duyuru2019-hac-mektep-dagilimlari-hakkinda-duyuruDuyurular2019-09-27T14:17:562019-09-27T14:17:56trueTÜRSAB Hac – Umre İhtisas Başkanlığının 13.06 2019 Perşembe günü düzenlenen toplantısında yapılan çalışma neticesinde, evvelki seneye ait mektep sayıları baz alınarak bir taslak çalışması yapılmış idi./Images/Content/69291305-568a-4a54-9a34-d84561a7b698-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yelerimiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&Uuml;RSAB Hac &ndash; Umre İhtisas Başkanlığının 13.06 2019 Perşembe g&uuml;n&uuml; d&uuml;zenlenen toplantısında yapılan &ccedil;alışma neticesinde, evvelki seneye ait mektep sayıları baz alınarak bir taslak &ccedil;alışması yapılmış idi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">13 Haziran 2019 Perşembe gecesi M&uuml;essesede yapılan toplantıda evvelki seneden farklı olarak mekteplerin hacı sayılarında değişikliğe gidildiğini, yeni sayılar doğrultusunda ve mektep numarası belirtilmeksizin sadece gruplamaların yapılarak bildirilmesi istenmiştir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu gelişme doğrultusunda yeni bir &ccedil;alışma yapılmış olup 17.06.2019 Pazartesi g&uuml;n&uuml; &ouml;ğleden sonra M&uuml;esseseye ulaştırılması planlanmıştır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Yapılan &ccedil;alışma ekte sunulmuştur.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ (T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ek: <a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/a1fb627d-3b72-4e39-b8c5-863eb433260b.pdf">2019 Hac Mektep Dağılımı &Ccedil;izelgesi</a></span></span></p> truefalseApproved2019-09-27T14:19:48.832019-09-27T14:45:40.3632709Eylül20192709Eylül2019978fd6b0-4d0a-4c67-a8d7-926a4e0a202cHalk Sağlığı Bilgilendirmehalk-sagligi-bilgilendirmehalk-sagligi-bilgilendirmeDuyurular2019-09-27T13:52:312019-09-27T13:52:31true“Yaklaşmakta olan Hac mevsimi ve yıl boyu devam eden umre ziyaretleri ile ülkemizden çok sayıda kişi Suudi Arabistan’a seyahat etmektedir./Images/Content/978fd6b0-4d0a-4c67-a8d7-926a4e0a202c-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Değerli &Uuml;yelerimiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">İlgi yazıda aşağıdaki hususlar belirtilmiştir;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&ldquo;Yaklaşmakta olan Hac mevsimi ve yıl boyu devam eden umre ziyaretleri ile &uuml;lkemizden &ccedil;ok sayıda kişi Suudi Arabistan&rsquo;a seyahat etmektedir.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">İlk olarak Eyl&uuml;l 2012 tarihinde Suudi Arabistan&rsquo;da tanımlanan ve Corona vir&uuml;slerinin sebep olduğu MERS-CoV hastalığı, Ortadoğu ve &ouml;zellikle Suudi Arabistan başta olmak &uuml;zere t&uuml;m d&uuml;nyada g&ouml;r&uuml;lmeye devam etmektedir. &nbsp;Halen MERS-CoV vakalarının b&uuml;y&uuml;k &ccedil;oğunluğu Suudi Arabistan&rsquo;da tespit edilmektedir.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı tarafından Suudi Arabistan&rsquo;daki ve d&uuml;nyadaki MERS-CoV hastalığının durumu ve g&uuml;ncel gelişmeler yakından takip edilmektedir. G&uuml;ncel gelişmeler ışığında Avrupa Hastalık Kontrol ve &Ouml;nleme Merkezi (ECDC) ve D&uuml;nya Sağlık &Ouml;rg&uuml;t&uuml; (WHO) şu ana kadar b&ouml;lgeye seyahat ya da ticar&icirc; bir kısıtlama getirmemiştir. Ancak, b&ouml;lgeye gidecek kişilerin MERS hastalığı konusunda bilgilendirilmesi istenmektedir.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Ayrıca, Suudi Arabistan&rsquo;da Hac d&ouml;neminde d&ouml;rt bir taraftan gelen hacı adaylarının oluşturduğu kalabalık, Menenjit salgınları i&ccedil;in uygun bir ortam oluşturmaktadır. Bu nedenle de Suudi Arabistan tarafından Menenjit aşısı ziyaret&ccedil;iler i&ccedil;in zorunlu kılınmıştır.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">T&uuml;m bu bilgiler ışığında, Suudi Arabistan&rsquo;a gideceklerin T.C. Sağlık Bakanlığı&rsquo;nın uyarılarını dikkate alarak seyahat etmesinde sakınca yoktur.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Bu kapsamda MERS-CoV hastalığına y&ouml;nelik olarak;</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği&rsquo;ne bağlı t&uuml;m acentalarla birlikte, İl Sağlık M&uuml;d&uuml;rl&uuml;kleri ve İl, İl&ccedil;e M&uuml;ft&uuml;l&uuml;kleri ile koordinasyon sağlanarak seyahat acentaları aracılığı ile Hac ve Umre amacı ile Suudi Arabistan&rsquo;a seyahat eden t&uuml;m vatandaşlarımıza ve kafile başkanlarına Ek&rsquo;te yer alan &lsquo;Hac ve Umreye Giden Halka MERS Bilgi Notu&rsquo; kullanılarak MERS hastalığı hakkında ve MERS&rsquo;ten korunma &ouml;nlemlerine dair bilgilendirme yapılması,</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Yapılacak aşılara y&ouml;nelik olarak; vatandaşlarımızı ziyaret amacıyla Suudi Arabistan&rsquo;a g&ouml;t&uuml;ren seyahat firmalarına, aşıların &ouml;nemi, aşılanmadan aşı kartı isteyen hacı adaylarına bu durumun yanlış olduğunun bildirilmesi, aşı yapılmadan gidilmesi durumunda ortaya &ccedil;ıkabilecek sağlık sorunlarının anlatılması,</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Meningogok aşısının zorunlu olduğu,</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Kızamık i&ccedil;eren aşının tercihe bağlı olarak yapılabileceği konusunda bilgilendirmelerin yapılması&rdquo;</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Hususları yer almıştır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Bu itibarla, konunun &ouml;nemine binaen, ekte yer alan bilgi notunun &ccedil;oğaltılarak hacı adaylarına y&ouml;nelik yapılacak bilgilendirme toplantılarında ilgili vatandaşlarımıza anlatılarak dağıtılması hususunu rica ederiz.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">(T&Uuml;RSAB)</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Ek: <a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/f7f29372-4a8e-46e3-8da2-31b19df07245.pdf">ilgi yazı ekinde bulunan &ldquo;Hac ve Umreye Giden Halka MERS Bilgi Notu&rdquo;</a></span></span></p> truefalseApproved2019-09-27T13:54:44.8732019-09-27T13:55:27.172709Eylül20192709Eylül20191cef0e9d-f7ac-4cdd-b1ee-3b791b6194bdAcenta Görevli Pasaportları Hakkında Duyuruacenta-gorevli-pasaportlari-hakkinda-duyuruacenta-gorevli-pasaportlari-hakkinda-duyuruDuyurular2019-09-27T13:37:042019-09-27T13:37:04trueİlgi yazıda, acente görevlilerine ait bilgilerin en kısa zamanda hac programına girilmesini, ayrıca, bu görevlilere ait (temdit süresi 10/02/2020 tarihini kapsayan) pasaportların 20.06.2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi belirtilmiştir./Images/Content/1cef0e9d-f7ac-4cdd-b1ee-3b791b6194bd-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yelerimiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İlgi yazıda, acente g&ouml;revlilerine ait bilgilerin en kısa zamanda hac programına girilmesini, ayrıca, bu g&ouml;revlilere ait (temdit s&uuml;resi 10/02/2020 tarihini kapsayan) pasaportların <u>20.06.2019 Perşembe</u> g&uuml;n&uuml; mesai bitimine kadar Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;&rsquo;ne g&ouml;nderilmesi belirtilmiştir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bilgilerinize &ouml;nemle sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-27T13:37:56.6972709Eylül20192709Eylül20194c9a472d-df5b-4aaa-a0c6-590173829febÖnemli Hatırlatmalaronemli-hatirlatmalaronemli-hatirlatmalarDuyurular2019-09-27T13:30:532019-09-27T13:30:53trueBirliğimiz temsilcilerinin 12/06/2019 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve 13/06/2019 tarihinde Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu ile gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlerde yapılan görüşmeler sonucu netleştirilen hususlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur./Images/Content/4c9a472d-df5b-4aaa-a0c6-590173829feb-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yelerimiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Birliğimiz temsilcilerinin 12/06/2019 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; ve 13/06/2019 tarihinde Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu ile ger&ccedil;ekleştirmiş olduğu ziyaretlerde yapılan g&ouml;r&uuml;şmeler sonucu netleştirilen hususlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Buna g&ouml;re;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2019 Hac Organizasyonu ile ilgili olarak,</span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Acentelerimizin her hacı adayı i&ccedil;in DİB muhasebesine peşin &ouml;dediği 2.400.-SAR tutarlı mebl&acirc;ğın i&ccedil;eriği aşağıda sunulmuştur:</span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet Payı&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 362 &ndash; SAR</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sağlık Giderleri &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;330 &ndash; SAR</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kitap Seti&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 &ndash; SAR</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kurban &Uuml;creti&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 500 &ndash; SAR</span></span></p> <div style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Klimalı &Ccedil;adır Farkı&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.163 &ndash; SAR</span></span></p> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Toplam&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.400 &ndash; SAR</span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Suudi Arabistan Krallığı Hac Bakanlığı sistemine ayrıca yatırılacak 623,70 SAR&rsquo;ın i&ccedil;eriği ise şu şekilde ortaya &ccedil;ıkmıştır:</span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Arafat / Mina &Ccedil;adır Saha Hizmetleri&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 300 &ndash; SAR</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mutavvıflar M&uuml;essesesi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 294 &ndash; SAR</span></span></p> <div style="border-bottom:solid windowtext 1.5pt; padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vergi (%5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;29,70 SAR</span></span></p> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">TOPLAM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 623,70 SAR</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İntikaller (u&ccedil;uş programınıza g&ouml;re)</span></span></li> </ul> <div style="border-bottom:solid windowtext 1.5pt; padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Medine Havalimanı / Otel / Mekke / Meşair / Cidde Havalimanı (veya) Cidde Havalimanı / Mekke / Meşair / Medine / Medine Havalimanı</span></span></p> </div> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">854.-SAR + %0,05 vergi (42,70 SAR) = Toplam 896,70 SAR</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diğer hususlarla ilgili olarak ise,</span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hacı adaylarımızın vizelerinin alınış şekli ile ilgili şu an i&ccedil;in net bir gelişme olmamakla birlikte, umrenin son g&uuml;nlerinde değiştirilen veya uygulanan e-vize kapsamında Hac vizelerinin de bu y&ouml;ntemle verileceği şeklindedir.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hacı adaylarına hizmet verecek DİB g&ouml;revlisi ve bayan irşat g&ouml;revlileri acentelerimize bildirilmiş idi. Hen&uuml;z bildirilmeyen kafile başkan isimleri de Pazartesi itibarı ile sizlere bildirilecektir.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu yıl hacda uygulanacak yemek m&ouml;n&uuml;s&uuml;n&uuml;n i&ccedil;eriği sizlere duyurulmuştu. G&uuml;nl&uuml;k m&ouml;n&uuml;ye dahil &ldquo;&ouml;ğlen kumanyası&rdquo; veya &ldquo;&ouml;ğle &ouml;ğ&uuml;n&uuml;&rdquo; vb şeklinde uygulanabilecek olup bu konu ile ilgili resm&icirc; a&ccedil;ıklama ileriki g&uuml;nlerde sizlere ulaştırılacaktır.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">DİB&rsquo;nın acentelerin kullanımı i&ccedil;in sunduğu Hac Kayıt Sistemi&rsquo;nde bulunan ilgili sayfada hacı adaylarınıza ait otel, u&ccedil;ak vb bilgiler girilecektir. Burada girişi yapılan bilgilerin tam ve eksiksiz olması halinde ayrıca DİB&rsquo;na yazılı bildirim yapılması gerekmemektedir.</span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ayrıca, Mekke&rsquo;de bulunan T&uuml;rkiye Hacıları M&uuml;essesesi tarafından munazzımlara hitaben yapılan duyuru Birliğimize de ulaşmıştır. S&ouml;z konusu duyuruda aşağıdaki hususlar hatırlatılmıştır;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;Suudi Arabistan dışından hacı getiren ve bu yılki Hicri 1440 hac mevsiminde &ccedil;alışmaya ehil olanların (hacı işleri b&uuml;roları, şirketler, dernekler ve seyahat acenteleri) daralan zaman sebebiyle hacıların gelişlerinin d&uuml;zenlenmesi i&ccedil;in gerekli elverişlilik işlemlerini bitirmede acele etmeleri ve t&uuml;m gerekli s&ouml;zleşmeleri akdetmeleri gerekmektedir.&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bilgilerinize &ouml;nemle sunar, </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-27T13:37:02.262709Eylül20192709Eylül20192b99b7e6-f477-432a-97a1-71203d93355eİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi Hakkında Duyuruistanbul-buyuksehir-belediye-baskanligi-seimi-hakkinda-duyuruistanbul-buyuksehir-belediye-baskanligi-seimi-hakkinda-duyuruDuyurular2019-09-27T13:28:152019-09-27T13:28:15true31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminin yenileneceği hatırlatılmıştır./Images/Content/2b99b7e6-f477-432a-97a1-71203d93355e-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Değerli &Uuml;yelerimiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">İlgi yazı tarafımıza ulaşmış olup;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi Başkanlığı se&ccedil;iminin yenileneceği hatırlatılmıştır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Bu itibarla, İstanbul ilimizden umre yolcu sayılarının yoğunluğu da dikkate alınarak, millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla, seyahat acentalarının tur programlarının d&ouml;n&uuml;ş tarihlerini 23 Haziran 2019 tarihinden &ouml;nce T&uuml;rkiye&rsquo;de olacak şekilde planlamaları ve vatandaşlarımızın oy kullanmalarının sağlanması y&ouml;n&uuml;nde gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgi ve gereği rica edilmiştir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ (T&Uuml;RSAB)</span></span></strong></p> truefalseApproved2019-09-27T13:30:48.4172709Eylül20192709Eylül2019fd7ab96f-6cd7-4fbd-8cf0-2ac462577181Toplu Yemek Menüleri Hakkında Duyurutoplu-yemek-menuleri-hakkinda-duyurutoplu-yemek-menuleri-hakkinda-duyuruDuyurular2019-09-27T11:38:172019-09-27T11:38:17trueBakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun 04/12/2018 tarihli ve 2018-03 sayılı Kararı uyarınca; Diyanet İşleri Başkanlığı ile seyahat acentaları tarafından hac yolcularına verilecek yemeklerde çeşit, gıda ve kalori değeri yönünden birliktelik sağlanabilmesi amacıyla yemek mönüsünün hazırlanması için Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcisinin/Images/Content/fd7ab96f-6cd7-4fbd-8cf0-2ac462577181-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yelerimiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu&#39;nun 04/12/2018 tarihli ve 2018-03 sayılı Kararı uyarınca; Diyanet İşleri Başkanlığı ile seyahat acentaları tarafından hac yolcularına verilecek yemeklerde &ccedil;eşit, gıda ve kalori değeri y&ouml;n&uuml;nden birliktelik sağlanabilmesi amacıyla yemek m&ouml;n&uuml;s&uuml;n&uuml;n hazırlanması i&ccedil;in Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcisinin başkanlığında Sağlık Bakanlığı ve T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği temsilcilerinden oluşacak bir komisyona yetki verilmesi ve komisyon tarafından hazırlanan m&ouml;n&uuml;n&uuml;n uygulanması kararı verilmiş olup s&ouml;z konusu karar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Birliğimize bildirilmiştir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu itibarla, Suudi Arabistan&#39;da tabldot usul&uuml; verilecek sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ile Arafat kumanyasını g&ouml;sterir tablolar ekte yer almıştır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Toplu yemek firmaları ile yapılacak s&ouml;zleşmelerin bu m&ouml;n&uuml;lere g&ouml;re hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bilgilerinize &ouml;nemle sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ek: </strong><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/4fc150ac-6a63-47c4-8c95-4ee532bfc5f0.pdf">Toplu yemek &ouml;ğ&uuml;n ve kumanya men&uuml;leri&nbsp;</a></span></span></p> truefalseApproved2019-09-27T11:43:03.0572019-09-27T11:43:27.8232709Eylül20192709Eylül2019b1acb081-d762-445e-bb76-01bdab164babToplu Ulaşım Hizmetleri Hakkında Duyurutoplu-ulasim-hizmetleri-hakkinda-duyurutoplu-ulasim-hizmetleri-hakkinda-duyuruDuyurular2019-09-27T11:35:462019-09-27T11:35:46true2019 Hac döneminde TÜRSAB Toplu Ulaşım hizmetlerinden faydalanmak isteyen acentelerin talepleri Birliğimize ulaşmıştır. Bu hizmetlerin bedeli katılımcı acentaların hacı adayı sayıları, hizmetin kullanılacağı gün ve araç güzergahları neticesinde hesaplanacaktır./Images/Content/b1acb081-d762-445e-bb76-01bdab164bab-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yelerimiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2019 Hac d&ouml;neminde T&Uuml;RSAB Toplu Ulaşım hizmetlerinden faydalanmak isteyen acentelerin talepleri Birliğimize ulaşmıştır. Bu hizmetlerin bedeli katılımcı acentaların hacı adayı sayıları, hizmetin kullanılacağı g&uuml;n ve ara&ccedil; g&uuml;zergahları neticesinde hesaplanacaktır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&ouml;z konusu organizasyonda hizmet maliyetine mahsup edilmek &uuml;zere kişi başı <strong>187,50 SAR</strong> (Suudi Arabistan Riyali) tutarında bir meblağ toplanacaktır. Net hesap, Hac d&ouml;n&uuml;ş&uuml; &ccedil;ıkartılıp faturalandırılacaktır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu itibarla, talep etmiş olduğunuz kişi sayısının 187,50.-SAR ile &ccedil;arpımı sonucu &ccedil;ıkan tutarın &ldquo;<strong>[acente unvanı] 2019 Hac Toplu Ulaşım Hizmetleri</strong>&rdquo; a&ccedil;ıklamasıyla aşağıda yazılı olan Birliğimiz İktisadi İşletmesine ait banka hesap numaralarına g&ouml;nderilmesi hususunu bilgilerinize &ouml;nemle sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ (T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>HESAP BİLGİLERİ</u></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Banka&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : <strong>Kuveyt T&uuml;rk Katılım Bankası &ndash; Merkez Şubesi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hesap Adı&nbsp;&nbsp; :<strong> T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği İktisadi İşletmesi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hesap No&nbsp;&nbsp;&nbsp; :<strong> 95707087 &ndash; 102 (SAR Hesabı)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">IBAN No&nbsp;&nbsp;&nbsp; :<strong> TR72 0020 5000 0957 0708 7001 02 (SAR Hesabı)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Banka&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : <strong>Albaraka T&uuml;rk Katılım Bankası &ndash; Balmumcu Şubesi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hesap Adı&nbsp;&nbsp; :<strong> T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği İktisadi İşletmesi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hesap No&nbsp;&nbsp;&nbsp; :<strong> 189-7765591-5 (SAR Hesabı)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">IBAN No&nbsp;&nbsp;&nbsp; :<strong> TR91 0020 3000 0776 5591 0000 05 (SAR Hesabı)</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-27T11:38:14.9972709Eylül20192709Eylül2019c9ae76bd-a98b-4be7-bf95-cb29013eb21bDİB Hizmet Borç Dekontları Hakkında Duyurudib-hizmet-bor-dekontlari-hakkinda-duyurudib-hizmet-bor-dekontlari-hakkinda-duyuruDuyurular2019-09-27T10:39:112019-09-27T10:39:11trueBilindiği üzere hacı adaylarının ücretleri Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtası ile toplanarak seyahat acentalarının hesaplarına aktarılmış idi./Images/Content/c9ae76bd-a98b-4be7-bf95-cb29013eb21b-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yelerimiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bilindiği &uuml;zere hacı adaylarının &uuml;cretleri Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtası ile toplanarak seyahat acentalarının hesaplarına aktarılmış idi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diyanet İşleri Başkanlığı bu aktarım sırasında acentelere verdiği hizmetlerin bedellerini kesmiş ve bu kesintilerin miktarlarını g&ouml;steren <u>bor&ccedil; dekontları</u> acente adreslerine kargo vasıtası ile g&ouml;ndermiştir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&ouml;z konusu dekontlar muhasebe kayıtlarınıza işlemeniz i&ccedil;indir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gereği i&ccedil;in bilgilerinize sunulur</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-27T10:40:46.32709Eylül20192709Eylül2019be18542c-4fc1-4165-8320-ff508f25244cVazgeçenlerin Yerine Son Kayıtlarvazgeenlerin-yerine-son-kayitlarvazgeenlerin-yerine-son-kayitlarDuyurular2019-09-27T10:28:422019-09-27T10:28:42trueDiyanet İşleri Başkanlığından ulaşan ilgi yazıda aşağıdaki bilgilerin acentelere ulaştırılması istenmiştir:/Images/Content/be18542c-4fc1-4165-8320-ff508f25244c-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diyanet İşleri Başkanlığından ulaşan ilgi yazıda aşağıdaki bilgilerin acentelere ulaştırılması istenmiştir: </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kesin kayıt yaptıran ancak hacca gitmekten vazge&ccedil;enler ile ilgili olarak Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu&rsquo;nun 04/12/2018 tarihli toplantısında; <em>&quot;Kesin kayıtların bitiminden sonra vefat veya vazge&ccedil;me gibi sebeplerden dolayı kontenjanlarda oluşabilecek boşlukların, vize işlemleri i&ccedil;in yeterli s&uuml;renin bulunması halinde, belirlenen kayıt ilkeleri &ccedil;er&ccedil;evesinde sıra g&ouml;zetilerek doldurulabilmesi&quot;</em> kararlaştırılmıştı.