PERSONEL DEĞİŞİKLİĞİ

SEYAHAT ACENTASI PERSONELİ DEĞİŞİKLİĞİ

İŞLEM SÜRECİ

Seyahat acentalarında çalışacak personele ilişkin belgelerden enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesinin aslı, diğer belgelerin aslı veya onaylı sureti Birliğimize ibraz edilir ve arşivlenir. Seyahat acentaları, personele ilişkin değişiklikleri en geç otuz gün içinde TÜRSAB’a bildirmek ve belgeleri göndermekle yükümlüdür. Belgeler üzerinde yapılan inceleme değerlendirme neticesinde TÜRSAB değişikliği Bakanlığa bildirir.


İSTENEN BELGELER

Seyahat acentası merkez ve şubelerinde aşağıda 1’inci maddenin a, b, c alt maddelerinde tanımlı niteliklerden birini haiz en az bir personel çalıştırılır.

 1. Seyahat Acentası Personeli Belgesi
  1. Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamış olduğunu gösterir belgenin aslı, doğrulanabilir nüshası veya noter onaylı sureti,
  2. Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesinin aslı,
  3. Bakanlıkça verilmiş rehber belgesinin aslının veya noter onaylı suretinin,

Başvuru dosyası içeriğinde ibraz edilmesi gerekmektedir. (a) ve (c) ‘de tanımlı belgeler başvuru sırasında TÜRSAB personeli tarafından uygunluğu incelendikten sonra tasdik edilip, başvuru sahibine iade edilir.

(C grubu seyahat acentalarında enformasyon memurluğu başarı belgesi sahibi olanlar birinci fıkrada belirtilen nitelikleri haiz personel yerine çalıştırılabilir.)

 1. Belgeleri ibraz edilen personelin şirket bünyesinde henüz çalıştığını gösterir SGK İşe Giriş Bildirgesi veya son döneme ait SGK Sigortalı Hizmet Listesi

 2. (Ek-3) SGK İş Yeri Kodu Beyanı

 3. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu

İSTENEN FORM VE DİLEKÇELER

 1. Ek - 3
 2. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu
 3. Zorunlu Personel Değişikliği Dilekçe Örneği
 4. Sigorta
  Belgeleri ibraz edilen personelin şirket bünyesinde henüz çalıştığını gösterir SGK İşe Giriş Bildirgesi veya son döneme ait SGK Sigortalı Hizmet Listesi

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Seyahat acentası sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu üyeleri, ortak veya temsil ve ilzama yetkili gerçek kişileri aynı zamanda acenta personeli olarak tanımlanabilir mi?

 • Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 35’inci maddesinin 1’inci fıkrasında tanımlı niteliklerden birine sahip ve fiilen acentasında çalışan seyahat acentası sahipleri kendi acentalarında personel sayılır.

2. Tanımlı belgelerden herhangi birine sahip personel birden fazla Seyahat Acentasında aynı anda çalışabilir mi?

 • Belgesi ibraz edilen personel sadece bir seyahat acentası merkez veya şubesinde çalışabilir. Başka bir acentada çalıştığını gösterir personel değişikliği başvurusunun gelmesi halinde daha önce çalıştığı Seyahat Acentasından yeni personel değişikliği başvurusu yapılması istenir.

3. Personel belgesi yerine doğrulanabilir dokümanlar kullanılabilir mi?

 • E-Devlet üzerinden veya farklı resmi makamlardan elektronik ortamda doğrulanabilir dokümanlar belge aslı kabul edilir.

4. Hangi alan mezunları seyahat acentalarında personel olarak çalıştırılabilir?

 • Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamış kişiler Seyahat Acentası personeli olarak tanımlanabilirler.
TÜM HABERLER
20  Eylül  2023
TÜRSAB Genişletilmiş BTK Başkanları Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongr...
HABERİ OKU
20  Eylül  2023
1. İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı Kapılarını Açtı
HABERİ OKU
20  Eylül  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
20  Eylül  2023
Karayolu Turizmi İhtisas Başkanlığı Aylık Toplantısı Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
19  Eylül  2023
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, TÜRSAB TV'de Yayınlanan Kültür Keşifleri...
HABERİ OKU
19  Eylül  2023
TÜRSAB Yönetim Kurulu Olağan Toplantısı, Genel Merkezimizde Gerçekleşti
HABERİ OKU
19  Eylül  2023
Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya, İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kur...
HABERİ OKU
16  Eylül  2023
TÜRSAB Sağlık Turizmi Toplantıları'nın Sonuncusu, Gaziantep'te Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
19  Eylül  2023
Anadolu'nun Orta Çağ'dan Kalma Ahşap Direkli ve Kirişli 5 Camisi UNESCO Dünya M...
HABERİ OKU
18  Eylül  2023
Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne Girdi
HABERİ OKU
13  Eylül  2023
Endonezya Bali Tanıtım Gezisi Etkinliği Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
12  Eylül  2023
TÜRSAB WhatsGO İş Birliği ile Turizmde Dijital Dönüşüm Devam Ediyor
HABERİ OKU
12  Eylül  2023
"Turizmde Dijital Dönüşüm" Canlı Yayını | 12 Eylül Salı 14.00
HABERİ OKU
11  Eylül  2023
Sağlık Turizmi Bilgilendirme Toplantısı - Gaziantep
HABERİ OKU
11  Eylül  2023
TÜRSAB & WhatsGO İş Birliği Lansmanı
HABERİ OKU
08  Eylül  2023
TÜRSAB Akademi Eğitim Analiz Anketi Süresi Uzatıldı
HABERİ OKU