Engelsiz Turizme Yönelik İçişleri Bakanlığı’ndan Birliğimize Gelen Yanıt

TÜRSAB tarafından 06 Kasım 2006 tarihinde TC İçişleri Bakanlığı ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na birer yazı yazılarak,  Birliğimiz bünyesinde kurulan Engelsiz Turizm Komitesi’nin varlığından sözedilmiş ve komite tarafından şimdiye kadar gerçekleştirilmiş olan çalışmalar sonucu tespit edilen engelli pazarına yönelik sorunlar ve çözüm önerileri iletilmiştir.

16 Ocak 2007 tarihinde konuya ilişkin olarak TC içişleri Bakanlığı’ndan Birliğimize gelen yazıda, TÜRSAB yazısının, ekte yazı ile birlikte 81 ildeki Mahalli İdareler Genel Müdürlükleri’ne gönderildiği belirtilmektedir.

Birliğimizce İçişleri Bakanlığı’na gönderilen yazı  aşağıda sunulmaktadır. İçişleri Bakanlığı’ndan gelen cevabi yazı için ise lütfen tıklayınız.

Genel Merkez
TR/BU/SÜY                                                              

İstanbul, 06 Kasım 2006

 

Sayın Abdülkadir AKSU

TC İçişleri Bakanı

ANKARA

Konu: TÜRSAB Herkes İçin Engelsiz Turizm Komitesi Çalışmaları

Sayın Bakanım,

Türkiye’nin turizm potansiyelinin engelli pazarına sunduğu ürünleri,  bu alanda yaşanan sıkıntıları tespit etmek ve yerli-yabancı engelli konuklarımızın ülkemizde “engelsiz seyahat” edebilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla TÜRSAB bünyesinde 15 Haziran 2006 tarihinde “Herkes İçin Engelsiz Turizm Komitesi” oluşturuldu.

Seyahat acentalarının yanı sıra engellilere yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin de danışman olarak hizmet verdiği komite, kurulduğundan bu yana çeşitli kurum ve kuruluşlarla biraraya gelmekte ve  fikir alışverişinde bulunmaktadır.  

Komitemiz ayrıca, çeşitli alanlardaki turistik işletmelere ve ulaştırma alanındaki bazı altyapı tesislerine de ziyaretler gerçekleştirmekte ve gözlemler yapmaktadır.  

Komitenin şimdiye kadar yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, ülkemizde yerli / yabancı  engelli konuklarımıza hizmet verebilecek yeterli düzenlemelerin  bulunmadığı, varolanlarda da bir takım aksaklıkların olduğu yönünde tespitler yapılmış  bulunmaktadır.

Bu eksikliklerin giderilmesi yönünde çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşmelerimiz devam etmektedir.

Bilindiği üzere, seyahat acentaları birliği olarak öncelikli konumuz turizm işletmeleri olmakla birlikte, bir turistin havaalanından, konaklayacağı mekana gidinceye kadarki süreç için karşılaşacağı her bir sorun, biz seyahat acentalarını turizm işletmesinde yaşanan sorunlar kadar ilgilendirmektedir.

Bu nedenle, engelli konuklarımızın yaşamış oldukları ve aşağıda özet biçimde sunulan sorunları sizlerle paylaşmayı uygun gördük.

Engellilerin kullanabileceği yeterli toplu ulaşım araçlarının olmaması,

  • Kentin veya beldenin görülmeye değer yerlerinin, müze ve ören yerlerinin engellilere uygun şekilde dizayn edilmemesi (engellilerin kullanabileceği WC’lerin olmaması, rampaların uygun şekilde yapılmaması ...vb gibi), Kaldırımların engellilerin kullanabileceği biçimde yapılmaması,

  • Engellilere yönelik serbest park etme imkanları, uygun işaretlendirmelerin bulunmayışı,

  • Engellilerin kullanımına uygun telefon klübelerinin olmaması,

  • Kendi arabasıyla ülkemize giriş yapan konuklarımızın sınır kapılarında işlemlerini kolayca yaptırabilecekleri mekansal düzenlemelerin bulunmayışı nedeniyle sıkıntı yaşamaları.  Örneğin pasaport kontrollerinin yapıldığı binalara girişte birkaç basamaklı merdivenin bulunması...gibi.  