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Seyahat acentelerinin kayıt ettikleri hac yolcu sayıları Suudi Arabistan Krallığı Hac ve Umre Bakanlığı ile T&uuml;rkiye M&uuml;essesesi&rsquo;ne bildirilerek acentelerin kayıt ettiği hac yolcu sayısı sabitlenmiştir. Buna g&ouml;re;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">1- Kayıt yaptırıp &ccedil;eşitli sebeplerden dolayı hacca gitmekten vazge&ccedil;en hac yolcuları, mazeretini belirten bir dilek&ccedil;e ile kayıtlı bulunduğu il m&uuml;ft&uuml;l&uuml;ğ&uuml;ne m&uuml;racaat edecek ve bu dilek&ccedil;eler m&uuml;ft&uuml;l&uuml;klerde muhafaza edilecektir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2- Hacca gitmekten vazge&ccedil;en hac yolcu sayısı ve hac konaklama t&uuml;r&uuml; dikkate alınarak, sırada bekleyen hac yolcusu &ccedil;ağrılıp kendilerine, hacca gitmekten vazge&ccedil;en hacı adayının kayıtlı olduğu acenteye kayıt yaptırabileceği hususu hatırlatılarak, hacca gidip gitmeyeceği sorulacaktır. Hacca gitmeyi kabul edenlerin bilgileri DİB Hac ve Umre Hizmetleri Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;&rsquo;n&uuml;n hac programının işlemler b&ouml;l&uuml;m&uuml;ndeki <em>&quot;acente vazge&ccedil;en yerine talepler&quot;</em> men&uuml;s&uuml;ne girilerek talepler oluşturulacaktır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">3- Sıradaki hacı adayının mutlaka m&uuml;ft&uuml;l&uuml;k personeli tarafından aranması, hi&ccedil;bir acenteye sıradaki hacı adayının iletişim bilgilerinin verilmemesi ve arattırılmaması &ouml;nem arz etmektedir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">4- Hacca gitmek &uuml;zere sırası geldiği halde, hacca gitmek istemeyenlerin olması halinde ise bu hacı adayları ile ilgili bir tutanak tutulup, sıra takip edilerek bir sonraki hac yolcusu &ccedil;ağrılacaktır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">5- Kayıt hakkı elde eden hac yolcularına <em>&quot;acenteye Kesin Kayıt Yaptırabilir&quot;</em> belgesi verilmeyecektir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">6- Oluşturulan taleplere ilişkin bilgiler Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z Bilgi İşlem Servisince kontrol edildikten sonra, vazge&ccedil;en hac yolcusunun kaydı silinecek, hacca gitmesi teklif edilen hac yolcusuna ise kayıt hakkı verilerek ilgili seyahat acentesinin kayıtlarının yapılması sağlanacaktır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">7- 22/04/2019 tarihi itibariyle hacı adaylarının yatırmış oldukları &uuml;cretler DİB tarafından acente hesaplarına devredildiğinden, bu tarihten itibaren vazge&ccedil;en, vefat ve hastalık nedeniyle kayıtları silinenler ile kategori değişikliği yapanların iade/fark &ouml;demeleri ile yerine alınan hacı adaylarının &uuml;cret tahsilatları ilgili acente tarafından yapılacaktır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gereği i&ccedil;in bilgilerinize sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-27T10:30:14.472709Eylül20192709Eylül2019f0379a68-15f8-4e52-9458-9d179fe39736Acentaların Mekteplere Dağılımı Hakkında Duyuruacentalarin-mekteplere-dagilimi-hakkinda-duyuruacentalarin-mekteplere-dagilimi-hakkinda-duyuruDuyurular2019-09-26T11:09:022019-09-26T11:09:02trueMalumlarınız olduğu üzere Mekke’de bulunan Türkiye Müessesesi yetkilileri Mektep dağılımlarının TÜRSAB tarafından yapılmasını her yıl talep etmekte ve buna istinaden acentelere yaptığımız duyuru ile hangi acentelerin aynı mektepte bulunmak istediklerine ilişkin talepleri alınarak azami ölçüde bu talepleri karşılamak suretiyle TÜRSAB Hac ve Umre İhtisas Başkanlığı tarafından gerekli planlama yapılarak Müessese’ye öneri olarak sunulmaktadır./Images/Content/f0379a68-15f8-4e52-9458-9d179fe39736-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Malumlarınız olduğu &uuml;zere Mekke&rsquo;de bulunan T&uuml;rkiye M&uuml;essesesi yetkilileri Mektep dağılımlarının T&Uuml;RSAB tarafından yapılmasını her yıl talep etmekte ve buna istinaden acentelere yaptığımız duyuru ile hangi acentelerin aynı mektepte bulunmak istediklerine ilişkin talepleri alınarak azami &ouml;l&ccedil;&uuml;de bu talepleri karşılamak suretiyle T&Uuml;RSAB Hac ve Umre İhtisas Başkanlığı tarafından gerekli planlama yapılarak M&uuml;essese&rsquo;ye &ouml;neri olarak sunulmaktadır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Yapılacak dağılımın m&uuml;mk&uuml;n olan azami d&uuml;zeyde tatmin edici olabilmesi a&ccedil;ısından sizlerin bu husustaki talepleri &ouml;nemlidir. Bu itibarla, hangi acentelerle bir arada bulunmak istediğinize ilişkin taleplerinizi belirtir imzalı bir belgenin aşağıdaki hususlara riayet edilerek tarafımıza ( <a href="mailto:hac@tursab.org.tr" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">hac@tursab.org.tr</a> e-posta adresimize) g&ouml;nderilmesini &ouml;nemle rica ederiz.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">G&ouml;nderilen taleplerin ekte sunulan forma uygun yapılması gerekmektedir. Bu form dışında g&ouml;nderilen talepler dikkate alınamayacaktır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bilgilerinize &ouml;nemle sunar, yanıtlarınızı imzalandıktan sonra renkli olarak taranmış halini e-posta adresimize bekleriz. Bilindiği &uuml;zere Hac ve Umre İhtisas Başkanlığı tarafından d&uuml;zenlenerek M&uuml;essese&rsquo;ye &ouml;nerilen Mektep dağılımı bir kez yapıldıktan sonra M&uuml;essese tarafından tekrar değiştirilmesi kabul edilmemektedir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <table cellspacing="0" class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse; border:undefined"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:top; width:212.35pt"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top; width:212.35pt"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Harun YURDAKUL</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top; width:212.35pt"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(Hac ve Umre&rsquo;den Sorumlu)</strong></span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top; width:212.35pt"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Hac ve Umre İhtisas Başkanı</strong></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Ek:</strong> <a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/3bda6b84-1b8b-420b-b7a7-0cc08d504135.docx">Mektep Dağılımları</a></span></span></p> truefalseApproved2019-09-26T11:13:00.412019-09-26T11:13:42.242609Eylül20192609Eylül20194f1e37fc-9894-4404-9d40-4a1c77beec68Hac Servis Hizmetleri Hakkında Duyuruhac-servis-hizmetleri-hakkinda-duyuruhac-servis-hizmetleri-hakkinda-duyuruDuyurular2019-09-26T10:25:432019-09-26T10:25:43true2019 Hac organizasyonu çerçevesinde acentelerin Mekke’de alacakları servis hizmeti için otobüs sayıları ve hat – güzergâh belirlemeleri gerekmektedir. Bu sebeple acentelerin ekteki tabloyu doldurup 10 Mayıs 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar tarafımıza göndermeleri rica olunur./Images/Content/4f1e37fc-9894-4404-9d40-4a1c77beec68-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2019 Hac organizasyonu &ccedil;er&ccedil;evesinde acentelerin Mekke&rsquo;de alacakları servis hizmeti i&ccedil;in otob&uuml;s sayıları ve hat &ndash; g&uuml;zerg&acirc;h belirlemeleri gerekmektedir. Bu sebeple acentelerin ekteki tabloyu doldurup 10 Mayıs 2019 Cuma g&uuml;n&uuml; mesai bitimine kadar tarafımıza g&ouml;ndermeleri rica olunur.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">(Hac ve Umre&rsquo;den Sorumlu)</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Harun YURDAKUL</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hac ve Umre İhtisas Başkanı</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ek: </span></span></strong><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/9461b68e-d422-4fca-a3b2-cb2362539035.xlsx"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hac Servis Hizmetleri</span></span></a></p> truefalseApproved2019-09-26T10:32:43.2972019-09-26T10:33:59.892609Eylül20192609Eylül2019cefbc951-f117-4179-8edc-71e1587c0371Ön Denetim Hakkında Duyuruon-denetim-hakkinda-duyuruon-denetim-hakkinda-duyuruDuyurular2019-09-26T10:20:062019-09-26T10:20:06trueDiyanet İşleri Başkanlığı’nın ilgi yazısı ile Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nun 04/12/2018 tarih ve 2018/03 sayılı kararını içerir duyurumuz daha önce yayınlanmış idi./Images/Content/cefbc951-f117-4179-8edc-71e1587c0371-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Değerli &Uuml;yemiz,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Diyanet İşleri Başkanlığı&rsquo;nın ilgi yazısı ile Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu&rsquo;nun 04/12/2018 tarih ve 2018/03 sayılı kararını i&ccedil;erir duyurumuz daha &ouml;nce yayınlanmış idi.</span></span></p> <p style="margin-left:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Buna g&ouml;re; &ouml;n denetim esnasında acente temsilcilerinin Suudi Arabistan&rsquo;da hazır bulunarak</span></span> <span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">s&ouml;z konusu mek&acirc;nları &ouml;n denetime a&ccedil;ık halde tutmaları ve <u>&ouml;n s&ouml;zleşmelerin</u> birer suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Bu itibarla, ilgi duyurumuzda da belirtildiği şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı&rsquo;nın Denetim Ekiplerinin an itibarı ile g&ouml;revde hazır bulunduğu, ayrıca anılan ekibe refakat edecek T&Uuml;RSAB ekibine aşağıdaki telefon numaralarından ulaşılabileceği hususlarını bilgilerinize sunarız.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">(T&Uuml;RSAB)</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><em><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Muhammed Emin BAHCIVAN &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +966(50)798-7557</span></span></em></strong></span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><em><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Ramazan &Ouml;ZMIŞ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +966(54)570-0697</span></span></em></strong></span></span></li> </ul> truefalseApproved2019-09-26T10:23:24.5932609Eylül20192609Eylül201942ad876b-011f-4401-9418-9e908873340fSuudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu’nun Yazısısuudi-arabistan-kralligi-istanbul-baskonsoloslugunun-yazisisuudi-arabistan-kralligi-istanbul-baskonsoloslugunun-yazisiDuyurular2019-09-26T10:16:322019-09-26T10:16:32trueSuudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Birliğimize ulaşan ilgi yazıda aşağıdaki hususlar yer almıştır;/Images/Content/42ad876b-011f-4401-9418-9e908873340f-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Birliğimize ulaşan ilgi yazıda aşağıdaki hususlar yer almıştır;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;Suudi Arabistan h&uuml;k&uuml;metinin hav ve umre vizelerinin verilmesini geliştirmek ve kolaylaştırmak &ccedil;er&ccedil;evesinde, E-Visa sistemini uygulamaya karar verdi. Bu nedenle vizeler, Başkonsolosluğa pasaportlar getirilmesine gerek kalmadan doğrudan T&uuml;rk H&uuml;k&uuml;meti tarafından onaylanan umre b&uuml;rosundan verilecektir. Bu konu ile ilgili daha fazla bilgi almak i&ccedil;in linke erişebilirsiniz (</em><a href="https://mymofa/onlinetraining/pages/default.aspx" style="color:#0563c1; text-decoration:underline"><em>https://mymofa/onlinetraining/pages/default.aspx</em></a><em>)&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ayrıca, hac ve umre acentelerine bu prosed&uuml;r hakkında bilgi verilmesi istenmiştir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H. İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ek:<a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/ffe5ba34-7e54-49a2-b337-ea7ff2703f93.pdf"> Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu&rsquo;nun 25/4/2019 tarih ve 233/1218 sayılı yazısı</a></strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-26T10:19:10.1532019-09-26T10:19:49.282609Eylül20192609Eylül20199086dcdb-da60-4e17-ad6f-71c837bf5f961440 Yılı İçin Yetkilendirme Talebi İşlemlerine Başlanması Hakkında1440-yili-iin-yetkilendirme-talebi-islemlerine-baslanmasi-hakkinda1440-yili-iin-yetkilendirme-talebi-islemlerine-baslanmasi-hakkindaDuyurular2019-09-26T10:11:072019-09-26T10:11:07trueMüessese tarafından ÖNEMLİ GENELGE başlığı ile tarafımıza e-posta ile ulaşan yazı ekte sunulmuştur./Images/Content/9086dcdb-da60-4e17-ad6f-71c837bf5f96-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">M&uuml;essese tarafından <u>&Ouml;NEMLİ GENELGE</u> başlığı ile tarafımıza e-posta ile ulaşan yazı ekte sunulmuştur.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H. İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ek: <a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/1b968261-111c-4811-b986-34f853cd9792.pdf">T&uuml;rkiye Hacı Mutavvıfları M&uuml;essesesi&rsquo;nin Hicri 19/08/1440 tarih ve 40/00042 sayılı yazısı.</a></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Not: M&uuml;esseseden gelen yazı i&ccedil;erikleri, tarafımızca yorumlanmadan ve herhangi bir anlam y&uuml;klenmeden kelime anlamları itibariyle &ccedil;evrilmektedir.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>13&rsquo;&uuml;nc&uuml; maddeden itibaren belirtilen hususlar, acentaların Suudi Arabistan&rsquo;da yapacakları birliktelikler i&ccedil;in ge&ccedil;erlidir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hac ve Umre Bakanlığı&rsquo;na bildirilen acenteler &ldquo;birliktelik&rdquo; olarak ayrı bir sınıflamaya tabi tutulmamaktadır ve bu yazıda ge&ccedil;en birliktelik h&uuml;km&uuml;nde değildir.</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-26T10:13:31.232019-09-26T10:14:02.8572609Eylül20192609Eylül20190b80b340-78f2-4ff7-847c-d38d5260db1dUmre Vize Sistemleri ve Ücretleri Hakkında Duyuruumre-vize-sistemleri-ve-ucretleri-hakkinda-duyuruumre-vize-sistemleri-ve-ucretleri-hakkinda-duyuruDuyurular2019-09-12T14:17:362019-09-12T14:17:36trueHicri 1441 yılı umre mevsiminin başlangıcı ile birlikte umre vize sisteminin işleyişinde değişiklikler olduğu ve bir ilkin gerçekleşerek umre vizesi için devlet tarafından ücret alınmaya başlanacağı Suudi umre vize firmaları tarafından seyahat acentalarımıza bildirilmeye başlanmıştır./Images/Content/0b80b340-78f2-4ff7-847c-d38d5260db1d-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hicri 1441 yılı umre mevsiminin başlangıcı ile birlikte umre vize sisteminin işleyişinde değişiklikler olduğu ve bir ilkin ger&ccedil;ekleşerek umre vizesi i&ccedil;in devlet tarafından &uuml;cret alınmaya başlanacağı Suudi umre vize firmaları tarafından seyahat acentalarımıza bildirilmeye başlanmıştır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Umrede bilgilendirmeleri Suudi Resmi Makamlar tarafından, hacda olduğu gibi devlet veya devlet misyonlarına değil kendi resmi mercilerine ve nihai olarak Suudi vize firmalarına yapıldığından bu bilgilendirmeler hakkında resmi bir yazı dayanağı olmadan, an itibariyle vize almış bulunan seyahat acentalarımızdan aldığımız bilgiler ve yapmış olduğumuz araştırmalar ışığında aşağıda yazılı olduğu şekilde olduğu anlaşılmaktadır. Buna g&ouml;re:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Umre vizesinin temini;</span></span></p> <ol> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Umrecilerin bilgilerinin &ldquo;Babalumra&rdquo; vb. sistemlere girilmesi,</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Tripshop</strong> (yeni bir uygulama) &uuml;zerinden zorunlu olarak otob&uuml;s ve otel &uuml;cretlerinin yatırılarak referans numarası alınması (otob&uuml;s transfer &uuml;creti vize alınması adımında değil bu adımda talep ediliyor),</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Tripshop&rdquo;tan alınan referans numarasının, &ldquo;Babalumra&rdquo; vb. sistemlerde daha evvel oluşturulan umreci grubuna girilerek onay i&ccedil;in talebin ger&ccedil;ekleştirilmesi,</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Suudi vize firmasının karşı onayı alındıktan sonra vize işlemi adımına ge&ccedil;ilerek<br /> her bir kişi i&ccedil;in<strong> &ldquo;300 SAR (vize harcı) + 198 SAR (hizmet bedeli) </strong>olmak &uuml;zere;<br /> transfer ve konaklama &uuml;cretleri hari&ccedil; <strong>toplam <u>498 SAR </u></strong>&ouml;denerek vizenin alınması,</span></span></li> </ol> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">adımlarından sonra ger&ccedil;ekleşmektedir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ayrıca, Suudi Arabistan Krallığı&rsquo;nın verdiği kısa s&uuml;reli vizelerle ilgili olarak (umre ve hac vizeleri de bu kapsamda sayılmış) Suudi Arabistan Kralının fermanı Ek-1&rsquo;de ve bu fermanın terc&uuml;mesi Ek-2&rsquo;de yer almaktadır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p><br /> <span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (T&Uuml;RSAB)<br /> <br /> İbrahim CANATAN<br /> Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Ek-1: <a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/fefabeab-8147-4b27-96a7-a338e101a149.pdf">Kısa S&uuml;reli Vizeler Hakkında Kralın Fermanı (2 sayfa).</a><br /> Ek-2: <a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/bf19fe7e-ee6b-4177-b104-b640b42361fc.pdf">Kralın Fermanının Terc&uuml;mesi (2 sayfa).</a></em></span></span></p> truefalseApproved2019-10-11T14:22:14.2332019-10-11T14:35:11.7971209Eylül20191209Eylül201904eecf8d-0377-428a-8983-1098606ea136Suudi Arabistan Umre Yönetmeliği Hakkında Duyurusuudi-arabistan-umre-yonetmeligi-hakkinda-duyurusuudi-arabistan-umre-yonetmeligi-hakkinda-duyuruDuyurular2019-08-13T14:11:392019-08-13T14:11:39trueSuudi Arabistan Krallığı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Hicri 1441 Yılı Umre İşlemleri Yönetmeliği yayınlanmıştır./Images/Content/04eecf8d-0377-428a-8983-1098606ea136-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Suudi Arabistan Krallığı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Hicri 1441 Yılı Umre İşlemleri Y&ouml;netmeliği yayınlanmıştır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İlgili y&ouml;netmeliğin elimize ulaşan Arap&ccedil;a dilindeki orijinal hali ve T&Uuml;RSAB tarafından terc&uuml;me edilmiş T&uuml;rk&ccedil;e hali yazımızın ekinde bilgilerinize rica olunur.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Ek-1: <a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/5c352823-0ddc-475f-b95e-50d8c03bafa0.pdf">Hicri 1441 Yılı Umre Y&ouml;netmeliği (Arap&ccedil;a)</a></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Ek-2: <a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/4c7a6af5-c62f-4c0c-bca4-a1a0e3cad3da.pdf">Hicri 1441 Yılı Umre Y&ouml;netmeliği (T&uuml;rk&ccedil;e)</a></em></span></span></p> truefalseApproved2019-10-11T14:15:13.5432019-10-11T14:16:14.2471308Ağustos20191308Ağustos201962c112b6-c65e-4bae-9bca-fbf8af095a15Kurban Etlerinin Hacılara İkramıkurban-etlerinin-hacilara-ikramikurban-etlerinin-hacilara-ikramiDuyurular2019-08-13T10:40:162019-08-13T10:40:16true2019 Hac Organizasyonu dahilinde, hacılarımızın kurban eti yemeleri hususunda Diyanet İşleri Başkanlığı ile Arafat öncesi bir çalışma yapılmıştır./Images/Content/62c112b6-c65e-4bae-9bca-fbf8af095a15-thumb.jpg<p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yelerimiz,</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2019 Hac Organizasyonu dahilinde, hacılarımızın kurban eti yemeleri hususunda Diyanet İşleri Başkanlığı ile Arafat &ouml;ncesi bir &ccedil;alışma yapılmıştır.</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu &ccedil;alışmada seyahat acentalarımıza yemek hizmeti veren yemek şirketleri ile g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lm&uuml;ş ve gerek Mekke Belediyesinin gerek Diyanet İşleri Başkanlığı Ayniyat Ekibinin<u> istediği evrakları g&uuml;n&uuml;nde tamamlayan yemek şirketlerinin</u> İslam Kalkınma Bankası vasıtası ile aşağıdaki bilgiler dahilinde kurban eti almaları sağlanmıştır.</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gereği i&ccedil;in bilginize rica olunur.</span></span></p> <div dir="ltr"> <table align="center" border="1" cellspacing="0" class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse; border:solid windowtext 1.0pt; width:474.8pt"> <tbody> <tr> <td style="height:83.8pt; width:237.4pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>1. G&uuml;n (12.08.2019):</u></strong></span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">650 adet Birleşim Yemek</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">300 adet Hira Yemek</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">250 adet Turkish Meshviyat</span></span></p> </td> <td style="height:83.8pt; width:237.4pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>2. G&uuml;n (13.08.2019):</u></strong></span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">650 adet Birleşim Yemek</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">300 adet Hira Yemek</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">250 adet Turkish Meshviyat</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:83.8pt; width:237.4pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>3. G&uuml;n (14.08.2019):</u></strong></span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">650 adet Birleşim Yemek</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">300 adet Hira Yemek</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">250 adet Turkish Meshviyat</span></span></p> </td> <td style="height:83.8pt; width:237.4pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>4. G&uuml;n (15.08.2019):</u></strong></span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">650 adet Birleşim Yemek</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">300 adet Hira Yemek</span></span></p> <ol start="250"> <li dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;adet Turkish Meshviyat</span></span></li> </ol> <p dir="LTR" style="margin-left:26px; text-align:left"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>(4. G&uuml;n ihtiyaten yazılmıştır, verilmeyebilir)</em></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Not: Kurban sayıları yemek şirketlerinin hizmet verdikleri hacı sayısına g&ouml;re oranlanmıştır.</em></span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H. İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-10-11T10:46:38.141308Ağustos20191308Ağustos20195f655c92-222d-43c5-82ef-8d5e6bbc55bdArafat Sonrası Bilgilendirmearafat-sonrasi-bilgilendirmearafat-sonrasi-bilgilendirmeDuyurular2019-08-12T10:37:402019-08-12T10:37:40true2019 yılı Hac Organizasyonu dahilinde hasta hacılarımızın Arafat’tan Mekke’ye intikallerinde yapılan çalışmalar ve otobüs sayıları hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz./Images/Content/5f655c92-222d-43c5-82ef-8d5e6bbc55bd-thumb.jpg<p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yelerimiz,</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2019 yılı Hac Organizasyonu dahilinde hasta hacılarımızın Arafat&rsquo;tan Mekke&rsquo;ye intikallerinde yapılan &ccedil;alışmalar ve otob&uuml;s sayıları hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">M&uuml;essese ile yapılan s&ouml;zleşme gereği;</span></span></p> <ul> <li dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Toplam alınan otob&uuml;s sayısı&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 70 otob&uuml;s</span></span></li> <li dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Her mektebe d&uuml;şen otob&uuml;s sayısı&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 10 otob&uuml;s</span></span></li> </ul> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">bu sayının haricinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile yardımlaşılarak;</span></span></p> <ol style="list-style-type:upper-alpha"> <li dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">1 otob&uuml;s; hen&uuml;z Arafat&rsquo;a ulaşamadan kaza yaptığı i&ccedil;in ilave alınmış ve 15. Mektebe teslim edilmiştir,</span></span></li> <li dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">1 otob&uuml;s; i&ccedil;inde hacılarımız var iken Mekke&rsquo;ye intikali sırasında Mezbahalar (Muaysım) b&ouml;lgesinde arıza yaptığı i&ccedil;in ilave alınmış ve 18. Mektepteki ilgili seyahat acentamıza ulaştırılmıştır.