YÖNETİM KURULU, ORTAK, TEMSİL VE İLZAM DEĞİŞİKLİĞİ

ORTAK, YÖNETİM KURULU, ŞİRKET MÜDÜRÜ, TEMSİL VE İLZAM DEĞİŞİKLİĞİ

İŞLEM SÜRECİ

Ortak, yönetim kurulu üyesi veya temsil ve ilzam yetkilisi değişikliği talebi bulunan seyahat acentası, aşağıda belgeler ile Birliğimize başvurması gerekir. Birliğimize yapılan başvuruya ilişkin belgeler tamamlandıktan sonra, ibraz edilen belgeler üzerinde ve Seyahat Acentası ile ilişiği henüz başlayan gerçek kişi için Birliğimiz tarafından adli sicil beyanına (Ek-2) istinaden 1618 sayılı kanunun 8’inci maddesi içeriğinde belirlenen seyahat acentası sahiplerinin nitelikleri başlığı altında inceleme ve değerlendirme yapılır. Olumlu görüş hasıl olması halinde değişiklik başvurusuna ilişkin dosya Birliğimiz tarafından Bakanlığa intikal ettirilir.

 

İSTENEN BELGELER

 

 1. Başvuru Dilekçesi

 2. Ek-4 Beyanı veya Ticaret Sicili Gazetesi

 3. Ticaret Sicil Tasdiknamesi Aslı

 4. Sahip ve Temsile Yetkili Kişilere İlişkin Ek-2 Beyanı Aslı

 5. İmza Sirküleri Aslı veya Noter Onaylı Sureti

 6. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu aslı

 

İSTENEN FORM VE DİLEKÇELER

 

 1. Ek - 2
 2. Ek - 4
 3. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu
 4. Müdür, Temsil Değişikliği Dilekçe Örneği
 5. Ortak Değişikliği Dilekçe Örneği
 6. Yönetim Kurulu Değişikliği Dilekçe Örneği
 7. İmza Sirküleri
  Bir kurumun ya da kuruluşun temsilcisinin kendisine ait imza örneklerinin yer aldığı belge aslı veya noter onaylı sureti.
 8. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
  Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16.Maddesine Göre Düzenlenen Sicil Tasdiknamesi;
  MERSİS numarası, Ticaret unvanı, Gerçek kişi ticari işletmelerde, işletme sahibinin adı ve soyadı, yerleşim yeri ve kimlik numarası, İşletmenin merkezi, şubelerde şubenin adresiyle beraber işletmenin merkez adresi, İşletmenin faaliyet alanı, İşletmeye tahsis edilmiş olan sermayeyi, Belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olanları gösterir belgedir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

1. Anonim şirketlerde pay sahibi kişinin değişmesi TÜRSAB’a başvuru gerektirir mi?

 • Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 27’nci maddesi gereğince anonim şirket pay sahipleri için Birliğimize başvurulması gerekmemektedir.

 

2. Hangi değişiklikler bu başvuruyu gerektirir?

 

 • Seyahat Acentası sahibi anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin veya temsile yetkili kişi veya kişilerin, limited şirketlerde şirket müdürleri veya temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların veya temsile yetkili kişi veya kişilerin değişmesi halinde bu başvurunun yapılması gerekmektedir.
TÜM HABERLER
17  Haziran  2024
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
14  Haziran  2024
TÜRSAB Heyetimizin Katılımıyla Sultanahmet Tarihi Yarımada Bölgesine Keşif Yapı...
HABERİ OKU
14  Haziran  2024
Boğaziçi BTK Başkanımız Yüksel Türemez, İsviçre Ticaret Odası Derneği'nin 40. Y...
HABERİ OKU
14  Haziran  2024
Trakya BTK Başkanımız Egemen Aydın, Edirne Yunanistan Konsolosu Sayın Aris Radi...
HABERİ OKU
13  Haziran  2024
Amerika, Colorado, Denver Heyeti, TÜRSAB Genel Merkezimizi Ziyaret Etti
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı Aylık Toplantısı Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı Aylık Olağan Toplantısı, TÜRSAB Genel Merkezi...
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
TÜRSAB Yönetim Kurulu Olağan Toplantısı, Genel Merkezimizde Gerçekleşti
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
16  Haziran  2024
Babalar Günü Kutlu Olsun
HABERİ OKU
15  Haziran  2024
Kurban Bayramımız Mübarek Olsun
HABERİ OKU
14  Haziran  2024
Kurban Bayramında Yolcu Taşıma Faaliyetlerine Yönelik Hususları Düzenleyen Baka...
HABERİ OKU
14  Haziran  2024
Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Ülke Genelinde Yaz Mevsimi Süresince Gerekl...
HABERİ OKU
13  Haziran  2024
Sağlık Turizmi Ticaret Bakanlığı Destekleri Bilgilendirme Semineri Hakkında Duy...
HABERİ OKU
13  Haziran  2024
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Bünyesinde Bulunan Saray, Köşk, Kasır, Müzele...
HABERİ OKU
12  Haziran  2024
Birliğimizin Maliki Olduğu Kütahya, Çavdarhisar’daki Gayrimenkulün Kiralanması ...
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
Saray Yeraltı Şehri'nin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olması Hakkında Duyuru
HABERİ OKU