  • Turistlere de hizmet veren hastane, sağlık ocağı, karakol gibi kamu binalarında engellilerin bu hizmetler faydalanmasına dönük donanımların yetersizliği, hatta ilk bina girişlerinde bile sorun yaşanıyor olması (bu arada düzenlemeler yapılırken engellilerin yalnızca yürüme değil, görme ve işitme gibi sorunlar yaşıyor olabilecekleri de unutulmamalıdır),

  • Sorun yaşayan engellinin başvurabileceği özel merci ve mekanların bulunmaması ....gibi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın nitelemesiyle engelliler dünyanın "en büyük azınlığı" durumunda.  Bu gün dünyada 500 milyondan fazla insan fiziki ya da zihinsel bir engel ile yaşıyor. Dünyanın bu en büyük azınlığı, turizm endüstrisi için de  “özel bir pazar” anlamına geliyor.

Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgilerde, ABD’deki engellilerin toplam nüfusunun 50 milyona yaklaştığı ve bu kesimin alım gücünün 175 milyar dolara ulaştığı ifade ediliyor. Avrupa Komisyonu tarafından verilen bilgiye göre ise günümüzde Avrupa’da yaklaşık 50 milyona yaklın engelli nüfus bulunuyor.

Yalnızca Avrupa ve ABD’de 100 milyona yaklaşan özel bir segment anlamına gelen engelliler pazarından, ne yazık ki ülkemizin yeterince pay alamadığı düşünülmektedir.

Oysa, bu alanda hizmet veren uzmanların görüşlerine göre yurtdışındaki engellilerin Türkiye’ye ilgisi oldukça büyük. Buna karşın, engellilere yönelik hizmet verebilecek kapasiteye sahip işletmelerin yetersizliği,  sokaklarımızın engellilerin rahatça seyahat edebileceği biçimde yapılandırılmamış olması; karakol, hastane ve sağlık ocağı türündeki kamusal binaların bu kesime hizmet götürecek uygun donanımlara sahip olmaması gibi nedenlerle bu cazip pazara girmek isteyen turizm profesyonelleri tereddütler yaşamaktadır.

Diğer yandan, İstanbul’un Avrupa Birliği 2010 Kültür Başkenti seçilmesi, ülkemizin yurtdışında  tanıtılması için büyük bir olanak ve avantaj sağlamaktadır.  2010 için yürütülen çalışmalarda, engelli turizminin de bir konsept olarak tespit edilerek, İstanbul’un bu bağlamdaki mevcut olanaklarının yurtdışındaki platformlarda tanıtılmasında büyük yarar görülmektedir. Komitemiz bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yerel Yönetim ve İstanbul Valiliği ile birlikte çeşitli çalışmalar içine girmiştir. Bunlar arasında, bu ilimizde engellilere yönelik tüm özel ve kamusal olanakların yer aldığı bir kataloğun da hazırlanması, uluslararası kuruluşlarla geliştirilecek ilişkiler ve fuar katılımları bulunuyor.

Ancak, tüm bu tanıtım ve pazarlama çalışmalarının öncesinde ve paralelinde bu ilimizin ve diğer illerimizin engellilere dönük altyapısının geliştirilmesi gerekmektedir.  Bu ihtiyaç, sadece il merkezlerinde değil, özellikle de turizme açılmış ya da açılma potansiyeli görülen örenyerleri, köy ve kasabalarda da mevcuttur.  

Bu meselelerin çözümlenmesinde,  Valiliklerimiz ve İl Özel idarelerimizin yetki alanına giren pek  çok konu mevcut olmasından dolayı bu kuruluşlarımızın faaliyetlerinde, alt yapı çalışmalarında ve eğitimlerinde ‘Engelsiz Turizm’ bakış açısının kazandırılması,

yapılan tüm ilgili çalışmalarda bu hususun gözetilmesi, ülkemizin hem sosyal sorumluluğu yerine getirme konusunda başarısını artıracak, hem de çok verimli bir turizm pazarının kapılarını açarak ülkemizin istihdam potansiyeline ve gelirine önemli katkılar sağlayacaktır.

Görüş ve emirlerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

Başaran ULUSOY

Başkan

İçerik ile ilgili dosyalar