</span></span></li> <li dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ayrıca, planlı hasta hacılar taşındıktan sonra turnikesinde hasta hacı bulunan<br /> 14. Mektep, 15. Mektep, 16. Mektep ve 18. Mektep i&ccedil;in de 1&rsquo;er adet olmak &uuml;zere, toplamda 6 otob&uuml;s ilave alınarak seyahat acentalarımızın hizmetine sunulmuş olup, olası sıkıntıların &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilmiştir.</span></span></li> </ol> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Arafat hasta otob&uuml;sleri planlamasına uygun bir şekilde; otob&uuml;slerine ayakta yolcu da koyarak sistemin uygulanmasına yardımcı olan t&uuml;m seyahat acentaları yetkililerine, &ccedil;alışanlarına, &ouml;zellikle T&Uuml;RSAB ekibi ile organize bir şekilde &ccedil;alışan Mektep hasta sorumluları ve ekiplerine ş&uuml;kranlarımızı sunarız.</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H. İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-10-11T10:39:49.1231208Ağustos20191208Ağustos20199d809b3f-5557-484d-a5e1-06b0d722834d Arafat Mekke Görevli Ring Seferleri Hakkında Duyuruarafat-mekke-gorevli-ring-seferleri-hakkinda-duyuruarafat-mekke-gorevli-ring-seferleri-hakkinda-duyuruDuyurular2019-08-08T10:33:252019-08-08T10:33:25trueBu yılki hac organizasyonumuz dahilinde Birliğimiz üyesi seyahat acentalarımızın istifadesine sunulmak üzere Müesseseden talep ettiğimiz Meşâir Tasrihleri (sticker) uzun süren çabamıza ve bekleyişimize rağmen tarafımıza teslim edilmemiştir./Images/Content/9d809b3f-5557-484d-a5e1-06b0d722834d-thumb.jpg<p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.5pt">Bu yılki hac organizasyonumuz dahilinde Birliğimiz &uuml;yesi seyahat acentalarımızın istifadesine sunulmak &uuml;zere M&uuml;esseseden talep ettiğimiz Meş&acirc;ir Tasrihleri (sticker) uzun s&uuml;ren &ccedil;abamıza ve bekleyişimize rağmen tarafımıza teslim edilmemiştir.</span></span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.5pt">Bunun &uuml;zerine <strong>Birliğimizin </strong>girişimleri ile Hac ve Umre Bakanlığından 16 adet Meş&acirc;ir Tasrihi (sticker) temin edilmiş, temin edilen bu tasrihler de her Mektebin birinci ve ikinci en y&uuml;ksek sayılı seyahat acentasına; Mektebindeki diğer seyahat acentalarına da yardım etmeleri şartı ile teslim edilmiştir (7x2 = 14 adet)</span></span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.5pt">T&Uuml;RSAB &rsquo;ın Meş&acirc;ir İzin Tasrihi (sticker) yapıştırılan 2 (iki) adet minib&uuml;s&uuml; ise aşağıdaki bilgiler &ccedil;er&ccedil;evesinde seyahat acentalarımıza hizmet edecektir.</span></span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.5pt">T&uuml;m seyahat acentalarımızın istifadesi i&ccedil;in bilginize rica olunur.</span></span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.5pt">Saygılarımızla,</span></span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.5pt">T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</span></strong></span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="LTR" style="margin-left:66px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.5pt">H. İbrahim CANATAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Harun Yurdakul</span></strong></span></span></p> <p dir="LTR" style="margin-left:66px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.5pt">Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hac &ndash; Umre İhtisas Başkanı</span></strong></span></span>&nbsp;</p> <div dir="ltr"> <table align="center" border="1" cellspacing="0" class="Table" style="border-collapse:collapse; border:solid windowtext 1.0pt; width:472.65pt"> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="height:22.35pt; width:472.65pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><u><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">08 Ağustos 2019 Perşembe G&uuml;n&uuml; (Bug&uuml;n)</span></span></u></strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height:22.35pt; width:472.65pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><em><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">!! Mekke &ndash; Arafat arası !!</span></span></em></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height:17.5pt; width:229.15pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">Servis B&uuml;rodan Hareket</span></span></strong></span></span></p> </td> <td style="height:17.5pt; width:14.2pt">&nbsp;</td> <td colspan="2" style="height:17.5pt; width:229.3pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">Arafat&#39;tan Hareket</span></span></strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:17.5pt; width:61.75pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">1.</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:17.5pt; width:167.4pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">20.00</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:17.5pt; width:14.2pt">&nbsp;</td> <td style="height:17.5pt; width:61.6pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">1.</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:17.5pt; width:167.7pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">22.00</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:17.5pt; width:61.75pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">2.</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:17.5pt; width:167.4pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">22.00</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:17.5pt; width:14.2pt">&nbsp;</td> <td style="height:17.5pt; width:61.6pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">2.</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:17.5pt; width:167.7pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">24.00</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:17.5pt; width:61.75pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">3.</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:17.5pt; width:167.4pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">00.00</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:17.5pt; width:14.2pt">&nbsp;</td> <td style="height:17.5pt; width:61.6pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">3.</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:17.5pt; width:167.7pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">02.00</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:17.5pt; width:61.75pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">4.</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:17.5pt; width:167.4pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">01.00</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:17.5pt; width:14.2pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center">&nbsp;</p> </td> <td style="height:17.5pt; width:61.6pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">4.</span></span></span></span></p> </td> <td style="height:17.5pt; width:167.7pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">03.00</span></span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p dir="LTR" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <div dir="ltr"> <table align="center" border="1" cellspacing="0" class="Table" style="border-collapse:collapse; border:solid windowtext 1.0pt; width:470.05pt"> <tbody> <tr> <td style="height:21.7pt; width:470.05pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><u><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">09 Ağustos 2019 Cuma G&uuml;n&uuml; (Yarın)</span></span></u></strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:21.7pt; width:470.05pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><em><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">!! Mekke &ndash; Otob&uuml;s İstasyonu arası !!</span></span></em></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:22.35pt; width:470.05pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">Saat 14.00 &ndash; 17.00 arası s&uuml;rekli ring servis yapılacaktır.</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:21.7pt; width:470.05pt"> <p dir="LTR" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><em><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">Not: Kalkış saati uygulanmayacak, ara&ccedil;lar dolduk&ccedil;a hareket edecektir.</span></span></em></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p dir="LTR" style="text-align:justify">&nbsp;</p> truefalseApproved2019-10-11T10:37:12.5770808Ağustos20190808Ağustos20191bbf5f02-d19f-4e40-967b-203452551816Sözleşmeler Hakkında Duyurusozlesmeler-hakkinda-duyurusozlesmeler-hakkinda-duyuruDuyurular2019-07-23T14:09:092019-07-23T14:09:09true2019/2020 Umre dönemi çerçevesinde geçen seneki Umre döneminde yaşanan sözleşme sıkıntılarının yaşanmaması için alınan Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu kararı gereği acentelerimizin Suudi Arabistan’da sözleşme yaptıkları firmaların kitapçıkları Diyanet İşleri Başkanlığı’nda onaylanmaya başlanmıştır./Images/Content/1bbf5f02-d19f-4e40-967b-203452551816-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2019/2020 Umre d&ouml;nemi &ccedil;er&ccedil;evesinde ge&ccedil;en seneki Umre d&ouml;neminde yaşanan s&ouml;zleşme sıkıntılarının yaşanmaması i&ccedil;in alınan Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu kararı gereği acentelerimizin Suudi Arabistan&rsquo;da s&ouml;zleşme yaptıkları firmaların kitap&ccedil;ıkları Diyanet İşleri Başkanlığı&rsquo;nda onaylanmaya başlanmıştır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ayrıca, 2019/2020 Umre d&ouml;nemi i&ccedil;in işlemlerini tamamlayan seyahat acenteleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; arasında 25 Ağustos 2019 tarihinden itibaren s&ouml;zleşmeler imzalanmaya başlanacaktır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gereği i&ccedil;in bilgilerinize sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesia</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-10-11T14:11:36.482307Temmuz20192307Temmuz201981bd2b5f-1bbe-494b-8910-accd2c9ae9a02019 YILI HAC ORGANİZASYONU GEÇİCİ GÖREVLİ BAŞVURULARI2019-yili-hac-organizasyonu-geici-gorevli-basvurulari2019-yili-hac-organizasyonu-geici-gorevli-basvurulariDuyurular2019-06-11T09:51:312019-06-11T09:51:31true2019 yılı Hac organizasyonu kapsamında Birliğimizin Mekke, Medine ve Cidde çalışmaları ile toplu ulaşım hizmetlerinde görevlendirilmek üzere geçici personel istihdam edilecektir./Images/Content/81bd2b5f-1bbe-494b-8910-accd2c9ae9a0-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Değerli &Uuml;yelerimiz;</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">2019 yılı Hac organizasyonu kapsamında Birliğimizin Mekke, Medine ve Cidde &ccedil;alışmaları ile toplu ulaşım hizmetlerinde g&ouml;revlendirilmek &uuml;zere ge&ccedil;ici personel istihdam edilecektir.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">S&ouml;z konusu istihdama ilişkin ilanımız, <span style="color:#0563c1"><u><a href="http://www.kariyer.net" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">www.kariyer.net</a></u></span> adresinde yayınlanmıştır.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Bu bağlamda, Birliğimizin 2019 yılı Hac &ccedil;alışmalarında g&ouml;rev almak isteyen adayların, bağlantısı aşağıda verilen s&ouml;z konusu mecrayı kullanarak başvurularını <u><strong>16 Haziran 2019 Pazar</strong> g&uuml;n&uuml; saat 23:59&rsquo;a kadar </u>tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Saygılarımızla,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">T&Uuml;RSAB Hac &ndash; Umre İhtisas Başkanlığı</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><u>Başvuru Linki:</u></strong></span></span></p> <p><span style="color:#0563c1"><u><strong><em><span style="font-size:11.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><a href="https://www.kariyer.net/is-ilani/turkiye-seyahat-acentalari-birligi-2019-yili-hac-gorevlileri-2319833" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">https://www.kariyer.net/is-ilani/turkiye-seyahat-acentalari-birligi-2019-yili-hac-gorevlileri-2319833</a></span></span></em></strong></u></span></p> truefalseApproved2019-06-11T09:55:22.4272019-06-11T10:23:21.1171106Haziran20191106Haziran20194a27fbd9-a269-4116-a305-be55a9a7a6e2Müessese İşlemleri Hakkında Duyurumuessese-islemleri-hakkinda-duyurumuessese-islemleri-hakkinda-duyuruDuyurular2019-05-14T11:19:592019-05-14T11:19:59trueMüessese Hicri 1440 yılı Hac mevsiminde munazzımların kendi ülkelerinden te’hil (elverişlilik) olanağını (Dış Hacılar Birleşik Elektronik Güzergâh) sistemi üzerinden yapabileceğini belirtmiştir./Images/Content/4a27fbd9-a269-4116-a305-be55a9a7a6e2-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Değerli &Uuml;yelerimiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">M&uuml;essese Hicri 1440 yılı Hac mevsiminde munazzımların kendi &uuml;lkelerinden te&rsquo;hil (elverişlilik) olanağını (Dış Hacılar Birleşik Elektronik G&uuml;zerg&acirc;h) sistemi &uuml;zerinden yapabileceğini belirtmiştir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Bu hususta; belgelerin asıllarının en ge&ccedil; hacıların varışına kadar munazzım tarafından m&uuml;esseseye sunulması gerekir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">(<a href="https://ehaj.haj.gov.sa">https://ehaj.haj.gov.sa</a>) elektronik adres &uuml;zerinden eklenen belgeler ile sunulan asıl belgelerin bire bir uyması gerekmektedir. Bu aşamadan sonra kullanıcı adı ve ge&ccedil;iş şifresi alınabilecektir. Daha sonra gerekli t&uuml;m işlemler ve s&ouml;zleşme onayları yapılabilecek ve Munazzım kartı alınabilecektir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">M&uuml;essesin bilgilendirmesinin terc&uuml;me edilmiş hali ve yazının orijinali de gereği i&ccedil;in bilgilerinize sunulur.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">(T&Uuml;RSAB)</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Not 1 :</span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">M&uuml;essese Ramazan mesai saatleri; </span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Sabah 10:00-1400</span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Akşam 23:00-01:00</span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Not 2 :</span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Ramazan Bayrami Tatili:</span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">24 Ramazan (29 Mayıs) il&acirc; 6 Şevval (9 Haziran) arasıdır.</span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>Ek: <a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/67b8f48f-1ed9-4a25-b52e-a4deba30562f.pdf">Yazı ve &Ccedil;eviri i&ccedil;in tıklayın.</a></strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-27T11:28:07.5732019-09-27T11:33:37.4171405Mayıs20191405Mayıs2019855cf8f7-1cea-4f74-ae3b-4f5e6a8d2cecMunazzım Vizeleri Hakkında Duyurumunazzim-vizeleri-hakkinda-duyurumunazzim-vizeleri-hakkinda-duyuruDuyurular2019-05-14T10:40:492019-09-27T10:40:49trueSuudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu ile şifahi olarak yapılan görüşmede, 2019 Hac Munazzım vizelerinin verilmeye başlandığı bilgisi alınmıştır./Images/Content/855cf8f7-1cea-4f74-ae3b-4f5e6a8d2cec-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yelerimiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu ile şifahi olarak yapılan g&ouml;r&uuml;şmede, 2019 Hac Munazzım vizelerinin verilmeye başlandığı bilgisi alınmıştır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&ouml;z konusu başvurular, Başkonsolosluk tarafından yetkili kılınan ve il&acirc;n edilen b&uuml;rolar aracılığı ile yapılacak olup aşağıdaki evraklar istenecektir:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">* Şirket Evrakları</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">-Acente İşletme Belgesi</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">-Faaliyet Belgesi</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">-İmza Sirk&uuml;leri</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">-&Ccedil;alışan ise, SGK evrakları</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">-Acente başlıklı k&acirc;ğıdına &uuml;st yazı</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bilgilerinize sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-27T10:47:40.3171405Mayıs20192709Eylül20190fa96357-1142-43ed-9d39-f04073f56514Uluslararası Hava Taşımacılık Örgütü Belgelerinin Tasdikiuluslararasi-hava-tasimacilik-orgutu-belgelerinin-tasdikiuluslararasi-hava-tasimacilik-orgutu-belgelerinin-tasdikiDuyurular2019-05-10T10:32:532019-09-27T10:32:53true2019 Hac organizasyonu dahilinde Müessese evraklarının hazırlanması sırasında, T.C. Dışişleri Bakanlığı Tasdik Şubesi Müdürlüğü’nde I.A.T.A. belgelerinin tercümelerinin tasdiklenmesinde bürokratik bir engel ortaya çıkmış olup bu evrakların TÜRSAB onayı istenmiştir./Images/Content/0fa96357-1142-43ed-9d39-f04073f56514-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yelerimiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2019 Hac organizasyonu dahilinde M&uuml;essese evraklarının hazırlanması sırasında, T.C. Dışişleri Bakanlığı Tasdik Şubesi M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;&rsquo;nde I.A.T.A. belgelerinin terc&uuml;melerinin tasdiklenmesinde b&uuml;rokratik bir engel ortaya &ccedil;ıkmış olup bu evrakların T&Uuml;RSAB onayı istenmiştir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">10/05/2019 Cuma g&uuml;n&uuml; saat 15:00 itibarı ile Dışişleri Bakanlığı Tasdik Şube M&uuml;d&uuml;r&uuml; Sn. Tolga Karaca ile yapılan g&ouml;r&uuml;şme sonucu kendileri ile mutabakat sağlanmıştır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Buna g&ouml;re, 2019 yılı Hac d&uuml;zenleme yetkisine sahip seyahat acentalarının unvanları ile uluslararası havacılık &ouml;rg&uuml;t&uuml; (I.A.T.A.) &uuml;yeliklerini belirten bir liste kendilerine ulaştırılmıştır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu itibarla, acentalarımızın T&Uuml;RSAB&rsquo;tan her hangi bir I.A.T.A. belge onayı almadan tasdik işlemlerine devam edebilecekleri hususunu bilgilerinize rica ederiz.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-27T10:34:34.941005Mayıs20192709Eylül2019ef5274c7-2afb-475b-adea-42e2a2a8dcb0S. Arabistan Hac Bakanlığı’na Bildirilen Acenta Sayıları Hakkında Duyurus-arabistan-hac-bakanligina-bildirilen-acenta-sayilari-hakkinda-duyurus-arabistan-hac-bakanligina-bildirilen-acenta-sayilari-hakkinda-duyuruDuyurular2019-04-23T12:25:152019-04-23T12:25:15true2019 Hac organizasyonu çerçevesinde 19 Nisan 2019 tarihi itibarı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’nın sistemine ekteki tabloya göre sayı girişleri yapılmıştır./Images/Content/ef5274c7-2afb-475b-adea-42e2a2a8dcb0-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2019 Hac organizasyonu &ccedil;er&ccedil;evesinde 19 Nisan 2019 tarihi itibarı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı&rsquo;nın sistemine ekteki tabloya g&ouml;re sayı girişleri yapılmıştır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&ouml;z konusu tabloda, 2019 Hac d&ouml;neminde Birliktelik sonucunda t&uuml;m seyahat acentelerinin hacı adayı ve din g&ouml;revlisi sayıları da bilgilerinize sunulmuştur.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H. İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ek: <a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/97f81628-1227-4b1f-8210-1b5d403bc094.pdf">Suudi Arabistan Krallığı Hac ve Umre Bakanlığı&rsquo;na G&ouml;nderilen Acenta Sayıları Listesi</a></span></span></p> truefalseApproved2019-09-25T12:27:31.4032019-10-11T11:54:50.42304Nisan20192304Nisan2019500d9f5a-02f1-4f4d-8b8d-390509906481Hacı Ödemelerinin Acentalara Gönderilmesi Hakkında Duyuruhaci-odemelerinin-acentalara-gonderilmesi-hakkinda-duyuruhaci-odemelerinin-acentalara-gonderilmesi-hakkinda-duyuruDuyurular2019-04-23T11:11:272019-04-23T11:11:27true2019 Hac organizasyonu kapsamında acentalarımız adına Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından toplanan kayıt ücretlerinin bir kısmı acentalarımızın bildirdiği SAR hesaplarına aktarılmış idi./Images/Content/500d9f5a-02f1-4f4d-8b8d-390509906481-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2019 Hac organizasyonu kapsamında acentalarımız adına Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından toplanan kayıt &uuml;cretlerinin bir kısmı acentalarımızın bildirdiği SAR hesaplarına aktarılmış idi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">19 Nisan 2019 tarihinde acentalarımızın hacı adayı sayıları sabitlenerek Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı&rsquo;na bildirilmiştir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hacı adaylarının yatırmış oldukları toplam &uuml;cretlerden; yetişkinler i&ccedil;in (2.400.-SAR + 75.-SAR), 0~6 yaş i&ccedil;in (1.900.-SAR + 75.-SAR) ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilk yatırılan &ouml;demeler de d&uuml;ş&uuml;ld&uuml;kten sonra geri kalan &uuml;cretlerin tamamı 24 Nisan 2019 tarihi itibarı ile Kuveyt T&uuml;rk ve Albaraka bankaları aracılığı ile acentalarımızın daha &ouml;nce bildirdiği SAR hesaplarına havale edilecektir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bilgilerinize sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H. İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-25T11:12:28.7072019-10-11T11:48:17.0232304Nisan20192304Nisan2019e706d397-34f2-4227-bb7b-2cbe1514f8e7S. Arabistan Hac Bakanlığı Sisteminde Talep Edilecek Ücretler Hakkında Duyurus-arabistan-hac-bakanligi-sisteminde-talep-edilecek-ucretler-hakkinda-duyurus-arabistan-hac-bakanligi-sisteminde-talep-edilecek-ucretler-hakkinda-duyuruDuyurular2019-04-23T11:08:062019-04-23T11:08:06true2019 Hac organizasyonu için sistem üzerinden Müessese vasıtası ile “ayakbastı çekleri” adı altında yatırılacak ücretlerin açılımı Diyanet İşleri Başkanlığı Muhasebe Bölümü’nce tarafımıza bildirilmiştir. Buna göre;/Images/Content/e706d397-34f2-4227-bb7b-2cbe1514f8e7-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Değerli &Uuml;yemiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">2019 Hac organizasyonu i&ccedil;in sistem &uuml;zerinden M&uuml;essese vasıtası ile &ldquo;ayakbastı &ccedil;ekleri&rdquo; adı altında yatırılacak &uuml;cretlerin a&ccedil;ılımı Diyanet İşleri Başkanlığı Muhasebe B&ouml;l&uuml;m&uuml;&rsquo;nce tarafımıza bildirilmiştir. Buna g&ouml;re;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">İNTİKALLER: (u&ccedil;uş programınıza g&ouml;re)</span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Medine Havalimanı / Otel / Mekke / Meşair / Cidde Havalimanı</span></span></span></span></li> </ul> <p style="margin-left:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">veya</span></span></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Cidde Havalimanı / Mekke / Meşair / Medine / Medine Havalimanı</span></span></span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">854.-SAR X 0,05 vergi (42,70 SAR) = Toplam<strong> 896,70 SAR</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">M&Uuml;ESSESE HİZMET BEDELİ:</span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">594.