Kronolojik Olarak AB-Türkiye İlişkileri

31 Temmuz 1959

Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)’na ilk kez başvuruda bulunmuştur.

 

11 Eylül 1959

AET Bakanlar Konseyi tarafından, Ankara ve Atina’nın ortaklık başvuruları kabul edilmiştir.

 

28-30 Eylül 1959

Avrupa Toplulukları Komisyonu ile Türkiye arasındaki ilk hazırlık görüşmesi yapılmıştır.

 

12 Eylül 1963

Türkiye ile AET’yi Gümrük Birliğine götürecek  ve tam üyeliği sağlayacak olan Ankara Antlaşması’ ve 1. Mali Protokol imzalanmıştır.

 

 

1 Aralık 1964

Türkiye-AET Ankara Antlaşması yürürlüğe girmiştir.

Birinci Ortaklık Konseyi Toplantısı yapıldı.

 

16-17 Mayıs 1966

Birinci Türkiye-AET Karma Parlamento Komisyon’u Brüksel’de toplandı.

 

9 Aralık 1968

Katma protokol görüşmeleri başladı.

 

22 Ocak 1982

Avrupa Topluluğu,Türkiye ile ilişkilerini dondurma kararı almıştır.

 

16 Eylül 1986

Türkiye - AET Ortaklık Konseyi toplanmış ve 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren dondurulmuş olan Türkiye-AET ilişkilerinin canlandırılması başlamıştır.

 

14 Nisan 1987

Türkiye, tam üyelik için Avrupa Topluluğu’na başvuruda bulunmuştur.

 

18 Aralık 1989

AT Komisyonu, kendi iç pazarını tamamlama sürecinde yeni bir üyeyi alamayacağını ve Türkiye’nin üyelik öncesi siyasal, sosyal ve ekonomik kriterlere uyması gerektiğini belirtmiştir.

 

6 Haziran 1990

Topluluklar Komisyonu, Türkiye ile her alanda işbirliğinin başlatılması ve hızlandırılması konusundaki önlemleri içeren bir işbirliği bir “İşbirliği Paketi”ni hazırlayarak Konsey’in oluruna sundu.

 

6 Mart 1995

Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği’nin gerçekleştirilmesi ile ilgili ve Gümrük Birliği, döneminde uygulanacak usul, esas ve süreleri  belirleyen 1/95 ve 2/95 sayılı kararlar Ortaklık Konseyi’nin 36. dönem toplantısında kabul edilmiştir.

 

13 Aralık 1995

1/95 Sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı Avrupa Parlamentosu  tarafından onaylanmıştır (343 Kabul, 149 Red, 36 Çekimser). 

 

1 Ocak 1996

Türkiye, AB ile entegrasyonunda 22 yıl süren “Geçis Dönemi”ni 31 Aralık 1995 tarihinde tamamlayarak, 01.01.1996 tarihi itibariyle, tam üyelik sürecinde “Son Dönem”e, sanayi ürünlerinde ve işlenmiş tarım  ürünlerinde sağlanan Gümrük Birliği ile girmiştir.

 

25 Temmuz 1996

Türkiye-AB AKÇT Antlaşması Brüksel’de imzalanmıştır.

 

 

1 Ağustos 1996

Türkiye-AB AKÇT Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

12-13 Aralık 1997

Avrupa Birliği’nin Lüksemburg’ta gerçekleştirdiği devlet ve hükümet başkanları zirvesi sonucunda Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovenya, Romanya, Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Estonya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tam üyelik için aday ülkeler olarak belirlenmiştir. Türkiye ise aday ülkeler arasında zikredilmemiş,  tam üyeliğe ehil olduğu teyit edilmiştir.

 

3 Mart 1998

 Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak AB Komisyonu tarafından hazırlanan “European Strategy for Turkey” başlıklı belge açıklandı.

 

11-12 Aralık 1999

Helsinki Avrupa Konseyi katılım konuşmalarının 12 Aday ülke ile yapılacağını teyit etti. Türkiye Birliğe katılmaya üye ülke olarak kabul edildi. 

 

8 Mart 2001

AB Bakanlar Konseyi Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesini kabul etmiştir.

 

19 Mart 2001

TBMM "Topluluk Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal  Programı’nı kabul  etmiştir.

 

12-13 Aralık 2002

Kopenhag’da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı’nda “AB Komisyonu’nun raporu ve önerisi temelinde, Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini karşıladığında karar verilmesi halinde, 2004 Aralık ayında toplanacak olan Avrupa Konseyi’nin, Türkiye ile AB arasındaki müzakereleri gecikme olmaksızın başlatacağı” ifadesine yer verilmiştir.

 

19 Mayıs 2003

AB Bakanlar Konseyi Türkiye için Gözden Geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi’ni kabul etmiştir.

 

24 Temmuz 2003

AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

8 Ekim 2003

Türkiye’nin AB tarafından sağlanan mali kaynakları kendi ihtiyaçları doğrultusunda, kendi insiyatifi ile kullanılması için oluşturulan Merkezi olmayan Yapılanma sistemi AB Komisyonu tarafından akredite edildi.

 

6 Ekim 2004

Avrupa Komisyonu, 2004 Türkiye İlerleme Raporu ve rapora bağlı    tavsiye belgesini yayımlamıştır. Söz konusu belgelerde Türkiye’nin siyasi kriterleri gerekli ölçüde karşıladığı belirtilerek, Birliğe katılım müzakerelerinin başlatılması tavsiyesinde bulunulmuştur.

 

16-17 Aralık 2004 

AB Zirvesi’nde Türkiye ile katılım müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde açılacağı ilan edilmiştir. 

 

3 Ekim 2005

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanlarının 17 Aralık 2004 tarihli Zirvesinde aldığı karar doğrultusunda, yapılan Katılım Konferansı ile Türkiye resmen AB’ye katılım müzakerelerine başlamıştır.