PERSONEL DEĞİŞİKLİĞİ

SEYAHAT ACENTASI PERSONELİ DEĞİŞİKLİĞİ

İŞLEM SÜRECİ

Seyahat acentalarında çalışacak personele ilişkin belgelerden enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesinin aslı, diğer belgelerin aslı veya onaylı sureti Birliğimize ibraz edilir ve arşivlenir. Seyahat acentaları, personele ilişkin değişiklikleri en geç otuz gün içinde TÜRSAB’a bildirmek ve belgeleri göndermekle yükümlüdür. Belgeler üzerinde yapılan inceleme değerlendirme neticesinde TÜRSAB değişikliği Bakanlığa bildirir.


İSTENEN BELGELER

Seyahat acentası merkez ve şubelerinde aşağıda 1’inci maddenin a, b, c alt maddelerinde tanımlı niteliklerden birini haiz en az bir personel çalıştırılır.

 1. Seyahat Acentası Personeli Belgesi
  1. Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamış olduğunu gösterir belgenin aslı, doğrulanabilir nüshası veya noter onaylı sureti,
  2. Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesinin aslı,
  3. Bakanlıkça verilmiş rehber belgesinin aslının veya noter onaylı suretinin,

Başvuru dosyası içeriğinde ibraz edilmesi gerekmektedir. (a) ve (c) ‘de tanımlı belgeler başvuru sırasında TÜRSAB personeli tarafından uygunluğu incelendikten sonra tasdik edilip, başvuru sahibine iade edilir.

(C grubu seyahat acentalarında enformasyon memurluğu başarı belgesi sahibi olanlar birinci fıkrada belirtilen nitelikleri haiz personel yerine çalıştırılabilir.)

 1. Belgeleri ibraz edilen personelin şirket bünyesinde henüz çalıştığını gösterir SGK İşe Giriş Bildirgesi veya son döneme ait SGK Sigortalı Hizmet Listesi

 2. (Ek-3) SGK İş Yeri Kodu Beyanı

 3. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu

İSTENEN FORM VE DİLEKÇELER

 1. Ek - 3
 2. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu
 3. Zorunlu Personel Değişikliği Dilekçe Örneği
 4. Sigorta
  Belgeleri ibraz edilen personelin şirket bünyesinde henüz çalıştığını gösterir SGK İşe Giriş Bildirgesi veya son döneme ait SGK Sigortalı Hizmet Listesi

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Seyahat acentası sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu üyeleri, ortak veya temsil ve ilzama yetkili gerçek kişileri aynı zamanda acenta personeli olarak tanımlanabilir mi?

 • Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 35’inci maddesinin 1’inci fıkrasında tanımlı niteliklerden birine sahip ve fiilen acentasında çalışan seyahat acentası sahipleri kendi acentalarında personel sayılır.

2. Tanımlı belgelerden herhangi birine sahip personel birden fazla Seyahat Acentasında aynı anda çalışabilir mi?

 • Belgesi ibraz edilen personel sadece bir seyahat acentası merkez veya şubesinde çalışabilir. Başka bir acentada çalıştığını gösterir personel değişikliği başvurusunun gelmesi halinde daha önce çalıştığı Seyahat Acentasından yeni personel değişikliği başvurusu yapılması istenir.

3. Personel belgesi yerine doğrulanabilir dokümanlar kullanılabilir mi?

 • E-Devlet üzerinden veya farklı resmi makamlardan elektronik ortamda doğrulanabilir dokümanlar belge aslı kabul edilir.

4. Hangi alan mezunları seyahat acentalarında personel olarak çalıştırılabilir?

 • Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamış kişiler Seyahat Acentası personeli olarak tanımlanabilirler.
TÜM HABERLER
10  Nisan  2024
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
08  Nisan  2024
Manavgat Side BTK, Düzenlediği İftar Organizasyonunda Seyahat Acentaları ile Bi...
HABERİ OKU
08  Nisan  2024
Alanya BTK, Düzenlediği İftar Organizasyonunda Seyahat Acentaları ile Bir Araya...
HABERİ OKU
08  Nisan  2024
Doğu Anadolu BTK, Düzenlediği İftar Organizasyonunda Seyahat Acentaları ile Bir...
HABERİ OKU
06  Nisan  2024
Doğa ve Macera Turizmi İhtisas Başkanlığımız, Efeler Yolu’na Info Gezisi Gerçek...
HABERİ OKU
05  Nisan  2024
Harput BTK, Geleneksel İftar Programının İlkini Bingöl'de, İkincisini Malatya'd...
HABERİ OKU
05  Nisan  2024
Fatih BTK, Turizm Yüzyılı İftarları Kapsamında Seyahat Acentaları ile Bir Araya...
HABERİ OKU
05  Nisan  2024
Eskişehir BTK, Düzenlediği İftar Organizasyonunda Seyahat Acentaları ile Bir Ar...
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
09  Nisan  2024
Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun
HABERİ OKU
05  Nisan  2024
Kadir Gecemiz Mübarek Olsun
HABERİ OKU
03  Nisan  2024
2.Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
28  Mart  2024
Kamuoyu Duyurusu
HABERİ OKU
28  Mart  2024
“Okul Turları Komitesi” Kurulması Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
25  Mart  2024
Gürcistan Destinasyon Tanıtım ve B2B Görüşme Etkinliği Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
22  Mart  2024
31 Mart Yerel Seçimlerinde Milli Saraylar Ziyaret Saatleri Değişikliği Hakkında...
HABERİ OKU
22  Mart  2024
Ramazan Bayramı'nda Uygulanacak Ziyaret Saatleri Hakkında Duyuru
HABERİ OKU