24. OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

30  Ekim  2019

Sayın Genel Kurul Katılımcısı,

Bilindiği üzere; TÜRSAB 24’üncü Olağan Genel Kurulu’nun birinci toplantısı 25-26 Kasım 2019 günü saat 10.00’da, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 30 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da İstanbul Kongre Merkezi (ICC) Harbiye Oditoryumu – Darülbedayi Cad. No:3 Maçka Şişli/İstanbul adresinde, seçimler ise 1 Aralık 2019 Pazar günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı - Rumeli Salonu, Harbiye/İstanbul adresinde, saat 09.00’da gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevede; Olağan Genel Kurul organizasyonu için seyahat acentası temsilcileri adına düzenlenecek genel kurul kartlarının hazırlığının tamamlanabilmesi için aşağıda belirtilen hususları dikkatlerinize sunarız.

1. TÜRSAB 24’üncü Olağan Genel Kurulu’nda gerçekleşecek genel kurul Organizasyonu kapsamında, Genel Kurul’a katılım sağlayacak temsil ve ilzama yetkili kişinin genel kurul kartının hazırlanabilmesi için 1 Kasım 2019 gününe kadar tarafımıza ulaştırılması gereken form ve eklerinin, Siz Değerli Üyelerimizden yeterli bilgi akışı sağlanamaması sebebiyle 4 Kasım 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatılmış olduğu ve bu tarihe kadar duyurumuz ekindeki formlardan şirketiniz temsil şekline uygun olan formun doldurularak ekleri ile birlikte tarafımıza bildirilmesi gerekliliği bulunmaktadır.

2. 26 Ekim 2019 tarihinde Birliğimiz tarafından yapılan duyuruda seyahat acentası sahibi tüzel kişinin temsil ve ilzam yetkisinin birden çok kişide bulunması halinde;

- Limited şirketlerde, şirket müdürleri müşterek imza yetkilisi ise, oy kullanma hakkı bir müdür tarafından kullanılacağından bu kişinin kim olacağının ilgili şirket müdürler kurulunca alınacak karar ile belirlenmesi ve kararın aslı veya noter onaylı suretinin ibrazının, 

- Anonim şirketlerde ise müşterek imza yetkililerinden kimin şirketi temsil ve ilzam yetkisini kullanacağının Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmesi ve kararın aslının veya noter onaylı suretinin ibrazının zorunlu olduğu belirtilmiştir.  

3. İşbu duyurumuzda belirtilmiş olan limited şirketlerde veya anonim şirketlerde, şirketi temsile birden fazla kişinin birlikte yetkili kılınması halinde, yani müşterek yetkinin söz konusu olması halinde duyurumuz ekinde bulunan karar örnekleri kullanılmak suretiyle alınacak kararların noter onaylı suretlerinin tarafımıza gönderilmesi gerekliliğini önemle duyururuz.

4. Son olarak 26 Ekim 2019 tarihinde Birliğimiz tarafından yapılan duyuruda, seyahat acentanız tarafından doldurulacak form ekinde seyahat acentası sahibi tüzel kişinin temsil ve ilzam yetkisini gösterir evrakın Birliğimize ulaştırması gerektiği bildirilmiş olup, tarafımıza ulaştırılan evrakların bir kısmında temsil ve ilzam yetkilisinin isminin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Genel Kurul’da SEYAHAT ACENTASI SAHİBİ TÜZEL KİŞİNİN TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİSİNİN YETKİSİNİ GÖSTERİR aşağıdaki belgelerden herhangi birisinin form ekinde gönderilmesi gerekmektedir:

- Güncel ve Geçerli Faaliyet Belgesi veya Ticaret Sicil Tasdiknamesi ( aslı )

- İmza Sirküleri ( noterden aslı gibidir onaylı sureti )

- Ticaret Sicil Gazetesi ( aslı )

Yukarıda belirtilen hususları önemle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB) 

Ek:

1- Limited Şirketlerde müşterek yetkili bulunması halinde örnek müdürler kurulu kararı

2- Anonim Şirketlerde müşterek yetkili bulunması halinde örnek yönetim kurulu kararı

TÜM HABERLER
14  Kasım  2019
Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz B. Bağlıkaya, İstanbul Boğaziçi BTK’mıza Bağlı...
HABERİ OKU
14  Kasım  2019
Spor Turizmi Çalıştay'ı Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
14  Kasım  2019
Vize Hizmetleri Eğitimi / Güney Marmara BTK
HABERİ OKU
14  Kasım  2019
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
14  Kasım  2019
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
13  Kasım  2019
TÜRSAB, COOP TRR Yıllık Buluşma Etkinliği’ne Katıldı
HABERİ OKU
12  Kasım  2019
23. Dönem İhtisas Başkanlarımıza, Teşekkür Plaketi Takdim Edildi
HABERİ OKU
12  Kasım  2019
Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz B. Bağlıkaya, İstanbul Fatih BTK’mıza Bağlı Sey...
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
14  Kasım  2019
24. Olağan Genel Kurulu Seçmen Listelerine İtiraz Süresi Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
14  Kasım  2019
ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı, Sağlık Turizm Alanı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
14  Kasım  2019
Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği
HABERİ OKU
12  Kasım  2019
24. Olağan Genel Kurulu Temsil ve İlzama Yetkili Kişilere İlişkin Liste
HABERİ OKU
12  Kasım  2019
24. Olağan Genel Kurulu Seçmen Listesi Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
11  Kasım  2019
Biz Bize: Tecrübe Konuşuyor
HABERİ OKU
11  Kasım  2019
25. Taşkent Uluslararası Turizm Fuarı, 13-15 Kasım 2019, Özbekistan
HABERİ OKU
11  Kasım  2019
3.11.2019 Tarihli Enformasyon Memurluğu Sınav Sonuçları
HABERİ OKU