DUYURULAR
72135814-3243-4811-a520-291199a873d2Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı Olağan Yıl Sonu Toplantısı Hakkında Duyururgb(220, 052, 058)gastronomi-turizmi-ihtisas-baskanligi-olagan-yil-sonu-toplantisi-hakkinda-duyurugastronomi-turizmi-ihtisas-baskanligi-olagan-yil-sonu-toplantisi-hakkinda-duyuruDuyurular2021-12-14T16:39:162021-12-14T16:39:16trueTÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı Yıl Sonu Olağan Toplantısı 09 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Sayın Ömer Kartın ve Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı üyeleri katılım göstermiş olup “Gastronomi Turizmi” faaliyetleri konusunda istişarelerde bulunuldu./Images/Content/72135814-3243-4811-a520-291199a873d2-thumb.png<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="color:black"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif">T&Uuml;RSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı Yıl Sonu Olağan Toplantısı 09 Aralık 2021 tarihinde ger&ccedil;ekleştirilmiştir. S&ouml;z konusu toplantıya Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Sayın &Ouml;mer Kartın ve Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı &uuml;yeleri katılım g&ouml;stermiş olup &ldquo;Gastronomi Turizmi&rdquo; faaliyetleri konusunda istişarelerde bulunuldu. </span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="color:black"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif">Toplantı kararları aşağıdaki gibidir:</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="color:black"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&Uuml;RSAB Gastronomi Kentler Ağı projesi i&ccedil;in İhtisas Başkanlığınca hazırlıkların yapılmasına,</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="color:black"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2022 yılında İzmir&rsquo;de ger&ccedil;ekleştirilmesi planlanan Terra Madre Gastronomi Fuarı&rsquo;na katılım sağlanmasına,</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="color:black"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fam Trip kapsamında elma, ayva, zeytin gibi &uuml;r&uuml;nlerin tanıtımı i&ccedil;in rotaların oluşturulmasına, </span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="color:black"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hatay&rsquo;da &ldquo;Agro Turizm&rdquo;in uygulanmasına y&ouml;nelik hasat takviminin oluşturulmasına,</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="color:black"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2021 yılı Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı faaliyetlerinin T&Uuml;RSAB web sitesinde paylaşılmasına,</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="color:black"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Gastro Tren&rdquo; projesi kapsamında belirlenen rotalarda yapılacak seferler i&ccedil;in İhtisas Başkanlığınca TCDD ile gerekli g&ouml;r&uuml;şmelerin yapılmasına,</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="color:black"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İlki ger&ccedil;ekleştirilen Zeytin K&uuml;lt&uuml;r Yolu Projesi&rsquo;nin İzmir, Bodrum, Hatay gibi farklı rotalarda devamının yapılmasına,</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="color:black"><span style="font-size:11.0pt"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif">toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.</span></span></span></span></span></p> truefalseApproved2021-12-14T16:48:58.7532021-12-15T09:31:51.8971412Aralık20211412Aralık202118605fc30-49b6-4e0d-80e1-36e5d3471ceeZeytin Kültür Yolu Turu-1 / Kuzey Ege Projesi Hakkında Duyururgb(220, 052, 058)zeytin-kultur-yolu-turu-1-kuzey-ege-projesi-hakkinda-duyuruzeytin-kultur-yolu-turu-1-kuzey-ege-projesi-hakkinda-duyuruFaaliyetler2021-12-14T16:55:312021-12-14T16:55:31true8-11 Kasım 2021 tarihleri arasında Zeytin Kültür Yolu / Kuzey Ege Projesinin ilki gerçekleştirilmiştir./Images/Content/8605fc30-49b6-4e0d-80e1-36e5d3471cee-thumb.png<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">8-11 Kasım 2021 tarihleri arasında Zeytin K&uuml;lt&uuml;r Yolu / Kuzey Ege Projesinin ilki ger&ccedil;ekleştirilmiştir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Proje kapsamında ziyaret edilen rotalar ekli programda belirtilmekte olup, ilgili b&ouml;lgeye tur d&uuml;zenleyecek &uuml;yelerimize rehber olması amacıyla paylaşılmaktadır. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Uuml;yelerimizin bilgisine sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ek- 1:</strong> <a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/686fb4eb-f38b-4d96-a93b-83719b6eb155.docx">Zeytin K&uuml;lt&uuml;r Yolu Turu-1 / Kuzey Ege Projesi Tur Programı</a></span></span></p> truefalseApproved2021-12-14T16:58:25.132021-12-16T13:45:02.5831412Aralık20211412Aralık202140c9dc90-0907-4669-ab0d-13d302139f26Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı Olağan Toplantısı gastronomi-turizmi-ihtisas-baskanligi-olagan-toplantisigastronomi-turizmi-ihtisas-baskanligi-olagan-toplantisiFaaliyetler2019-04-10T10:08:312019-04-10T10:08:31trueTÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı olağan toplantısı gerçekleştirilmiştir./Images/Content/40c9dc90-0907-4669-ab0d-13d302139f26-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">T&Uuml;RSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı olağan toplantısı ger&ccedil;ekleştirilmiştir. S&ouml;z konusu toplantıya İhtisas Başkanı Sayın &Ouml;mer Kartın ve &uuml;yeler katılım g&ouml;stermiş olup &ldquo;Gastronomi Turizmi&rdquo; konusunda istişarelerde bulunulmuştur.</span></span></p> truefalseApproved2019-04-10T10:15:35.5631004Nisan20191004Nisan201920dee231-0c00-407b-b6b5-4062048d12e6Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı 3 Aylık Dönem Faaliyet Raporugastronomi-turizmi-ihtisas-baskanligi-3-aylik-donem-faaliyet-raporugastronomi-turizmi-ihtisas-baskanligi-3-aylik-donem-faaliyet-raporuFaaliyetler2019-03-25T12:26:242019-03-25T12:26:24trueGastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı 3 Aylık Dönem Faaliyet Raporu/Images/Content/20dee231-0c00-407b-b6b5-4062048d12e6-thumb.jpg<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white">1- Gastronomi Turizminin (bug&uuml;ne kadar yapılmamış olan)&nbsp;&quot;tanım ve tarifi&quot; yapıldı ve t&uuml;m turizm kamuoyuna T&Uuml;RSAB&rsquo;ın tarifi benimsetilmeye başlandı.</span></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white">2- Gastronomi Turizmi referans kataloğu hazırlandı ve 1-2 ay i&ccedil;inde sonlanacak hale getirildi.</span></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white">3- Denizli ile birlikte yeni rota- yeni &uuml;r&uuml;n &ccedil;alışmaları başlatıldı. Sıradaki rota da Zonguldak var.</span></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white">4- Yurtdışında Gastronomi Turizm tanıtım roadshow planı hazırlandı ve bakanlığa sunuldu. (10 &uuml;lke-10 şehir)</span></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white">5- İzmir&rsquo;deki kongremizin ekonomik olarak&nbsp;verimli değilken, yeterli&nbsp;bilimsel ve sekt&ouml;rel fayda sağlamadığı tespit edilip, bu konunun ıslahı &ccedil;alışmalarına başlandı.</span></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white">6- Yurtdışında WTM, SIRHA gibi b&uuml;y&uuml;k&nbsp;fuarlarda temsil ve tanıtım faaliyetleri y&uuml;r&uuml;t&uuml;ld&uuml;.</span></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white">7- T&Uuml;RSAB TV&#39;de her hafta canlı yayın olarak &quot;Gastronomi Sohbetleri&quot; programı yapıldı.</span></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white">8- TURYİD&#39;in 12 Mart Gastro-Ekonomi zirvesinde sunumunu yapacağımız panelin hazırlıkları tamamlandı.</span></span></span></p> truefalseApproved2019-03-25T12:28:43.3532019-04-10T11:35:08.5132503Mart20192503Mart20193