-SAR X 0,05 vergi (29,70 SAR) = Toplam<strong> 623,70 SAR</strong></span></span></span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">GENEL TOPLAM</span></span></strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> (896,70 SAR + 623,70 SAR) = <strong>1520,40 SAR</strong> olacaktır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Bilgilerinize sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">(T&Uuml;RSAB)</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">H. İbrahim CANATAN</span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</span></span></strong></p> truefalseApproved2019-09-25T11:10:11.7372019-10-11T11:47:16.3672304Nisan20192304Nisan2019e39770c3-197f-4ce2-a00b-f3f8e0bd03b2Hac Ücretlerinin İkinci Taksiti Hakkında Duyuruhac-ucretlerinin-ikinci-taksiti-hakkinda-duyuruhac-ucretlerinin-ikinci-taksiti-hakkinda-duyuruDuyurular2019-04-10T11:02:102019-04-10T11:02:10trueDaha önceki duyurularımızda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 13.02.2019 tarih ve 35715 sayılı yazısına atfen 10 Nisan 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar uzatıldığı belirtilen Hac ücretlerinin ikinci taksitinin ödenme tarihi, 12 Nisan 2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır./Images/Content/e39770c3-197f-4ce2-a00b-f3f8e0bd03b2-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Daha &ouml;nceki duyurularımızda Diyanet İşleri Başkanlığı&rsquo;nın 13.02.2019 tarih ve 35715 sayılı yazısına atfen 10 Nisan 2019 &Ccedil;arşamba g&uuml;n&uuml; mesai bitimine kadar uzatıldığı belirtilen <strong>Hac &uuml;cretlerinin ikinci taksitinin &ouml;denme tarihi</strong>, <strong>12 Nisan 2019 Cuma</strong> g&uuml;n&uuml; mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bilgilerinize sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H. İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-25T11:06:48.8932019-10-11T11:46:16.1631004Nisan20191004Nisan201999323647-c761-46c1-95c7-4a35cbb13fe2HatırlatmalarhatirlatmalarhatirlatmalarDuyurular2019-04-04T10:56:212019-04-04T10:56:21trueHacı adaylarının taksitlerini son ödeme tarihi 10 Nisan 2019 Çarşamba günüdür. Ücretini ödemeyen hacı adaylarımızın mağdur olmamaları için aranarak ödemelerini yapmalarının hatırlatılması,/Images/Content/99323647-c761-46c1-95c7-4a35cbb13fe2-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz,</span></span></p> <ol> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hacı adaylarının taksitlerini son &ouml;deme tarihi 10 Nisan 2019 &Ccedil;arşamba g&uuml;n&uuml;d&uuml;r. &Uuml;cretini &ouml;demeyen hacı adaylarımızın mağdur olmamaları i&ccedil;in aranarak &ouml;demelerini yapmalarının hatırlatılması,</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Pasaportunu hen&uuml;z &ccedil;ıkarmamış olan hacı adaylarının, n&uuml;fus m&uuml;d&uuml;rl&uuml;klerinde oluşabilecek yoğunluklardan olumsuz etkilenmemeleri i&ccedil;in pasaportlarını bir an &ouml;nce &ccedil;ıkarmaları i&ccedil;in uyarılmaları,</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Daha &ouml;nce de duyurduğumuz &uuml;zere acentalar arası birlikteliklerin Diyanet İşleri Başkanlığına tesliminin son tarihi 5 Nisan 2019 Cuma (yarın) g&uuml;n&uuml;d&uuml;r. Birliktelik yapacak acentaların anılan tarihte mesai bitimine kadar noter tasdikli birlikteliklerini ulaştırmaları gerektiği,</span></span></li> </ol> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">hususları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hatırlatılmış olup, gereği i&ccedil;in bilgilerinize sunulmuştur.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RSAB Hac ve Umre</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-25T11:00:31.752019-10-11T11:45:10.2730404Nisan20190404Nisan2019ea44d048-7894-48d3-83ab-958e9d910fa8Müessese Duyurusumuessese-duyurusumuessese-duyurusuDuyurular2019-04-02T10:51:332019-04-02T10:51:33falseTürkiye Hacıları ile Avrupa Amerika ve Avusturalya Mutavvıfları Kurumu (Müessese)’nin e-posta ile yayınlamış olduğu duyuru tarafımıza da ulaşmıştır. Söz konusu duyuru çevirisi aşağıda sunulmuştur:/Images/Content/ea44d048-7894-48d3-83ab-958e9d910fa8-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&uuml;rkiye Hacıları ile Avrupa Amerika ve Avusturalya Mutavvıfları Kurumu (M&uuml;essese)&rsquo;nin e-posta ile yayınlamış olduğu duyuru tarafımıza da ulaşmıştır. S&ouml;z konusu duyuru &ccedil;evirisi aşağıda sunulmuştur:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>&ldquo;&Ouml;n hazırlık ve elektronik g&uuml;zergaha kayıt konusunda bu yıl hi&ccedil;bir acenteye &lsquo;kendisine tabi hacı sayısının tamamının tescil edildiğinin kanıtını sunmaksızın&rsquo; ibraname verilmeyecektir. Bu ama&ccedil;la elektronik g&uuml;zergahta size ait ekranın baskısının alınarak size hizmet sunan Saha Hizmet B&uuml;rosuna (Mektep) teslim edilmesi gerekir.&rdquo;</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H. İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-25T10:53:18.032019-10-11T11:44:30.90204Nisan20190204Nisan2019f00aede6-b3f7-437f-b1e6-459182b61535Ön Denetim Hakkındaon-denetim-hakkindaon-denetim-hakkindaDuyurular2019-03-27T10:42:472019-03-27T10:42:47trueDiyanet İşleri Başkanlığı’nın ilgi yazısında, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun 04/12/2018 tarih ve 2018/03 sayılı kararına atfen ve 26/03/2019 Salı günü Birliğimizi temsilen bir heyetin katılımıyla Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünde yapılan toplantıda;/Images/Content/f00aede6-b3f7-437f-b1e6-459182b61535-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diyanet İşleri Başkanlığı&rsquo;nın ilgi yazısında, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun 04/12/2018 tarih ve 2018/03 sayılı kararına atfen ve 26/03/2019 Salı g&uuml;n&uuml; Birliğimizi temsilen bir heyetin katılımıyla Hac ve Umre Hizmetleri Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;nde yapılan toplantıda;</span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hac yolcularının isk&acirc;nı i&ccedil;in Suudi Arabistan&rsquo;da kiralanan bina ve otellerin acentalarca <strong>10/04/2019</strong> tarihine kadar kiralanması ve kiralanan mekanların isim ve adreslerinin D.İ.B.&rsquo;na en ge&ccedil; <strong>3 g&uuml;n</strong> i&ccedil;inde bildirilmesi, denetimin D.İ.B.&rsquo;nca oluşturulacak ekip tarafından yapılması; uygunluğu onaylanmayan bina ve otellerde konaklama yaptırılmaması;</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Ouml;n denetim esnasında acente temsilcilerinin Suudi Arabistan&rsquo;da hazır bulunarak s&ouml;z konusu mek&acirc;nları &ouml;n denetime a&ccedil;ık halde tutmaları ve <u>&ouml;n s&ouml;zleşmelerin</u> birer suretini ibraz etmeleri;</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mekke ve Medine&rsquo;de bina ve otellerin &ouml;n denetiminin <strong>25 Nisan ~ 05 Mayıs</strong> 2019 tarihleri arasında yapılmasının pl&acirc;nlandığı;</span></span></li> </ul> <p style="margin-left:48px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">hususları belirtilmiştir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu gelişmeler dahilinde otel ve bina bilgilerinin ekte yer alan &ccedil;izelgeye işlenerek en ge&ccedil; <strong>13 Nisan 2019 </strong>tarihine kadar <strong>hac@tursab.org.tr</strong> adresine iletilmesini rica ederiz.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H. İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ek: <a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/a5fd5b64-83b6-4058-a4a2-a2f992d3b113.xlsx">Bina ve Otel Bilgileri &Ccedil;izelgesi</a></span></span></p> truefalseApproved2019-09-25T10:44:50.672019-10-11T11:43:25.292703Mart20192703Mart2019d9e97339-becb-4f8e-8587-2489ab5f770aMunazzım Bildirimi Hakkında Duyurumunazzim-bildirimi-hakkinda-duyurumunazzim-bildirimi-hakkinda-duyuruDuyurular2019-03-26T10:11:012019-03-26T10:11:01trueDiyanet İşleri Başkanlığı’nın ilgi yazısında, acentelerin Suudi Arabistan Hac Bakanlığı ile Müessese’deki iş ve işlemlerini tâkip edecek Munazzım bilgilerinin ekteki çizelgeye uygun olarak en geç 10 Nisan 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar bildirilmesi istenmiştir./Images/Content/d9e97339-becb-4f8e-8587-2489ab5f770a-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diyanet İşleri Başkanlığı&rsquo;nın ilgi yazısında, acentelerin Suudi Arabistan Hac Bakanlığı ile M&uuml;essese&rsquo;deki iş ve işlemlerini t&acirc;kip edecek <strong>Munazzım</strong> bilgilerinin ekteki &ccedil;izelgeye uygun olarak en ge&ccedil; <strong>10 Nisan 2019 &Ccedil;arşamba</strong> g&uuml;n&uuml; mesai bitimine kadar bildirilmesi istenmiştir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu itibarla, ekte verilen &ccedil;izelgenin a&ccedil;ıklamalara dikkat edilerek doldurulmak suretiyle <a href="mailto:hac@tursab.org.tr"><strong>hac@tursab.org.tr</strong></a> adresine iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/ee200fcd-b5a7-4288-9b73-47262d61b6f2.xlsx"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Munazzım Bilgileri i&ccedil;in tıklayın.</span></a></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H. İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-25T10:16:02.3072019-10-11T11:42:04.4772603Mart20192603Mart20190c009a63-9202-4d7e-882e-504131d5e9beBirliktelik Tarihi Hakkında Duyurubirliktelik-tarihi-hakkinda-duyurubirliktelik-tarihi-hakkinda-duyuruDuyurular2019-03-25T10:07:212019-03-25T10:07:21trueDiyanet İşleri Başkanlığı’nın ilgi yazısında, acentelerin kaydını yaptığı hacı sayılarının Suudi Arabistan Hac Bakanlığı ve Müessese’ye bildirileceği ve birliktelik yapmak isteyen acentelerin noter tasdikli birlikteliklerini en geç 05 Nisan 2019 Cuma mesai bitimine kadar Diyanet İşleri Başkanlığı’na bildirmeleri gerektiği belirtilmiştir./Images/Content/0c009a63-9202-4d7e-882e-504131d5e9be-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diyanet İşleri Başkanlığı&rsquo;nın ilgi yazısında, acentelerin kaydını yaptığı hacı sayılarının Suudi Arabistan Hac Bakanlığı ve M&uuml;essese&rsquo;ye bildirileceği ve <strong>birliktelik yapmak isteyen acentelerin noter tasdikli birlikteliklerini en ge&ccedil; 05 Nisan 2019 Cuma </strong>mesai<strong> </strong>bitimine<strong> </strong>kadar <strong>Diyanet İşleri Başkanlığı&rsquo;na</strong> bildirmeleri gerektiği belirtilmiştir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Birliktelik s&ouml;zleşmelerinin anılan tarihten &ouml;nce doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığı&rsquo;na g&ouml;nderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H. İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-25T10:10:00.4932019-10-11T11:40:41.0532503Mart20192503Mart201939bb136c-2b6f-422c-8984-85cec3b0c381Hac Günlerinde Araç Girişleri Hakkında Duyuruhac-gunlerinde-ara-girisleri-hakkinda-duyuruhac-gunlerinde-ara-girisleri-hakkinda-duyuruDuyurular2019-03-12T10:01:122019-03-12T10:01:12trueDiyanet İşleri Başkanlığı’nın ilgi yazısında, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü’nden gelen yazıya atfen Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanlığı’nın Hicrî 1440 Hac döneminde Mekke’ye yönelik ulaşım ve araç kullanımına dair alınan önlemleri içerir genelge çevirisi yer almıştır. /Images/Content/39bb136c-2b6f-422c-8984-85cec3b0c381-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diyanet İşleri Başkanlığı&rsquo;nın ilgi yazısında, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;&rsquo;nden gelen yazıya atfen Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanlığı&rsquo;nın Hicr&icirc; 1440 Hac d&ouml;neminde Mekke&rsquo;ye y&ouml;nelik ulaşım ve ara&ccedil; kullanımına dair alınan &ouml;nlemleri i&ccedil;erir genelge &ccedil;evirisi yer almıştır. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Buna g&ouml;re;</span></span></p> <ol> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hac temsilci heyetlerine ait ara&ccedil;lar ilgili makamlardan gerekli izni almaları şartıyla sadece Hac d&ouml;neminde kullanılacak ara&ccedil;larla ilgili yapılmış olan d&uuml;zenlemelere tabi olacaktır.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">01.11.1440 (04.07.2019) il&acirc; 30.12.1440 (02.08.2019) tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı&rsquo;ndan izin almayan diplomatik ara&ccedil;lara Hac b&ouml;lgelerinde (Cidde, Mekke ve Medine) intikallerine izin verilmeyecektir.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Yurtdışından gelen 25 yolcu kapasitesinden az yabancı plakalı k&uuml;&ccedil;&uuml;k ara&ccedil;ların Mekke&rsquo;ye girişlerine izin verilmeyerek ara&ccedil; parkına &ccedil;ekilecek ve hacı adayları toplu taşıma ara&ccedil;larıyla taşınacaktır.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Şof&ouml;r&uuml; ihramlı ve yolcu kapasitesi 25&rsquo;ten az olan t&uuml;m Suudi plakalı k&uuml;&ccedil;&uuml;k ara&ccedil;ların Mekke&rsquo;ye girmesine kesinlikle izin verilmeyerek oto parkına alınacak veya geri d&ouml;nmesi sağlanacaktır.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">05.12.1440 (06.08.2019) il&acirc; 13.12.1440 (14.08.2019) tarihleri arasında ilgili Emniyet kurumlarından izin belgesi almayan hi&ccedil;bir aracın kutsal mekanlara girişine izin verilmeyecektir.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Yurtdışından karayolu ile hacı getiren 25 ve &uuml;zeri yolcu kapasiteli otob&uuml;slerin kutsal b&ouml;lgeler ile Mekke ve Medine arası seyirleri Trafik idaresinin kontrol&uuml;nde olacaktır. S&ouml;z konusu ara&ccedil;ların &uuml;lkeye giriş anından itibaren ayrılmasına kadar denetime tabi olması i&ccedil;in gereken t&uuml;m tedbirler alınacak ve bu ara&ccedil;ların g&uuml;zerg&acirc;h dışına &ccedil;ıkmasına izin verilmeyecektir.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mevsimlik iş&ccedil;ileri taşıyan ara&ccedil;ların, hacı taşıma işlerinde kullanılmasını &ouml;nlemek amacıyla Mekke ve Medine varışlarında ara&ccedil; parkına &ccedil;ekilecektir.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Resmi makamlara ait ve ilgili Emniyet birimlerinin iznini taşımayan b&uuml;t&uuml;n motosiklet ve bisikletlerin kutsal mekanlara girişlerine izin verilmeyecektir.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">K&acirc;be, Nemira Mescidi, Rahmet Dağı, Arafat Dağı ve Cemarat b&ouml;lgesinde ge&ccedil;ici veya daim&icirc; olarak yaya trafiğine tahsis edilen yerlere hi&ccedil;bir şekilde ara&ccedil; alınmayacaktır.</span></span></li> </ol> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bilgilerinize sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H. İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-25T10:04:35.3372019-10-11T11:39:34.321203Mart20191203Mart201939c24526-9dc6-4de5-b6ac-f7be417a58c5Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Ücret Aktarımları Hakkında Duyurudiyanet-isleri-baskanligindan-ucret-aktarimlari-hakkinda-duyurudiyanet-isleri-baskanligindan-ucret-aktarimlari-hakkinda-duyuruDuyurular2019-03-04T09:59:072019-03-04T09:59:07trueDiyanet İşleri Başkanlığı ile bugün yapılan görüşmeler neticesinde 2019 yılı hac organizasyonu için hacı adaylarının yapmış oldukları ödemeler hakkında aşağıda yazılı olduğu şekilde ödemelerin gerçekleştirileceği hususunda görüş birliğine varılmıştır./Images/Content/39c24526-9dc6-4de5-b6ac-f7be417a58c5-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diyanet İşleri Başkanlığı ile bug&uuml;n yapılan g&ouml;r&uuml;şmeler neticesinde 2019 yılı hac organizasyonu i&ccedil;in hacı adaylarının yapmış oldukları &ouml;demeler hakkında aşağıda yazılı olduğu şekilde &ouml;demelerin ger&ccedil;ekleştirileceği hususunda g&ouml;r&uuml;ş birliğine varılmıştır.</span></span></p> <ol> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İlk taksiti yatıran hacı adaylarının yatırdığı &uuml;cretlerin tamamı 5 Mart 2019 tarihi itibariyle acenta hesaplarına sırasıyla aktarılacaktır.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İlk ve ikinci taksiti yatıran hacı adaylarının yatırmış olduğu &uuml;cretten, Diyanet İşleri Başkanlığı&rsquo;na acenta adına yatırılması gereken &ouml;demelere mahsuben 2.400.-SAR tutarında mebl&acirc;ğ kesildikten sonra geri kalanı 5 Mart 2019 tarihi itibariyle acenta hesaplarına sırasıyla aktarılacaktır.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından seyahat acentaları adına Suudi Arabistan&rsquo;da ilgili mercilerde yatırılacak g&uuml;vence bedelleri (her bir hacı adayı i&ccedil;in 75.-SAR), Diyanet İşleri Başkanlığı&rsquo;nın acenta hesaplarına aktaracağı ikinci tarihteki &ouml;demeden mahsup edilecektir.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kaydı iptal olan hacı adaylarının iade işlemleri;</span></span></li> </ol> <ol style="list-style-type:upper-alpha"> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından acentalara ikinci &ouml;deme yapılana kadar Diyanet İşleri Başkanlığı muhasebesi vasıtasıyla yapılacaktır.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diyanet İşleri Başkanlığı&rsquo;ndan t&uuml;m tahsilat yapıldıktan sonraki iptal işlemleri ve iade &uuml;creti acentalarımız tarafından yapılacaktır.</span></span></li> </ol> <ol start="5"> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Acentalarımızın hesaplarına yapılacak &uuml;cret iade işlemlerinde herhangi bir komisyon kesilmeyecektir.</span></span></li> </ol> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ayrıca,</span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2018 yılı Hac organizasyonu d&acirc;hilinde acentalarımız adına Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtası ile Suudi Arabistan makamlarına yatırılmış bulunan (her bir hacı adayı i&ccedil;in 75.-SAR) g&uuml;vence bedelleri ise acentalarımızın bildirmiş olduğu ticar&icirc; şirketlerinin SAR hesaplarına 15 Mart 2019 tarihine kadar iade edilecektir.</span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gereği i&ccedil;in bilgilerinize sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H. İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-25T10:00:33.9932019-10-11T11:38:18.960403Mart20190403Mart2019dd19fb21-2ec6-4feb-bb7a-3c82f0cbc1faSuudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolos Vekili Sayın Muşari Altheyabi’ye Teşekkür Etkinliği Düzenlendisuudi-arabistan-kralligi-istanbul-baskonsolos-vekili-sayin-musari-altheyabiye-tesekkur-etkinligi-duzenlendisuudi-arabistan-kralligi-istanbul-baskonsolos-vekili-sayin-musari-altheyabiye-tesekkur-etkinligi-duzenlendiDuyurular2019-03-01T18:04:142019-03-01T18:04:14trueTÜRSAB Hac ve Umre Departmanı tarafından, Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolos Vekili Sayın Muşari Altheyabi’ye hac ve umre acentalarının işleyişinde getirdiği kolaylıklar, vize alım süreçlerinin büyük oranda hızlandırılması için göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı bir teşekkür etkinliği düzenlendi. /Images/Content/dd19fb21-2ec6-4feb-bb7a-3c82f0cbc1fa-thumb.jpg<p>T&Uuml;RSAB Hac ve Umre Departmanı tarafından, Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolos Vekili Sayın Muşari Altheyabi&rsquo;ye hac ve umre acentalarının işleyişinde getirdiği kolaylıklar, vize alım s&uuml;re&ccedil;lerinin b&uuml;y&uuml;k oranda hızlandırılması i&ccedil;in g&ouml;stermiş olduğu ilgi ve alakadan&nbsp;dolayı bir teşekk&uuml;r etkinliği d&uuml;zenlendi.&nbsp;</p> <p>İstanbul L&uuml;tfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı&rsquo;nda (ICEC) d&uuml;zenlenen etkinlikte T&Uuml;RSAB Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi İbrahim Canatan, Sayın Muşari Altheyabi&rsquo;ye bir teşekk&uuml;r plaketi takkdim etti. Etkinlik kapsamında ger&ccedil;ekleşen seremonide T&Uuml;RSAB Hac ve Umre İhtisas Başkanlığı &Uuml;yeleri de yer aldı.</p> <p>Teşekk&uuml;r etkinliğinden dolayı &ccedil;ok memnun olduğunu s&ouml;yleyen Altheyabi, g&ouml;sterilen kolaylıkların devam edeceğini belirterek, Munazzım g&ouml;revlilerinin vize sorunlarıyla da yakından ilgilenileceğini belirtti.</p> truefalseApproved2019-03-01T18:12:14.1232019-03-07T13:41:18.260103Mart20190103Mart20199e60e66f-a110-4eac-9a55-bd572f1c6c5fBirliktelikler ve Para Aktarımı Hakkında Duyurubirliktelikler-ve-para-aktarimi-hakkinda-duyurubirliktelikler-ve-para-aktarimi-hakkinda-duyuruDuyurular2019-02-28T09:42:392019-02-28T09:42:39trueBakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nun ilgi(a)’da belirtilen 04/12/2018 tarih ve 2018/03 sayılı kararının B/IX – 15/a maddesi gereği “her bir seyahat acentesi için alt limitin 50 kişi olması” hükmü uyarınca İlgi(b) duyurumuzda “50 sayısının altında hacı kaydı bulunan acentelerin noter tasdikli birlikteliklerini en geç 1 Mart 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bildirmesi” gerektiği belirtilmiştir./Images/Content/9e60e66f-a110-4eac-9a55-bd572f1c6c5f-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu&rsquo;nun ilgi(a)&rsquo;da belirtilen 04/12/2018 tarih ve 2018/03 sayılı kararının B/IX &ndash; 15/a maddesi gereği &ldquo;<strong><em>her bir seyahat acentesi i&ccedil;in alt limitin 50 kişi olması</em></strong>&rdquo; h&uuml;km&uuml; uyarınca İlgi(b) duyurumuzda &ldquo;<em>50 sayısının altında hacı kaydı bulunan acentelerin noter tasdikli birlikteliklerini en ge&ccedil; <strong><u>1 Mart 2019 Cuma</u> </strong>g&uuml;n&uuml; mesai bitimine kadar Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;&rsquo;ne bildirmesi</em>&rdquo; gerektiği belirtilmiştir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu itibarla, hacı adaylarının yatırmış olduğu &uuml;cretlerin <strong>05 Mart 2019 Salı </strong>g&uuml;n&uuml; başlayacak olan acente hesaplarına aktarım işleminden &ouml;nce, &ouml;zellikle hacı adayı kaydı 50&rsquo;nin altında bulunan acentelerin birliktelik s&ouml;zleşmelerini yukarıda belirtilen tarihe kadar Diyanet İşleri Başkanlığı&rsquo;na ulaştırmaları ya da hacı adayı kayıt sayıların 50 kişiye tamamlamaları gerekmektedir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Ouml;nemle hatırlatırız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H. İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-25T09:46:32.1472019-10-11T11:11:12.8332802Şubat20192802Şubat2019fadbb668-a9f3-4b05-9a83-383ba9b9b795 Müessese ile Yazışmalarmuessese-ile-yazismalarmuessese-ile-yazismalarDuyurular2019-02-28T09:38:492019-02-28T09:38:49falseMüessese’nin ilgi’de kayıtlı duyurusu Birliğimize de ulaşmıştır. Söz konusu duyuruda Müessese ile yapılacak yazışmalarda aşağıdaki hususlara dikkat çekilmektedir:/Images/Content/fadbb668-a9f3-4b05-9a83-383ba9b9b795-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&uuml;rkiye ile Avrupa, Amerika ve Avustralya M&uuml;sl&uuml;manları Mutavvıfları Kurumu&rsquo;nun 25/02/2019 tarih ve mat/40/00030 sayılı duyurusu</span></span></p> <hr /> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">M&uuml;essese&rsquo;nin ilgi&rsquo;de kayıtlı duyurusu Birliğimize de ulaşmıştır. S&ouml;z konusu duyuruda M&uuml;essese ile yapılacak yazışmalarda aşağıdaki hususlara dikkat &ccedil;ekilmektedir:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">1 &ndash; Yazı ve dilek&ccedil;elerin bilgisayar ile yazılmış ve şirket başlıklı k&acirc;ğıda basılı olması.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2 &ndash; Talebi sunan kişinin sıfatı, ismi, şirket m&uuml;hr&uuml; ve talep sunum tarihinin belirtilmiş olması.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">3 &ndash; Talep ekinde Munazzım kartının net sureti veya şirket sahibinin vek&acirc;letinin bulunması.