IATA Üyesi Seyahat Acentelerimiz için Çok Önemli Bir Duyuru!

Bildiğiniz üzere; 2015 senesi itibariyle BSP ödeme takvimi IATA tarafından tek taraflı olarak 1 gün öne çekilmişti. Bu konu APJC acente kanadı olarak 05 Ağustos 2015 tarihli toplantının gündemine taşınmış ve oy birliği ile 2015 öncesi uygulamaya dönülmesi kabul edilmişti. Bu kabulün hayata geçebilmesi için öncelikle PACONF’un ve daha sonra Service Conference’ın onayı gerekiyordu. 

26 Ağustos tarihli mail gruplarındaki IATA Komitesi yazısında;

“BSP Ödeme Takviminin Eski Haline Getirilmesi:

Bildiğiniz gibi 2014 senesinin sonunda, 2015 BSP ödeme takvimi açıklandığında ödeme günleri bir gün öne alınmış, Türkiye BSP’si olarak ödeme günleri diğer ülkelere göre sadece Türk acentelerinin lehine 1 günlük ilave bir vade olduğu halde, IATA tarafından bu 1 günlük ilave vade iptal edilmişti. Bu duruma ancak APJC kanalıyla ve 2016 senesinden itibaren geçerli olacak şekilde itiraz edebileceğimizden, konuyu 05 Ağustos 2015 günü yapılan APJC toplantı gündemine taşımış, sonuç olarak APJC’deki 5 acente ve 5 havayolunun tümünün lehte oyu ile talebimiz PACONF gündemine alınmıştı.

PACONF, bu yıl 12 Ekim haftası Cenevre’de toplanacaktır. APJC toplantısında, konunun tarihçesi anlatılmış ve çekle yapılan ödemelerden havaIeye geçiş sırasında IATA tarafından Türk IATA acentelerine verilen bu hakkın, artık müktesep hak olduğu belirtilmiş ve bu şekilde zabıtlara geçmiştir.  Ayrıca Vergi Usul Kanununa göre mükelleflerin vermek zorunda oldukları ara bilançoların ay sonlarına denk geldiğinden, bu bir günlük değişikliğin şirketlerin likidite oranlarını negatif yönde etkilediği anlatılmıştır.”  

11 Kasım 2015 tarihi itibariyle tüm onaylar alınmıştır. 2016 BSP ödeme takvimi buna göre düzenlenecektir. 

Finansman açısından acentelerimize yıllık en az 24 gün kazandıracak olan bu uygulama, gerek ara bilançolarımızda gerekse sene sonu bilançolarımızda likidite oranlarımızı pozitif yönde etkileyecektir. 

Bu vesileyle acenteler için son derece önem taşıyan bu kararın çıkması için APJC’de bulunan tüm havayolu temsilcilerine destekleri için teşekkür ederiz…