14 Ekim 2015

08 Ekim 2015 Tarihli THY TÜRSAB Toplantısı Tutanağı

Katılanlar THY tarafı: Ahmet Olmuştur, Halil İbrahim Polat, Oğuz Karakaşoğlu, Emir Ali Göze, Ziya Öztürk, Zeki Çukur, Kerem Sarp

TURSAB tarafı: Başaran Ulusoy, Muammer Güner, Hande Arslanalp, Moris Kohen Kasar, Erhan Seven; Mustafa Oğuz Akdeniz, Ahmet Kozikoğlu, İbrahim Koyunoğlu, Numan Olcar. 

  1. THY’nin bu APJC’ye getirdiği “IATA- BSP ödemelerinin 1 haftaya indirilmesi” teklifinin geri çekilmesi konusu:  THY’nin gündem talebiyle ile 2 ay önce APJC’de görüşülen ve oylanan 1 olumlu ve 1 çekimser oya karşılık 3 hava yolu temsilcisi ve 5 acente temsilcisi tarafından red edilen bu talebin, önümüzdeki dönemde APJC’ye tekrar getirilmemesi konusunda mutabık kalınmıştır.
  2. THY’nin kurumsal firmalar ve KOBİ’ler için çıkartmayı düşündüğü UATP kart uygulamasında tahsil edilecek bilet ücretlerine, “acente hizmet bedellerinin” de dahil edilmesi konusu: THY bu konuya olumsuz yaklaşmamakla birlikte, GDS’ ler vasıtasıyla yapılacak satışlarda tahsilatın IATA-BSP üzerinden geçmesi sebebiyle, acente hizmet bedellerini UATP kartla tahsil etmenin şu an için teknik sebeplerle mümkün olmadığını ancak Kolay bilet, Quickres ve Troya üzerinden gerçekleştirilecek satışlarda bu sıkıntıyı aşabileceklerini belirtmişlerdir. Öte yandan TURSAB tarafı olarak, acentelerimizin GDS’lerden ek gelirleri olduğu hatırlatılarak, tüm kanallardan yapılan satışlarda bunun mümkün olabilmesi konusunda ısrarcı olunmuştur. Görüşmelere devam edilecektir.
  3. THY web ücretlerinin acentelerle eşit olması konusu: THY tarafı mevcut uygulamada dünyada web satışlarında hizmet bedeli alan hava yolu olmadığını, kendilerinin de dış ülkelerde bu şekilde uygulama yaptıklarını ve yabancı hava yolları ile rekabet açısından buna mecbur olduklarını, Türkiye pazarında ise acenteleri koruyucu bir politika izlediklerini ve daha düşük de olsa web ücretlerinde hizmet bedeli almaya devam ettiklerini ve bunun acenteler açısından rekabet edilebilir bir seviyede olduğunu ve bu uygulamayı değiştirmeyi düşünmediklerini söylemişlerdir. Geçmişte TÜRSAB’ın talebi ile iç hat web ücretlerinde hizmet bedellerini acentelerle eşitlediklerini ve acentelerin o dönemde %10 daha fazla THY bileti sattıklarını kabul etmişlerdir. Ayrıca THY’nin sadece web’den satılan düşük ücretleri olmadığını, hâlbuki diğer birçok hava yolunun, indirimli web ücretleri kullandıklarını ve esasen bu uygulamadan imtina edilerek acentelere dostça yaklaştıklarını belirtmişlerdir. 
  4. Affiliate programının sonlandırılması konusu: TURSAB ve Kültür ve Turizm Bakanlığının konuyla ilgili THY’ye yazdıkları yazıyı değerlendirerek, kaçak seyahat acenteliği faaliyeti kapsamına girdiği anlaşılan “acente olmayan kuruluşlara komisyon verilmesi” uygulamasından vaz geçildiği belirtilmiştir.
  5. İndirimli Yolcu belgelerinin ilgili acenteler tarafından saklanması ve talebi halinde ibrazı konusu: Acentelerimizin bu konudaki sıkıntı şikâyet ve mağduriyetleri anlatılmış ve THY tarafı acentelerimize hak vermekle birlikte, mevcut durumda belge kontrolü yapmaları gerektiğini ama bu sorunun kökten çözümü için yakın bir zamanda tamamen farklı bir uygulamaya geçeceklerini ve her türlü indirimli bilet almak isteyen yolcuların, öncelikle Miles&Smiles üyesi yapılarak bir sefere mahsus kimlik bilgilerinin alınacağını ve daha sonra ise, ne bilet satışı ne de check- in esnasında bir daha indirim belgesi kontrolü yapılmayacağını bildirmişlerdir.
  6. THY Call Center’ında çalışan personel  üzerinden yaptırılan bazı kural ihlalleri konusu: Özellikle yurt dışı çıkışlı ISTANBUL aktarmalı bilet kestirip, daha sonra THY call center’ini arayarak ilk çıkış ayağını open hale çevirtip, bileti İstanbul çıkışlı bir bilet haline getiren ve aslında kural hatası yaparak haksız kazanca ve acenteler arası haksız rekabete sebebiyet veren bu usulsüz uygulamaların işlemini yapan THY Call Center personeli hakkında cezai işlem yapılacağı ve iş akdine son verileceği tarafımıza iletilmiştir.