ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 

 

İŞLEM SÜRECİ

Adres değişikliğine ilişkin olarak hazırlanan belgeler Bakanlığa iletilmek üzere TÜRSAB’a verilir. TÜRSAB, belge başvurusuna ilişkin dosyayı inceler ve bildirilen merkez veya şube adresinde seyahat acentası işyerinin Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinde belirtilen niteliklere haiz olup olmadığı, personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında denetleme ve değerlendirme yapar.

TÜRSAB, başvuru sonucuna ilişkin görüşünü Bakanlığa bildirir. Uygun görülmeyen başvuru için ise başvuru sahibine gerekçesi belirtilir. Uygun görülen adres değişikliğine ilişkin dosya TÜRSAB tarafından Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal eden adres değişikliği başvurusuna ilişkin dosya Bakanlıkça incelenir. Bakanlıkça yapılan inceleme sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması TÜRSAB’a bildirilir. Talebin uygun görülmesi halinde, belge düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlanır. Makam Onayından sonra, yeni adrese göre Seyahat Acentası işletme belgesi düzenlenir. Düzenlenen işletme belgesi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından teslim edilir.
 

CEZAİ YAPTIRIM

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 10 uncu maddesinin (d) bendi: “(*) Şubeleri de dahil olmak üzere adres değişikliklerini değişiklik yapılmadan en az 10 (On) gün önce Bakanlığa bildirmek”, hükmüne amir olup aynı Kanunun 27’nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ise: “Bu Kanunun 7, 17, 19 veya 21 inci maddelerinden birinin veya 10 uncu maddesinin (c), (ç) veya (d) bentlerinden birinin ihlalinin tespiti halinde. İdari para cezası ile cezalandırılacağı hükmünü içermektedir. Bu nedenle, adres değişikliğini zamanında bildirmeyen seyahat acentasına 1618 sayılı Kanunun 27‘nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendince içerisinde bulunulan yıla göre belirlenen idari para cezası uygulanır.

(*) Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin birinci (1.) alt bendi; “Değişiklik başvurularına ilişkin TÜRSAB’a yapılan yazılı bildirim Bakanlığa yapılmış sayılır.” ve 8’inci alt bendi ise; “Başvuru dilekçesinin doğrudan Bakanlığa verilmesi durumunda, değerlendirme için TÜRSAB’a gönderilir.” hükümleri amirdir.

Bu çerçevede; adres değişikliğinin, değişiklik yapılmadan en az 10 gün önce TÜRSAB’a yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
 

İSTENEN BELGELER

 1. Adres Değişikliği Dilekçesi
   
 2. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
   
 3. Ek-4 Beyanı (Ticaret Sicili Gazetesi Beyanı)
   
 4. Çalıştırılacak Personele ilişkin Ek-3 Beyanı (SGK İşyeri kodu Beyanı)
   
 5. (!) Çalıştırılan personelin devam ettiğini gösterir son döneme ait SGK Hizmet Listesi
   
 6. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu
   

(!) Mevcut personel devam etmiyor ise başvuru dosyası içeriğinde;

 • Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde çalıştırılacak personelin niteliklerinde tanımlı belgelerden herhangi biri. (Bkz. Personel Değişikliği)
 • Belgeleri ibraz edilen personelin şirket bünyesinde çalıştığını gösterir SGK Hizmet Listesi veya işe girişinin henüz yapılması halinde SGK İşe Giriş Bildirgesinin bulundurulması gerekmektedir.

 

İSTENEN FORM VE DİLEKÇELER

 1. Ek - 3
 2. Ek - 4
 3. Merkez Adres Değişikliği Dilekçesi Örneği
 4. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu
 5. Şube Adres Değişikliği Dilekçesi Örneği
 6. Sigorta
  Belgeleri ibraz edilen personelin şirket bünyesinde henüz çalıştığını gösterir SGK İşe Giriş Bildirgesi veya son döneme ait SGK Sigortalı Hizmet Listesi
 7. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
  Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16.Maddesine Göre Düzenlenen Sicil Tasdiknamesi;
  MERSİS numarası, Ticaret unvanı, Gerçek kişi ticari işletmelerde, işletme sahibinin adı ve soyadı, yerleşim yeri ve kimlik numarası, İşletmenin merkezi, şubelerde şubenin adresiyle beraber işletmenin merkez adresi, İşletmenin faaliyet alanı, İşletmeye tahsis edilmiş olan sermayeyi, Belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olanları gösterir belgedir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Adres değişikliğini Ticaret Sicilde tescil ve ilan ettik şimdi ne yapmalıyız?

