GEÇİCİ VE SÜRELİ KİMLİK KARTI

TÜRSAB KİMLİK KARTI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

 

GEÇİCİ VE SÜRELİ TÜRSAB KİMLİK KARTI

TANIMI, BAŞVURUSU, DÜZENLENMESİ SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLER 
 

 1. TÜRSAB GEÇİCİ VE SÜRELİ KİMLİK KARTI NEDİR?

Seyahat Acentası ile arasında doğrudan iş akdi bulunmayan, ancak Seyahat Acentalığı faaliyetlerinde operasyonel destek sağlayan, insan kaynakları tedarikinde aracı kurum kuruluşlar ile Seyahat Acentası arasında sözleşmeye ve resmî belgelere binaen TÜRSAB Tarafından oluşturulan Yedi (7) gün geçerliliği bulunan belgedir.

Uyarı    : Geçici ve Süreli Kimlik Kartı, Seyahat Acentalarında resmi olarak çalışan kişilere düzenlenemez.

 1. TÜRSAB KİMLİK KARTI NERELERDE KULLANILIR?
  • Seyahat Acentasının tur, transfer veya operasyonlarında; kişinin Seyahat Acentası adına, Seyahat Acentası ile ilişkisinin niteliğini gösterir belge olarak,
  • Seyahat Acentalığı faaliyetlerini denetleyen veya Seyahat Acentası ile kişinin ilişkisini sorgulayan mercilerce ibrazı istenildiğinde kullanılmaktadır.

 

 1. TÜRSAB KİMLİK KARTI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
  • Fiziki Kimlik Kartları
  • Geçici ve Süreli Kimlik Kartları

 

 1. TÜRSAB GEÇİCİ VE SÜRELİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL VE NEREYE YAPILIR?
 • Seyahat Acentaları Geçici ve Süreli Kimlik Kartı başvurularını TÜRSAB Online üzerinden,
 • Geçici ve Süreli Kimlik Kartı Başvuru Formu,
 • Kart düzenlenecek kişilere ait vesikalık fotoğraf,
 • Seyahat Acentası ve Kart başvurusu yapılacak kişi arasındaki ilişiği gösterir; Seyahat Acentası ile Kimlik Kartı başvurusu yapılan kişi arasında, İnsan kaynakları tedarikinde aracı kurum ve kuruluşlar ile yapacağı sözleşmenin sistem üzerinde tanımlanması yeterlidir.

 

 1. SEYAHAT ACENTASI İLE KART BAŞVURUSU YAPILAN KİŞİ ARASINDAKİ İLİŞİĞİ GÖSTERİR SÖZLEŞME İÇERİĞİNDE BULUNMASI GEREKENLER NELERDİR?
 • Seyahat Acentası ve operasyonları özelinde insan kaynakları tedarikinde aracı kurum ve kuruluşlar ile yapılacak sözleşme içeriğinde;
  • Seyahat Acentası sahibi tüzel kişi ve İnsan kaynakları tedarikinde aracı kurum ve kuruluşlar olan Tüzel kişi arasında yapılmış olduğu,
  • Sözleşme içeriğinde Geçici ve Süreli Kimlik Kartı başvurusu yapılan kişinin kimlik bilgilerinin yazılı olduğu,
  • Sözleşme süresi, talep edilen kartın geçerlilik süresi ile uyumlu olduğu,

hususlarında inceleme yapılmaktadır.

Seyahat Acentasının Kimlik Kartı Başvurularında İbraz ettiği bilgi ve belgelerde eksik veya tutarsızlık bulunması halinde Bölge Temsil Kurulunca, Başvuru sahibi Seyahat Acentasına bilgi verilerek eksik veya tutarsızlıkların Üç (3) gün içerisinde giderilmesi istenmektedir. Verilen süre içerisinde Eksikliklerin tamamlanmaması veya tutarsızlıkların giderilmemesi halinde başvuru sistemsel olarak İptal edilmektedir.

