TEMİNAT DEĞİŞİKLİĞİ

TEMİNAT DEĞİŞİKLİĞİ

İŞLEM SÜRECİ

Teminat değişikliği için dilekçe ekinde düzenlenen teminatın doğrudan Bakanlığa veya TÜRSAB’a gönderilmesi gerekmektedir.

Seyahat acentası gruplarına göre teminat miktarları aşağıdaki gibidir;

 • A grubu seyahat acentası için 7.000,00 TL
 • B grubu seyahat acentası için 6.000,00 TL
 • C grubu seyahat acentası için 5.000,00 TL

Teminat miktarı Seyahat Acentaları şubeleri için anılan miktarların %25’i olarak düzenlenir.

Kuruluş teminatı iki farklı şekilde düzenlenebilir;

 1. Teminat miktarının Bakanlık hesabına nakit olarak yatırılması halinde

  • Gönderen hesabının Seyahat Acentasının bünyesinde bulunduğu şirkete ait olması
  • Açıklama kısmında Seyahat Acentasının unvanının bulunması
  • İşlem dekontunun aracı banka tarafından kaşeli imzalı olması

 2. Hususlarına dikkat edilmesi,

 3. Teminat mektubu olarak düzenlenmesi halinde ise; Seyahat Acentası grubuna göre belirlenen miktarın ilgili banka tarafından kesin ve süresiz olarak taahhüt edilmesi gerekmektedir.

Ek: Teminat mektubu örnek metin içeriği

KURULUŞ TEMİNATININ EKSİLMESİNDE, GRUP DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE TEMİNAT

Grup değişikliğinde; iki grup arasında iadesi gereken kuruluş teminatı farkı varsa, fark bir yıl süreyle Bakanlıkça alıkonulur, mahsubu gerektiren bir durum yoksa bir yılın bitiminde kuruluş teminatı farkı iade edilir. Her ne suretle olursa olsun teminat eksikliği hâlinde eksik kalan miktar Bakanlık bildiriminden itibaren otuz gün içinde Seyahat Acentası tarafından tamamlanır.


İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi

 2. Kuruluş Teminatı Aslı

 3. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu aslı

İSTENEN FORM VE DİLEKÇELER

 1. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu
 2. Teminat Değişikliği Dilekçe Örneği
 3. Teminat Mektubu Örneği
 4. Teminat

  •    Teminat mektubu olarak verilecekse kesin ve süresiz teminat mektubunda; acenta unvanı, ticaret unvanın bulunması gerekmektedir.
  •    Teminat mektupları dışındaki teminatlar; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlığı Müdürlüğü’nün, “Tahsilat Hesabı TR89 0000 1001 0000 0350 1540 21 IBAN nolu” hesabına yatırılan dekont aslı veya Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine veya il veya ilçeler genel bütçeli dairelere ait muhasebe birimleri vasıtasıyla Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine yatırılır. (Kaşeli ve imzalı dekont aslı olması gerekmekte olup, ayrıca dekontta gönderen kısmında ticari unvanı (hiçbir şekilde şahıs ismi yer almaması gerekmektedir), açıklama kısmında ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan acenta unvanının yazılması zorunludur.)

  •    A grubu için  : 7.000,00.-TL  (Yedi bin Türk Lirası)
  •    B grubu için  : 6.000,00.-TL  (Altı bin Türk Lirası)
  •    C grubu için : 5.000,00.-TL  (Beş bin Türk Lirası)      
       ve her bir şube için bu miktarların % 25 olması gerekmektedir.

TÜM HABERLER
24  Haziran  2022
Çamlıca Kulesi Bilgilendirme Gezisi Gerçekleşti
HABERİ OKU
24  Haziran  2022
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
23  Haziran  2022
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
22  Haziran  2022
Gelibolu İlçesi Stratejik (2022 - 2026) Toplantısı Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
22  Haziran  2022
Arjantin Başkonsolosluğu TÜRSAB Genel Merkezimizi Ziyaret Etti
HABERİ OKU
21  Haziran  2022
Umman - Bursa Arası Havayolu Seferleri Başlıyor
HABERİ OKU
21  Haziran  2022
Ürdün Bilgilendirme Gezisi Gerçekleşti
HABERİ OKU
21  Haziran  2022
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
25  Haziran  2022
"Spor Turizmi Devlet Destekleri" Lansmanı ve Tanıtım Toplantısı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
25  Haziran  2022
Emniyet Kemeri Takma Zorunluluğu Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
22  Haziran  2022
Covid-19 Genelgelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
20  Haziran  2022
Dolmabahçe Sarayı, Resim Müzesi ve Topkapı Sarayı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
19  Haziran  2022
Babalar Günü Kutlu Olsun
HABERİ OKU
16  Haziran  2022
Müze ve Örenyerleri Giriş Ücretleri Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
15  Haziran  2022
İlker Ünsever ile Turizm Hukuku Canlı Yayını 16 Haziran Perşembe | 14.00
HABERİ OKU
14  Haziran  2022
"Panama, Kolon Serbest Ticaret Bölgesi Nation’s Park Projesi" Hakkında Duyuru
HABERİ OKU