24. OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

30  Ekim  2019

Sayın Genel Kurul Katılımcısı,

Bilindiği üzere; TÜRSAB 24’üncü Olağan Genel Kurulu’nun birinci toplantısı 25-26 Kasım 2019 günü saat 10.00’da, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 30 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da İstanbul Kongre Merkezi (ICC) Harbiye Oditoryumu – Darülbedayi Cad. No:3 Maçka Şişli/İstanbul adresinde, seçimler ise 1 Aralık 2019 Pazar günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı - Rumeli Salonu, Harbiye/İstanbul adresinde, saat 09.00’da gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevede; Olağan Genel Kurul organizasyonu için seyahat acentası temsilcileri adına düzenlenecek genel kurul kartlarının hazırlığının tamamlanabilmesi için aşağıda belirtilen hususları dikkatlerinize sunarız.

1. TÜRSAB 24’üncü Olağan Genel Kurulu’nda gerçekleşecek genel kurul Organizasyonu kapsamında, Genel Kurul’a katılım sağlayacak temsil ve ilzama yetkili kişinin genel kurul kartının hazırlanabilmesi için 1 Kasım 2019 gününe kadar tarafımıza ulaştırılması gereken form ve eklerinin, Siz Değerli Üyelerimizden yeterli bilgi akışı sağlanamaması sebebiyle 4 Kasım 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatılmış olduğu ve bu tarihe kadar duyurumuz ekindeki formlardan şirketiniz temsil şekline uygun olan formun doldurularak ekleri ile birlikte tarafımıza bildirilmesi gerekliliği bulunmaktadır.

2. 26 Ekim 2019 tarihinde Birliğimiz tarafından yapılan duyuruda seyahat acentası sahibi tüzel kişinin temsil ve ilzam yetkisinin birden çok kişide bulunması halinde;

- Limited şirketlerde, şirket müdürleri müşterek imza yetkilisi ise, oy kullanma hakkı bir müdür tarafından kullanılacağından bu kişinin kim olacağının ilgili şirket müdürler kurulunca alınacak karar ile belirlenmesi ve kararın aslı veya noter onaylı suretinin ibrazının, 

- Anonim şirketlerde ise müşterek imza yetkililerinden kimin şirketi temsil ve ilzam yetkisini kullanacağının Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmesi ve kararın aslının veya noter onaylı suretinin ibrazının zorunlu olduğu belirtilmiştir.  

3. İşbu duyurumuzda belirtilmiş olan limited şirketlerde veya anonim şirketlerde, şirketi temsile birden fazla kişinin birlikte yetkili kılınması halinde, yani müşterek yetkinin söz konusu olması halinde duyurumuz ekinde bulunan karar örnekleri kullanılmak suretiyle alınacak kararların noter onaylı suretlerinin tarafımıza gönderilmesi gerekliliğini önemle duyururuz.

4. Son olarak 26 Ekim 2019 tarihinde Birliğimiz tarafından yapılan duyuruda, seyahat acentanız tarafından doldurulacak form ekinde seyahat acentası sahibi tüzel kişinin temsil ve ilzam yetkisini gösterir evrakın Birliğimize ulaştırması gerektiği bildirilmiş olup, tarafımıza ulaştırılan evrakların bir kısmında temsil ve ilzam yetkilisinin isminin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Genel Kurul’da SEYAHAT ACENTASI SAHİBİ TÜZEL KİŞİNİN TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİSİNİN YETKİSİNİ GÖSTERİR aşağıdaki belgelerden herhangi birisinin form ekinde gönderilmesi gerekmektedir:

- Güncel ve Geçerli Faaliyet Belgesi veya Ticaret Sicil Tasdiknamesi ( aslı )

- İmza Sirküleri ( noterden aslı gibidir onaylı sureti )

- Ticaret Sicil Gazetesi ( aslı )

Yukarıda belirtilen hususları önemle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB) 

Ek:

1- Limited Şirketlerde müşterek yetkili bulunması halinde örnek müdürler kurulu kararı

2- Anonim Şirketlerde müşterek yetkili bulunması halinde örnek yönetim kurulu kararı

TÜM HABERLER
24  Ocak  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
23  Ocak  2020
Sayın Orhan Tavlı ile Sayın Armağan Aydeğer Genel Merkezimize Ziyarette Bulundu
HABERİ OKU
22  Ocak  2020
TÜRSAB’ın Ana Stratejik Partner Olarak Yer Aldığı, ACE of M.I.C.E. Exhibition b...
HABERİ OKU
21  Ocak  2020
Sayın Mustafa Demir ile Sayın Ferşat Yıldırım, Genel Merkezimizi Ziyaret Etti
HABERİ OKU
21  Ocak  2020
Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya, Turizm Çalıştayı’na Katıldı
HABERİ OKU
21  Ocak  2020
CMT Bursa Yalova Tourismus-Abend Türkei / Stuttgart
HABERİ OKU
20  Ocak  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
18  Ocak  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
24  Ocak  2020
Türkiye Destinasyon Roadshow’u – Hindistan
HABERİ OKU
23  Ocak  2020
TÜRSAB Rota, Hayata Geçiyor
HABERİ OKU
23  Ocak  2020
“Turkey Meets Italy B2B & İtalyan Lezzetleri Tadım Etkinliği” Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
21  Ocak  2020
Turizm Muhasebesinde Dijital Dönüşüm Eğitimi
HABERİ OKU
20  Ocak  2020
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Ace of Mice Toplantı Etkinlik ve Kongre Fuarı'nd...
HABERİ OKU
20  Ocak  2020
TÜRSAB Rota, Çok Yakında Hizmete Giriyor
HABERİ OKU
20  Ocak  2020
Taziye Mesajı
HABERİ OKU
17  Ocak  2020
Ticketing ve Amadeus Sistem Eğitimi / Ege BTK
HABERİ OKU