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">4 &ndash; Talebi sunan kişinin pasaport suretinin eklenmesi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">5 &ndash; Yazının elektronik posta ile M&uuml;essese&rsquo;ye (info@teaa.com.sa) g&ouml;nderilmesi h&acirc;linde ise, g&ouml;nderen adresin M&uuml;essese sisteminde kayıtlı bulunan adres olması gerekir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Yukarıda belirtilen hususlara uymayan yazı ve taleplerin M&uuml;essese tarafından teslim alınmayacağı veya işleme sokulmayacağı vurgulanmıştır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H. İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-25T09:42:30.492019-10-11T11:08:56.1272802Şubat20192802Şubat2019aa524f3d-85c2-4c8b-a970-668b1d0206b0IBAN Yazıları Hakkında Duyuruiban-yazilari-hakkinda-duyuruiban-yazilari-hakkinda-duyuruDuyurular2019-02-21T09:34:562019-02-21T09:34:56true2019 yılı Hac organizasyonu dahilinde Diyanet İşleri Başkanlığı banka hesaplarında acentalarımız adına toplanan hac ücretlerinin acentalarımızın banka hesaplarına 05/03/2019 tarihine kadar aktarılması hususunda Diyanet İşleri Başkanlığı ile mutabakata varılmıştı./Images/Content/aa524f3d-85c2-4c8b-a970-668b1d0206b0-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2019 yılı Hac organizasyonu dahilinde Diyanet İşleri Başkanlığı banka hesaplarında acentalarımız adına toplanan hac &uuml;cretlerinin acentalarımızın banka hesaplarına 05/03/2019 tarihine kadar aktarılması hususunda Diyanet İşleri Başkanlığı ile mutabakata varılmıştı.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu işlemle ilgili olarak acentalarımızın;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;<strong>T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;</strong>&rdquo;ne hitaben yazacakları bir dilek&ccedil;e ile şirketlerin SAR hesap bilgilerini (IBAN) bildirmeleri ve dilek&ccedil;eyi imzalayan kişinin de imza sirk&uuml;lerini yazı ekine ekleyerek ıslak imzalı &ouml;rneği ve ekini T&Uuml;RSAB Hac ve Umre M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;ne 25/02/2019 tarihine kadar ulaştırmaları gerektiğini, bu dilek&ccedil;elerin toplu olarak &uuml;st yazı ekinde Diyanet İşleri Başkanlığı&rsquo;na birliğimiz tarafından ulaştırılacağını,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bilgilerinize tekrardan hatırlatırız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H. İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-25T09:37:55.962019-10-11T11:01:27.8632102Şubat20192102Şubat201922ccf26c-b39c-4abd-a209-4144469094f7Birliktelikler ve Banka Hesapları Hakkında Duyurubirliktelikler-ve-banka-hesaplari-hakkinda-duyurubirliktelikler-ve-banka-hesaplari-hakkinda-duyuruDuyurular2019-02-19T17:33:482019-02-19T17:33:48falseDiyanet İşleri Başkanlığından tarafımıza gönderilen ilgi yazıda belirtildiği üzere, hacı adaylarının ikinci taksit yatırma süresinin uzatılması sebebiyle, seyahat acentalarının iş ve işlemlerini yaptırabilmeleri ve hacı adaylarının yatırmış oldukları paraların en geç 5 Mart 2019 Salı gününe kadar acentaların hesaplarına aktarılabilmesi için;/Images/Content/22ccf26c-b39c-4abd-a209-4144469094f7-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diyanet İşleri Başkanlığından tarafımıza g&ouml;nderilen ilgi yazıda belirtildiği &uuml;zere, hacı adaylarının ikinci taksit yatırma s&uuml;resinin uzatılması sebebiyle, seyahat acentalarının iş ve işlemlerini yaptırabilmeleri ve hacı adaylarının yatırmış oldukları paraların en ge&ccedil; 5 Mart 2019 Salı g&uuml;n&uuml;ne kadar acentaların hesaplarına aktarılabilmesi i&ccedil;in;</span></span></p> <ol style="list-style-type:lower-alpha"> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Acentanızın antetli kağıdına imzalı ve kaşeli olarak Suudi Arabistan Riyali (SAR) IBAN hesap bilgilerinin yazılarak evrak aslının <strong>25 Şubat 2019 Pazartesi</strong> g&uuml;n&uuml; akşamına kadar <strong>T&Uuml;RSAB Hac ve Umre M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;ne</strong> teslim edilmesi;</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ayrıca, 50 sayısının altında hacı kaydı bulunan acentaların noter tasdikli birlikteliklerini en ge&ccedil; <strong>1 Mart 2019 Cuma</strong> g&uuml;n&uuml; mesai bitimine kadar <u>mutlaka</u> <strong>Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;</strong>&rsquo;ne bildirmesi;</span></span></li> </ol> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">gerekmektedir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gereği i&ccedil;in &ouml;nemle bilgilerinize sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H. İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> truefalseApproved2019-09-24T17:37:29.752019-10-11T11:06:55.2831902Şubat20191902Şubat201924e3a6fe-b3b7-44d4-9522-c3b76fba0666Hac Kayit Ücreti İkinci Taksiti Hakkında Duyuruhac-kayit-ucreti-ikinci-taksiti-hakkinda-duyuruhac-kayit-ucreti-ikinci-taksiti-hakkinda-duyuruDuyurular2019-02-14T17:16:432019-02-14T17:16:43trueSöz konusu yazıda, 2019 yılında hacca gitmek üzere kesin kayıt yaptıran vatandaşlarımızdan hac ücretinin 2’nci taksitini yatırmayanların para yatırma süresinin 10 Nisan 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar uzatıldığı belirtilmiştir./Images/Content/24e3a6fe-b3b7-44d4-9522-c3b76fba0666-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İlgi yazı Birliğimize ulaşmıştır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&ouml;z konusu yazıda, 2019 yılında hacca gitmek &uuml;zere kesin kayıt yaptıran vatandaşlarımızdan hac &uuml;cretinin 2&rsquo;nci taksitini yatırmayanların para yatırma s&uuml;resinin <strong>10 Nisan 2019 &Ccedil;arşamba g&uuml;n&uuml; mesai bitimine</strong> kadar uzatıldığı belirtilmiştir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ayrıca, DİB Hac ve Umre Hizmetleri Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; ile daha &ouml;nce varılan mutabakat doğrultusunda acentalarımız adına şu ana kadar toplanan hac &uuml;cretlerinden belli bir kısmı acentalarımızın şirket hesaplarına en ge&ccedil; 05/03/2019 tarihine kadar aktarılacaktır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu aktarımın tarihi ve miktarı, DİB Hac ve Umre Hizmetleri Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; ile m&uuml;zakere edilmekte olup alınacak netice en kısa s&uuml;rede sizlere bildirilecektir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bilgilerinize sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H. İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/c1a07afc-af4f-4856-a0d3-2899b4b680e2.pdf"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>EK: ilgili yazı</strong></span></span></a></p> truefalseApproved2019-09-24T17:25:33.0272019-10-11T10:58:35.081402Şubat20191402Şubat20196e5a2f7c-7bf1-4371-a01c-23a82488c92bMedine Havalimanı'ndan Giriş Yapıp Yine Medine’den Dönmek Hakkında Duyurumedine-havalimanindan-giris-yapip-yine-medineden-donmek-hakkinda-duyurumedine-havalimanindan-giris-yapip-yine-medineden-donmek-hakkinda-duyuruDuyurular2019-01-23T17:10:532019-01-23T17:10:53falseEkte yer alan İlgi-1 yazıda yer aldığı üzere, tüm hac organizatörlerine hacıların seferleri ile ilgili düzenlenen talimatlara uyulması hususu hatırlatılarak, hac dönüşlerinde, onaylı uçak biletleri olsa dahi hiçbir hacının Mekke’den Medine Prens Muhammed bin Abdülaziz Havalimanına direk olarak gönderilmemesi ve Medine’de en az bir (1) gün konaklama yaptırılması gerektiği belirtilmiştir./Images/Content/6e5a2f7c-7bf1-4371-a01c-23a82488c92b-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ekte yer alan İlgi-1 yazıda yer aldığı &uuml;zere, t&uuml;m hac organizat&ouml;rlerine hacıların seferleri ile ilgili d&uuml;zenlenen talimatlara uyulması hususu hatırlatılarak, hac d&ouml;n&uuml;şlerinde, onaylı u&ccedil;ak biletleri olsa dahi hi&ccedil;bir hacının Mekke&rsquo;den Medine Prens Muhammed bin Abd&uuml;laziz Havalimanına direk olarak g&ouml;nderilmemesi ve Medine&rsquo;de en az bir (1) g&uuml;n konaklama yaptırılması gerektiği belirtilmiştir. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ayrıca, İlgi-2 yazıda Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan Hac Bakanlığı ile yapılan hac protokol (mahdar) g&ouml;r&uuml;şmelerinde ve M&uuml;essese il yapılan toplantılarda yukarıda zikredilen hususların bahse konu olduğu ve Medine&rsquo;de en az bir (1) g&uuml;n konaklama yapılması talep edildiği ifade edilerek, Kurban Bayramının hemen akabinde &ccedil;ıkışların ger&ccedil;ekleştiği ve bu durumun Cidde-Medine havalimanlarında yığılmalara sebebiyet verdiği, verilen hizmetlerin aksamasına yol a&ccedil;tığı bildirilmiştir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İlgi-2 yazının devamında da;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;Hac &ouml;ncesi Medine ziyaretlerini tamamlamak i&ccedil;in Medine Havalimanına inen hac kafilelerinin, d&ouml;n&uuml;şlerinin hac sonrası Cidde Havalimanından,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Hac &ouml;ncesi Mekke&rsquo;ye gitmek &uuml;zere Cidde Havalimanına inen hac kafilelerinin ise, hac sonrası d&ouml;n&uuml;şlerinin Medine Havalimanından yapılması gerekmektedir.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Hac organizasyonunu olumsuz etkileyen bu gibi durumların yaşanmaması i&ccedil;in hac seferi d&uuml;zenleyen seyahat acentalarının u&ccedil;uş plan ve programlarını yaparken, T&uuml;rkiye&rsquo;den &ccedil;ıkış ve giriş tarihlerini hac mevsimine aralıklarla yaymaları gerektiğini,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Ayrıca, Mekke ve Medine T&Uuml;RSAB b&uuml;roları ile Cidde/Medine Havalimanlarında hac mevsimi s&uuml;resince yeterli sayıda g&ouml;revli personel bulundurulmasını, iletişim adres ve telefonlarının Başkanlığımızın Ekip Başkanlıkları ve sorumluları ile paylaşılmasını,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Bu itibarla, 2019 yılı hac organizasyonunda bahsedilen olumsuzlukların yaşanmaması hususunda Birliğinizce gerekli &ouml;nlemlerin alınmasını ve konunun hac seyahati d&uuml;zenleyecek olan ilgili acentalara duyurulmasını rica ederim.&rdquo;</em> denilmiştir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bilgilerinize sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</strong> <strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H. İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ek: <a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/25ac798d-871e-4da5-a481-84070c0eedca.pdf">İlgi-1 yazı ve terc&uuml;mesi&nbsp;</a></span></span></p> truefalseApproved2019-09-24T17:16:04.2472019-10-11T10:57:40.472301Ocak20192301Ocak201939d1451b-3cab-4c93-a02a-073fbf711016İllerdeki Açıklar ve Yedek Kayıtlar Hakkında Duyuruillerdeki-aiklar-ve-yedek-kayitlar-hakkinda-duyuruillerdeki-aiklar-ve-yedek-kayitlar-hakkinda-duyuruDuyurular2019-01-16T17:05:402019-01-16T17:05:40falseİlgi duyurumuzda da ifade etmiş olduğumuz gibi 14 Ocak 2019 Pazartesi günü ücretini yatırmamış olan hacı adaylarının kayıtları silinmiş ve bu işlem neticesinde Seyahat Acentalarına ayrılan %40’lık kontenjandan Türkiye genelinde 25.690 hacı adayının kayıt işlemi gerçekleştirilmiştir. /Images/Content/39d1451b-3cab-4c93-a02a-073fbf711016-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Değerli &Uuml;yemiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">İlgi duyurumuzda da ifade etmiş olduğumuz gibi 14 Ocak 2019 Pazartesi g&uuml;n&uuml; &uuml;cretini yatırmamış olan hacı adaylarının kayıtları silinmiş ve bu işlem neticesinde Seyahat Acentalarına ayrılan %40&rsquo;lık kontenjandan T&uuml;rkiye genelinde 25.690 hacı adayının kayıt işlemi ger&ccedil;ekleştirilmiştir. Kayıt sayısı ve elimizde olan verinin karşılaştırılması sonrasında geriye 4.531 kişilik yerin a&ccedil;ıkta olduğu anlaşılmıştır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Yedekten sırası gelen hacı adaylarına Başkanlık&ccedil;a bilgilendirme mesajları g&ouml;nderildiğini belirtir, a&ccedil;ıkta kalan bu kontenjanın doldurulması i&ccedil;in yedek kayıtların 17 Ocak 2019 Perşembe g&uuml;n&uuml; saat 09.00&rsquo;da başlayarak 25 Ocak 2019 Cuma g&uuml;n&uuml;ne kadar devam edeceğini ve hacı adaylarının seyahat acentasına kayıt yapabilmek i&ccedil;in sistem &uuml;zerinden belgesini alması gerektiğini hatırlatırız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Elimizdeki veriler ile yapmış olduğumuz &ccedil;alışma neticesinde oluşturduğumuz; 4.531 kişilik a&ccedil;ık kontenjanın illere g&ouml;re dağılımını g&ouml;sterir listeyi ekte bilgilerinize sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ (T&Uuml;RSAB)</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">H. İbrahim CANATAN</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="margin-left:38px; text-align:justify"><em><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Eki&nbsp; : Seyahat Acentalarına ayrılan %40&rsquo;lık kontenjan i&ccedil;erisinde, illerde a&ccedil;ık kalan sayıları g&ouml;sterir liste (2 sayfa).</span></span></em></p> <table align="center" cellspacing="0" class="Table" style="border-collapse:collapse; border:none; width:283.35pt"> <thead> <tr> <td colspan="5" style="height:21.8pt; width:283.35pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:black">İL BAZINDA SAYILAR</span></strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:black">S</span></strong></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:black">İL ADI</span></strong></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:black">SAYI</span></strong></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:black">KONTENJAN</span></strong></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:black">KALAN</span></strong></span></span></p> </td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">1</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">ADANA</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">470</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">556</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">86</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">2</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">ADIYAMAN</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">200</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">241</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">41</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">3</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">A.KARAHİSAR</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">542</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">573</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">31</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">4</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">AĞRI</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">123</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">147</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">24</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">5</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">AMASYA</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">177</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">189</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">12</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">6</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">ANKARA</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">1.594</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">2.242</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">648</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">7</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">ANTALYA</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">580</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">620</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">40</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">8</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">ARTVİN</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">16</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">36</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">20</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">9</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">AYDIN</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">159</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">216</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">57</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">10</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">BALIKESİR</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">530</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">555</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">25</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">11</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">BİLECİK</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">105</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">108</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">3</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">12</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">BİNG&Ouml;L</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">120</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">135</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">15</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">13</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">BİTLİS</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">93</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">121</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">28</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">14</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">BOLU</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">197</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">203</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">6</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">15</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">BURDUR</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">167</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">169</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">2</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">16</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">BURSA</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">1.188</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">1.310</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">122</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">17</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">&Ccedil;ANAKKALE</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">193</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">203</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">10</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">18</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">&Ccedil;ANKIRI</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">110</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">136</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">26</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">19</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">&Ccedil;ORUM</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">246</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">277</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">31</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">20</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">DENİZLİ</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">360</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">433</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">73</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">21</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">DİYARBAKIR</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">485</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">607</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">122</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">22</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">EDİRNE</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">24</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">77</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">53</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">23</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">ELAZIĞ</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">338</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">370</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">32</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">24</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">ERZİNCAN</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">63</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">93</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">30</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">25</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">ERZURUM</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">214</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">381</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">167</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">26</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">ESKİŞEHİR</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">383</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">403</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">20</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">27</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">GAZİANTEP</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">645</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">756</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">111</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">28</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">GİRESUN</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">101</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">156</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">55</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">29</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">G&Uuml;M&Uuml;ŞHANE</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">23</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">40</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">17</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">30</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">HAKK&Acirc;Rİ</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">24</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">69</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">45</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">31</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">HATAY</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">369</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">392</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