 

 1. GEÇİCİ VE SÜRELİ KİMLİK KARTI ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE YATIRILIR?
 • Geçici ve Süreli Kimlik Kartı bedeli 2024 yılı için alınan Yönetim Kurulu kararınca 150,00-TL olarak belirlenmiştir. Bu bedel Seyahat Acentası tarafından Kimlik Kartı Başvurusu esnasında TÜRSAB Online üzerinden tahsil edilmektedir.

 

Not: Yaşanan deprem afetinden etkilenen ve genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen; Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tunceli illerinde faaliyet gösteren Seyahat Acentalarımız söz konusu Kimlik Kartı ödemelerinden muaf tutulacaktır.

 

 1. BAŞVURUSU YAPILAN KİMLİK KARTLARI NASIL TESLİM EDİLİR?
 • Geçici ve Süreli Kimlik Kartlarının fiziki teslimi söz konusu olmayıp, Birliğin Onayı sonrası Kimlik Kartı Sistemi tarafından Seyahat Acentasının kullanımına uygun ve doğrulanabilir nitelikte oluşturulacaktır.

Not: Başvuru esnasında sisteme yüklenen Geçici ve Süreli Kimlik Kartı başvuru formunun, başvuru onaylandıktan sonraki on (10) gün içerisinde başvuru sahibi Seyahat Acentasınca bağlı bulunulan Bölge Temsil Kuruluna teslim edilmesi gerekmektedir!

 

 1. GEÇİCİ VE SÜRELİ KİMLİK KARTI GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?
 • Geçici ve Süreli Kimlik Kartı Süresi Birliğin onayı sonrası oluşturulduğu gün itibariyle Yedi (7) gün geçerli olacaktır. 

 

 1. SÜRESİ DOLAN GEÇİCİ VE SÜRELİ KİMLİK KARTLARI NE YAPILIR?
 • Kart kullanımı belirtilen kullanım süresi sonunda işlemden kalkacaktır. Bu nedenle süresi dolan Kimlik kartlarının fiziki unsurunun imhası sorumluluğu Seyahat Acentasına aittir.

 

 1. GEÇİCİ VE SÜRELİ KİMLİK KARTININ STATÜSÜ, GEÇERLİLİĞİ VE GERÇEKLİĞİ NASIL ANLAŞILIR?
 • Kartın kullanımında karşılaşılan Denetimlerde denetçilerce Kimlik Kart statüsünün kontrolü, ayrıca kartın geçerliliğini ve gerçekliğini sorgulamak için TÜRSAB tarafından her karta özel QR kod üretilmektedir.

 

 1. KİMLİK KARTININ KULLANIMINA İLİŞKİN SORUMLULUKLAR NELERDİR?
 • Seyahat Acentaları ve Kimlik Kartı düzenlenen kişiler; kartın güvenilirliğini artırmak ve TÜRSAB’ın ve Seyahat Acentalığı mesleğinin itibarını korumak adına gerekli hassasiyeti göstermekle, mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunmamakla yükümlüdür. Aksi durumlarda TÜRSAB idari ve cezai yaptırımlarda bulunma hakkına sahiptir.
  Ayrıca Kartın Seyahat Acentalarının operasyonları sırasında kart düzenlenen kişilerin üzerinde görünür vaziyette bulunması gerekmektedir.

 

 1. KİMLİK KARTININ KAYBOLMASI, ÇALINMASI HALİNDE NE YAPMALIYIM?
 • TÜRSAB Kimlik Kartları; süreli ve kontrol edilebilmesi için QR kod verilerek düzenlenmektedir. Çalınan veya kaybolan kimlik kartının usulsüz kullanımının önüne geçmek için, TÜRSAB Online sisteminde bulunan Kimlik kartı bölümünde Kayıp çalıntı Kart başvurusu yapılacaktır.

 

 1. AİDAT BORCUM VAR, KART BAŞVURUSU YAPABİLİRMİYİM?
 • TÜRSAB Yönetim Kurulunca alınan karara göre; içerisinde bulunulan yıl haricinde Birliğe karşı borç yükümlülüklerini yerine getirmeyen Seyahat Acentaları için “Acenta Sahibi” niteliğine haiz kartlar haricinde kimlik kartı düzenlenemez.

