GEÇİCİ VE SÜRELİ KİMLİK KARTI

TÜRSAB KİMLİK KARTI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

 

GEÇİCİ VE SÜRELİ TÜRSAB KİMLİK KARTI

TANIMI, BAŞVURUSU, DÜZENLENMESİ SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLER 
 

 1. TÜRSAB GEÇİCİ VE SÜRELİ KİMLİK KARTI NEDİR?

Seyahat Acentası ile arasında doğrudan iş akdi bulunmayan, ancak Seyahat Acentalığı faaliyetlerinde operasyonel destek sağlayan, insan kaynakları tedarikinde aracı kurum kuruluşlar ile Seyahat Acentası arasında sözleşmeye ve resmî belgelere binaen TÜRSAB Tarafından oluşturulan Yedi (7) gün geçerliliği bulunan belgedir.

Uyarı    : Geçici ve Süreli Kimlik Kartı, Seyahat Acentalarında resmi olarak çalışan kişilere düzenlenemez.

 1. TÜRSAB KİMLİK KARTI NERELERDE KULLANILIR?
  • Seyahat Acentasının tur, transfer veya operasyonlarında; kişinin Seyahat Acentası adına, Seyahat Acentası ile ilişkisinin niteliğini gösterir belge olarak,
  • Seyahat Acentalığı faaliyetlerini denetleyen veya Seyahat Acentası ile kişinin ilişkisini sorgulayan mercilerce ibrazı istenildiğinde kullanılmaktadır.

 

 1. TÜRSAB KİMLİK KARTI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
  • Fiziki Kimlik Kartları
  • Geçici ve Süreli Kimlik Kartları

 

 1. TÜRSAB GEÇİCİ VE SÜRELİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL VE NEREYE YAPILIR?
 • Seyahat Acentaları Geçici ve Süreli Kimlik Kartı başvurularını TÜRSAB Online üzerinden,
 • Geçici ve Süreli Kimlik Kartı Başvuru Formu,
 • Kart düzenlenecek kişilere ait vesikalık fotoğraf,
 • Seyahat Acentası ve Kart başvurusu yapılacak kişi arasındaki ilişiği gösterir; Seyahat Acentası ile Kimlik Kartı başvurusu yapılan kişi arasında, İnsan kaynakları tedarikinde aracı kurum ve kuruluşlar ile yapacağı sözleşmenin sistem üzerinde tanımlanması yeterlidir.

 

 1. SEYAHAT ACENTASI İLE KART BAŞVURUSU YAPILAN KİŞİ ARASINDAKİ İLİŞİĞİ GÖSTERİR SÖZLEŞME İÇERİĞİNDE BULUNMASI GEREKENLER NELERDİR?
 • Seyahat Acentası ve operasyonları özelinde insan kaynakları tedarikinde aracı kurum ve kuruluşlar ile yapılacak sözleşme içeriğinde;
  • Seyahat Acentası sahibi tüzel kişi ve İnsan kaynakları tedarikinde aracı kurum ve kuruluşlar olan Tüzel kişi arasında yapılmış olduğu,
  • Sözleşme içeriğinde Geçici ve Süreli Kimlik Kartı başvurusu yapılan kişinin kimlik bilgilerinin yazılı olduğu,
  • Sözleşme süresi, talep edilen kartın geçerlilik süresi ile uyumlu olduğu,

hususlarında inceleme yapılmaktadır.

Seyahat Acentasının Kimlik Kartı Başvurularında İbraz ettiği bilgi ve belgelerde eksik veya tutarsızlık bulunması halinde Bölge Temsil Kurulunca, Başvuru sahibi Seyahat Acentasına bilgi verilerek eksik veya tutarsızlıkların Üç (3) gün içerisinde giderilmesi istenmektedir. Verilen süre içerisinde Eksikliklerin tamamlanmaması veya tutarsızlıkların giderilmemesi halinde başvuru sistemsel olarak İptal edilmektedir.