">23</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">32</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">ISPARTA</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">257</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">268</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">11</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">33</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">MERSİN</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">409</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">431</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">22</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">34</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">İSTANBUL</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">4.078</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">4.813</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">735</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">35</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">İZMİR</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">715</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">915</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">200</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">36</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">KARS</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">41</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">57</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">16</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">37</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">KASTAMONU</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">166</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">192</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">26</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">38</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">KAYSERİ</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">628</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">682</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">54</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">39</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">KIRKLARELİ</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">52</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">57</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">5</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">40</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">KIRŞEHİR</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">43</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">88</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">45</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">41</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">KOCAELİ</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">654</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">726</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">72</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">42</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">KONYA</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">1.280</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">1.351</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">71</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">43</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">K&Uuml;TAHYA</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">441</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">463</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">22</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">44</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">MALATYA</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">296</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">338</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">42</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">45</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">MANİSA</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">545</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">571</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">26</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:18.35pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">46</span></span></span></p> </td> <td style="height:18.35pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">K.MARAŞ</span></span></span></p> </td> <td style="height:18.35pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">397</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:18.35pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">450</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:18.35pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">53</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">47</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">MARDİN</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">230</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">294</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">64</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">48</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">MUĞLA</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">123</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">137</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">14</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">49</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">MUŞ</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">143</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">157</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">14</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">50</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">NEVŞEHİR</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">108</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">146</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">38</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">51</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">NİĞDE</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">117</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">125</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">8</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">52</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">ORDU</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">238</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">272</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">34</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">53</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">RİZE</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">144</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">168</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">24</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">54</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">SAKARYA</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">437</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">468</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">31</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">55</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">SAMSUN</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">634</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">695</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">61</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">56</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">SİİRT</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">67</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">86</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">19</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">57</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">SİNOP</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">45</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">71</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">26</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">58</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">SİVAS</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">201</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">288</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">87</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">59</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">TEKİRDAĞ</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">207</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">227</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">20</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">60</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">TOKAT</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">282</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">297</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">15</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">61</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">TRABZON</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">314</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">365</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">51</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">62</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">TUNCELİ</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">8</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">10</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">2</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">63</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">ŞANLIURFA</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">611</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">721</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">110</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">64</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">UŞAK</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">188</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">203</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">15</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">65</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">VAN</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">235</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">300</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">65</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">66</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">YOZGAT</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">145</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">246</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">101</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">67</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">ZONGULDAK</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">157</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">162</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">5</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">68</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">AKSARAY</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">202</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">211</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">9</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">69</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">BAYBURT</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">12</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">34</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">22</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">70</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">KARAMAN</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">123</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">146</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">23</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">71</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">KIRIKKALE</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">84</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">161</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">77</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">72</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">BATMAN</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">108</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">205</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">97</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">73</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">ŞIRNAK</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">71</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">76</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">5</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">74</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">BARTIN</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">55</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">55</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">0</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">75</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">ARDAHAN</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">6</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">17</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">11</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">76</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">IĞDIR</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">54</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">55</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">1</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">77</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">YALOVA</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">56</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">87</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">31</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">78</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">KARAB&Uuml;K</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">126</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">136</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">10</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">79</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">KİLİS</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">46</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">63</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">17</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">80</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">OSMANİYE</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">130</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">156</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">26</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:14.5pt; width:21.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">81</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:77.0pt"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">D&Uuml;ZCE</span></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">142</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">165</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">23</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height:14.5pt; width:98.0pt"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:black">TOPLAM</span></strong></span></span></p> </td> <td style="height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:black">25.690</span></strong></span></span></p> </td> <td style="background-color:#d9e1f2; height:14.5pt; width:63.35pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:black">30.221</span></strong></span></span></p> </td> <td style="background-color:#fff2cc; height:14.5pt; width:61.0pt"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:black">4.531</span></strong></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> truefalseApproved2019-09-24T17:08:34.512019-10-11T10:55:081601Ocak20191601Ocak2019a0243ec1-bcf2-4d79-a90f-97fa7ce5619bHac Asil Kayıt Bitimi Hakkında Duyuruhac-asil-kayit-bitimi-hakkinda-duyuruhac-asil-kayit-bitimi-hakkinda-duyuruDuyurular2019-01-11T16:58:542019-01-11T16:58:54true2019 Hac yılı dahilinde asil hacı adayı kayıtları 11 Ocak 2019 Cuma günü saat 17:00 itibarı ile resmi olarak son bulmuştur./Images/Content/a0243ec1-bcf2-4d79-a90f-97fa7ce5619b-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yemiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2019 Hac yılı dahilinde asil hacı adayı kayıtları 11 Ocak 2019 Cuma g&uuml;n&uuml; saat 17:00 itibarı ile resmi olarak son bulmuştur.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ancak, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığımız g&ouml;r&uuml;şmeler neticesinde asil hacı adaylarının sisteme girişleri i&ccedil;in saat 23:59&rsquo;a kadar s&uuml;re tanınmıştır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Asil hacı adayı olarak kurada kazanmış bulunan kişilerin sistemden kayıt belgesi alabilme s&uuml;resi saat 23:59&rsquo;da son bulacaktır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">11 Ocak 2019 Cuma g&uuml;n&uuml; saat 18:30 itibarı ile girilen kayıt sayısı 27.109 kişiye ulaşmıştır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Verilen s&uuml;re dahilinde Diyanet İşleri Başkanlığı kayıt sistemine kaydı girilmiş ancak &uuml;cretini bug&uuml;n itibarı ile yatıramamış hacı adaylarının &uuml;cretlerini 14 Ocak 2019 Pazartesi akşamı saat 17:00&rsquo;ye kadar yatırabilmelerine imk&acirc;n tanınmıştır. Verilen s&uuml;re bitiminde para yatırmayan hacı adaylarının kayıtları sistemden otomatik olarak silinecektir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bilgilerinize sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTELERI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H. İbrahim CANATAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>Ek: bug&uuml;n (11 Ocak 2018 Cuma g&uuml;n&uuml; saat 18:30) itibarı ile illerde seyahat acentesi ile gidebilir kayıt belgesi almasına rağmen hen&uuml;z acentelere başvurmamış ve kaydını yaptırmamış vatandaşlar sebebiyle illerde a&ccedil;ık kalan sayıları g&ouml;sterir liste aşağıdadır.</em></strong></span></span></p> <p><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/a55c83ff-7d75-4e8b-bbcd-be0dc736c669.pdf"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Liste i&ccedil;in tıklayın.</strong></span></span></a></p> truefalseApproved2019-09-24T17:02:27.1032019-10-11T10:53:39.7671101Ocak20191101Ocak201923db1a7a-3d5a-4056-8129-331ccacf4790Hac Müracaatları ve Önemli Hususlarhac-muracaatlari-ve-onemli-hususlarhac-muracaatlari-ve-onemli-hususlarDuyurular2018-12-04T16:52:532018-12-04T16:52:53false4 Aralık 2018 Salı günü (bugün) düzenlenen Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu toplantısında prensip olarak karara bağlanan maddeler arasında öne çıkan hususlar şöyledir:/Images/Content/23db1a7a-3d5a-4056-8129-331ccacf4790-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">4 Aralık 2018 Salı g&uuml;n&uuml; (bug&uuml;n) d&uuml;zenlenen Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu toplantısında prensip olarak karara bağlanan maddeler arasında &ouml;ne &ccedil;ıkan hususlar ş&ouml;yledir:</span></span></p> <ol style="list-style-type:upper-alpha"> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em><u>Hac organizasyonu d&uuml;zenleyecek Seyahat Acentaları ile ilgili hususlar:</u></em></strong></span></span></li> </ol> <ol> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2019 yılında hac seferi d&uuml;zenleyecek olanların, <strong>13 &ndash; 18 Aralık 2018</strong> tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı&rsquo;na m&uuml;racaat etmeleri,</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">M&uuml;racaatların <strong>21 &ndash; 24 Aralık 2018</strong> tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığınca değerlendirilmesi,</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">M&uuml;racaatı kabul edilen acentaların; 26 Aralık 2018 tarihinde satışa sunulacak olan Şartnameyi alarak, <strong>26 &ndash; 28 Aralık 2018</strong> tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı ile s&ouml;zleşme imzalamaları,</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Her Seyahat Acentasının minimum 50 maksimum 500 kayıt yapabilmesi,</span></span></li> </ol> <ol start="2" style="list-style-type:upper-alpha"> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em><u>&Ouml;n kayıt, kura &ccedil;ekimi ve hac i&ccedil;in kesin kayıt tarihleri:</u></em></strong></span></span></li> </ol> <ol> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2019 yılında ilk defa hacca gitmek &uuml;zere m&uuml;racaat etmek isteyen vatandaşlarımızın &ouml;n kayıtlarının <strong>08 &ndash; 14 Aralık 2018</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;tarihleri arasında alınması,</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2018 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemlerinin 08 Aralık 2018 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılması,</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2019 yılı hac kurasının <strong>28 Aralık 2018 Cuma g&uuml;n&uuml; saat 15:00&rsquo;te</strong> &ccedil;ekilmesi,</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hac kesin kayıtlarının <strong>2 &ndash; 11 Ocak 2019</strong> tarihleri arasında yapılması,</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Yedek kayıtların ise <strong>17 &ndash; 25 Ocak 2019</strong> tarihleri arasında yapılması,</span></span></li> </ol> <ol start="3" style="list-style-type:upper-alpha"> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em><u>Hac takvimi ile ilgili hususlar:</u></em></strong></span></span></li> </ol> <ol> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&uuml;rkiye&rsquo;den Hac i&ccedil;in &ccedil;ıkışların &ldquo;<strong>04 Temmuz &ndash; 05 Ağustos 2019</strong>&rdquo; (Hicri 01 Zilkade &ndash; 04 Zilhicce 1440); hacdan d&ouml;n&uuml;şlerin ise &ldquo;<strong>16 Ağustos &ndash; 13 Eyl&uuml;l 2019</strong>&rdquo; (Hicri 15-17 Zilhicce 1440 &ndash; 14 Muharrem 1441) tarihleri arasında yapılması,</span></span></li> </ol> <ol start="4" style="list-style-type:upper-alpha"> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em><u>Hac &uuml;cretlerinin yatırılması hususunda:</u></em></strong></span></span></li> </ol> <p style="margin-left:54px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ge&ccedil;miş senelerde oluşan sıkıntıları &ouml;nlemek adına Seyahat Acentalarına kayıt yaptıracak hacı adaylarının &uuml;cret tahsilatlarının Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla yapılması, </span></span></p> <ol start="5" style="list-style-type:upper-alpha"> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em><u>Hac konaklama t&uuml;r&uuml;n&uuml;n, &ldquo;oda tercihli&rdquo; ve &ldquo;otel&rdquo; olarak iki &ccedil;eşit yapılması,</u></em></strong></span></span></li> </ol> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Yukarıda zikredilen hususlar prensip olarak verilen tarihler ve alınan kararlar olup, nihai işlem olarak 5 Aralık 2018 &Ccedil;arşamba g&uuml;n&uuml; (yarın) itibariyle imzaya sunulacaktır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</strong> <strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-24T16:55:33.6972019-10-11T10:51:24.1730412Aralık20180412Aralık201881130120-0e31-451d-9258-584b624f9428İhtisas Başkanlığı Başvurusu ve Şartlarıihtisas-baskanligi-basvurusu-ve-sartlari_17853ihtisas-baskanligi-basvurusu-ve-sartlari_17853Duyurular2018-08-09T17:32:422018-08-09T17:32:42true Değerli Üyelerimiz,          Birliğimiz Yönetim Kurulu’nun aldığı karar ger/Images/Content/1.jpg <p> <strong>Değerli Üyelerimiz,</strong></p> <p>          Birliğimiz Yönetim Kurulu’nun aldığı karar gereği; TÜRSAB 23. Dönemde aşağıda yer alan İhtisas Başkanlıkları faaliyete geçirilecektir.