ACENTA UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

ACENTA UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

İŞLEM SÜRECİ

Bakanlıkça daha önce unvanı tescil edilmiş olan seyahat acentası tarafından bu unvanın değiştirilebilmesi için, öncelikle https://yigm.ktb.gov.tr/ web adresi üzerinden edinilecek bilgi ve belgeler ile Bakanlığa başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bakanlık, seyahat acentası unvanının değişikliğini uygun gördüğü takdirde bu hususu başvuru sahibine ve TÜRSAB’a yazılı olarak bildirir. Başvuru sahibi, acenta unvan değişikliğine ilişkin Bakanlık yazısının kendisine tebliğ edilmesini takiben 30 gün içinde aşağıdaki belgelerle TÜRSAB’a başvurur.

TÜRSAB, kendisine yapılan başvuruya ilişkin belgeler tamamlandıktan sonra, ibraz edilen belgeler üzerinde inceleme ve değerlendirme yapar. Unvan değişikliği başvurusuna ilişkin dosya TÜRSAB tarafından Bakanlığa intikal ettirilir.

Bakanlığa intikal eden acenta unvan değişikliğine ilişkin dosya Bakanlıkça incelenir. Bakanlıkça yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması TÜRSAB’a bildirilir. Talebin uygun görülmesi halinde, belge düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlanır. Makam Onayından sonra, yeni acenta unvanına göre seyahat acentası işletme belgesi düzenlenir. Düzenlenen seyahat acentası işletme belgesi, başvuru sahibine teslim edilmek üzere ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilir ve durum TÜRSAB’a bildirilir. Düzenlenen yeni belge İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından teslim edilir.


İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi

 2. Ek-1 (Acenta Unvan Taahhütnamesi)

 3. Yeni teminat veya mevcut teminatın devamına ilişkin teyit yazısı

 4. Seyahat Acentası Bilgi Formu

İSTENEN FORM VE DİLEKÇELER

 1. Acenta Unvan Değişikliği Dilekçe Örneği
 2. Ek - 1
 3. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu
 4. Teminat Mektubu Örneği
 5. Teminat

  •    Teminat mektubu olarak verilecekse kesin ve süresiz teminat mektubunda; acenta unvanı, ticaret unvanın bulunması gerekmektedir.
  •    Teminat mektupları dışındaki teminatlar; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlığı Müdürlüğü’nün, “Tahsilat Hesabı TR89 0000 1001 0000 0350 1540 21 IBAN nolu” hesabına yatırılan dekont aslı veya Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine veya il veya ilçeler genel bütçeli dairelere ait muhasebe birimleri vasıtasıyla Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine yatırılır. (Kaşeli ve imzalı dekont aslı olması gerekmekte olup, ayrıca dekontta gönderen kısmında ticari unvanı (hiçbir şekilde şahıs ismi yer almaması gerekmektedir), açıklama kısmında ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan acenta unvanının yazılması zorunludur.)

  •    A grubu için  : 7.000,00.-TL  (Yedi bin Türk Lirası)
  •    B grubu için  : 6.000,00.-TL  (Altı bin Türk Lirası)
  •    C grubu için : 5.000,00.-TL  (Beş bin Türk Lirası)      
       ve her bir şube için bu miktarların % 25 olması gerekmektedir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Bakanlığın acenta unvanı onaylama kriterleri nelerdir?

 • Bakanlık talep edilen acenta unvanına kendi belirlediği kriterlerce uygunluk verir. İltibasa yol açacak, daha önce verilen veya şerh konan unvanlara uygunluk verilmez. Talep edilen acenta unvanının uygunluğu Bakanlığın tasarrufundadır.

2. Şirket unvanı ile acenta unvanı aynı olabilir mi?

 • Bakanlığın acenta unvanına uygunluk vermesine bağlıdır.

3. Acenta unvanı başvurusunda “marka” belgeleri başvuru sonucunu etkiler mi?

 • Seyahat Acentası unvanı üzerinde tüm tasarruf Bakanlığa aittir.

4. Talep edilen acenta unvanına Bakanlık onayından sonra TÜRSAB’a başvuru süresi kaç gündür?

 • Yukarıda anılan belgeler ile uygunluğa ilişkin yazının tebliğinden sonraki 30(Otuz) gün içerisinde başvurunun gerçekleşmesi gerekmektedir.

Unvan Değişikliği başvurusu için Bakanlık web sayfası;
https://yigm.ktb.gov.tr/TR-138431/acenta-unvan-degisikligi-basvurusu.html

TÜM HABERLER
22  Mart  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
21  Mart  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
17  Mart  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
16  Mart  2023
"İznik Yeni Rotalar Bilgilendirme Gezisi" Gerçekleşti
HABERİ OKU
15  Mart  2023
Global Boks Federasyonu Heyeti Genel Merkezimizi Ziyaret Etti
HABERİ OKU
15  Mart  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
15  Mart  2023
Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu Heyeti Genel Merkezimizi Ziyaret Etti
HABERİ OKU
11  Mart  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
23  Mart  2023
19 -21 Mayıs 2023 Expo Batumi Fuarı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
23  Mart  2023
TUREB Disiplin Kurulu Kararları Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
23  Mart  2023
Tayland Travel Mart Plus 2023​​​​​​​ Fuarı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
22  Mart  2023
Ramazan Ayı Mübarek Olsun
HABERİ OKU
22  Mart  2023
İlker Ünsever ile Turizm Hukuku Canlı Yayını 23 Mart Perşembe | 14.00
HABERİ OKU
21  Mart  2023
BTK Başkanları ile Son Durum Canlı Yayını 22 Mart Çarşamba | 14.00
HABERİ OKU
21  Mart  2023
Hindistan Gujarat Eyaleti Tanıtım Etkinliği Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
21  Mart  2023
Nevruz Bayramımız Kutlu Olsun
HABERİ OKU