 

 1. GEÇİCİ VE SÜRELİ KİMLİK KARTI ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE YATIRILIR?
 • Geçici ve Süreli Kimlik Kartı bedeli 2023 yılı için alınan Yönetim Kurulu kararınca 100,00-TL olarak belirlenmiştir. Bu bedel Seyahat Acentası tarafından Kimlik Kartı Başvurusu esnasında TÜRSAB Online üzerinden tahsil edilmektedir.
   

Not: Yaşanan deprem felaketinden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa olmak üzere toplam 11 ilimizde faaliyet gösteren Seyahat Acentalarımız söz konusu Kimlik Kartı ödemelerinden muaf tutulacaktır.

 

 1. BAŞVURUSU YAPILAN KİMLİK KARTLARI NASIL TESLİM EDİLİR?
 • Geçici ve Süreli Kimlik Kartlarının fiziki teslimi söz konusu olmayıp, Birliğin Onayı sonrası Kimlik Kartı Sistemi tarafından Seyahat Acentasının kullanımına uygun ve doğrulanabilir nitelikte oluşturulacaktır.

Not: Başvuru esnasında sisteme yüklenen Geçici ve Süreli Kimlik Kartı başvuru formunun, başvuru onaylandıktan sonraki on (10) gün içerisinde başvuru sahibi Seyahat Acentasınca bağlı bulunulan Bölge Temsil Kuruluna teslim edilmesi gerekmektedir!

 

 1. GEÇİCİ VE SÜRELİ KİMLİK KARTI GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?
 • Geçici ve Süreli Kimlik Kartı Süresi Birliğin onayı sonrası oluşturulduğu gün itibariyle Yedi (7) gün geçerli olacaktır. 

 

 1. SÜRESİ DOLAN GEÇİCİ VE SÜRELİ KİMLİK KARTLARI NE YAPILIR?
 • Kart kullanımı belirtilen kullanım süresi sonunda işlemden kalkacaktır. Bu nedenle süresi dolan Kimlik kartlarının fiziki unsurunun imhası sorumluluğu Seyahat Acentasına aittir.

 

 1. GEÇİCİ VE SÜRELİ KİMLİK KARTININ STATÜSÜ, GEÇERLİLİĞİ VE GERÇEKLİĞİ NASIL ANLAŞILIR?
 • Kartın kullanımında karşılaşılan Denetimlerde denetçilerce Kimlik Kart statüsünün kontrolü, ayrıca kartın geçerliliğini ve gerçekliğini sorgulamak için TÜRSAB tarafından her karta özel QR kod üretilmektedir.

 

 1. KİMLİK KARTININ KULLANIMINA İLİŞKİN SORUMLULUKLAR NELERDİR?
 • Seyahat Acentaları ve Kimlik Kartı düzenlenen kişiler; kartın güvenilirliğini artırmak ve TÜRSAB’ın ve Seyahat Acentalığı mesleğinin itibarını korumak adına gerekli hassasiyeti göstermekle, mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunmamakla yükümlüdür. Aksi durumlarda TÜRSAB idari ve cezai yaptırımlarda bulunma hakkına sahiptir.
  Ayrıca Kartın Seyahat Acentalarının operasyonları sırasında kart düzenlenen kişilerin üzerinde görünür vaziyette bulunması gerekmektedir.

 

 1. KİMLİK KARTININ KAYBOLMASI, ÇALINMASI HALİNDE NE YAPMALIYIM?
 • TÜRSAB Kimlik Kartları; süreli ve kontrol edilebilmesi için QR kod verilerek düzenlenmektedir. Çalınan veya kaybolan kimlik kartının usulsüz kullanımının önüne geçmek için, TÜRSAB Online sisteminde bulunan Kimlik kartı bölümünde Kayıp çalıntı Kart başvurusu yapılacaktır.

 

 1. AİDAT BORCUM VAR, KART BAŞVURUSU YAPABİLİRMİYİM?
 • TÜRSAB Yönetim Kurulunca alınan karara göre; içerisinde bulunulan yıl haricinde Birliğe karşı borç yükümlülüklerini yerine getirmeyen Seyahat Acentaları için “Acenta Sahibi” niteliğine haiz kartlar haricinde kimlik kartı düzenlenemez.


