ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 

 

İŞLEM SÜRECİ

Adres değişikliğine ilişkin olarak hazırlanan belgeler Bakanlığa iletilmek üzere TÜRSAB’a verilir. TÜRSAB, belge başvurusuna ilişkin dosyayı inceler ve bildirilen merkez veya şube adresinde seyahat acentası işyerinin Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinde belirtilen niteliklere haiz olup olmadığı, personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında denetleme ve değerlendirme yapar.

TÜRSAB, başvuru sonucuna ilişkin görüşünü Bakanlığa bildirir. Uygun görülmeyen başvuru için ise başvuru sahibine gerekçesi belirtilir. Uygun görülen adres değişikliğine ilişkin dosya TÜRSAB tarafından Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal eden adres değişikliği başvurusuna ilişkin dosya Bakanlıkça incelenir. Bakanlıkça yapılan inceleme sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması TÜRSAB’a bildirilir. Talebin uygun görülmesi halinde, belge düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlanır. Makam Onayından sonra, yeni adrese göre Seyahat Acentası işletme belgesi düzenlenir. Düzenlenen işletme belgesi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından teslim edilir.
 

CEZAİ YAPTIRIM

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 10 uncu maddesinin (d) bendi: “(*) Şubeleri de dahil olmak üzere adres değişikliklerini değişiklik yapılmadan en az 10 (On) gün önce Bakanlığa bildirmek”, hükmüne amir olup aynı Kanunun 27’nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ise: “Bu Kanunun 7, 17, 19 veya 21 inci maddelerinden birinin veya 10 uncu maddesinin (c), (ç) veya (d) bentlerinden birinin ihlalinin tespiti halinde. İdari para cezası ile cezalandırılacağı hükmünü içermektedir. Bu nedenle, adres değişikliğini zamanında bildirmeyen seyahat acentasına 1618 sayılı Kanunun 27‘nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendince içerisinde bulunulan yıla göre belirlenen idari para cezası uygulanır.

(*) Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin birinci (1.) alt bendi; “Değişiklik başvurularına ilişkin TÜRSAB’a yapılan yazılı bildirim Bakanlığa yapılmış sayılır.” ve 8’inci alt bendi ise; “Başvuru dilekçesinin doğrudan Bakanlığa verilmesi durumunda, değerlendirme için TÜRSAB’a gönderilir.” hükümleri amirdir.

Bu çerçevede; adres değişikliğinin, değişiklik yapılmadan en az 10 gün önce TÜRSAB’a yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
 

İSTENEN BELGELER

 1. Adres Değişikliği Dilekçesi
   
 2. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
   
 3. Ek-4 Beyanı (Ticaret Sicili Gazetesi Beyanı)
   
 4. Çalıştırılacak Personele ilişkin Ek-3 Beyanı (SGK İşyeri kodu Beyanı)
   
 5. (!) Çalıştırılan personelin devam ettiğini gösterir son döneme ait SGK Hizmet Listesi
   
 6. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu
   

(!) Mevcut personel devam etmiyor ise başvuru dosyası içeriğinde;

 • Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde çalıştırılacak personelin niteliklerinde tanımlı belgelerden herhangi biri. (Bkz. Personel Değişikliği)
 • Belgeleri ibraz edilen personelin şirket bünyesinde çalıştığını gösterir SGK Hizmet Listesi veya işe girişinin henüz yapılması halinde SGK İşe Giriş Bildirgesinin bulundurulması gerekmektedir.
   

 

İSTENEN FORM VE DİLEKÇELER

 

 1. Ek - 3
 2. Ek - 4
 3. Merkez Adres Değişikliği Dilekçesi Örneği
 4. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu
 5. Şube Adres Değişikliği Dilekçesi Örneği
 6. Sigorta
  Belgeleri ibraz edilen personelin şirket bünyesinde henüz çalıştığını gösterir SGK İşe Giriş Bildirgesi veya son döneme ait SGK Sigortalı Hizmet Listesi
 7. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
  Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16.Maddesine Göre Düzenlenen Sicil Tasdiknamesi;
  MERSİS numarası, Ticaret unvanı, Gerçek kişi ticari işletmelerde, işletme sahibinin adı ve soyadı, yerleşim yeri ve kimlik numarası, İşletmenin merkezi, şubelerde şubenin adresiyle beraber işletmenin merkez adresi, İşletmenin faaliyet alanı, İşletmeye tahsis edilmiş olan sermayeyi, Belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olanları gösterir belgedir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

1. Adres değişikliğini Ticaret Sicilde tescil ve ilan ettik şimdi ne yapmalıyız?

 • Adres değişikliği dosya içeriğini tamamlayınız, aksi taktirde işletme belgesiz faaliyetten idari işlemler ile karşılaşabilirsiniz!

