PERSONEL DEĞİŞİKLİĞİ

SEYAHAT ACENTASI PERSONELİ DEĞİŞİKLİĞİ

İŞLEM SÜRECİ

Seyahat acentalarında çalışacak personele ilişkin belgelerden enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesinin aslı, diğer belgelerin aslı veya onaylı sureti Birliğimize ibraz edilir ve arşivlenir. Seyahat acentaları, personele ilişkin değişiklikleri en geç otuz gün içinde TÜRSAB’a bildirmek ve belgeleri göndermekle yükümlüdür. Belgeler üzerinde yapılan inceleme değerlendirme neticesinde TÜRSAB değişikliği Bakanlığa bildirir.


İSTENEN BELGELER

Seyahat acentası merkez ve şubelerinde aşağıda 1’inci maddenin a, b, c alt maddelerinde tanımlı niteliklerden birini haiz en az bir personel çalıştırılır.

 1. Seyahat Acentası Personeli Belgesi
  1. Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamış olduğunu gösterir belgenin aslı, doğrulanabilir nüshası veya noter onaylı sureti,
  2. Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesinin aslı,
  3. Bakanlıkça verilmiş rehber belgesinin aslının veya noter onaylı suretinin,

Başvuru dosyası içeriğinde ibraz edilmesi gerekmektedir. (a) ve (c) ‘de tanımlı belgeler başvuru sırasında TÜRSAB personeli tarafından uygunluğu incelendikten sonra tasdik edilip, başvuru sahibine iade edilir.

(C grubu seyahat acentalarında enformasyon memurluğu başarı belgesi sahibi olanlar birinci fıkrada belirtilen nitelikleri haiz personel yerine çalıştırılabilir.)

 1. Belgeleri ibraz edilen personelin şirket bünyesinde henüz çalıştığını gösterir SGK İşe Giriş Bildirgesi veya son döneme ait SGK Sigortalı Hizmet Listesi

 2. (Ek-3) SGK İş Yeri Kodu Beyanı

 3. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu

İSTENEN FORM VE DİLEKÇELER

 1. Ek - 3
 2. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu
 3. Zorunlu Personel Değişikliği Dilekçe Örneği
 4. Sigorta
  Belgeleri ibraz edilen personelin şirket bünyesinde henüz çalıştığını gösterir SGK İşe Giriş Bildirgesi veya son döneme ait SGK Sigortalı Hizmet Listesi

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Seyahat acentası sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu üyeleri, ortak veya temsil ve ilzama yetkili gerçek kişileri aynı zamanda acenta personeli olarak tanımlanabilir mi?

 • Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 35’inci maddesinin 1’inci fıkrasında tanımlı niteliklerden birine sahip ve fiilen acentasında çalışan seyahat acentası sahipleri kendi acentalarında personel sayılır.

2. Tanımlı belgelerden herhangi birine sahip personel birden fazla Seyahat Acentasında aynı anda çalışabilir mi?

 • Belgesi ibraz edilen personel sadece bir seyahat acentası merkez veya şubesinde çalışabilir. Başka bir acentada çalıştığını gösterir personel değişikliği başvurusunun gelmesi halinde daha önce çalıştığı Seyahat Acentasından yeni personel değişikliği başvurusu yapılması istenir.

3. Personel belgesi yerine doğrulanabilir dokümanlar kullanılabilir mi?

 • E-Devlet üzerinden veya farklı resmi makamlardan elektronik ortamda doğrulanabilir dokümanlar belge aslı kabul edilir.

4. Hangi alan mezunları seyahat acentalarında personel olarak çalıştırılabilir?

 • Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamış kişiler Seyahat Acentası personeli olarak tanımlanabilirler.
TÜM HABERLER
22  Mart  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
21  Mart  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
17  Mart  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
16  Mart  2023
"İznik Yeni Rotalar Bilgilendirme Gezisi" Gerçekleşti
HABERİ OKU
15  Mart  2023
Global Boks Federasyonu Heyeti Genel Merkezimizi Ziyaret Etti
HABERİ OKU
15  Mart  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
15  Mart  2023
Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu Heyeti Genel Merkezimizi Ziyaret Etti
HABERİ OKU
11  Mart  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
23  Mart  2023
19 -21 Mayıs 2023 Expo Batumi Fuarı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
23  Mart  2023
TUREB Disiplin Kurulu Kararları Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
23  Mart  2023
Tayland Travel Mart Plus 2023​​​​​​​ Fuarı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
22  Mart  2023
Ramazan Ayı Mübarek Olsun
HABERİ OKU
22  Mart  2023
İlker Ünsever ile Turizm Hukuku Canlı Yayını 23 Mart Perşembe | 14.00
HABERİ OKU
21  Mart  2023
BTK Başkanları ile Son Durum Canlı Yayını 22 Mart Çarşamba | 14.00
HABERİ OKU
21  Mart  2023
Hindistan Gujarat Eyaleti Tanıtım Etkinliği Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
21  Mart  2023
Nevruz Bayramımız Kutlu Olsun
HABERİ OKU