YÖNETİM KURULU, ORTAK, TEMSİL VE İLZAM DEĞİŞİKLİĞİ

ORTAK, YÖNETİM KURULU, ŞİRKET MÜDÜRÜ, TEMSİL VE İLZAM DEĞİŞİKLİĞİ

İŞLEM SÜRECİ

Ortak, yönetim kurulu üyesi veya temsil ve ilzam yetkilisi değişikliği talebi bulunan seyahat acentası, aşağıda belgeler ile Birliğimize başvurması gerekir. Birliğimize yapılan başvuruya ilişkin belgeler tamamlandıktan sonra, ibraz edilen belgeler üzerinde ve Seyahat Acentası ile ilişiği henüz başlayan gerçek kişi için Birliğimiz tarafından adli sicil beyanına (Ek-2) istinaden 1618 sayılı kanunun 8’inci maddesi içeriğinde belirlenen seyahat acentası sahiplerinin nitelikleri başlığı altında inceleme ve değerlendirme yapılır. Olumlu görüş hasıl olması halinde değişiklik başvurusuna ilişkin dosya Birliğimiz tarafından Bakanlığa intikal ettirilir.


İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi

 2. Ek-4 Beyanı veya Ticaret Sicili Gazetesi

 3. Ticaret Sicil Tasdiknamesi Aslı

 4. Sahip ve Temsile Yetkili Kişilere İlişkin Ek-2 Beyanı Aslı

 5. İmza Sirküleri Aslı veya Noter Onaylı Sureti

 6. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu aslı

İSTENEN FORM VE DİLEKÇELER

 1. Ek - 2
 2. Ek - 4
 3. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu
 4. Müdür, Temsil Değişikliği Dilekçe Örneği
 5. Ortak Değişikliği Dilekçe Örneği
 6. Yönetim Kurulu Değişikliği Dilekçe Örneği
 7. İmza Sirküleri
  Bir kurumun ya da kuruluşun temsilcisinin kendisine ait imza örneklerinin yer aldığı belge aslı veya noter onaylı sureti.
 8. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
  Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16.Maddesine Göre Düzenlenen Sicil Tasdiknamesi;
  MERSİS numarası, Ticaret unvanı, Gerçek kişi ticari işletmelerde, işletme sahibinin adı ve soyadı, yerleşim yeri ve kimlik numarası, İşletmenin merkezi, şubelerde şubenin adresiyle beraber işletmenin merkez adresi, İşletmenin faaliyet alanı, İşletmeye tahsis edilmiş olan sermayeyi, Belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olanları gösterir belgedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Anonim şirketlerde pay sahibi kişinin değişmesi TÜRSAB’a başvuru gerektirir mi?

 • Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 27’nci maddesi gereğince anonim şirket pay sahipleri için Birliğimize başvurulması gerekmemektedir.

2. Hangi değişiklikler bu başvuruyu gerektirir?

 • Seyahat Acentası sahibi anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin veya temsile yetkili kişi veya kişilerin, limited şirketlerde şirket müdürleri veya temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların veya temsile yetkili kişi veya kişilerin değişmesi halinde bu başvurunun yapılması gerekmektedir.
TÜM HABERLER
22  Mart  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
21  Mart  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
17  Mart  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
16  Mart  2023
"İznik Yeni Rotalar Bilgilendirme Gezisi" Gerçekleşti
HABERİ OKU
15  Mart  2023
Global Boks Federasyonu Heyeti Genel Merkezimizi Ziyaret Etti
HABERİ OKU
15  Mart  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
15  Mart  2023
Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu Heyeti Genel Merkezimizi Ziyaret Etti
HABERİ OKU
11  Mart  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
23  Mart  2023
19 -21 Mayıs 2023 Expo Batumi Fuarı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
23  Mart  2023
TUREB Disiplin Kurulu Kararları Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
23  Mart  2023
Tayland Travel Mart Plus 2023​​​​​​​ Fuarı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
22  Mart  2023
Ramazan Ayı Mübarek Olsun
HABERİ OKU
22  Mart  2023
İlker Ünsever ile Turizm Hukuku Canlı Yayını 23 Mart Perşembe | 14.00
HABERİ OKU
21  Mart  2023
BTK Başkanları ile Son Durum Canlı Yayını 22 Mart Çarşamba | 14.00
HABERİ OKU
21  Mart  2023
Hindistan Gujarat Eyaleti Tanıtım Etkinliği Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
21  Mart  2023
Nevruz Bayramımız Kutlu Olsun
HABERİ OKU