2019 YILI YURTDIŞI TURİZM FUARLARI HAKKINDA DUYURU

08  Kasım  2018

Bakanlığımızdan iletilen yurt dışı fuarlarına ilişkin bilgiler aşağıda özetle aktarılmaktadır.


Ülkemizin sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin yurtdışında etkili ve geniş bir şekilde tanıtılması ve uluslararası turizm pazarındaki payımızın arttırılması amacıyla, Bakanlığımızca katılmakta olduğumuz uluslararası turizm fuarlarında özellikle destinasyonların ön plana çıkartılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda 2017 yılında Bakanlığımızca ve yurtdışı temsilciliklerimiz aracılığıyla katılınacak olan uluslararası turizm fuarlarına ilişkin liste ile Kültür ve Tanıtma Müşavirlik / Ataşeliklerimizin irtibat bilgileri Bakanlığımız Tanıtma Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde (http://www.tanitma.gov.tr) yer almaktadır.

Kültür ve Tanıtma Müşavirliklerimiz / Ataşeliklerimiz aracılığıyla 2019 yılında iştirak edilecek fuarlara, Bakanlığımızca kiralanan standlarda katılmak isteyen sektör kuruluşlarına yer verilecek olup, kamu / özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilecek uluslararası turizm fuarlarına katılınmasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir :

1 – Fuar listesinde yer alan 4 büyük fuar ve büyük metrekare ile katılım sağlanan fuarlarda bölgesel tanıtıma ( destinasyon tanıtımı ) yönelik olarak, destinasyonları temsilen katılacak olan sektör kuruluşları için yer ayrılacaktır. Ayrıca Bakanlığımız standlarında yer almak isteyen diğer işletmelere (acenta, otel, tur operatörü vb.) stand büyüklüğünün elverdiği ölçüde fuar sırasında yürütülecek çeşitli aktivitelerin/hizmetlerin giderlerine ait (enformasyon memuru, kokteyl, gösteri, ikram vb.) ücretlerin üstenilmesi veya katkıda bulunmaları karşılığında stand içinde ayrı yerler verilebilecektir.

2 – Bölge standlarında yer alacak sektör kuruluşlarınca ;

a . Fuarlarda tanıtım amaçlı dağıtılmak üzere turistik merkezlerin veya bölgelerin katalog, broşür, CD, hediyelik eşya vb. tanıtım materyallerinin hazırlanması,

b. Enformasyon ünitelerinin her birinde bölge destinasyonlarını tanıyan ve ilgili ülkenin dilini bilen en az iki profesyonel turist rehberinin görevlendirilmesi gerekmektedir.

3 – Fuarlar süresince yapılması düşünülen ikram, kokteyl, gösteri vb. etkinlikler için sektör kuruluşlarının ilgili Kültür ve Tanıtma Müşavirlik/Ataşeliklerimize 90 (doksan) gün önceden başvurmaları gerekmektedir.

4 – Fuar listesinde bulunan ve insentif/ kongre turizminde ihtisaslaşmış IMEX Frankfurt adlı fuarda bu konuda uzmanlaşmış seyahat acentası ile otellerin yer alması önem taşıdığından söz konusu fuarlara katılacak işletmelerin belirlenmesi ve standlarda yer verilmesi işlemi ilgili Ataşeliğimizin sorumluluğunda,  Ankara, Antalya ve İzmir Kongre ve Ziyaretçi Büroları ile birlikte İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu  (ICVB) tarafından yapılacak, ancak sadece İstanbul’un tanıtımına yönelik kuruluşlara değil, bu konuda faaliyet gösteren Türkiye’deki tüm sektör kuruluşlarına da standımızda yer verilmesine özen gösterilecektir. Bu fuarlara katılacak kuruluşların İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’na başvurmaları ve bu kuruluş tarafından katılımcıların Bakanlığımıza ve ilgili Ataşeliğimize bildirilmesi gerekmektedir.

5 – Fuar takviminde yer alan "Sea Trade Cruise" adlı deniz turizmine yönelik fuarda bu konuda ihtisaslaşmış kuruluşların yer alması önem taşıdığından, bu fuarlara katılacak sektör kuruluşlarımızın belirlenmesi ve standımızda yer verilmesi işlemleri ilgili Müşavirliğimizin sorumluluğunda istemeleri halinde  Deniz Ticaret Odaları ile birlikte organize edilecektir.

6 –Deniz turizmi ile kongre–incentive faaliyetlerine yönelik fuarlara katılacak sektör kuruluşlarımızın İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu ve Deniz Ticaret Odaları sorumluluğunda  tanıtıcı yayın, katalog, broşür, afiş, CD , hediyelik eşya vb. materyallerin hazırlanması ve dağıtımının sağlanması gerekmektedir.

