ŞUBE KAPANIŞI BAŞVURUSU

ŞUBE KAPANIŞI

İŞLEM SÜRECİ

Şube kapanış talebi bulunan seyahat acentasının, yeni durumuna göre yeni işletme belgesi düzenlenebilmesi için öncelikle aşağıda belirtilen dilekçe ve belgeler ile Birliğimize başvurması gerekir.

Şube kapanış başvurusuna ilişkin TÜRSAB nezdinde tamamlanan dosya Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal eden şube kapanışına ilişkin dosya Bakanlıkça incelenir. Bakanlıkça yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması TÜRSAB’a bildirilir. Talebin uygun görülmesi halinde, acentanın yeni durumuna göre belge düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlanır. Makam Onayından sonra, acentanın yeni durumuna göre seyahat acentası işletme belgesi düzenlenir.

Düzenlenen seyahat acentası işletme belgesi, başvuru sahibine teslim edilmek üzere ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilir.


CEZAİ YAPTIRIM

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 17 nci maddesi: “Seyahat acentalarının sahipleri, tüzel kişilerde yönetim kurulu adına yetkili yöneticiler, dilekçelerinde yazılan ve işletme belgelerinde söz konusu olan hususlarda, meydana gelen değişiklikleri oluşundan itibaren 30 gün içinde Bakanlığa yazı ile bildirirler hükmüne amir olup; Aynı Kanunun 27‘nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ise: Bu Kanunun 7, 17, 19 veya 21’inci maddelerinden birinin veya 10 uncu maddesinin (c), (ç) veya (d) bentlerinden birinin ihlalinin tespiti halinde idari para cezası ile cezalandırılacağı hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, şube kapanışını süresi içerisinde bildirmeyen seyahat acentasına 1618 sayılı Kanunun 27’nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendince idari para cezası verilir.


İSTENEN BELGELER

  1. Başvuru Dilekçesi

  2. Şube Kapanışının yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi Beyanı (Ek-4) veya anılan şubede yürütülen Seyahat Acentalığı Faaliyetinin sonlandırıldığına ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı sureti

  3. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu aslı

İSTENEN FORM VE DİLEKÇELER

  1. Ek - 4
  2. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu
  3. Acenta Kapanış Dilekçe Örneği
  4. Yetkili Organ Kararı
    Ticaret Sicil Müdürlüklerinde tescile gerek duyulmayan veya tescil edilemeyen hususlarda, ilgili değişikliğe ilişkin alınacak yetkili organ kararının noter onaylı sureti.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Şube kapanışında Bakanlıkta bulunan teminatın iadesi ne zaman gerçekleşir?

  • Şubeye ait teminat şube kapanış işlemi yapıldıktan bir sene sonra iade edilir.
TÜM HABERLER
24  Haziran  2022
Çamlıca Kulesi Bilgilendirme Gezisi Gerçekleşti
HABERİ OKU
24  Haziran  2022
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
23  Haziran  2022
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
22  Haziran  2022
Gelibolu İlçesi Stratejik (2022 - 2026) Toplantısı Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
22  Haziran  2022
Arjantin Başkonsolosluğu TÜRSAB Genel Merkezimizi Ziyaret Etti
HABERİ OKU
21  Haziran  2022
Umman - Bursa Arası Havayolu Seferleri Başlıyor
HABERİ OKU
21  Haziran  2022
Ürdün Bilgilendirme Gezisi Gerçekleşti
HABERİ OKU
21  Haziran  2022
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
25  Haziran  2022
"Spor Turizmi Devlet Destekleri" Lansmanı ve Tanıtım Toplantısı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
25  Haziran  2022
Emniyet Kemeri Takma Zorunluluğu Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
22  Haziran  2022
Covid-19 Genelgelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
20  Haziran  2022
Dolmabahçe Sarayı, Resim Müzesi ve Topkapı Sarayı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
19  Haziran  2022
Babalar Günü Kutlu Olsun
HABERİ OKU
16  Haziran  2022
Müze ve Örenyerleri Giriş Ücretleri Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
15  Haziran  2022
İlker Ünsever ile Turizm Hukuku Canlı Yayını 16 Haziran Perşembe | 14.00
HABERİ OKU
14  Haziran  2022
"Panama, Kolon Serbest Ticaret Bölgesi Nation’s Park Projesi" Hakkında Duyuru
HABERİ OKU