ŞUBE KAPANIŞI BAŞVURUSU

ŞUBE KAPANIŞI

İŞLEM SÜRECİ

Şube kapanış talebi bulunan seyahat acentasının, yeni durumuna göre yeni işletme belgesi düzenlenebilmesi için öncelikle aşağıda belirtilen dilekçe ve belgeler ile Birliğimize başvurması gerekir.

Şube kapanış başvurusuna ilişkin TÜRSAB nezdinde tamamlanan dosya Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal eden şube kapanışına ilişkin dosya Bakanlıkça incelenir. Bakanlıkça yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması TÜRSAB’a bildirilir. Talebin uygun görülmesi halinde, acentanın yeni durumuna göre belge düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlanır. Makam Onayından sonra, acentanın yeni durumuna göre seyahat acentası işletme belgesi düzenlenir.

Düzenlenen seyahat acentası işletme belgesi, başvuru sahibine teslim edilmek üzere ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilir.


CEZAİ YAPTIRIM

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 17 nci maddesi: “Seyahat acentalarının sahipleri, tüzel kişilerde yönetim kurulu adına yetkili yöneticiler, dilekçelerinde yazılan ve işletme belgelerinde söz konusu olan hususlarda, meydana gelen değişiklikleri oluşundan itibaren 30 gün içinde Bakanlığa yazı ile bildirirler hükmüne amir olup; Aynı Kanunun 27‘nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ise: Bu Kanunun 7, 17, 19 veya 21’inci maddelerinden birinin veya 10 uncu maddesinin (c), (ç) veya (d) bentlerinden birinin ihlalinin tespiti halinde idari para cezası ile cezalandırılacağı hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, şube kapanışını süresi içerisinde bildirmeyen seyahat acentasına 1618 sayılı Kanunun 27’nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendince idari para cezası verilir.


İSTENEN BELGELER

  1. Başvuru Dilekçesi

  2. Şube Kapanışının yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi Beyanı (Ek-4) veya anılan şubede yürütülen Seyahat Acentalığı Faaliyetinin sonlandırıldığına ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı sureti

  3. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu aslı

İSTENEN FORM VE DİLEKÇELER

  1. Ek - 4
  2. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu
  3. Acenta Kapanış Dilekçe Örneği
  4. Yetkili Organ Kararı
    Ticaret Sicil Müdürlüklerinde tescile gerek duyulmayan veya tescil edilemeyen hususlarda, ilgili değişikliğe ilişkin alınacak yetkili organ kararının noter onaylı sureti.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Şube kapanışında Bakanlıkta bulunan teminatın iadesi ne zaman gerçekleşir?

  • Şubeye ait teminat şube kapanış işlemi yapıldıktan bir sene sonra iade edilir.
TÜM HABERLER
22  Mart  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
21  Mart  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
17  Mart  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
16  Mart  2023
"İznik Yeni Rotalar Bilgilendirme Gezisi" Gerçekleşti
HABERİ OKU
15  Mart  2023
Global Boks Federasyonu Heyeti Genel Merkezimizi Ziyaret Etti
HABERİ OKU
15  Mart  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
15  Mart  2023
Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu Heyeti Genel Merkezimizi Ziyaret Etti
HABERİ OKU
11  Mart  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
23  Mart  2023
19 -21 Mayıs 2023 Expo Batumi Fuarı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
23  Mart  2023
TUREB Disiplin Kurulu Kararları Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
23  Mart  2023
Tayland Travel Mart Plus 2023​​​​​​​ Fuarı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
22  Mart  2023
Ramazan Ayı Mübarek Olsun
HABERİ OKU
22  Mart  2023
İlker Ünsever ile Turizm Hukuku Canlı Yayını 23 Mart Perşembe | 14.00
HABERİ OKU
21  Mart  2023
BTK Başkanları ile Son Durum Canlı Yayını 22 Mart Çarşamba | 14.00
HABERİ OKU
21  Mart  2023
Hindistan Gujarat Eyaleti Tanıtım Etkinliği Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
21  Mart  2023
Nevruz Bayramımız Kutlu Olsun
HABERİ OKU