</p> <ul> <li> Incoming Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li> Dış Turizm İhtisas Başkanlığı</li> <li> İç Turizm İhtisas Başkanlığı</li> <li> Karayolu Ulaştırma, Taşımacılık ve Araç Kiralama İhtisas Başkanlığı</li> <li> Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li> Doğa, Gençlik, Spor ve Alternatif Turizm İhtisas Başkanlığı</li> <li> M.I.C.E. Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li> Sağlık Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li> Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li> Av Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li> Engelsiz Turizm İhtisas Başkanlığı</li> <li> Havayolu Bilet Satış İhtisas Başkanlığı</li> <li> Kruvaziyer Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> </ul> <p>  </p> <p>  </p> <p> Söz konusu İhtisas Başkanlıklarında görev almak isteyen üyelerimizin, en geç 17 Ağustos 2018 Cuma günü Saat: 18:00’a kadar aşağıdaki formda yer alan bilgileri doldurarak <strong><a href="mailto:ihtisasbaskanliklari@tursab.org.tr">ihtisasbaskanliklari@tursab.org.tr</a></strong> adresine başvurmaları gerekmektedir. İlgilenen üyelerimizin dikkatine önemle duyurulur.</p> <p> <strong>Saygılarımızla</strong></p> <p> <strong>TÜRSAB</strong></p> <p> ----------</p> <p> Resmî Gazete'de yayımlanan 03.06.2018 tarihli 30440 sayılı Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’ ne göre; İhtisas Komiteleri yerine İhtisas Birim Başkanlıkları olarak düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, Birliğimiz 19.06.2018 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile İhtisas Başkanlıklarının, tekrar yapılandırılmasına karar verilmiştir.</p> <p> İhtisas Başkanlıkları atama usul ve esasları;</p> <p>  </p> <ol> <li> İhtisas Başkanlığı üyesi olabilmek için Seyahat Acentası belgesine sahip olunması,</li> <li> Başvuru tarihi itibariyle; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ ne herhangi bir aidat borcunun bulunmaması veya borcunun yapılandırma işleminin tamamlamış olması,</li> <li> En fazla iki İhtisas Başkanlığına üye olunabilmesi,</li> <li> İhtisas Başkanlıklarında yönetici olabilmek için en az 5 yıl boyunca bir Seyahat Acentasını temsil ve ilzama yetkili olarak temsil ediyor olması,</li> <li> Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nde resmîgörev ihdas edilenlerin İhtisas Başkanlıklarında ayrıca yönetici olamayacakları,</li> <li> Bir İhtisas Başkanlığı’nda yönetici olarak yer alan üyenin, başka bir İhtisas Başkanlığında yönetici olarak görev alamayacağı,</li> <li> Yönetmelikte yer alan Disiplin Kurulu ve Disiplin Cezaları 10. Maddenin 3. Fıkrasında yer alan cezalardan para cezası ve üstü cezalardan birini almış olması halinde İhtisas Başkanlığı üyeliklerinin düşeceği hususlarında karar alınmıştır.</li> </ol> <p> Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur</p> <p>  </p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <p> <strong><u>Başvuru Bilgileri</u></strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p> İsim-Soyisim:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> Acenta Belge Numarası:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> Acenta Adı:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> İhtisas Başkanlığı:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> E-posta Adresi:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> Cep Telefonu Numarası:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> İş Telefonu Numarası:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> Faks Numarası:</p> </td> <td> <p>  </p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>  </p> <p> <a href="https://www.tursab.org.tr/dosya/17836/genel-duyuru-ihtisas-baskanliklari-basvurusu-ve-sartlari-30072018_17836_5569689.docx">Detay için tıklayın</a></p> <div>  </div> truefalseApproved2019-03-11T17:01:33.870908Ağustos20180908Ağustos20188e995b37-5427-4008-8ae8-7d71715d7c33Duyuru - Hac 2013 /03duyuru-hac-2013-03_8599duyuru-hac-2013-03_8599Duyurular2013-03-12T09:51:132013-03-12T09:51:13true Konu : Acentaların Hac Müracaatı hk. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Birliğimi/Images/Content/1.jpg <div> <h6>Konu : Acentaların Hac Müracaatı hk. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Birliğimize ulaşan 11/03/2013 tarih ve 3841 sayılı yazı.</h6> <h6>İlgi : 2013 yılı Hac kriterleri ile Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nun 07/02/2013 tarih ve 2013/01 sayılı kararı.</h6> <p><span>Sayın Üyemiz,</span></p> <p><span>Konu’da belirtilen yazıda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında müştereken belirlenen kriterlere göre 2013 yılında hac seyahati düzenleyecek acentalarda aşağıdaki şartlar aranacaktır.</span></p> <ol> <li><span>01/01/2010 tarihinden önce “A” grubu seyahat acentası işletme belgesi almış olmak (geçici işletme belgesi süresi hariç).</span> </li> <li><span>Daha önce düzenlemiş olduğu hac veya umre seferleri nedeniyle Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nca 2013 yılı için hac veya umre organizasyonu düzenlemekten men’ edilmemiş olmak.</span> </li> <li><span>D.İ.B. ile kendi adına sözleşme imzalayarak 2010, 2011 ve 2012 yallarında fiilen en az bir defa hac veya umre seyahati düzenlemiş olmak.</span> </li> </ol> <p><span>Bu itibarla; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın denetim ve gözetimi altında 2013 yılında hac seferi düzenlemek isteyen seyahat acentalarının 11 ~ 15 Mart 2013 tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alacakları onaylı işletme belgesi ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı’na müracaat etmeleri, Başkanlığın tarafından da 18 ~ 22 Mart 2013 tarihleri arasında değerlendirme yapılmasının ilgi karar ile uygun görüldüğü belirtilmiştir.</span></p> <p><span>Ayrıca; Diyanet İşleri Başkanlığı kayıtlarına 15 Mart 2013 Cuma günü mesai bitiminden sonra intikal edecek taleplerin değerlendirilmeye alınmayacağı ve Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunun ilgili seyahat acentalarına yazılı olarak bildirileceği belirtilmiştir.</span></p> <p><span>Bilgilerinize rica ederiz.</span></p> <p><span>Saygılarımızla,</span></p> <p><strong>TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</strong></p> <p><strong>(TÜRSAB)</strong></p> </div> truefalseApproved2019-03-11T17:01:34.561203Mart20131203Mart201372111616-c65f-4bc8-bc73-29f003842a49Duyuru - Hac 2013 / 1duyuru-hac-2013-1_8529duyuru-hac-2013-1_8529Duyurular2013-02-27T09:47:462013-02-27T09:47:46true Sayın Üyemiz, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu 07.02.2013 tarihinde yaptığı /Images/Content/1.jpg <div> <p><strong>Sayın Üyemiz,</strong></p> <p><span>Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu 07.02.2013 tarihinde yaptığı toplantıda;</span></p> <p><span>2013 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ile Başkanlığın denetim ve gözetimi altında hac seyahati düzenleyecek A Grubu Seyahat Acentaları organizesi ile hacca gidecek vatandaşlarımıza Mekke ve Medine’de tabldot usulü verilecek yemekler ile Arafat’ta 2 ve Mina’da 1 adet olmak üzere verilecek kumanyalarda çeşit, gıda ve kalori değeri yönünden birliktelik sağlanabilmesi amacıyla, mönülerin belirlenmesinde Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcisinin başkanlığında, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği temsilcilerinden oluşacak komisyonun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.</span></p> <p><span>Buna binaen Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcisinin Başkanlığında,</span></p> <p>Komisyon Başkanı Sn. Muhammed Zeyd ÖZEL (Kurullar ve Koordinasyon Daire Başkanı),</p> <p>Sağlık Bakanlığını temsilen Sn. Dr. Yüksel İÇER (Sağlık Bakanlığı Temsilcisi),</p> <p>Sağlık Bakanlığını temsilen Sn. Sabire YAVUZ (S.B. Yüksek İhtisas Hastanesi Diyet Uzmanı),</p> <p>Sağlık Bakanlığını temsilen Sn. Ö. Faruk KARABULUT (S.B. Adana Kadın Doğum Hastanesi Diyetisyeni)</p> <p>Türkiye Seyahat Acentaları Birliğini temsilen TÜRSAB Denetim Kurulu Başkanı Sn. Nebil ÇELEBİ’nin katılımları ile oluşturulan komisyon 25.02.2013 tarihinde saat14:00’de Başkanlık toplantı salonunda toplanmıştır.</p> <p><span>Toplantı sonucu Ek-1 </span><strong><span>“2013 Yılı Mekke-Medine Mönüsü”</span></strong><span> ile Ek-2 </span><strong><span>“2013 Yılı Arafat 1 ve 2, Mina 1 Yemek Kumanya Mönüsünün”</span></strong><span> 2013 yılı hac mevsiminde uygulanmasına karar vermiştir</span></p> <p><span>Bilgilerinize rica olunur.</span></p> <p><span>Saygılarımızla,</span></p> <p> </p> <p><strong><span>TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</span></strong></p> <p><strong>(TÜRSAB)</strong></p> <p> </p> <p><strong><span>Ek-1 <a href="/dosya/8528/ek-1_8528_3492419.pdf">2013 Yılı Mekke-Medine Mönüsü</a></span></strong></p> <p><strong>Ek-2 <a href="/dosya/8528/ek-2_8528_3496379.pdf">2013 Yılı Arafat 1 ve 2, Mina 1 Yemek Kumanya Mönüsü</a></strong></p> </div> truefalseApproved2019-03-11T17:01:35.182702Şubat20132702Şubat20131afcbec2-f36f-4ff2-bfe1-901babdcd161HAC-UMRE Organizasyonu Yapan Acentalarına Duyuruhac-umre-organizasyonu-yapan-acentalarina-duyuru_8434hac-umre-organizasyonu-yapan-acentalarina-duyuru_8434Duyurular2013-01-28T17:54:322013-01-28T17:54:32true THY’den gelen UMR-001 no’lu ‘’HAC UMRE YAPAN ACENTALAR” ile ilgili duyuru aşağıda /Images/Content/1.jpg <p>THY’den gelen UMR-001 no’lu ‘’HAC UMRE YAPAN ACENTALAR” ile ilgili duyuru aşağıda aynen aktarılmaktadır.</p> <p><strong> </strong><strong>28 Ocak 2013</strong><span> tarihi itibaren </span><strong>Hac ve Umre</strong><span> ödemeleri için aşağıda belirtilen Banka hesapları kullanılacaktır.</span></p> <p>Ödemelerinizin, aşağıdaki hesaplara yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini saygılarımızla bildiririz.</p> <p><span><strong>Döviz için:</strong></span><strong><span><img src="/pic_lib/icerikler/8432/1_8432_6421286.png" alt="" width="624" height="150"></span></strong></p> <p><span><strong>TL İçin</strong></span></p> <p><img src="/pic_lib/icerikler/8432/2_8432_6421191.png" alt="" width="638" height="109"></p> truefalseApproved2019-03-11T17:01:35.8372801Ocak20132801Ocak2013c636517c-b190-40e7-a1fe-84f80aa8eb23THY’nin Hac & Umre Departmanı İlgili Duyurusuthynin-hac-umre-departmani-ilgili-duyurusu_8190thynin-hac-umre-departmani-ilgili-duyurusu_8190Duyurular2012-11-28T10:11:432012-11-28T10:11:43true THY’den gelen UMR-019 no’lu “Hac & Umre (Çalışma Düzeni)” ile ilgili duyuru aşağıd/Images/Content/1.jpg <p>THY’den gelen UMR-019 no’lu “Hac & Umre (Çalışma Düzeni)” ile ilgili duyuru aşağıda aynen aktarılmaktadır.</p> <p> <strong>“Sayın Acentemiz;</strong></p> <p>Hac&Umre Departmanımız <strong>01.12.2012 </strong>tarihi itibari ile yeni yapılanmaya gidilmiştir. Rezervasyon, Satış, Taleb v.b işlemleriniz için aşağıdaki e-mail adreslerine bildirim yapabilirsiniz.</p> <p><strong>İlgili adresler dışında şahsi e-mail adreslerine yapılacak bildirimler dikkate alınmayacaktır.</strong></p> <p><strong>Rezervazyon talepleriniz için,</strong></p> <p><a href="mailto:Hac-umre-rezhar@thy.com">Hac-umre-rezhar@thy.com</a> mail adresinden hafta içi <strong>08:30-17:30 </strong>saatleri arasında</p> <p><strong>Biletleme işlemleri için,</strong></p> <p><strong><a href="mailto:HACUMRESATIS@THY.COM">HACUMRESATIS@THY.COM</a> </strong> mail adresinden hafta içi <strong>08:30-17:30 </strong>saatleri arasında</p> <p><strong>Bilgi almak veya operasyonel aksaklıklarınız için,</strong></p> <p><strong><a href="mailto:hacumrehelpdesk@thy.com">hacumrehelpdesk@thy.com</a></strong>  mail adresinden <strong>07:00-22:30</strong> saatleri arasında yaptırabilirsiniz.</p> <p><strong>Dahili Numaralarımız;</strong></p> <p>Rezervasyon için: <strong>30048, 30084, 30085, 30086, 30087</strong></p> <p>Satış için: <strong>30107,30157</strong></p> <p>Help Desk için: <strong>30049”.</strong></p> truefalseApproved2019-03-11T17:01:36.392811Kasım20122811Kasım2012492fae0a-a32d-4eb9-87c8-8ffbb839ffa1THY’nin Help Desk İle İlgili Duyurusuthynin-help-desk-ile-ilgili-duyurusu_8153thynin-help-desk-ile-ilgili-duyurusu_8153Duyurular2012-11-19T12:44:282012-11-19T12:44:28true THY’den gelen UMR-017 no’lu “Help Desk” ile ilgili duyuru aşağıda aynen aktarılm/Images/Content/1.jpg <div> <p>THY’den gelen UMR-017 no’lu “Help Desk” ile ilgili duyuru aşağıda aynen aktarılmaktadır.</p> <p><strong><em>Sayın Hac&Umre Acentemiz,</em></strong></p> <p><strong><em>Size özel Koordinasyon Merkezimiz devreye girdi.</em></strong></p> <p><strong><em>(Her gün 07.00-22.30 arası)</em></strong></p> <p><em><a href="mailto:HACUMREHELPDESK@THY.COM">HACUMREHELPDESK@THY.COM</a></em></p> <p><strong><em>Dahili: 30049</em></strong></p> <p><strong><em>Cep Tel: 0 5077 53 01 85</em></strong></p> <p><strong><em><span>PNR işlemleri :</span></em></strong></p> <p><strong><em>1-İsim değişikliği </em></strong></p> <ul> <li><strong><em> </em></strong><em>PNR larda  en fazla 3 harfe kadar ve anlam değişmeyecek durumlarda yapılmaktadır. </em></li> <li><em>PNR ları acentenin e-mail ve Print adresine yönlendirilir.</em></li> <li><em>Aynı şehirde bulunan farklı bir acentenin PNR ı, diğerine QEP lenemez.</em></li> <li><em>PNR lara özel talep/yolcu  girişlerinin yapılması</em></li> </ul> <p class="ListParagraph"><strong><em>2</em></strong><em>-<strong>Miles & Smiles girişleri :</strong></em></p> <ul> <li><em>Miles&Smiles yolcuların bilgilerinin PNR a işlenmesi ve girişler hakkında bilgilendirme yapılır. </em></li> </ul> <p class="ListParagraph"><strong><em><span>ÖNEMLİ  NOT :</span></em></strong><em> Yedek yerlerin okeylenmesi, opsiyon süresinin uzatılması, <strong>TROPHY</strong> opsiyonunun çıkarılması  gibi işlemler <span>yapılmamaktadır.</span> Bu tip durumlara müdaheleler ancak sistem arızası ve olağanüstü durumlarda  mümkündür.</em></p> <p class="ListParagraph"><strong><em><span>Bilet İşlemleri :</span></em></strong></p> <p><strong><em><span> </span></em></strong></p> <p><strong><em>1-Reval işlemleri:</em></strong></p> <ul> <li><em>SC den kaynaklı pnrlara işlemler bölümümüz tarafından yapılır.</em></li> <li><em>PNR sadece <strong><span>cezasız işlemlerde</span></strong> ücret kuralı doğrultusunda reval işlemi yapılır. </em></li> <li><em>Cezalı işlemler için sadece mesai bitiminde teminat mektubu olan acentelerimize işlem yapılabilecektir.</em></li> </ul> <p class="ListParagraph"><strong><em>2-Reissue/Name Change işlemleri: </em></strong></p> <ul> <li><em>REISSUE işlemleri cezasız ve involuntary durumlarında yapılır. </em></li> <li><em>Reissue işlemleri cezalı olması durumda sadece mesai bitiminde ve teminat mektubu olan acentelerimize işlem yapılabilecektir.</em></li> <li><em>Name Change işlemleri kayıtlı acenta telefonu veya e-mail adresinden gelmesi durumunda yapılabilecektir.</em></li> <li><em>Hava limanlarında vize problemi,mahrem problemi v.s nedenlerden iptal veya name change işlemleri kayıtlı e-mail veya telefondan ofisimiz aranması durumda yapılabilecektir.  </em></li> </ul> <p><strong><em><span> </span></em></strong></p> <p><strong><em><span>Ücret İşlemleri :</span></em></strong></p> <p><strong><em>1-Ücret  işlemleri:</em></strong></p> <ul> <li><em>Hac&Umre ile alakalı yurt içi ve yurt dışı Ücret verilmesi</em></li> <li><em>Ücret notu , indirimli ücretler ile ilgili kural ve uygulamaları</em></li> <li><em>Free uygulaması,fazla bagaj hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.</em></li> </ul> <p><strong><em><span> </span></em></strong></p> <p><strong><em><span>Diğer İşlemleri :</span></em></strong></p> <p><strong><em>1- Kayıp bagaj:</em></strong></p> <ul> <li><em>Kayıp bagaj ile alakalı son durum ve gelişmeler hakkında bilgi verilmesi</em></li> </ul> <p><strong><em>2- Check-in işlemleri:</em></strong></p> <ul> <li><em>Farklı meydandaki yolcuların check-in işlemin önceden ve sorunsuz bir şekilde yapılmasının saglanması. </em></li> </ul> <p class="ListParagraph"><strong><em><span>NOT:</span></em></strong><strong><em> </em></strong><em>Hac&Umre Help Desk’ten mesai bitiminde işlem yapmak isteyen acentemizin belirlenen tutardan teminat mektubu verilmesi durumunda işlem yapılabilmektedir.<strong></strong></em></p> </div> truefalseApproved2019-03-11T17:01:37.0271911Kasım20121911Kasım2012d40953b5-60f7-4c7b-9b94-73d25292e4ccTHY’nin UMRE Talepleri İle İlgili Duyurusuthynin-umre-talepleri-ile-ilgili-duyurusu_8152thynin-umre-talepleri-ile-ilgili-duyurusu_8152Duyurular2012-11-19T12:30:432012-11-19T12:30:43true THY’den gelen UMR-018 no’lu “UMRE TALEPLERİ” ile ilgili duyuru aşağıda aynen aktar/Images/Content/1.jpg <p>THY’den gelen UMR-018 no’lu “UMRE TALEPLERİ” ile ilgili duyuru aşağıda aynen aktarılmaktadır.</p> <p>Değerli Acentemiz,</p> <p>2013 Umre dönemi için sezonluk  zincir sefer, ilave sefer ve grup taleplerinizi 23 Kasım 2012 tarihine kadar bağlı olduğunuz Satış Müdürlüğü’ne yazılı olarak göndermenizi saygılarımızla bildiririz.</p> <p>2013 umre döneminin Ortaklığı’mıza ve acentelerimize hayırlı olması dileğiyle.</p> truefalseApproved2019-03-11T17:01:37.671911Kasım20121911Kasım20123a9f08f9-a205-4995-b001-aabbab8262ea2012 Hac Sezonu Suudi Arabistan Geçici Personel2012-hac-sezonu-suudi-arabistan-gecici-personel_78212012-hac-sezonu-suudi-arabistan-gecici-personel_7821Duyurular2012-08-29T17:28:312012-08-29T17:28:31true 2012 yılı hac organizasyonu çerçevesinde TÜRSAB tarafından Hac sezonu süresince Su/Images/Content/1.jpg <p>2012 yılı hac organizasyonu çerçevesinde TÜRSAB tarafından Hac sezonu süresince Suudi Arabistan’da görevlendirilecek geçici personel temini için gazetelere verilen ilan neticesinde Birliğimize başvuran ve Hac ve Umre Komitesi tarafından mülakatları yapılarak seçilen şahısların adları aşağıda yer almaktadır.</p> <p>İlgili şahısların en az 1 yıl geçerliliği olan pasaportlarını ve 6 adet (arka zemin beyaz) fotoğraflarını 31 Ağustos 2012 Cuma gününe kadar Birliğimize göndermeleri rica olunur.</p> <p>Saygılarımızla,</p> <p><strong>TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</strong></p> <table border="2" cellspacing="2" cellpadding="2"> <colgroup span="1"><col span="1" width="73"><col span="1" width="128"><col span="1" width="119"></colgroup> <tbody> <tr height="26"> <td class="xl24" width="73" height="26"><strong>S.</strong></td> <td class="xl25" width="128"><strong>ADI</strong></td> <td class="xl26" width="119"><strong>SOYADI</strong></td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">1</td> <td>ABDULHAMİD</td> <td>ADEM</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">2</td> <td>ABDULLAH</td> <td>ERİŞ</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">3</td> <td>ABDULLAH</td> <td>ADANIR</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">4</td> <td>AHMET </td> <td>BOZKURT</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">5</td> <td>ALAADDİN</td> <td>AĞIRMAN</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">6</td> <td>ALİ</td> <td>ARSLANOĞLU</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">7</td> <td>ALİ HAYDAR</td> <td>ESENER</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">8</td> <td>BAHATTİN</td> <td>YÜCEL</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">9</td> <td>BAHATTİN</td> <td>ÇİNPOLAT</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">10</td> <td>BARBAROS</td> <td>KASAPOĞLU</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">11</td> <td>BARIŞ</td> <td>ÇETİN</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">12</td> <td>BAYRAM</td> <td>KÖSE</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">13</td> <td>BİNALİ</td> <td>YILMAZ</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">14</td> <td>CEVDET </td> <td>OLGUN</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">15</td> <td>DAVUT</td> <td>OĞUREL</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">16</td> <td>DURMUŞ</td> <td>COŞKUN</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">17</td> <td>DURSUN</td> <td>KURT</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">18</td> <td>EBU TALHA</td> <td>ÇELİK</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">19</td> <td>EMİR SAMİ </td> <td>YAHYAOĞLU</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">20</td> <td>ENGİN</td> <td>KONUK</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">21</td> <td>ERDAL</td> <td>EROL</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">22</td> <td>FETULLAH</td> <td>ACAR</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">23</td> <td>HÜSEYİN</td> <td>YILMAZ</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">24</td> <td>HÜSEYİN</td> <td>SALİHOĞLU</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">25</td> <td>İBRAHİM</td> <td>DEMİR</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">26</td> <td>İSKENDER</td> <td>TÜRE</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">27</td> <td>İSMAİL HAKKI</td> <td>ŞİMŞEK</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">28</td> <td>İZZETTİN</td> <td>ALPARSLAN</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">29</td> <td>MAHMUT</td> <td>OKUDAN</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">30</td> <td>MEHMET ALİ</td> <td>ADAK</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">31</td> <td>MUHAMMED </td> <td>GEDİK</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">32</td> <td>MUHAMMET</td> <td>TANRIKULU</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">33</td> <td>MUSTAFA HAKİ</td> <td>ÇELİK</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">34</td> <td>MUSTAFA ZEKİ</td> <td>DEMİRTAŞ</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">35</td> <td>NEBİL</td> <td>ACAR</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">36</td> <td>NİHAT</td> <td>İSAOĞLU</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">37</td> <td>NİHAT </td> <td>KAKIZ</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">38</td> <td>NURETTİN</td> <td>DEMİR</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">39</td> <td>ONUR</td> <td>GENÇOĞLU</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">40</td> <td>RAMAZAN</td> <td>YÜCEL</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">41</td> <td>RAMAZAN </td> <td>İŞLER</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">42</td> <td>SALİH</td> <td>SABANCI</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">43</td> <td>SULTAN TEMİM</td> <td>ACAR</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">44</td> <td>ŞABAN </td> <td>TÜZEL</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">45</td> <td>YILDIRIM</td> <td>AVCI</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">46</td> <td>YILMAZ</td> <td>GÜÇLÜ</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">47</td> <td>YILMAZ</td> <td>AVCI</td> </tr> <tr height="26"> <td height="26">48</td> <td>YÜKSEL</td> <td>İLERİ</td> </tr> </tbody> </table> truefalseApproved2019-03-11T17:01:38.6572908Ağustos20122908Ağustos20127519dce9f3-9f03-4ba1-b185-92626922cdc3TÜRSAB Hac – Umre Turizm İhtisas Başkanlığı Aylık Toplantısı Gerçekleştirilditursab-hac-umre-turizm-ihtisas-baskanligi-aylik-toplantisi-gerceklestirilditursab-hac-umre-turizm-ihtisas-baskanligi-aylik-toplantisi-gerceklestirildiFaaliyetler2023-12-20T11:05:412023-12-20T11:05:41trueHac – Umre İhtisas Başkanlığı’nın olağan toplantısı, 19 Aralık 2023 Salı günü TÜRSAB Genel Merkez Binamızda hibrit olarak gerçekleştirildi./Images/Content/19dce9f3-9f03-4ba1-b185-92626922cdc3-thumb.jpeg<p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hac &ndash; Umre İhtisas Başkanlığı&rsquo;nın olağan toplantısı, 19 Aralık 2023 Salı g&uuml;n&uuml; T&Uuml;RSAB Genel Merkez Binamızda hibrit olarak ger&ccedil;ekleştirildi.