ÖNEMLİ DUYURU/KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) ADRESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA

15  Nisan  2015

Değerli Üyelerimiz, 

Malumunuz olduğu üzere; 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 18. Maddesi şu şekildedir: 

MADDE 18 - (1) Tacir, her türlü borcu için iflasa tabidir; ayrıca kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve bu Kanun hükümleri uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla da yükümlüdür. 

(2) Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir. 

(3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır. 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 18. Maddesi uyarınca 25.08.2011 tarihinde Kayıtlı elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Söz konusu yasal mevzuat kapsamında 7201 Sayılı Tebligat Kanununda düzenlemeye gidilmiş ve 19.01.2013 tarihinde Kanuna eklenen 7/A maddesi gereği Devlet Kurumları tarafından 19.01.2013 tarihinden itibaren Anonim Şirket, Limited Şirket ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getirilmiştir.   

7201 Sayılı Tebligat Kanununa 7/A maddesi şu şekildedir:

Madde 7/A - (EKLENMİŞ MADDE RGT: 19.01.2011 RG NO: 27820 KANUN NO: 6099/2) 

Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir. 

Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

Elektronik yolla tebligat, ***muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda*** yapılmış sayılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” 

Tebligat Kanunu’ nun belirtilen düzenlemesi gereğince; Anonim Şirket, Limited Şirket ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit şirketlerin talep edilmesi halinde KEP adreslerini bildirme zorunlulukları bulunmaktadır. Belirtilen mevzuat hükümleri gereği üyelerimizin KEP adresi temin ederek Birliğimize bilgi vermeleri gerekmektedir. 

DEĞERLİ ÜYELER, 

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve çağın gereklerine uyum sağlama yönünde yasal mevzuat düzenlemeleri uyarlanmakta veya yeni mevzuatlar çıkarılmaktadır. 

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği siz değerli üyelerimize birtakım yükümlülükler getirmekte olup, ekte sunulu Yönetmelik metnini ve ilgili mevzuatı bilgilerinize sunarız. 

 

Yukarıda açıklanan Tebligat Kanununda getirilen düzenleme ile

Devlet Kurumları tarafından 19.01.2013 tarihinden itibaren Anonim Şirket, Limited Şirket ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 

Bu doğrultuda seyahat acentalarımızın KEP adresini almak zorunluluğu mevcuttur. Ancak AŞAĞIDA BELİRTECEĞİMİZ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTİRİZ. 

  • Yasanın; elektronik yolla yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır, hükmü, ilgili Devlet Kurumlarından alınan tebligatlarda yasal süreleri başlatacaktır. 
  • 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, seyahat acentalığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında uyulması gereken yükümlülüklere yer vermiş ve aksine faaliyet gösterilmesi halinde ise idari yaptırım ve işletme belgesi iptaline tabi kılmıştır. 
  • Üyelerimizin, KEP yolu ile yapılan tebligatın sonuçlarının ağır mağduriyetlerine muhatap kalmamaları için ilgili mevzuatlar konusunda en iyi şekilde bilgilenmeleri gerektiği hususu ÖNEMLE VE ÖZELLİKLE duyurulur. 

 Saygılarımızla, 

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB) 

Ekler: 1-Türk Ticaret Kanunu

         2-Tebligat Kanunu

         3-Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TÜM HABERLER
19  Eylül  2019
Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz B. Bağlıkaya, Yalova’da Faaliyet Gösteren Seyah...
HABERİ OKU
19  Eylül  2019
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanına Nezaket Ziyareti
HABERİ OKU
18  Eylül  2019
TÜRSAB Heyeti, Troya Müzesi’ne Bir Sanat Gezisi Gerçekleştirdi
HABERİ OKU
18  Eylül  2019
TÜRSAB Heyeti, Çanakkale Valisi Sayın Orhan Tavlı’yı Makamında Ziyaret Etti
HABERİ OKU
18  Eylül  2019
Tur Otobüslerinde Yaşanan Yangınlar İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı
HABERİ OKU
18  Eylül  2019
TÜRSAB Heyeti, Çanakkale'de Seyahat Acentası Temsilcilerimizle Bir Araya Geldi
HABERİ OKU
17  Eylül  2019
TÜRSAB Heyeti, Keşan’da Faaliyet Gösteren Seyahat Acentalarımızı Ziyaret Etti
HABERİ OKU
17  Eylül  2019
TÜRSAB Heyeti, Tekirdağ’da Faaliyet Gösteren Seyahat Acentası Temsilcilerimizle...
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
19  Eylül  2019
Vize Hizmetleri Eğitimi Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
19  Eylül  2019
TICKETING VE AMADEUS SİSTEM EĞİTİMİ HAKKINDA DUYURU
HABERİ OKU
19  Eylül  2019
İstanbul UKOME'de Alınan Turizm Servis Araç Belgeleri Hakkında Toplantı
HABERİ OKU
19  Eylül  2019
BTK Başkanlarıyla Bölgenin Nabzı
HABERİ OKU
19  Eylül  2019
İlker Ünsever ile Turizm Hukuku
HABERİ OKU
18  Eylül  2019
Macaristan Destinasyon Tanıtım Sunumu ve B2B Workshop
HABERİ OKU
18  Eylül  2019
IATA "NewGenISS" Bilgilendirme Toplantısı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
18  Eylül  2019
BTK Başkanlarıyla Bölgenin Nabzı
HABERİ OKU