23 Haziran 2014

Ev Turizmi Konusunda T.C. Maliye Bakanlığı ile Toplantı Gerçekleştirildi

19 Haziran 2014 Perşembe günü T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı Faruk Gözübüyük ve Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürü Nazım Kankılıç ve heyeti beraberinde gerçekleşen toplantıya TÜRSAB Ev Turizmi Komitesi Başkanı Mücella Tarhan katılım göstermiştir.

 

Ev Turizminin iş ve işleyişi ile yapılacak alt yapı çalışmalarına yönelik pratik uygulama deneyimleri komite başkanı tarafından aktarılmış olup, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı ve T.C. Maliye Bakanlığının koordineli çalışmaları ile bir eylem planı hazırlanması konusunda karar alınmıştır.