 • Adres değişikliği dosya içeriğini tamamlayınız, aksi taktirde işletme belgesiz faaliyetten idari işlemler ile karşılaşabilirsiniz!

 

2. Taşınılan adreste aranan işyeri nitelikleri nelerdir?

 • Adrese yapılacak denetimde 1618 sayılı kanunun 7’nci maddesi ve ilgili yönetmeliğin 17’nci maddelerinde tanımlı olan nitelikler aranmaktadır.

 

3. Seyahat Acentasında çalıştırılması zorunlu personele ilişkin belgeler nelerdir?

Mevzuat gereğince Seyahat Acentasında aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birisine sahip en az 1(Bir) personel çalıştırılması zorunludur. Belgeler:

 • Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimini tamamladığına ilişkin diplomanın onaylı sureti veya E-Devletten alınan mezun olduğunu gösterir doğrulanabilir belge,
 • Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi aslı,
 • Bakanlıkça verilmiş rehber belgesine sahibi olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı sureti,

!Daha önce bu belgelerden herhangi birinin ibraz edildiği personelin çalışmaya devam etmesi halinde, acentanın sicilinde personel belgesi dijital ve fiziki ortamda saklı olduğundan belgenin tekrar ibraz edilmesi gerekmemektedir!

 

4. Seyahat Acentası faaliyeti şirketin şubeleri arasında nakledilebilir mi?

 • Seyahat Acentası işletme belgesi sahibi şirketin şubeleri arasında işletme belgesi nakledilebilir. Ancak işletme belgesinde “adres değişikliği” olarak tanımlanacak bu işlem Ticaret Sicilde tescil ve ilan edilemeyeceğinden, değişiklik şirketin yetkili organ kararınca sürdürülür. Bu çerçevede Bakanlıkça uygulanan idari para cezası ile karşılaşmamak için; TÜRSAB’a adres değişikliği başvurusunun alınacak yetkili organ kararından az 10 gün önce yapılması gerekmektedir.
TÜM HABERLER
22  Nisan  2024
TURSAV Heyetimiz, TÜRSAB Turizm ve Meslek Lisesi’nde Bir Toplantı Gerçekleştird
HABERİ OKU
19  Nisan  2024
Güney Marmara BTK, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İş Birliği ile Bilgilen...
HABERİ OKU
19  Nisan  2024
Bodrum BTK Heyetimiz, Turizm Haftası Kapsamında Düzenlenen Etkinliklere Katıldı
HABERİ OKU
19  Nisan  2024
Kuzeydoğu Anadolu BTK, Turizm Haftası Kapsamında Etkinlik Düzenledi
HABERİ OKU
19  Nisan  2024
Karayolu, Ulaştırma, Taşımacılık ve Araç Kiralama İhtisas Başkanlığımız Kabataş...
HABERİ OKU
19  Nisan  2024
IATA’nın 2024 yılı APJC Toplantısı, TÜRSAB Genel Merkezimizde Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
18  Nisan  2024
TÜRSAB Heyetimiz, "Batman Turizm Master Planı Çalıştayı" Kapsamında Batman’ı Zi...
HABERİ OKU
18  Nisan  2024
Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığımız Koordinasyonunda, “Safranbolu Bilgilen...
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
19  Nisan  2024
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Tarafından Başlatılan Batı Karadeniz'i Ke...
HABERİ OKU
19  Nisan  2024
Turist Rehberliği Meslek Kanunu’ndaki Değişikliklere İlişkin Önemli Duyuru
HABERİ OKU
19  Nisan  2024
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Uygulanacak Ziyaret Hizmetleri Ha...
HABERİ OKU
18  Nisan  2024
Enformasyon Memurluğu Turizm Bilgisi Sınavı Hakkında Önemli Duyuru
HABERİ OKU
17  Nisan  2024
Milli Saraylar Acenta Portalı Faaliyete Başladı
HABERİ OKU
17  Nisan  2024
Yabancı Tur Operatörleri İçin Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri Hakkında Du...
HABERİ OKU
17  Nisan  2024
Ankara Palas Müzesi Bilet Fiyatı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
16  Nisan  2024
Gürcistan Destinasyon Tanıtım ve B2B Görüşme Etkinliği Hakkında Duyuru
HABERİ OKU