ŞUBE KAPANIŞI BAŞVURUSU

ŞUBE KAPANIŞI

İŞLEM SÜRECİ

Şube kapanış talebi bulunan seyahat acentasının, yeni durumuna göre yeni işletme belgesi düzenlenebilmesi için öncelikle aşağıda belirtilen dilekçe ve belgeler ile Birliğimize başvurması gerekir.

Şube kapanış başvurusuna ilişkin TÜRSAB nezdinde tamamlanan dosya Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal eden şube kapanışına ilişkin dosya Bakanlıkça incelenir. Bakanlıkça yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması TÜRSAB’a bildirilir. Talebin uygun görülmesi halinde, acentanın yeni durumuna göre belge düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlanır. Makam Onayından sonra, acentanın yeni durumuna göre seyahat acentası işletme belgesi düzenlenir.

Düzenlenen seyahat acentası işletme belgesi, başvuru sahibine teslim edilmek üzere ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilir.


CEZAİ YAPTIRIM

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 17 nci maddesi: “Seyahat acentalarının sahipleri, tüzel kişilerde yönetim kurulu adına yetkili yöneticiler, dilekçelerinde yazılan ve işletme belgelerinde söz konusu olan hususlarda, meydana gelen değişiklikleri oluşundan itibaren 30 gün içinde Bakanlığa yazı ile bildirirler hükmüne amir olup; Aynı Kanunun 27‘nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ise: Bu Kanunun 7, 17, 19 veya 21’inci maddelerinden birinin veya 10 uncu maddesinin (c), (ç) veya (d) bentlerinden birinin ihlalinin tespiti halinde idari para cezası ile cezalandırılacağı hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, şube kapanışını süresi içerisinde bildirmeyen seyahat acentasına 1618 sayılı Kanunun 27’nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendince idari para cezası verilir.


İSTENEN BELGELER

  1. Başvuru Dilekçesi

  2. Şube Kapanışının yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi Beyanı (Ek-4) veya anılan şubede yürütülen Seyahat Acentalığı Faaliyetinin sonlandırıldığına ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı sureti

  3. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu aslı

İSTENEN FORM VE DİLEKÇELER

  1. Ek - 4
  2. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu
  3. Acenta Kapanış Dilekçe Örneği
  4. Yetkili Organ Kararı
    Ticaret Sicil Müdürlüklerinde tescile gerek duyulmayan veya tescil edilemeyen hususlarda, ilgili değişikliğe ilişkin alınacak yetkili organ kararının noter onaylı sureti.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Şube kapanışında Bakanlıkta bulunan teminatın iadesi ne zaman gerçekleşir?

  • Şubeye ait teminat şube kapanış işlemi yapıldıktan bir sene sonra iade edilir.
TÜM HABERLER
23  Mayıs  2024
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
22  Mayıs  2024
Gastronomi Turizmi İhtisas Başkan Yardımcımız Şebnem Urgancıoğlu, “Destinasyonu...
HABERİ OKU
22  Mayıs  2024
Yönetim Kurulu Üyemiz Yıldırım Taş, İstanbul Turizm Fuarı’nın Basın Lansmanına ...
HABERİ OKU
22  Mayıs  2024
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
22  Mayıs  2024
Başkan Yardımcımız Hasan Eker, Venezuela Turizm Bakan Yardımcısı Leticia C. Góm...
HABERİ OKU
21  Mayıs  2024
Başkan Yardımcımız Hasan Eker, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu...
HABERİ OKU
21  Mayıs  2024
TÜRSAB Heyetimiz ve İBB Kültür A.Ş., Topkapı Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde To...
HABERİ OKU
21  Mayıs  2024
Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya ve Beraberindeki TÜRSAB Heyetimiz, An...
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
21  Mayıs  2024
Health Tourism Expo London Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
21  Mayıs  2024
Karadeniz Mutfağı Tadımı ve Karadeniz Mutfağı Hakkında Bilgilendirme Ziyareti H...
HABERİ OKU
20  Mayıs  2024
2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
19  Mayıs  2024
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun
HABERİ OKU
18  Mayıs  2024
Müzeler Haftası Kutlu Olsun
HABERİ OKU
16  Mayıs  2024
"Burgaz-Varna Tanıtım Gezisi" Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
16  Mayıs  2024
Kamuoyu Araştırma Anketi Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
10  Mayıs  2024
Dolmabahçe Sarayı Ziyaret Saatleri Hakkında Duyuru
HABERİ OKU