ÖNEMLİ DUYURU/KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) ADRESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA

Değerli Üyelerimiz, 

Malumunuz olduğu üzere; 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 18. Maddesi şu şekildedir: 

MADDE 18 - (1) Tacir, her türlü borcu için iflasa tabidir; ayrıca kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve bu Kanun hükümleri uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla da yükümlüdür. 

(2) Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir. 

(3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır. 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 18. Maddesi uyarınca 25.08.2011 tarihinde Kayıtlı elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Söz konusu yasal mevzuat kapsamında 7201 Sayılı Tebligat Kanununda düzenlemeye gidilmiş ve 19.01.2013 tarihinde Kanuna eklenen 7/A maddesi gereği Devlet Kurumları tarafından 19.01.2013 tarihinden itibaren Anonim Şirket, Limited Şirket ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getirilmiştir.   

7201 Sayılı Tebligat Kanununa 7/A maddesi şu şekildedir:

Madde 7/A - (EKLENMİŞ MADDE RGT: 19.01.2011 RG NO: 27820 KANUN NO: 6099/2) 

Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir. 

Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

Elektronik yolla tebligat, ***muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda*** yapılmış sayılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” 

Tebligat Kanunu’ nun belirtilen düzenlemesi gereğince; Anonim Şirket, Limited Şirket ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit şirketlerin talep edilmesi halinde KEP adreslerini bildirme zorunlulukları bulunmaktadır. Belirtilen mevzuat hükümleri gereği üyelerimizin KEP adresi temin ederek Birliğimize bilgi vermeleri gerekmektedir. 

DEĞERLİ ÜYELER, 

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve çağın gereklerine uyum sağlama yönünde yasal mevzuat düzenlemeleri uyarlanmakta veya yeni mevzuatlar çıkarılmaktadır. 

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği siz değerli üyelerimize birtakım yükümlülükler getirmekte olup, ekte sunulu Yönetmelik metnini ve ilgili mevzuatı bilgilerinize sunarız. 

 

Yukarıda açıklanan Tebligat Kanununda getirilen düzenleme ile

Devlet Kurumları tarafından 19.01.2013 tarihinden itibaren Anonim Şirket, Limited Şirket ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 

Bu doğrultuda seyahat acentalarımızın KEP adresini almak zorunluluğu mevcuttur. Ancak AŞAĞIDA BELİRTECEĞİMİZ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTİRİZ. 

  • Yasanın; elektronik yolla yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır, hükmü, ilgili Devlet Kurumlarından alınan tebligatlarda yasal süreleri başlatacaktır. 
  • 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, seyahat acentalığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında uyulması gereken yükümlülüklere yer vermiş ve aksine faaliyet gösterilmesi halinde ise idari yaptırım ve işletme belgesi iptaline tabi kılmıştır. 
  • Üyelerimizin, KEP yolu ile yapılan tebligatın sonuçlarının ağır mağduriyetlerine muhatap kalmamaları için ilgili mevzuatlar konusunda en iyi şekilde bilgilenmeleri gerektiği hususu ÖNEMLE VE ÖZELLİKLE duyurulur. 

 Saygılarımızla, 

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB) 

Ekler: 1-Türk Ticaret Kanunu

         2-Tebligat Kanunu

         3-Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TÜM HABERLER
22  Mart  2019
TÜRSAB Incoming Turizm İhtisas Başkanlığı Tarafından Oluşturulan Bir Heyet Tar...
HABERİ OKU
22  Mart  2019
Firuz B. Bağlıkaya, Bugün Saat 16.30’da A Para Ekranlarında Canlı Yayın Konuğu ...
HABERİ OKU
22  Mart  2019
İnfo Gezileri Tüm Hızıyla Devam Ediyor...
HABERİ OKU
21  Mart  2019
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Ankara Ticaret Odası (ATO) Ba...
HABERİ OKU
21  Mart  2019
Firuz B. Bağlıkaya, Sağlık Turizmi Bilgilendirme Toplantısına Katıldı...
HABERİ OKU
21  Mart  2019
Kapıköy Sınır Kapısı Açılış Töreni...
HABERİ OKU
21  Mart  2019
2019 Yılı Plakaları ile İlgili Önemli Duyuru...
HABERİ OKU
20  Mart  2019
İlker Ünsever ile Turizm Hukuku...
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
22  Mart  2019
Firuz B. Bağlıkaya, Bugün Saat 16.30’da A Para Ekranlarında Canlı Yayın Konuğu ...
HABERİ OKU
22  Mart  2019
İnfo Gezileri Tüm Hızıyla Devam Ediyor...
HABERİ OKU
21  Mart  2019
2019 Yılı Plakaları ile İlgili Önemli Duyuru...
HABERİ OKU
20  Mart  2019
İlker Ünsever ile Turizm Hukuku...
HABERİ OKU
20  Mart  2019
Atatürk Havalimanı’ndaki Tüm Tarifeli Uçuşların Sonlandırılmasıyla İlgili Duyur...
HABERİ OKU
20  Mart  2019
Troya Müzesi Açılışı...
HABERİ OKU
19  Mart  2019
Amadeus Rezervasyon ve Otomatik Fiyatlandırma Eğitimi / Harput Bölge Temsil Kur...
HABERİ OKU
19  Mart  2019
Vize İşlemleri Eğitimi / Harput Bölge Temsil Kurulu ...
HABERİ OKU