 

2. Taşınılan adreste aranan işyeri nitelikleri nelerdir?

 

 • Adrese yapılacak denetimde 1618 sayılı kanunun 7’nci maddesi ve ilgili yönetmeliğin 17’nci maddelerinde tanımlı olan nitelikler aranmaktadır.

 

3. Seyahat Acentasında çalıştırılması zorunlu personele ilişkin belgeler nelerdir?

 

Mevzuat gereğince Seyahat Acentasında aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birisine sahip en az 1(Bir) personel çalıştırılması zorunludur. Belgeler:

 • Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimini tamamladığına ilişkin diplomanın onaylı sureti veya E-Devletten alınan mezun olduğunu gösterir doğrulanabilir belge,
 • Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi aslı,
 • Bakanlıkça verilmiş rehber belgesine sahibi olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı sureti,

 

! Daha önce bu belgelerden herhangi birinin ibraz edildiği personelin çalışmaya devam etmesi halinde, acentanın sicilinde personel belgesi dijital ve fiziki ortamda saklı olduğundan belgenin tekrar ibraz edilmesi gerekmemektedir!

 

4. Seyahat Acentası faaliyeti şirketin şubeleri arasında nakledilebilir mi?

 • Seyahat Acentası işletme belgesi sahibi şirketin şubeleri arasında işletme belgesi nakledilebilir. Ancak işletme belgesinde “adres değişikliği” olarak tanımlanacak bu işlem Ticaret Sicilde tescil ve ilan edilemeyeceğinden, değişiklik şirketin yetkili organ kararınca sürdürülür. Bu çerçevede Bakanlıkça uygulanan idari para cezası ile karşılaşmamak için; TÜRSAB’a adres değişikliği başvurusunun alınacak yetkili organ kararından az 10 gün önce yapılması gerekmektedir.
TÜM HABERLER
30  Kasım  2023
TÜRSAB Yönetim Kurulu Olağan Toplantısı, Genel Merkezimizde Gerçekleşti
HABERİ OKU
30  Kasım  2023
TÜRSAB Avrupa Bölge Temsil Kurulu 2023 Yılı Dönem Değerlendirme Toplantısı Gerç...
HABERİ OKU
30  Kasım  2023
Ankara Kent Konseyi Başkanı ve ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrah...
HABERİ OKU
29  Kasım  2023
TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı Aylık Toplantısı Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
29  Kasım  2023
Etiyopya Ankara Büyükelçisi Adem Muhammed ve Elçi-Müsteşarı Mulie Tarekegn Edli...
HABERİ OKU
29  Kasım  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
29  Kasım  2023
Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya, Turizm Yatırım Forumu'na Katıldı
HABERİ OKU
29  Kasım  2023
Gastronomi Turizmi İhtisas Başkan Yardımcımız Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, Rize ...
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
30  Kasım  2023
Yunanistan Schengen Vize Başvurularını Yapacak Olan Acentalara İlişkin Prosedür...
HABERİ OKU
28  Kasım  2023
Müze ve Ören Yerleri Giriş Ücretleri ile Elektronik Rehberlik Sistemi Tarifeler...
HABERİ OKU
24  Kasım  2023
Enformasyon Memurluğu, Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Yazılı ve Sözlü Sınavı...
HABERİ OKU
24  Kasım  2023
Tarihi Yarımada Bisiklet Turu Etkinliği Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
22  Kasım  2023
2023-2024 Sezonunda Turistik Doğu Ekspresinde Tur Hizmeti Verecek Seyahat Acent...
HABERİ OKU
22  Kasım  2023
İlker Ünsever ile Turizm Hukuku Canlı Yayını 23 Kasım Perşembe | 14.00
HABERİ OKU
22  Kasım  2023
2024 Yılı Desteklenen Bireysel Katılımlı Organizasyonlar Listesi Hakkında Duyur
HABERİ OKU
13  Kasım  2023
Çalışmaları 2018 Yılında Başlayan ve 2019 Yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımız...
HABERİ OKU