COSME Programı Teklif Çağrısı

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet edebilirliği Programı (COSME) kapsamında  (Supporting the Development and Promotion of Transnational Thematic Products: Exploiting Synergies between Tourism and Cultural and Creative Industries) proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin başvuru bilgileri ekte yer almaktadır.

Ek: Başvuru Bilgileri

  • COSME Programı Teklif Çağrısı

İçerik ile ilgili dosyalar