 

Not: Yaşanan deprem afetinden etkilenen ve genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen; Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tunceli illerinde faaliyet gösteren Seyahat Acentalarımızın kimlik kartı taleplerinde 2023-2024 yıllarına ait aidat borcu sorgulanmayacaktır.

 

 1. TÜRSAB KİMLİK KARTININ GEREKLİLİKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ VEYA UYGUNSUZ KULLANILMASI HALİNDE NE OLUR?
 • Seyahat Acentalığı sektörünün geliştirilmesine destek vermek, ülke turizmini geliştirmek ve Seyahat Acentalarının menfaatlerini korumak yasalar nezdinde TÜRSAB’ın sorumluluklarındandır.

Bu nedenle TÜRSAB Kimlik Kartı’nın uygunsuz kullanılmasında TÜRSAB, Kimlik Kartı başvuru sahibi Seyahat Acentasını ve kart düzenlenen kişiyi müştereken ve müteselsilen sorumlu tutar.

Bu sorumluluğun gereğini yapmayan taraflara cezai ve idari yaptırımlar uygular.

Anılan hususlarda TÜRSAB;

 • Kimlik Kartı düzenlenen Seyahat Acentasına ilgili mercii tarafından aksi karar alınıncaya dek Kimlik Kartı düzenlenmemesi,
 • Kimlik Kartı düzenlenen kişilerin süreli veya süresiz olarak kimlik kartı başvurusundan menedilmesi,
 • Kimlik kartı başvurusu ile oluşan akde uygun olarak 2024 yılı için 5.000,00 TL cezai şart talep etme,

hakkına sahiptir.

 

Soru ve Önerileriniz için kimlikkarti@tursab.org.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

 

Ek: GEÇİCİ VE SÜRELİ KİMLİK KARTI BAŞVURU FORMU

 

 

TÜM HABERLER
17  Haziran  2024
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
14  Haziran  2024
TÜRSAB Heyetimizin Katılımıyla Sultanahmet Tarihi Yarımada Bölgesine Keşif Yapı...
HABERİ OKU
14  Haziran  2024
Boğaziçi BTK Başkanımız Yüksel Türemez, İsviçre Ticaret Odası Derneği'nin 40. Y...
HABERİ OKU
14  Haziran  2024
Trakya BTK Başkanımız Egemen Aydın, Edirne Yunanistan Konsolosu Sayın Aris Radi...
HABERİ OKU
13  Haziran  2024
Amerika, Colorado, Denver Heyeti, TÜRSAB Genel Merkezimizi Ziyaret Etti
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı Aylık Toplantısı Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı Aylık Olağan Toplantısı, TÜRSAB Genel Merkezi...
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
TÜRSAB Yönetim Kurulu Olağan Toplantısı, Genel Merkezimizde Gerçekleşti
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
16  Haziran  2024
Babalar Günü Kutlu Olsun
HABERİ OKU
15  Haziran  2024
Kurban Bayramımız Mübarek Olsun
HABERİ OKU
14  Haziran  2024
Kurban Bayramında Yolcu Taşıma Faaliyetlerine Yönelik Hususları Düzenleyen Baka...
HABERİ OKU
14  Haziran  2024
Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Ülke Genelinde Yaz Mevsimi Süresince Gerekl...
HABERİ OKU
13  Haziran  2024
Sağlık Turizmi Ticaret Bakanlığı Destekleri Bilgilendirme Semineri Hakkında Duy...
HABERİ OKU
13  Haziran  2024
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Bünyesinde Bulunan Saray, Köşk, Kasır, Müzele...
HABERİ OKU
12  Haziran  2024
Birliğimizin Maliki Olduğu Kütahya, Çavdarhisar’daki Gayrimenkulün Kiralanması ...
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
Saray Yeraltı Şehri'nin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olması Hakkında Duyuru
HABERİ OKU