YÖNETİM KURULU, ORTAK, TEMSİL VE İLZAM DEĞİŞİKLİĞİ

ORTAK, YÖNETİM KURULU, ŞİRKET MÜDÜRÜ, TEMSİL VE İLZAM DEĞİŞİKLİĞİ

İŞLEM SÜRECİ

Ortak, yönetim kurulu üyesi veya temsil ve ilzam yetkilisi değişikliği talebi bulunan seyahat acentası, aşağıda belgeler ile Birliğimize başvurması gerekir. Birliğimize yapılan başvuruya ilişkin belgeler tamamlandıktan sonra, ibraz edilen belgeler üzerinde ve Seyahat Acentası ile ilişiği henüz başlayan gerçek kişi için Birliğimiz tarafından adli sicil beyanına (Ek-2) istinaden 1618 sayılı kanunun 8’inci maddesi içeriğinde belirlenen seyahat acentası sahiplerinin nitelikleri başlığı altında inceleme ve değerlendirme yapılır. Olumlu görüş hasıl olması halinde değişiklik başvurusuna ilişkin dosya Birliğimiz tarafından Bakanlığa intikal ettirilir.


İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi

 2. Ek-4 Beyanı veya Ticaret Sicili Gazetesi

 3. Ticaret Sicil Tasdiknamesi Aslı

 4. Sahip ve Temsile Yetkili Kişilere İlişkin Ek-2 Beyanı Aslı

 5. İmza Sirküleri Aslı veya Noter Onaylı Sureti

 6. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu aslı

İSTENEN FORM VE DİLEKÇELER

 1. Ek - 2
 2. Ek - 4
 3. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu
 4. Müdür, Temsil Değişikliği Dilekçe Örneği
 5. Ortak Değişikliği Dilekçe Örneği
 6. Yönetim Kurulu Değişikliği Dilekçe Örneği
 7. İmza Sirküleri
  Bir kurumun ya da kuruluşun temsilcisinin kendisine ait imza örneklerinin yer aldığı belge aslı veya noter onaylı sureti.
 8. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
  Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16.Maddesine Göre Düzenlenen Sicil Tasdiknamesi;
  MERSİS numarası, Ticaret unvanı, Gerçek kişi ticari işletmelerde, işletme sahibinin adı ve soyadı, yerleşim yeri ve kimlik numarası, İşletmenin merkezi, şubelerde şubenin adresiyle beraber işletmenin merkez adresi, İşletmenin faaliyet alanı, İşletmeye tahsis edilmiş olan sermayeyi, Belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olanları gösterir belgedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Anonim şirketlerde pay sahibi kişinin değişmesi TÜRSAB’a başvuru gerektirir mi?

 • Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 27’nci maddesi gereğince anonim şirket pay sahipleri için Birliğimize başvurulması gerekmemektedir.

2. Hangi değişiklikler bu başvuruyu gerektirir?

 • Seyahat Acentası sahibi anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin veya temsile yetkili kişi veya kişilerin, limited şirketlerde şirket müdürleri veya temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların veya temsile yetkili kişi veya kişilerin değişmesi halinde bu başvurunun yapılması gerekmektedir.
TÜM HABERLER
30  Kasım  2023
TÜRSAB Yönetim Kurulu Olağan Toplantısı, Genel Merkezimizde Gerçekleşti
HABERİ OKU
30  Kasım  2023
TÜRSAB Avrupa Bölge Temsil Kurulu 2023 Yılı Dönem Değerlendirme Toplantısı Gerç...
HABERİ OKU
30  Kasım  2023
Ankara Kent Konseyi Başkanı ve ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrah...
HABERİ OKU
29  Kasım  2023
TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı Aylık Toplantısı Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
29  Kasım  2023
Etiyopya Ankara Büyükelçisi Adem Muhammed ve Elçi-Müsteşarı Mulie Tarekegn Edli...
HABERİ OKU
29  Kasım  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
29  Kasım  2023
Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya, Turizm Yatırım Forumu'na Katıldı
HABERİ OKU
29  Kasım  2023
Gastronomi Turizmi İhtisas Başkan Yardımcımız Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, Rize ...
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
30  Kasım  2023
Yunanistan Schengen Vize Başvurularını Yapacak Olan Acentalara İlişkin Prosedür...
HABERİ OKU
28  Kasım  2023
Müze ve Ören Yerleri Giriş Ücretleri ile Elektronik Rehberlik Sistemi Tarifeler...
HABERİ OKU
24  Kasım  2023
Enformasyon Memurluğu, Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Yazılı ve Sözlü Sınavı...
HABERİ OKU
24  Kasım  2023
Tarihi Yarımada Bisiklet Turu Etkinliği Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
22  Kasım  2023
2023-2024 Sezonunda Turistik Doğu Ekspresinde Tur Hizmeti Verecek Seyahat Acent...
HABERİ OKU
22  Kasım  2023
İlker Ünsever ile Turizm Hukuku Canlı Yayını 23 Kasım Perşembe | 14.00
HABERİ OKU
22  Kasım  2023
2024 Yılı Desteklenen Bireysel Katılımlı Organizasyonlar Listesi Hakkında Duyur
HABERİ OKU
13  Kasım  2023
Çalışmaları 2018 Yılında Başlayan ve 2019 Yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımız...
HABERİ OKU