NOT: Deprem felaketinden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa olmak üzere toplam 11 ilimizde faaliyet gösteren Seyahat Acentalarımızın kimlik kartı taleplerinde aidat borcu sorgulanmayacaktır.

 

 1. TÜRSAB KİMLİK KARTININ GEREKLİLİKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ VEYA UYGUNSUZ KULLANILMASI HALİNDE NE OLUR?
 • Seyahat Acentalığı sektörünün geliştirilmesine destek vermek, ülke turizmini geliştirmek ve Seyahat Acentalarının menfaatlerini korumak yasalar nezdinde TÜRSAB’ın sorumluluklarındandır.


Bu nedenle TÜRSAB Kimlik Kartı’nın uygunsuz kullanılmasında TÜRSAB, Kimlik Kartı başvuru sahibi Seyahat Acentasını ve kart düzenlenen kişiyi müştereken ve müteselsilen sorumlu tutar.

Bu sorumluluğun gereğini yapmayan taraflara cezai ve idari yaptırımlar uygular.

Anılan hususlarda TÜRSAB;

 • Kimlik Kartı düzenlenen Seyahat Acentasına ilgili mercii tarafından aksi karar alınıncaya dek Kimlik Kartı düzenlenmemesi,
 • Kimlik Kartı düzenlenen kişilerin süreli veya süresiz olarak kimlik kartı başvurusundan menedilmesi,
 • Kimlik kartı başvurusu ile oluşan akde uygun olarak 2023 yılı için 5.000,00 TL cezai şart talep etme,

hakkına sahiptir.

 

Soru ve Önerileriniz için kimlikkarti@tursab.org.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

 

Ek: GEÇİCİ VE SÜRELİ KİMLİK KARTI BAŞVURU FORMU

 

 

TÜM HABERLER
08  Aralık  2023
7. İstanbul Ekonomi Zirvesi Kapsamında TÜRSAB Tarafından "Akıllı Şehir ve Akıll...
HABERİ OKU
08  Aralık  2023
Karayolu Taşımacılık Ulaştırma ve Araç Kiralama İhtisas Başkanımız Cem Türkkan,...
HABERİ OKU
08  Aralık  2023
İstanbul Ekonomi Zirvesi Bu Yıl "Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler" Temas...
HABERİ OKU
08  Aralık  2023
Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Tü...
HABERİ OKU
07  Aralık  2023
17. TTI İzmir, 3. TTI Outdoor ve 1. TTI Health Fuarı Bugün Kapılarını Açtı
HABERİ OKU
07  Aralık  2023
Ayasofya Tarihi Müzesi Bilgilendirme Gezisi Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
04  Aralık  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
03  Aralık  2023
TÜRSAB Heyetimiz, Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Fatih Özer'i Ziy...
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
08  Aralık  2023
Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Sınav Bilgilendirmesi Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
07  Aralık  2023
Yunanistan Schengen Vize Başvurularını Yapacak Olan Acentalara İlişkin Prosedür...
HABERİ OKU
30  Kasım  2023
Yunanistan Schengen Vize Başvurularını Yapacak Olan Acentalara İlişkin Prosedür...
HABERİ OKU
28  Kasım  2023
Müze ve Ören Yerleri Giriş Ücretleri ile Elektronik Rehberlik Sistemi Tarifeler...
HABERİ OKU
24  Kasım  2023
Enformasyon Memurluğu, Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Yazılı ve Sözlü Sınavı...
HABERİ OKU
24  Kasım  2023
Tarihi Yarımada Bisiklet Turu Etkinliği Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
22  Kasım  2023
2023-2024 Sezonunda Turistik Doğu Ekspresinde Tur Hizmeti Verecek Seyahat Acent...
HABERİ OKU
22  Kasım  2023
İlker Ünsever ile Turizm Hukuku Canlı Yayını 23 Kasım Perşembe | 14.00
HABERİ OKU