IATA AGENCIES

Search Result
({{totalCount}})    Results Found
Agency IDAgencyGroupCityDistrict
{{agency.TursabNo}}{{agency.AgencyName}}{{agency.Group}}{{agency.City}}{{agency.District}}Contact Info
{{agency.AgencyName}}
Address :
{{agency.Address}}
Phone :
{{agency.Phone}}
Fax :
{{agency.Fax}}
E-mail :
{{agency.Email}}
Web :
{{agency.WebSite}}
*** Arama sonuçlarında listelenen acentaların IATA üyelik durumu, IATA tarafından periyodik olarak sağlanan verilere dayanmakta olup, TÜRSAB söz konusu bilgilerin arama anındaki doğruluğu veya güncelliği konusunda herhangi bir garanti vermez ve sorumluk kabul etmez.