7- Bakanlığımız standında bölgesel standların dışında yer almak isteyen işletme ve kuruluşlarla ilgili olarak ;

a . Standımızda bölgesel standların dışında yer almak isteyen işletmelerin doğrudan ilgili Müşavirlik / Ataşeliklerimize başvurmaları gerekmektedir.

b . Bakanlığımız standında bölgesel standların dışında yer almak isteyen işletmelere fuar sırasında yürütülecek çeşitli aktivitelerin/hizmetlerin giderlerini ( enformasyon memuru, kokteyl, gösteri, ikram vb.) üstlenmeleri veya katkıda bulunmaları karşılığında ilgili Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimizce yer tahsis edilebilecektir. Fuarlarda Bakanlığımızca kiralanan alanların sınırlı olması sebebiyle ve bölgesel standların dışındaki standların düzenlenmesinde katılımcıların sayısı önemli bir etken olduğundan fuarlara katılmak isteyen işletmelerin ilgili Müşavirlik/Ataşeliklerimize en az 90 (doksan) gün öncesinden başvurmaları gerekmektedir.

c . ITB Berlin ve WTM Londra Fuarları’nın ağırlıklı olarak turizm sektörü profesyonellerinin katıldıkları fuarlar olması nedeniyle standlarımızda öncelikle tur operatörleri, seyahat acentaları, oteller, hava yolu şirketleri vb. profesyonel kuruluşlara yer verilecektir. Bakanlığımız standlarında bireysel katılımcı olarak katılacak sektör kuruluşlarına ayrılacak olan özel standların teftiş, dekorasyon ücretleri ve standların metrekare büyüklükleri ile ilgili bilgiler ilgili Müşavirlik/Ataşeliklerimizce bilahare duyurulacaktır. (Özellikle ITB Berlin Turizm Borsası direkt tüketiciye yönelik bir fuar olmadığından standımızda sadece tur operatörleri, seyahat acentaları, oteller, hava yolları şirketleri, TÜRSAB, TÜROFED, TÜROB, TTYD gibi kuruluşlara yer verilecektir. )

d . Ülkemiz standlarında yer alacak işletmelerce Türkiye dışındaki destinasyonların tanıtılmasına ve pazarlanmasına kesinlikle izin verilmeyecektir.

e . Bütünlüğün bozulmaması açısından; katılımcılar Bakanlığımızca belirlenmiş olan konsept ve dekorasyona uyacaklardır. Katılımcı kuruluşların Bakanlıkça belirlenen konsept ve tasarım haricinde standın herhangi bir yerinde Roll-up, görsel vb. materyal kullanmalarına kesinlikle izin verilmeyecektir.

f . Bakanlığımız standlarında yer alan katılımcılardan, tahsis edilen standları boş bırakan, fuarın açılışından sonra geldikleri ve/veya kapanış tarihinden önce standları terk ettikleri tespit edilen, Roll-up, görsel vb. materyal kullanan (konunun tespiti ilgili Müşavirlik ve Ataşelik tarafından yapılacak ve Bakanlığa bildirilecektir) kuruluşlara bir sonraki fuarımızda yer verilmeyecektir.

Fuar listesinde yer almakla birlikte, fuar öncesinde fuar idarelerince iptal edilecek veya Bakanlığımızca katılınmasından vazgeçilecek/listeye eklenecek fuarlar olduğu takdirde buna ilişkin güncelleme ve duyurular Tanıtma Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde (www.tanitma.gov.tr) yapılacaktır.

Ek-1: 2019 Yılı Yurtdışı Fuarlar Listesi İçin Tıklayın.

Ek-2: Kültür ve Tanıtma Müşavirlik/ Ataşeliklerin Listesi İçin Tıklayın.

TÜM HABERLER
18  Nisan  2019
Özel TÜRSAB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muzeniyet Töreni Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
17  Nisan  2019
Şırnak Tanıtım ve Bilgilendirme Gezisi Güneydoğu Anadolu BTK Tarafından Gerçekl...
HABERİ OKU
17  Nisan  2019
Şırnak Tanıtım ve Bilgilendirme Gezisi Güneydoğu Anadolu BTK Tarafından Gerçekl...
HABERİ OKU
17  Nisan  2019
Uganda Büyükelçiliği Başkatibi Joseph Barıgye’nin Türsab Ziyareti
HABERİ OKU
15  Nisan  2019
Turizm Haftası Kutlu Olsun!
HABERİ OKU
12  Nisan  2019
İlayda Yoldemir Genç Bayanlar Kategorisinde Avrupa Şampiyonu Oldu
HABERİ OKU
12  Nisan  2019
TÜRSAB Akademi Biletleme Eğitimi Trabzon’da Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
10  Nisan  2019
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
18  Nisan  2019
Enformasyon Memurluğu Ve Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Sınavları
HABERİ OKU
17  Nisan  2019
Göbeklitepe’nin Ziyarete Kapalı Olacağı Tarihler Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
16  Nisan  2019
İlker Ünsever ile Turizm Hukuku
HABERİ OKU
16  Nisan  2019
Sunexpress Teminat Mektuplarının Zorunluluğunun Kaldırılması Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
15  Nisan  2019
Firuz Bağlıkaya İle TÜRSAB Gündemi
HABERİ OKU
15  Nisan  2019
Ömer Kartın ve Melek Gözübüyük İle Gastronomi Sohbetleri
HABERİ OKU
15  Nisan  2019
Firuz Bağlıkaya NTV’ye Konuk Oluyor
HABERİ OKU
15  Nisan  2019
Acenta Kart Uygulaması Hakkında Duyuru
HABERİ OKU