14  Aralık 2021
Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı Olağan Yıl Sonu Toplantısı Hakkında Duyuru
14  Aralık 2021
Zeytin Kültür Yolu Turu-1 / Kuzey Ege Projesi Hakkında Duyuru
10  Nisan 2019
Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı Olağan Toplantısı
25  Mart 2019
Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı 3 Aylık Dönem Faaliyet Raporu
05
MART
Salı
11:00 -13:00
TÜRSAB Genel Merkez
09
NİSAN
Salı
11:00 -13:00
TÜRSAB Genel Merkez
07
MAYIS
Salı
11:00 -13:00
TÜRSAB Genel Merkez
10
EYLÜL
Salı
11:00 -13:00
TÜRSAB Genel Merkez
08
EKİM
Salı
11:00 -13:00
TÜRSAB Genel Merkez
İhtisas Başkanı
ALAKART TURİZM
ÖMER KARTIN
İhtisas Başkan Yardımcısı
SEZON TURİZM
DİĞDEM KAÇMAZ
İhtisas Başkan Yardımcısı
ÇERİ TURİZM
ERDAL ÇERİ

Üyeler
BODEX TURİZM
GÜL KADIN GÖZÜTOK
NOVİTAS TURİZM
GÜLSEN KIRBAŞ
VİVERA TURİZM
HAKAN ÇOKGEZEN
KANTARA TURİZM
HASİBE SÖZMEN
ARNİKA TURİZM
İBRAHİM TANRIVERDİ
FOLKTUR
İLHAM SEYYALE
SANITAS TRAVEL
İLKNUR FİDAN KEPEZ
ARKHE ORGANİZASYON TOUR
KAAN TEKİNTAMGAÇ
TATİL DÜNYASI TURİZM
KORALTAN SAYGIN
SFENKS TURİZM
BARAN URAZ
VİVERA TURİZM
BİLGE SANİYE UMUTLUOĞLU
MURAT LONG TRAVEL
BURAK UZUN
TOUREVER TRAVEL
CEM BALSUN
DENNISS TOUR SEYAHAT ACENTASI
DENİZ TAFTAF
DİMOR 2009
DİLEK DİNÇKUL
ANTARES TURİZM
DİLGAN TAŞ KERTUŞ
45 AYBEK TURİZM
EMİNE AYBEK KIZILÇAY
KKS TURİZM
ENGİN ŞEKER
BİSTUR TURİZM
ERKAN ÖZSAVAŞ
VARON TURİZM-AZRAK TURİZM
FAHİR SEMİR ABACI
FOLKLORİK TURİZM
FİKRİ ÖZDEMİR
MSN TURİZM
NEJAT ERBİL AĞMAN
AVANTI TURİZM
NEŞE ÇEVİK
GÖKBEL TURİZM
NEŞE GÖKBEL
UTS UNİTED TRAVEL SERVICES TURİZM
NURDAN ÜSTMAN
SWAN TURİZM
ÖZDEMİR SÖZMEN
ASARİA TURİZM
ÖZGÜR ILDIR ÖKSÜZ
CLICK2 TOURİSM
RUKİYE DENGİZ
SCYETKİN TURİZM
SARE CEREN YETKİN
CORDİS TURİZM
SEDA MIZRAKLI FERİK
LUCKY TRAVEL
SELCAN KIRAN
LİRTUR TURİZM
MEHMET ALİ GÖK
MEDENİYETLER ŞEHRİ TURİZM
MEHMET KULU
ÜLKEM HAVACILIK TURİZM
MELTEM ÖZDEMİR
OVİT TURİZM
MUHAMMET AKSU
MİRAY CRUİSES
AHMET YAZICI
ONİVA TUR
AYÇIN ŞAN
GEOS 34 TURİZM
AYFER KURALAY
BİLİR TURİZM
AYŞEGÜL ÜLTAN
ABBA TURİZM
LEMYE ŞAHİN
TUR ANDİAMO
LÜTFİ CEM POLATOĞLU
DEVİM TURİZM
ŞENSAL BİÇER
TAMGÖR TURİZM
SERAP DEĞİRMENCİ
TATİL DÜNYASI TURİZM
SERKAN SÜSLÜ
GÖRSEL TURİZM
SEVİM TARHAN
GEZİCİYAK
SEVİNÇ AKDOĞAN
NORDEN TOUR
SEVTAP BAŞ ŞENGİL
SEYİR DEFTERİ TURİZM
SEYİT ALİ DEMİRER
MUNZUR TRAVEL
SİNAN ÖZER
JUMP TRAVEL
TÜLAY TOSUN
JOLLY INTERNATIONAL TOURS
U. EMRE ERİLMEZ
RENK TURİZM
VEDAT DURU
FİDES TURİZM
YASEMİN YAPRAK DEMİRTAŞ
HEYECAN TURİZM
ZEHRA MİNE YAZICIGİL ÇETİN
TÜM HABERLER
21  Ocak  2022
Kolombiya Ankara Büyükelçisi Julıo Anibal Rıano Velandıa ile Beraberindeki Heye...
HABERİ OKU
20  Ocak  2022
2022 Yılı Hedef ve Değerlendirme Toplantısı TÜRSAB Genel Merkezinde Gerçekleşti
HABERİ OKU
20  Ocak  2022
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
18  Ocak  2022
Düzce’de TÜRSAB, Düzce Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Sürdürülebilir T...
HABERİ OKU
18  Ocak  2022
TÜRSAB Yönetim Kurulu Olağan Toplantısı Düzce’de Gerçekleşti
HABERİ OKU
17  Ocak  2022
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
17  Ocak  2022
Bursa’nın Turizm Potansiyeli Belgrad’da Tanıtıldı
HABERİ OKU
16  Ocak  2022
Balıkesir Info Turu Sona Erdi
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
21  Ocak  2022
TEKNOFEST Festivali Turizm Teknolojileri Yarışması
HABERİ OKU
20  Ocak  2022
Yönetim Kurulu Üyemiz Tolga Gencer CNN Türk'e Konuk Oluyor
HABERİ OKU
20  Ocak  2022
İzmir/Konak Turizm Bilgilendirme Ofisi ve Tur Araçlarının Ücretsiz Kullanım Ala...
HABERİ OKU
20  Ocak  2022
TÜRSAB, EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na Katılıyor
HABERİ OKU
19  Ocak  2022
KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
18  Ocak  2022
Korugöl Tabiat Parkı Yaşam Projesi
HABERİ OKU
18  Ocak  2022
1.Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı Stand Satışları Başladı
HABERİ OKU
18  Ocak  2022
Bulgaristan’a Yapılacak Seyahatlerdeki Kısıtlama Kaldırıldı
HABERİ OKU