ŞUBE KAPANIŞI BAŞVURUSU

ŞUBE KAPANIŞI

İŞLEM SÜRECİ

Şube kapanış talebi bulunan seyahat acentasının, yeni durumuna göre yeni işletme belgesi düzenlenebilmesi için öncelikle aşağıda belirtilen dilekçe ve belgeler ile Birliğimize başvurması gerekir.

Şube kapanış başvurusuna ilişkin TÜRSAB nezdinde tamamlanan dosya Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal eden şube kapanışına ilişkin dosya Bakanlıkça incelenir. Bakanlıkça yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması TÜRSAB’a bildirilir. Talebin uygun görülmesi halinde, acentanın yeni durumuna göre belge düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlanır. Makam Onayından sonra, acentanın yeni durumuna göre seyahat acentası işletme belgesi düzenlenir.

Düzenlenen seyahat acentası işletme belgesi, başvuru sahibine teslim edilmek üzere ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilir.


CEZAİ YAPTIRIM

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 17 nci maddesi: “Seyahat acentalarının sahipleri, tüzel kişilerde yönetim kurulu adına yetkili yöneticiler, dilekçelerinde yazılan ve işletme belgelerinde söz konusu olan hususlarda, meydana gelen değişiklikleri oluşundan itibaren 30 gün içinde Bakanlığa yazı ile bildirirler hükmüne amir olup; Aynı Kanunun 27‘nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ise: Bu Kanunun 7, 17, 19 veya 21’inci maddelerinden birinin veya 10 uncu maddesinin (c), (ç) veya (d) bentlerinden birinin ihlalinin tespiti halinde idari para cezası ile cezalandırılacağı hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, şube kapanışını süresi içerisinde bildirmeyen seyahat acentasına 1618 sayılı Kanunun 27’nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendince idari para cezası verilir.


İSTENEN BELGELER

  1. Başvuru Dilekçesi

  2. Şube Kapanışının yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi Beyanı (Ek-4) veya anılan şubede yürütülen Seyahat Acentalığı Faaliyetinin sonlandırıldığına ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı sureti

  3. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu aslı

İSTENEN FORM VE DİLEKÇELER

  1. Ek - 4
  2. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu
  3. Acenta Kapanış Dilekçe Örneği
  4. Yetkili Organ Kararı
    Ticaret Sicil Müdürlüklerinde tescile gerek duyulmayan veya tescil edilemeyen hususlarda, ilgili değişikliğe ilişkin alınacak yetkili organ kararının noter onaylı sureti.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Şube kapanışında Bakanlıkta bulunan teminatın iadesi ne zaman gerçekleşir?

  • Şubeye ait teminat şube kapanış işlemi yapıldıktan bir sene sonra iade edilir.
TÜM HABERLER
30  Kasım  2023
TÜRSAB Yönetim Kurulu Olağan Toplantısı, Genel Merkezimizde Gerçekleşti
HABERİ OKU
30  Kasım  2023
TÜRSAB Avrupa Bölge Temsil Kurulu 2023 Yılı Dönem Değerlendirme Toplantısı Gerç...
HABERİ OKU
30  Kasım  2023
Ankara Kent Konseyi Başkanı ve ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrah...
HABERİ OKU
29  Kasım  2023
TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı Aylık Toplantısı Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
29  Kasım  2023
Etiyopya Ankara Büyükelçisi Adem Muhammed ve Elçi-Müsteşarı Mulie Tarekegn Edli...
HABERİ OKU
29  Kasım  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
29  Kasım  2023
Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya, Turizm Yatırım Forumu'na Katıldı
HABERİ OKU
29  Kasım  2023
Gastronomi Turizmi İhtisas Başkan Yardımcımız Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, Rize ...
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
30  Kasım  2023
Yunanistan Schengen Vize Başvurularını Yapacak Olan Acentalara İlişkin Prosedür...
HABERİ OKU
28  Kasım  2023
Müze ve Ören Yerleri Giriş Ücretleri ile Elektronik Rehberlik Sistemi Tarifeler...
HABERİ OKU
24  Kasım  2023
Enformasyon Memurluğu, Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Yazılı ve Sözlü Sınavı...
HABERİ OKU
24  Kasım  2023
Tarihi Yarımada Bisiklet Turu Etkinliği Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
22  Kasım  2023
2023-2024 Sezonunda Turistik Doğu Ekspresinde Tur Hizmeti Verecek Seyahat Acent...
HABERİ OKU
22  Kasım  2023
İlker Ünsever ile Turizm Hukuku Canlı Yayını 23 Kasım Perşembe | 14.00
HABERİ OKU
22  Kasım  2023
2024 Yılı Desteklenen Bireysel Katılımlı Organizasyonlar Listesi Hakkında Duyur
HABERİ OKU
13  Kasım  2023
Çalışmaları 2018 Yılında Başlayan ve 2019 Yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımız...
HABERİ OKU