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">2023, 2024 yılı umre d&ouml;nemlerinin değerlendirildiği, yaklaşan hac d&ouml;nemi i&ccedil;in karşılaşılabilecek sıkıntılara y&ouml;nelik fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, Suudi Arabistan Krallığı tarafından alınan kararlar ve bu kararlar neticesinde yaşanabilecek sorunlar ele alındı.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Vize konularındaki gelişmelerin hacı adayları &uuml;zerindeki etkileri değerlendirilirken, Mekke ve Arafat&rsquo;ta bulunacak olan hacılara ve bu hacılardan sorumlu seyahat acentalarına olası yansımaları hakkında konuşuldu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Toplantı sonunda T&Uuml;RSAB Rota tarafından Helal Kıbrıs turları ile Ezher &Uuml;niversitesi Eğitim turlarına y&ouml;nelik yapılan &ccedil;alışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Katılım sağlayan değerli &uuml;yelerimize teşekk&uuml;r ederiz.</span></span></p> truefalseApproved2023-12-20T11:07:02.8072023-12-20T11:12:52.2432012Aralık20232012Aralık20237918966c-e670-4939-8761-9acf5dbfc97f"Hac Otel/Bina Ön Denetimleri" Tamamlandırgb(220, 052, 058)hac-otelbina-on-denetimleri-tamamlandihac-otelbina-on-denetimleri-tamamlandiFaaliyetler2023-05-18T13:32:352023-05-18T13:32:35true2023 yılı Hac organizasyonu çerçevesinde 1 - 10 Mayıs 2023 tarihleri arasında; Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı öncülüğünde, Başkanlık Müfettişleri ve TÜRSAB Ekipleri tarafından, Suudi Arabistan’ın Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere şehirlerinde gerçekleştirilen "Hac Otel/Bina Ön Denetimleri" başarı ile tamamlanmıştır. /Images/Content/7918966c-e670-4939-8761-9acf5dbfc97f-thumb.jpg<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Değerli &Uuml;yelerimiz,</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">2023 yılı Hac organizasyonu &ccedil;er&ccedil;evesinde 1 - 10 Mayıs 2023 tarihleri arasında; Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı &ouml;nc&uuml;l&uuml;ğ&uuml;nde, Başkanlık M&uuml;fettişleri ve T&Uuml;RSAB Ekipleri tarafından, Suudi Arabistan&rsquo;ın Mekke-i M&uuml;kerreme ve Medine-i M&uuml;nevvere şehirlerinde ger&ccedil;ekleştirilen &quot;Hac Otel/Bina &Ouml;n Denetimleri&quot; başarı ile tamamlanmıştır.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Yapılan denetimler neticesinde kiralanacak bina ve otellere ilişkin engelleyici herhangi bir husus tespit edilmemiş olup, binalarla ilgili tutulan tutanaklar ilgili acentalarımıza e-posta yolu ile iletilmiştir.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği<br /> T&Uuml;RSAB</span></span></strong></p> truefalseApproved2023-05-18T13:35:11.831805Mayıs20231805Mayıs2023243c80e4-0b07-4c5f-871b-7e77c5866695Hac ve Umre İhtisas Başkanlığı Heyetimiz T.C. Cidde Başkonsolosluğu Mekke Din Hizmetleri Ataşesini ve Nakaba (Taşıtlar Genel Sendikası) Başkanını Ziyaret Ettihac-ve-umre-ihtisas-baskanligi-heyetimiz-tc-cidde-baskonsoloslugu-mekke-din-hizmetleri-atasesini-ve-nakaba-tasitlar-genel-sendikasi-baskanini-ziyaret-ettihac-ve-umre-ihtisas-baskanligi-heyetimiz-tc-cidde-baskonsoloslugu-mekke-din-hizmetleri-atasesini-ve-nakaba-tasitlar-genel-sendikasi-baskanini-ziyaret-ettiFaaliyetler2023-05-15T17:00:422023-05-15T17:00:42trueHac ve Umre İhtisas Başkanımız Mehmet Şevki Sonuç ve İhtisas Başkan Yardımcımız Muhammet Salih Kutluoğlu, 11 Mayıs 2023 Perşembe günü Mekke-i Mükerreme’de, T.C. Cidde Başkonsolosluğu, Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz, Nakaba (Taşıtlar Genel Sendikası) Başkanı Osama (Abdulwahab) Samkry ve Nakaba kurum yöneticisi ile bir araya geldiği iki ziyaret gerçekleştirdi./Images/Content/243c80e4-0b07-4c5f-871b-7e77c5866695-thumb.jpeg<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Hac ve Umre İhtisas Başkanımız Mehmet Şevki Sonu&ccedil;</strong> ve<strong> İhtisas Başkan Yardımcımız Muhammet Salih Kutluoğlu</strong>, 11 Mayıs 2023 Perşembe g&uuml;n&uuml; Mekke-i M&uuml;kerreme&rsquo;de, <strong>T.C. Cidde Başkonsolosluğu, Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz, Nakaba (Taşıtlar Genel Sendikası) Başkanı Osama (Abdulwahab) Samkry</strong> ve Nakaba kurum y&ouml;neticisi ile bir araya geldiği iki ziyaret ger&ccedil;ekleştirdi.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Sayın Dr. Ahmet Oğuz</strong> ile ger&ccedil;ekleştirilen g&ouml;r&uuml;şme kapsamında, tamamlanan Umre sezonunun bir değerlendirmesi yapılarak, yaklaşan Hac d&ouml;nemi &ouml;ncesi g&ouml;r&uuml;ş alışverişinde bulunuldu. Sunulan hizmetlerin geliştirilmesi adına yapılabilecek iş birlikleri değerlendirildi.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nakaba toplantısı kapsamında ise T&Uuml;RSAB Mekke Servis yapılanması ile Suudi Arabistan&rsquo;daki genel yolcu taşımacılığı konularında istişareler ger&ccedil;ekleştirilerek, Hac ve Umre taşımacılığının geleceği ile sekt&ouml;rdeki yenilikler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kıymetli misafirperverlikleri i&ccedil;in <strong>Sayın Dr. Ahmet Oğuz</strong> ve <strong>Osama Samkry</strong>&rsquo;e teşekk&uuml;r ediyoruz.</span></span></p> truefalseApproved2023-05-15T17:07:51.9172023-05-18T10:02:04.9871505Mayıs20231505Mayıs2023719bfb53-e27b-4a2d-a3ba-f1762f268914Diyanet İşleri Başkanlığıyla Sözleşme İmzalamış Seyahat Acentalarımızın Davet Edildiği İstişare Toplantısı Gerçekleştidiyanet-isleri-baskanligiyla-sozlesme-imzalamis-seyahat-acentalarimizin-davet-edildigi-istisare-toplantisi-gerceklestidiyanet-isleri-baskanligiyla-sozlesme-imzalamis-seyahat-acentalarimizin-davet-edildigi-istisare-toplantisi-gerceklestiFaaliyetler2022-06-04T12:18:422022-06-04T12:18:42true4 Haziran 2022 tarihinde 2022 yılı hac organizasyonu düzenlemek üzere Diyanet İşleri Başkanlığıyla sözleşme imzalamış seyahat acentalarımızın davet edildiği önemli bir toplantı gerçekleştirildi./Images/Content/719bfb53-e27b-4a2d-a3ba-f1762f268914-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">4 Haziran 2022 tarihinde 2022 yılı hac organizasyonu d&uuml;zenlemek &uuml;zere Diyanet İşleri Başkanlığıyla s&ouml;zleşme imzalamış seyahat acentalarımızın davet edildiği &ouml;nemli bir toplantı ger&ccedil;ekleştirildi. T&Uuml;RSAB Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ve Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi Diyaeddin Şahin&#39;in katılımıyla ger&ccedil;ekleşen toplantı kapsamında Hac konuları ile ilgili son zamanlardaki gelişmeler, seyahat acentalarının sorun ve talepleri g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lerek ve istişare edildi.</span></span></p> truefalseApproved2022-07-07T12:21:34.4130406Haziran20220406Haziran202229efa4a0-cb2a-445d-b7cf-cfa3ecb15270TÜRSAB Hac – Umre İhtisas Başkanı İslam İş Birliği Teşkilatı İSEDAK Özel Sektör Turizm Forumu 9. Toplantısı’na” Katıldıtursab-hac-umre-ihtisas-baskani-islam-is-birligi-teskilati-isedak-ozel-sektor-turizm-forumu-9-toplantisina-katilditursab-hac-umre-ihtisas-baskani-islam-is-birligi-teskilati-isedak-ozel-sektor-turizm-forumu-9-toplantisina-katildiFaaliyetler2021-11-16T12:14:372021-11-16T12:14:37trueTÜRSAB Hac – Umre İhtisas Başkanı Harun YURDAKUL, 16 Kasım 2021 tarihinde “İslam İş birliği Teşkilatı İSEDAK Özel Sektör Turizm Forumu 9. Toplantısı’na” katıldı./Images/Content/29efa4a0-cb2a-445d-b7cf-cfa3ecb15270-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&Uuml;RSAB Hac &ndash; Umre İhtisas Başkanı Harun YURDAKUL, 16 Kasım 2021 tarihinde &ldquo;İslam İş birliği Teşkilatı İSEDAK &Ouml;zel Sekt&ouml;r Turizm Forumu 9. Toplantısı&rsquo;na&rdquo; katıldı.</span></span></p> truefalseApproved2022-07-07T12:16:35.431611Kasım20211611Kasım202133c33260-5dd7-49a0-a573-5128ae8735efTÜRSAB Hac – Umre İhtisas Başkanı “Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulu Alt Komisyon Toplantısı"na Katıldıtursab-hac-umre-ihtisas-baskani-bakanliklar-arasi-hac-ve-umre-kurulu-alt-komisyon-toplantisina-katildi-1tursab-hac-umre-ihtisas-baskani-bakanliklar-arasi-hac-ve-umre-kurulu-alt-komisyon-toplantisina-katildi-1Faaliyetler2021-10-11T12:11:012021-10-11T12:11:01trueTÜRSAB Hac – Umre İhtisas Başkanı Harun YURDAKUL, “Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu Alt Komisyon Toplantısı"na katıldı./Images/Content/33c33260-5dd7-49a0-a573-5128ae8735ef-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&Uuml;RSAB Hac &ndash; Umre İhtisas Başkanı Harun YURDAKUL, &ldquo;Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu Alt Komisyon Toplantısı&quot;na katıldı.</span></span></p> truefalseApproved2022-07-07T12:11:48.352022-07-07T12:12:16.0531110Ekim20211110Ekim2021c2a79cbc-3c24-4f08-b31c-2c846cd8bd86Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yöneticileri ile Toplantı Gerçekleştirildidiyanet-isleri-baskanligi-hac-ve-umre-hizmetleri-genel-mudurlugu-yoneticileri-ile-toplanti-gerceklestirildidiyanet-isleri-baskanligi-hac-ve-umre-hizmetleri-genel-mudurlugu-yoneticileri-ile-toplanti-gerceklestirildiFaaliyetler2021-09-09T12:09:502021-09-09T12:09:50true8 Eylül 2021 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yöneticileri ile TÜRSAB Hac – Umre İhtisas Başkanı Harun YURDAKUL’un katılımıyla TÜRSAB Genel Merkezimizde toplantı gerçekleştirildi./Images/Content/c2a79cbc-3c24-4f08-b31c-2c846cd8bd86-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">8 Eyl&uuml;l 2021 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; Y&ouml;neticileri ile T&Uuml;RSAB Hac &ndash; Umre İhtisas Başkanı Harun YURDAKUL&rsquo;un katılımıyla T&Uuml;RSAB Genel Merkezimizde toplantı ger&ccedil;ekleştirildi. </span></span></p> truefalseApproved2022-07-07T12:10:57.850909Eylül20210909Eylül2021e15d9d28-a54d-4373-8ab8-0cadaa3321b6TÜRSAB Hac – Umre İhtisas Başkanı "Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulu" Toplantısına Katıldıtursab-hac-umre-ihtisas-baskani-bakanliklar-arasi-hac-ve-umre-kurulu-toplantisina-katilditursab-hac-umre-ihtisas-baskani-bakanliklar-arasi-hac-ve-umre-kurulu-toplantisina-katildiFaaliyetler2021-05-24T12:08:292021-05-24T12:08:29trueTÜRSAB Hac – Umre İhtisas Başkanı Harun YURDAKUL, 24 Haziran 2021 tarihinde “Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu” toplantısına katıldı./Images/Content/e15d9d28-a54d-4373-8ab8-0cadaa3321b6-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&Uuml;RSAB Hac &ndash; Umre İhtisas Başkanı Harun YURDAKUL, 24 Haziran 2021 tarihinde &ldquo;Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu&rdquo; toplantısına katıldı.</span></span></p> truefalseApproved2022-07-07T12:09:46.632405Mayıs20212405Mayıs2021146174cc-2ecb-4d81-904b-8cbed36b4875Uluslararası Hac Sempozyumu – Gelişen Ve Değişen Şartlarında Bağlamında Hac Sempozyumuna TÜRSAB Hac – Umre İhtisas Başkanı Katıldıuluslararasi-hac-sempozyumu-gelisen-ve-degisen-sartlarinda-baglaminda-hac-sempozyumuna-tursab-hac-umre-ihtisas-baskani-katildiuluslararasi-hac-sempozyumu-gelisen-ve-degisen-sartlarinda-baglaminda-hac-sempozyumuna-tursab-hac-umre-ihtisas-baskani-katildiFaaliyetler2021-04-03T12:07:042021-04-03T12:07:04true01-03 Nisan 2021 tarihleri arasında “Uluslararası Hac Sempozyumu – Gelişen ve Değişen Şartlarında Bağlamında Hac” sempozyumuna TÜRSAB Hac – Umre İhtisas Başkanı Harun YURDAKUL katıldı./Images/Content/146174cc-2ecb-4d81-904b-8cbed36b4875-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">01-03 Nisan 2021 tarihleri arasında &ldquo;Uluslararası Hac Sempozyumu &ndash; Gelişen ve Değişen Şartlarında Bağlamında Hac&rdquo; sempozyumuna T&Uuml;RSAB Hac &ndash; Umre İhtisas Başkanı Harun YURDAKUL katıldı.</span></span></p> truefalseApproved2022-07-07T12:08:24.8970304Nisan20210304Nisan202193eccec7-fc3a-4bd0-9cf5-1ec2a80739dbTÜRSAB Hac – Umre İhtisas Başkanı “Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulu Alt Komisyon” Toplantısına Katıldıtursab-hac-umre-ihtisas-baskani-bakanliklar-arasi-hac-ve-umre-kurulu-alt-komisyon-toplantisina-katilditursab-hac-umre-ihtisas-baskani-bakanliklar-arasi-hac-ve-umre-kurulu-alt-komisyon-toplantisina-katildiFaaliyetler2021-02-09T09:42:142021-02-09T09:42:14trueTÜRSAB Hac – Umre İhtisas Başkanı Harun YURDAKUL, 9 Şubat 2021 tarihinde “Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu Alt Komisyon” toplantısına katıldı./Images/Content/93eccec7-fc3a-4bd0-9cf5-1ec2a80739db-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&Uuml;RSAB Hac &ndash; Umre İhtisas Başkanı Harun YURDAKUL, 9 Şubat 2021 tarihinde &ldquo;Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu Alt Komisyon&rdquo; toplantısına katıldı.</span></span></p> truefalseApproved2022-07-07T09:43:33.720902Şubat20210902Şubat2021ecdde674-9d06-48d8-bf13-8da89c70af34"Turizme Global Bakış Programı" TÜRSAB TV'de Canlı Yayınla Gerçekleştiturizme-global-bakis-programi-tursab-tvde-canli-yayinla-gerceklestiturizme-global-bakis-programi-tursab-tvde-canli-yayinla-gerceklestiFaaliyetler2020-06-23T09:39:432020-06-23T09:39:43true23.06.2022 tarihinde TÜRSAB Hac ve Umreden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyeSİ Diyaeddin Şahin; Bilgi Teknolojileri, TÜRSAB Medya ve İletişim Grup Başkanı Mesut Kanat’ın moderatörlüğündeki “Turizme Global Bakış” programına katılarak bilgilendirmelerde bulundu./Images/Content/ecdde674-9d06-48d8-bf13-8da89c70af34-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">23.06.2022 tarihinde T&Uuml;RSAB Hac ve Umreden Sorumlu Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesİ Diyaeddin Şahin; Bilgi Teknolojileri, T&Uuml;RSAB Medya ve İletişim Grup Başkanı Mesut Kanat&rsquo;ın moderat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;ndeki &ldquo;Turizme Global Bakış&rdquo; programına katılarak bilgilendirmelerde bulundu.</span></span></p> truefalseApproved2022-07-07T09:41:29.082022-07-07T09:42:04.1272306Haziran20202306Haziran2020722ddbb9-2e03-41c7-8ce2-c589fbeb9cb92020 Yılı Hacı Sayılarını Sabitlenip 2021 Yılına Aktarılması Sağlandı2020-yili-haci-sayilarini-sabitlenip-2021-yilina-aktarilmasi-saglandi2020-yili-haci-sayilarini-sabitlenip-2021-yilina-aktarilmasi-saglandiFaaliyetler2020-04-25T09:35:542020-04-25T09:35:54true2020 yılı Hacı sayılarını sabitlenip 2021 yılına aktarılması sağlandı. Acentaların mevcut hakları gelecek yıla devredilerek garantisi alındı./Images/Content/722ddbb9-2e03-41c7-8ce2-c589fbeb9cb9-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif">2020 yılı Hacı sayılarını sabitlenip 2021 yılına aktarılması sağlandı. Acentaların mevcut hakları gelecek yıla devredilerek garantisi alındı.</span></span></span></span></p> truefalseApproved2022-07-07T09:38:59.6572022-07-07T12:06:38.6772504Nisan20202504Nisan202041f6fb89-9e68-4411-8ffe-d959c1106252Her Hacı Adayı İçin 1000 Suudi Arabistan Riyali’nin Acenta Hesabında Tutulması Sağlandıher-haci-adayi-icin-1000-suudi-arabistan-riyalinin-acenta-hesabinda-tutulmasi-saglandiher-haci-adayi-icin-1000-suudi-arabistan-riyalinin-acenta-hesabinda-tutulmasi-saglandiFaaliyetler2020-04-20T09:33:502020-04-20T09:33:50trueHer hacı adayı için 1000 Suudi Arabistan Riyali’nin acenta hesabında tutulması sağlandı./Images/Content/41f6fb89-9e68-4411-8ffe-d959c1106252-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Her hacı adayı i&ccedil;in 1000 Suudi Arabistan Riyali&rsquo;nin acenta hesabında tutulması sağlandı.</span></span></p> truefalseApproved2022-07-07T09:35:49.582004Nisan20202004Nisan20203253b7bd-4283-4312-9127-5673b4c2da63THY Nezdinde Bulunan Teminat Mektuplarının İadesi Sağlandıthy-nezdinde-bulunan-teminat-mektuplarinin-iadesi-saglandithy-nezdinde-bulunan-teminat-mektuplarinin-iadesi-saglandiFaaliyetler2020-04-17T09:32:332020-04-17T09:32:33trueTHY nezdinde bulunan teminat mektuplarının iadesi sağlandı./Images/Content/3253b7bd-4283-4312-9127-5673b4c2da63-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">THY nezdinde bulunan teminat mektuplarının iadesi sağlandı.</span></span></p> truefalseApproved2022-07-07T09:33:34.2831704Nisan20201704Nisan20206d142e59-3886-4426-8b88-f9bf71a84c0aTahakkuk Komisyonlarının Silinmesi ve Kudüs Ziyaretçileri İçin Yapılan Ödemelerin Erken İadesi Sağlandıtahakkuk-komisyonlarinin-silinmesi-ve-kudus-ziyaretcileri-icin-yapilan-odemelerin-erken-iadesi-saglanditahakkuk-komisyonlarinin-silinmesi-ve-kudus-ziyaretcileri-icin-yapilan-odemelerin-erken-iadesi-saglandiFaaliyetler2020-04-15T09:25:242020-04-15T09:25:24true15 Nisan 2020 Tarihi öncesinde tahakkuk etmiş ve ödenmiş olan komisyonların gelecek sene alınacak teminat mektubu komisyonlarına mahsup edilmesi sağlandı./Images/Content/6d142e59-3886-4426-8b88-f9bf71a84c0a-thumb.png<p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">15 Nisan 2020 Tarihi &ouml;ncesinde tahakkuk etmiş ve &ouml;denmiş olan komisyonların gelecek sene alınacak teminat mektubu komisyonlarına mahsup edilmesi sağlandı.</span></span></p> <p style="margin-left:24px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">15 Nisan 2020 tarihinden sonra tahakkuk etmiş komisyonların tamamının silinmesi sağlandı. Kud&uuml;s ziyaret&ccedil;ileri i&ccedil;in yapılan &ouml;demelerin erken iadesi sağlandı.</span></span></p> truefalseApproved2022-07-07T09:32:21.331504Nisan20201504Nisan202015

30  Ekim 2020
Pandemi Sürecinde Neler Yaptık
13  Ocak 2020
2020 Yılında Hac Organizasyonu Düzenleme Yetkisi Olan Seyahat Acentaları Hakkında Duyuru
24  Aralık 2019
"Enjaz" Web Sayfası Üzerinden Umre Yetki Belgelerinin Yüklenmesi
09  Kasım 2019
2019 Hac Değerlendirmesi ve 2020 Hac Konuları Toplantısı Hakkında Duyuru
11  Ekim 2019
Arafat Hasta Otobüs Sayısı Hakkında Duyuru
11  Ekim 2019
Arafat Hasta Otobüsleri ve Meşair-Arafat Tasrihleri (Sticker) Hakkında Duyuru
11  Ekim 2019
Arafat Hasta Otobüsleri Hakkında Duyuru
11  Ekim 2019
Servis Kartları Hakkında Duyuru
11  Ekim 2019
TÜRSAB Hac Organizasyonu Görevli Telefon Numaraları Hakkında Duyuru
11  Ekim 2019
Vazgeçen Hacı Adayları Hakkında Duyuru
1  2  3  4  5    ...  
20  Aralık 2023
TÜRSAB Hac – Umre Turizm İhtisas Başkanlığı Aylık Toplantısı Gerçekleştirildi
18  Mayıs 2023
"Hac Otel/Bina Ön Denetimleri" Tamamlandı
15  Mayıs 2023
Hac ve Umre İhtisas Başkanlığı Heyetimiz T.C. Cidde Başkonsolosluğu Mekke Din Hizmetleri Ataşesini ve Nakaba (Taşıtlar Genel Sendikası) Başkanını Ziyaret Etti
04  Haziran 2022
Diyanet İşleri Başkanlığıyla Sözleşme İmzalamış Seyahat Acentalarımızın Davet Edildiği İstişare Toplantısı Gerçekleşti
16  Kasım 2021
TÜRSAB Hac – Umre İhtisas Başkanı İslam İş Birliği Teşkilatı İSEDAK Özel Sektör Turizm Forumu 9. Toplantısı’na” Katıldı
11  Ekim 2021
TÜRSAB Hac – Umre İhtisas Başkanı “Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulu Alt Komisyon Toplantısı"na Katıldı
09  Eylül 2021
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yöneticileri ile Toplantı Gerçekleştirildi
24  Mayıs 2021
TÜRSAB Hac – Umre İhtisas Başkanı "Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulu" Toplantısına Katıldı
03  Nisan 2021
Uluslararası Hac Sempozyumu – Gelişen Ve Değişen Şartlarında Bağlamında Hac Sempozyumuna TÜRSAB Hac – Umre İhtisas Başkanı Katıldı
09  Şubat 2021
TÜRSAB Hac – Umre İhtisas Başkanı “Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulu Alt Komisyon” Toplantısına Katıldı
1  2    ...  
İhtisas Başkanı
SEFİR TOUR TURİZM
MEHMET ŞEVKİ SONUÇ
İhtisas Başkan Yardımcısı
RAJA TURİZM
MUHAMMET SALİH KUTLUOĞLU

Üyeler
YATKIN TURİZM
ABDULAZİZ YATKIN
GRAND NEHİR TURİZM
AHMET SITKI ABALIOĞLU
AL-İSRA TURİZM
ALİ KUTLU
FIRSTMEDICALL TURİZM
CEMAL MALİK ÇELİK
AKAHAN TURİZM
CEVAT ENGİN ŞAHİN
ALTINYOL TURİZM
CİHAD TELLİOĞLU
OFTUR TURİZM
COŞKUN İHTİYAROĞLU
45 AYBEK TURİZM
EMİNE AYBEK
YUSEM TURİZM
EMRE AKSOY
BİREY TURİZM
EŞREF ŞENTÜRK
AGAH TURİZM
EYÜP KESMEZ
SERVER TURİZM
FATİH DEDE
FTHRN TURİZM
FATİH KARAÇELİK
NİYET TURİZM
HAKAN ATMACA 
MESCİDİAKSA TURİZM
HALİT EMİROĞLU
GACELA TURİZM
HAMDİ CEYLAN
MUTLU TURİZM
HAMDULLLAH ELALMIŞ
SEMERŞAH TURİZM
İBRAHİM DEMİR
TURİNDEX TURİZM
İSA YILGIN
KEBİR TURİZM
İZZET GÖVERCİKLİ
45 AYBEK TURİZM
KADİR AYBEK
ÖZ ALKIŞ TURİZM
METİN ALKIŞ
OFİS TUR TURİZM
MUHAMMER AYDIN
SEHLEN TURİZM
MUSTAFA TOPBAŞ
AL HARAMAİN UNİTED GROUP TURİZM
NEVİN ÇİMEN
NURADOĞRU TURİZM
NUMAN KARAOĞLAN
ARİTTA TURİZM
ÖZGEN YALÇINKAYA
SABRİTURHAN TURİZM
SABRİ TURHAN
06 İBRA TURİZM
SEYİT ALİ DOSDOĞRU
SEVDE TURİZM
YUSUF TÜRK

Hac - Umre İhtisas BaşkanıMehmet Şevki SONUÇ

E-Mail:  sevki.sonuc@tursab.org.tr

TÜM HABERLER
23  Mayıs  2024
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
22  Mayıs  2024
Gastronomi Turizmi İhtisas Başkan Yardımcımız Şebnem Urgancıoğlu, “Destinasyonu...
HABERİ OKU
22  Mayıs  2024
Yönetim Kurulu Üyemiz Yıldırım Taş, İstanbul Turizm Fuarı’nın Basın Lansmanına ...
HABERİ OKU
22  Mayıs  2024
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
22  Mayıs  2024
Başkan Yardımcımız Hasan Eker, Venezuela Turizm Bakan Yardımcısı Leticia C. Góm...
HABERİ OKU
21  Mayıs  2024
Başkan Yardımcımız Hasan Eker, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu...
HABERİ OKU
21  Mayıs  2024
TÜRSAB Heyetimiz ve İBB Kültür A.Ş., Topkapı Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde To...
HABERİ OKU
21  Mayıs  2024
Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya ve Beraberindeki TÜRSAB Heyetimiz, An...
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
21  Mayıs  2024
Health Tourism Expo London Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
21  Mayıs  2024
Karadeniz Mutfağı Tadımı ve Karadeniz Mutfağı Hakkında Bilgilendirme Ziyareti H...
HABERİ OKU
20  Mayıs  2024
2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
19  Mayıs  2024
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun
HABERİ OKU
18  Mayıs  2024
Müzeler Haftası Kutlu Olsun
HABERİ OKU
16  Mayıs  2024
"Burgaz-Varna Tanıtım Gezisi" Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
16  Mayıs  2024
Kamuoyu Araştırma Anketi Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
10  Mayıs  2024
Dolmabahçe Sarayı Ziyaret Saatleri Hakkında Duyuru
HABERİ OKU