10 Kasım 2016

Gençlik Turizmi Komitesi 22.Dönem Projeler ve Alt Hedefleri

1.  Türkiye’ye yeni  « Gençlik Turizmi «  tesislerinin kazandırılması,

 • Alaçatı projesi
 • Gençlere yönelik uygun fiyatlı ve gerekli standartları barındıran turizm tesislerinin inşa edilmesi konusunda girişimlerde bulunmak.

2.  Gençlik Turizmi ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi ve teşik edilmesi,

 • Gençleri, ebeveynleri, okul yöneticilerini, resmi kurumları ve toplumu gençlik turizminin tanımı ve gençlik turizmi kapsamına dahil olan hizmetler hakkında bilinçlendirmek ve onlara TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri ile seyahat etmelerinin gereklilikleri ve avantajlarını anlatılması,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜRSAB nezdinde görüşmeler yapılmasını sağlayarak özellikle okulları, TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri ile çalışmalarını sağlayacak resmi duyurular ve yazışmalar yapmaları yönünde harekete geçirmek.
 • Gençlere yönelik turizm faaliyetleri gerçekleştiren firmaları TÜRSAB üyesi ve resmi seyahat acentesi olmak yönünde teşvik etmek ve bilgilendirmek

3.  Türkiye’de, Gençlik Turizm’ine yönelik etkinliklerin Uluslararası Platformda tanıtılması,

 • Türkiye’ de gençlere yönelik yurtiçi ve yurtdışı turizm faaliyetlerinin gelişmesini, bu faaliyetlerin kalitelerinin artmasını ve bu faaliyetlere katılan genç turist sayısının artmasını sağlayıcı etkinlikler düzenlemek.
 • Yurtdışından genç turistlerin Türkiye’ ye gelmesini sağlayıcı tanıtımlar ve etkinlikler düzenlemek.
 • Yabancı genç turistlerin ilgisini çekecek alternatif programlar oluşturmak ve bu programların yabancı ülkelerde duyurulmasını sağlayacak çalışmalarda bulunmak.  
 • Yurtdışında gerçekleşen gençlik turizm faaliyetleri konusunda araştırmalarda bulunmak ve uluslararası kuruluşlar ile temasa geçerek işbirliklerinde bulunmak.
 • Gençlik turizmi yapan acentelerin işbirliğini teşvik edecek ve onlara destek olacak etkinlikler yapmak ve fuarlar düzenlemek.

4.  Gençlik Turizmi sektöründe hizmet verecek personelin niteliklerinin,  eğitim standartlarının belirlenmesi ve bu alanda personel yetiştirilmesi,

 • Gençlere yönelik faaliyet gösteren firmaların bünyesinde görev yapmak üzere personel yetiştirilmesi için araştırmalar yapmak ve eğitim programları oluşturmak.

5.   « Avrupa Gençlik  Başkenti «  projesinin,  Türkiye’ye getirilmesi ve komite üyeleri ile  yerinde incelenmesi,

6.  Gençlik Turizmi ile ilgili Yurt içi / Yurt Dışında gerekli istatistik verilerin oluşturulması,

7.  Gençlik Turizmi yapan Seyahat Acentesi  kriterlerinin oluşturulması,

 • 18 yaş altı gençlere yönelik turizm faaliyetleri düzenleyen firmaların ve bu firmaların düzenledikleri turların kriterlerinin ve yeterliliklerinin sağlıklı bir hukuki zemine oturtulmasını sağlamak. Bu konuda seyahat acentelerinin sorumluluklarının belirlenmesini sağlamak
 • Gençlere yönelik faaliyet gösteren firmaların bünyesinde görev yapmak üzere personel yetiştirilmesi için araştırmalar yapmak ve eğitim programları oluşturmak.

Gençlik Turizmi’nde İyileştirilmesi Gereken Konular;

 • Gençlere yönelik gençlik kampları, okul gezileri, yurtdışı yaz okulları gibi turizm organizasyonları düzenleyen firmalar, bu faaliyetlerin turizm kapsamına girdiğini kabul etmedikleri için TÜRSAB Acentesi olmayı kabul etmemektedirler. Bu tür firmaların veya kişilerin yaptıkları kaçak ve yetersiz işler nedeni ile her yıl binlerce genç ve ebeveyn ciddi sıkıntılar yaşamaktadır.
 • Özel okullar, öğrencilerine yönelik düzenledikleri tur, gezi gibi faaliyetlerin turizm kapsamına dahil olduğu konusunda yeterli bilgiye sahip değildirler. Bu nedenle bu derece önemli bir konuda okul yönetimleri ve idarecileri acente gibi çalışmakta ve otel, ulaşım, rehberlik, transfer gibi hizmetleri bizzat kendileri vermektedir. Ya da acente olmayan kuruluşlarla çalışmaktadır. Her yıl binlerce öğrenci özellikle özel okulların yöneticileri veya ilgili bölümleri tarafından yapılan ve acente kullanılmaksızın bizzat organize edilen tur ve okul gezileri ile seyahat etmektedir.
 • Gençlere yönelik faaliyetlerini kaçak acente olarak devam ettirmekte ısrar eden kurumlar, sektörde rekabeti haksız duruma getirmekte ve TÜRSAB üyesi acentelere zarar vermektedir.
 • Gençlere yönelik denetimsiz, kalitesiz ve yetersiz turizm faaliyetleri nedeni ile Türk turizmi önemli hasarlar almaktadır.
 • Gençlere yönelik turizm tesislerinin sayısının ve kalitesinin yetersiz olması, bu konuda devlet tarafından gerekli adımların yeterince atılmamış ve gerekli teşviklerin yapılmamış olması, gençlik turizmi yapan acenteleri büyüklere yönelik tesislere yönlendirmektedir. Bu durum maliyetleri yükseltmekte ve gençlik turizmi yapan acentelere zarar vermektedir.
 • Tesis yetersizliğinden oluşan yüksek maliyetler Türk gençlerinin turizm faaliyetlerine katılmasına engel teşkil etmektedir. Bu nedenle gençlik turizmi pazarı istenilen ölçüde büyüyememektedir.
 • 18 yaş altı gençlere yönelik turizm faaliyetlerinin belli kurallar çerçevesine oturtulmamış olması ve bu durumun denetimsiz şekilde yürütülmesi gençler açısından büyük riskler içermektedir. 18 yaş altı gençlere yönelik turizm faaliyetlerinde yaşanan sorunlar turizm sektörüne ciddi zararlar vermektedir.
 • Gençlere yönelik faaliyetlerde kalifiye ve eğitimli turizm personeli olmaması hizmet sırasında telafisi mümkün olmayan sorunların yaşanmasına neden olmaktadır.